Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15916 documents

Malmaison Arkibald : Angol regény / Julian Hawthorne ; fordító Sárváry Elek

Klasszikus világirodalom
amerikai irodalom, 19-20. sz.

"Arkibald fölébredt végre s fölült az ágyában. Megnyitotta ajkát, látszólag azzal a szándékkal, hogy valamit mondjon; de nyelve megtagadta a szolgálatot s csak dadogott, mint a csecsemő; aztán elkezdett keservesen sirni, miközben ujjait a szájába dugta s elkezdte ezeket szopogatni."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16315   2016-12-07

Számkivetve : A reménykedés versei, 2009. március - 2016. április / Kenyeres Mária

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
kárpátaljai magyar irodalom, Kárpátalja, 21. sz.

"Feszít az Írás,
szétvet a Szó,
elmúlt a Sírás,
ámít a Jó."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16314   2016-12-07

Cirkuszvarázs : Versek és mesék óvodásoknak, kisiskolásoknak / Weinrauch Katalin ; illusztrátor Réti János

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Határontúli magyar irodalom
gyermekirodalom, kárpátaljai magyar irodalom, Kárpátalja, 21

"Jártál-e már cirkuszban?
Ha teheted, menj el!
Csodát látsz majd, míg bámulsz
tágra nyitott szemmel."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16313   2016-12-07

Utána néma csönd : A miskolci egyetem 1956-os diákparlamentjének története / Ungváry Rudolf

Magyar történelem 1946-1989, Politikatörténet, Felsőfokú oktatás
1956-os forradalom, megtorlás, ifjúsági parlament, egyetemi hallgató, Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc), Miskolc, 1956

"Amikor bejelentkeztünk, hogy a miskolci diákparlamenttől beszélünk, éreztük, amint a vonal másik oldalán az emberek lélegzetvétele megváltozik. Hirtelen kinyíltak, és én utólag csak azt a meleget éreztem, ami a szavaikból a fülembe sugárzott. A legtöbbet a vasutasoktól meg az áramszolgáltatóktól tudtuk meg."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16342   2016-12-07

Gróf Széchenyi István élete / Friedreich István

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet
politikus, államférfi, reformkor, politikai tevékenység, politikatörténet, magyar történelem, Széchenyi István (1791-1860), Magyarország, 19. sz.

"Szerepét s jelentőségét nemzetünk történelmében legklasszikusabban Kossuth Lajos jellemezte, mikor legnagyobb magyarnak mondta, amiért a legalkalmasabb időben bátor fellépéssel megállapította a nemzet betegségét és orvosságát. Ebben rejlik nagyságának alapja."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16325   2016-12-07

Megállunk, elidőzünk együtt..., örömforrássá válunk! : P. Tilmann Beller előadásai / Tilmann Beller

Keresztény vallások, Család általában
kereszténység, vallási mozgalom, katolikus egyház, vallási erkölcs, család, mentálhigiénia, lelki élet

"Este megköszönjük, ami ma történt, ami ma volt. Megállunk, elidőzünk együtt és örömforrássá válunk. Az éves jelmondatunk meghatározza a napi történésekhez való viszonyunkat és azt is, ahogy a Jóistennel bánunk, ahogy Vele vagyunk. Ez utóbbi nem volt valami új, ez ismerős volt. Találkozunk egymással és az öröm forrása jön létre."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16312   2016-12-06

A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig : Különös tekintettel gazdasági és művelődési fejlődésére / Venetianer Lajos

Magyar történelem általában, Kisebbségek, Politikatörténet, Művelődéstörténet, Emberi jogok, Judaizmus
magyar történelem, zsidóság, kisebbség, zsidó történelem, antiszemitizmus, kulturális beilleszkedés, egyenjogúság, egyházpolitika, Magyarország

"A felekezet-társadalom és a hitközségi hitélet terén félre nem magyarázható tanújelét adta a magyar zsidóság, hogy tudatában van hazája iránti tartozásának s hogy az emancipáció óta vallásos kultúrája egész mezejét mint a magyar nemzet-testtel egybeforrott elem munkálta meg."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16311   2016-12-06

Heliodoros Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban / Rajka László

Magyar irodalom története, Világirodalom története, Műfordítás
Czobor Mihály (1575-1616), Gyöngyösi István (1629-1704), Dugonics András (1740-1818), Īliōdoros (Kr. u. 3-4. sz.), ókori görög irodalom története, magyar irodalom története, irodalmi adaptáció, összehasonlító irodalomtudomány, műfordítás

"Az ó- és középkor legkedveltebb görög regénye: az Aithiopika az újkor elején megifjodva új, diadalmas útra indul el Mátyás híres könyvtárából, s hatását, melyet eddig szinte elszigetelten csak a byzánci irodalomban érvényesített, most az egész művelt világ fölé kiterjeszti."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16310   2016-12-06

A magyar előidőkből / Jókai Mór

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"- Ide, ide - kiáltozák a parthoz érkező csónakokból; a király saját hajóját is elküldé a vitézek megmentésére. De első volt mindannyi közt Cecilia, ki csónakával a parthoz evedzve, oda várta dobogó kebellel az érkezőket. Szerencsésen eljutottak a parthoz. Rozgonyi leszökött lováról s beugrott a készen álló csónakba."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16309   2016-12-05

Hungarian sketches in peace and war / Jókai Mór

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"The light of the burning church gleamed far through the darkness on a troop of horsemen, who were hastening towards the fortress. They were hussars; their leader was a short, strong-built man, with light-brown hair and a ruddy complexion, which was heightened by the glare of the fire."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16308   2016-12-05

A mammuth : Regény / Abonyi Árpád

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A fenyves homályos mélységéből Schultz doktor vastag alakja tünt elé. Lassan lépett a nagy oszlop ember - igazi nehéz mammuth a rengetegben - szinte rengett hatalmas testén a sok duzzadt izom. Kalapját kezében tartva, nyitott kabáttal, lomhán közeledett, - mintha a földön keresne valamit, a mit elveszitett."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16305   2016-12-05

Soráthajlás : Interdiszciplináris irodalmi tanulmányok / Bodrogi Ferenc Máté

Irodalomtudomány általában, Magyar irodalom története, Irodalomelmélet, Esztétika, művészetfilozófia, Nyelvfilozófia, Szövegtan
eszmetörténet, magyar irodalom története, irodalomelmélet, irodalomesztétika, nyelvfilozófia, szövegtan, irodalmi hatás, irodalomtudomány, 18-19. sz.

"Jelen munka abból a feltételezésből indul ki, hogy a res corporalis és a res incorporalis..., a hermeneutikai és a nem-hermeneutikai a tudományos igényű esztétika születésekor végeredményben ugyanúgy birkózik egymással, mint manapság, a kulturális és nyelvi relativizmus, valamint a kultúra- és médiatudományok korában."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16304   2016-12-05

The new landlord / Jókai Mór ; fordító Arthur John Patterson

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A drowning man snatches at a straw, and we, when the living will not help us, turn to the dead. Who knows but that, if our language had remained adulterated with Latin words, we might now pass ourselves off as a "Latin race," and receive sympathy from every quarter? And so truditur dies die, one day presses on another."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16303   2016-12-05                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic