Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
18970 documents

Az Országos Széchényi Könyvtár története, 1919-1922 / Németh Mária

Könyvtártörténet
nemzeti könyvtár, könyvtártörténet, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), Magyarország, 1919-1922

"Amíg a polgári forradalom korszakában a könyvtárban, de a múzeumban sem került változtatásokra sor, addig a Tanácsköztársaság művelődéspolitikai reformjai már erősen érintették az intézményt. A legsúlyosabb rendelkezés a Magyar Nemzeti Múzeum egészére, a MNM »likvidálására« vonatkozott."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19393   2019-05-24

Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról : Az Országos Széchényi Könyvtárban 1986. február 13-14-én rendezett konferencia előadásai / szerkesztő Szelestei N. László

Művelődéstörténet, Könyv- és írástörténet, Művelődéstörténet
könyvkultúra, kódex, művelődéstörténet, Magyarország, 11-15. sz., középkor

A 12. század közepe előtti időkben hazánkban is használatban voltak a legelterjedtebb Karoling-kori egyetemes egyházjogi gyűjtemények: a Collectio Dionysio-Hadriana és a hamis dekretálisok legfőbb tárháza, a Collectio Pseudo-Isidoriana. A belőlük fennmaradt töredékek száma csekély, de magyarországi használatuk nagy valószínűséggel állítható."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19392   2019-05-23

Periodika-feldolgozás a magyar nemzeti könyvtárban / Kocsy Anikó

Katalogizálás, Tudománytörténet
időszaki kiadvány, katalogizálás, könyvtári feldolgozás, nemzeti könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), Magyarország

"Mi is tekinthető időszaki kiadványnak? Ha megnézzük az egyes országok gyakorlatát, az 1970-es évekig nemzetközileg nagy eltérések mutatkoztak a fogalom értelmezésében. A német gyakorlat, a porosz instrukció például az évkönyveket a könyvekhez sorolta, az angolszász könyvtárakban ugyanezeket időszaki kiadványnak minősítették."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19391   2019-05-23

Tokodiak találkozója ; Mestereink, értékeink ünnepe : 2013

Falu, város, Folklorisztika, Ünnepek, Hobbi, szenvedély
helyi közösség, helyi kultúra, elvándorló, hagyományőrzés, folklorizmus, mesterségek ünnepe, kulturális kiállítás, találkozó, Tokod, Dorogi kistérség, Komárom-Esztergom megye, 21. sz.

"Álmodban Tokod-vitéz
végig száguld a «Csomorják» alatt.
Szellemében a láthatatlan ősök
küzdelmes élete megmaradt."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19390   2019-05-23

Szemben az árral : László Károly portréja / Gömör Béla

Képzőművészet általában, Műkereskedelem, Művészettörténet
műgyűjtő, modern művészet, emigráns, zsidóság, holokauszt, életútinterjú, portré, Svájc, 20-21. sz.

"Mindig igyekeztem elkerülni a szoros kapcsolatot a művészekkel, s ez be is vált. Az ember természete teljesen független a művészi teljesítménytől, egy borzalmas ember létrehozhat remek alkotásokat és egy bájos ember pocsékokat. Akikkel komoly, jó kapcsolatom volt: Vasarely, Kassák, Schad."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19389   2019-05-23

A kocsigyártás kézikönyve / Bodolló Endre

Közúti közlekedés, Tárgyi néprajz, Ipartörténet
lovas kocsi, kocsi, hintó, fogat, kézműipar, tárgyi néprajz, ipartörténet, Magyarország, 19. sz.

"Félfedeles szembenülő. Mérete és készitése: az első kerék magassága 86 cm., a hátsóé 106 cm.; a keréksinek szélessége 42 mm., vastagságuk 18 mm. A tengelyek erőssége 38 mm. Utmérték 111 cm. Az első tengely felül 118 cm., a hátsó tengely felül 130 cm; a forgózsámoly felfurása a korbára 79 cm. Négy egész ruganynyal bir."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19388   2019-05-23

A római birodalom hanyatlásának és bukásának története / Edward Gibbon ; átdolgozó Hegyessy Kálmán

Európai országok történelme, Hadtörténet, Művelődéstörténet
történelem, hadtörténet, művelődéstörténet, ókori világ, latinok, Római Birodalom, Római Birodalom kora, ókor

"A jelen és a következő két fejezet feladata: leirni a birodalom jólétét, és azután Marcus Antoninus halálától kezdve kifejteni hanyatlásának és bukásának legfontosabb körülményeit; oly forradalom vala ez, melyre mindig vissza fognak emlékezni s melynek hatását ma is érzik a föld minden népei."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19387   2019-05-23

A nélkülözhetetlen kultúra / Maróti Andor

Művelődésszociológia, Közművelődés, népművelés, Esztétika, művészetfilozófia, Egyéb filozófiai témák
kultúra, tömegkultúra, művelődés, szellemi szükséglet, kultúrafilozófia, művelődésfilozófia

"Ha összehasonlítjuk Kant és Schiller kultúrafelfogását Herder és Humboldt gondolkodásával, feltűnhet a különbség: az első kettő a kultúrát személyes alkotó tevékenységként fogja fel az önálló gondolkodás eredményeként; a második kettő a hangsúlyt az emberi nemhez tartozásra és a művelődésre helyezi, és annak a lényeges tartalmát nevezi meg."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19386   2019-05-23

Amit a kultúráról tudnunk érdemes / Maróti Andor

Művelődésszociológia, Közművelődés, népművelés, Esztétika, művészetfilozófia, Egyéb filozófiai témák
kultúra, tömegkultúra, művelődés, szellemi szükséglet, kultúrafilozófia, művelődésfilozófia

"Amíg tehát a kultúra beolvad az emberek tevékenységébe, azokkal egységben, azok részeként jelenik meg, nincs igény arra, hogy tisztázódjék, mit jelent és mi a szerepe az emberek életében. Ez csak akkor válik szükségessé. amikor a gyakorlatról leválva önállósul, és az átvétele, mint műveltség kerül az emberek elé."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19385   2019-05-22

Magyarország ezredik éve : 1896 / szerkesztő Szmollény Nándor, Liptai Károly

Magyar történelem 1868-1918, Művelődéstörténet, Ünnepek
millennium, honfoglalás, nemzeti ünnep, történeti évforduló, magyar történelem, művelődéstörténet, megemlékezés, kiállítás, Magyarország, 1896, 19. sz.

"Majd az ország tanácsa, az idő rövidségére hivatkozva, az Ezredik Esztendő megünneplését és az 1895-re kitűzött magyar nemzeti országos kiállítás megtartását 1896-ra halasztotta el. Szükség volt erre már abból a szempontból is, hogy a szegény, munkáját egygyel több évre elosztva, hasonló külsőséggel ünnepelhesse a nagy esztendőt..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19384   2019-05-22

Tróját nem vették be és más írások / Dión Chrysostomos ; fordító Szepessy Tibor

Antik irodalom
ókori görög irodalom, szónoklat, 1. sz.

"Homéros, vagyis a kezdet, a közép és a vég, minden fiatalkorúnak, érett férfinek és aggastyánnak annyit ad magából, amennyit ki-ki közülük felfogni képes. A lírai költészet és az elégia, a iambosok és a dithyrambosok ráérő ember számára rendkívüli értékek..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19383   2019-05-22

A szofisták életrajzai / Philostratus Flavius ; fordító Szepessy Tibor

Filozófusok, Ókori filozófiák
filozófus, ókori Görögország, ókor

"A régi szofisztikát filozofáló rétorikának kell tekintenünk, mert olyan témákról beszél, mint a filozófusok, de amit emezek kérdés gyanánt fogalmaznak meg, és amiről kutatásaik aprócska részleteit előhozva is kijelentik, hogy korántsem cáfolhatatlan, azt a régi szofista tényként adja elő."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19382   2019-05-22

Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban / Gellérfi Gergő

Műfajelmélet, Stilisztika, irodalomesztétika, Világirodalom története
szatíra, gúnyvers, ókori latin irodalom története, író, Iuvenalis, Decimus Iunius (50?-138?), Római Birodalom, 1-2. sz.

"»Ha van egy kis időtök, s nyugodtan idefigyeltek, elmondom, miért akarok mégis inkább azon a mezőn vágtatni, melyen Aurunca nagy szülötte hajtotta lovait« - így jelöli meg ars poétikus megfogalmazásában Decimus Iunius Iuvenalis választott műfaját, a római verses szatírát, melynek története éppen az ő életművével zárul..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19381   2019-05-22                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic