Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
19128 documents

Mare nostrum : Studia Iberica, Italica, Graeca / szerkesztő Ludmann Ágnes

Világirodalom története, Művelődéstörténet, Európai országok történelme
klasszika-filológia, bizantinológia, világirodalom története, kulturális kölcsönhatás, kultúrtörténet, művelődéstörténet, Mediterráneum, Bizánci Birodalom, Itália, Görögország, Dél-Európa, Magyarország, ókor

"Il presente volume raccoglie gli atti presentati all'interno delle sezioni Iberica, Italica e Graeca del convegno internazionale svoltosi a Budapest tra il 24 e il 28 novembre 2014 dal titolo Byzanz und das Abendland - Byzance et l'Occident III, organizzato da parte del Collegio Eötvös József sotto la direzione di László Horváth."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19523   2019-07-23

A magyar balneológia aranykora : Az egyesület első ötven éve / Gömör Béla

Anatómia, fiziológia, Tudománytörténet, Levéltári kutatás, Gyógyturizmus
balneológia, tudományos egyesület, testülettörténet, gyógyfürdő, Magyar Balneológiai Egyesület, Osztrák-Magyar Monarchia, Magyarország, 19-20. sz.

"Az egyesület azonnal komoly aktivitást mutatott fel. 1891. október 8-án levelet írtak gróf Szapáry Gyula miniszterelnöknek, «a fürdőfelügyelői intézményt törvényhatóságilag megteremteni kegyeskedjék». Ugyanaznap gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszternek, «a balneologia tanítása iránt egyetemeinken»."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19585   2019-07-23

Férfiholttest, arc nélkül : In fernem Land / Rozványi Dávid

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, bűnügyi regény, 21. sz.

"És akkor elsötétedett előttem a világ. Valami olyasmit ordibálhattam, hogy ha nem élhetem meg ezt a csodát, akkor legalább el tudom pusztítani... És megtettem. Bár önkívületben voltam, mégis mindent úgy tettem, ahogy mondta. Valószínűleg tudat alatt követtem az általa megírt kézikönyvet."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19583   2019-07-23

Mester és tanítvány IV. : Tanulmánykötet / szerkesztő Lehmann Miklós

Pedagógia általában, Bölcsőde, óvoda, Alsófokú oktatás, Pedagógiai módszerek
pedagógia, tudományos diákkör

"Célkitűzéseim közé tartozott, hogy megtudjam, mi ad motiváló erőt a kisiskolások számára az idegen nyelvi órákon, melyen a tudás átadásának nyelve nem, vagy csak részlegesen érthető számukra: a csoporttársak, a jutalmazó eszközök, a pedagógus szeretete, a kíváncsiság vagy esetleg egy másik komponens."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19582   2019-07-22

Mester és tanítvány III. : Tanulmánykötet / szerkesztő Vitályos Gábor Áron

Pedagógia általában, Bölcsőde, óvoda, Alsófokú oktatás, Pedagógiai módszerek
pedagógia, tudományos diákkör

"Kíváncsiak voltunk, hogy az új eszköz megjelenésével tényleg csak a hordozó változik vagy az e-könyv-olvasók megjelenésének pozitív hatása van az olvasási szokásokra. Hipotézisünk szerint az e-book-olvasó birtoklása pozitív hatással van az olvasásra, hiszen így olyan könyveket is elolvas a felhasználó, amelyekre esetleg nem lenne pénze."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19581   2019-07-22

Mester és tanítvány I. / szerkesztő Koósné Sinkó Judit

Pedagógia általában, Alsófokú oktatás, Pedagógiai módszerek
pedagógia, tudományos diákkör

"A gyermek életében meghatározó szerepet tölt be a pedagógus. A családi körben eltöltött évek után az óvodába, illetve az iskolába lépéskor a pedagógus lesz az a személy, aki átgondolt, megtervezett és megszervezett munkája során létfontosságú szerepet vállal a gyermek személyiségfejlődésében."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19580   2019-07-22

Isteni részem 1-2. : Napló / Győry Hedvig ; szerkesztő, illusztrátor Kotaszek Hedvig

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Délután kijöttek a Manciék, Apukától kértem még egy ilyen (füzetet) Emlék ill. Napló könyvet, mivel ez úgy látom aligha lesz elég ha ennyi mindent feljegyzek. Most hogy e sorokat írom, erre jön a Blayer néni a Lovas nénivel. Ide jön köszöni hozzám és kérdezi, hogy mit csinálok (ugy is látja, hogy irok)"

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19579   2019-07-22

Leben und Vergänglichkeit : Zweisprachiges deutsch-ungarisches Gedichtheft = Élet és mulandóság : kétnyelvű német-magyar verses füzet : válogatás német költők verseiből / Szalki Bernáth Attila

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 19-20. sz.

"Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19578   2019-07-22

Az örök reménység temploma : A szegedi Újzsinagóga szimbólumai és hagyományai / Varga Papi László

Judaizmus, Építőművészet, Művészettörténet
zsidó vallás, egyházi szertartás, zsinagóga, templom, vallási jelkép, ikonográfia, építészettörténet, Szeged, 19. sz.

"A zsinagóga nem helyettesíteni, hanem pótolni igyekezett a templomot. Már az épület kialakításában jelen volt valamennyire a szentség, ahogy az elveszett jeruzsálemi Szentélyhez hasonlóan az egyes terek között spirituális hierarchia állt fenn, amelynek egyes fokaira csak kiválasztottak juthattak el."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19577   2019-07-19

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel / Varga Papi László

Kisebbségek, Judaizmus, Helytörténet, helyismeret, Építőművészet
zsidóság, kisebbségi csoport, kisebbségi kérdés, zsidó egyház, rabbi, zsinagóga, Löw Immánuel (1854-1944), Löw Lipót (1811-1875), Magyarország, Szeged, 19-20. sz.

"Szeged is azok közé a neológ hitközségek közé tartozott, ahol a XIX. század végén még élénk vita folyt arról, érdemes-e megtartani a hitközségi elemiket, hiszen így a zsidó ifjúság eleve elkülönülten nevelkedik avval a veszéllyel, hogy ez tovább örökíti a gettó szellemét."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19576   2019-07-19

Babilon folyói mellől a Tisza partjáig : Zsidók és zsidó magyarok / Varga Papi László

Kulturális antropológia, Judaizmus, Kisebbségek, Társadalomtörténet
zsidóság, hebraisztika, judaisztika, kisebbségi csoport, kisebbségi kérdés, nemzettörténelem, zsidó egyház, kapcsolattörténet, Löw Immánuel (1854-1944), Löw Lipót (1811-1875), Magyarország, Szeged

"Az utolsó napokban éppen a Szegeden ülésező országgyűlés mondta ki először hazánkban a zsidók teljes emancipációját az 1849. évi IX. törvénycikkel. A magyar országgyűlés egyhangú helyesléssel fogadta el a zsidó emancipációs törvényt. Az egész még egy negyedórát sem tartott. Későn tették meg a nagy lépést, de még a további harc reményében."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19575   2019-07-19

Nyelvi mozaikok a muravidéki magyar nyelvben : Tanulmányok / Zágorec-Csuka Judit

Népnyelv, nyelvjárások, Pszicholingvisztika, Kisebbségek, Szociálpszichológia
magyar nyelv, etnolingvisztika, névtan, anyanyelv, nyelvhasználat, nyelvjárás, kisebbség, nemzetiségi identitás, nemzeti kultúra, határon túli magyarság, Muravidék, Szlovénia, Kapca

"A Muravidék magyar nyelvjárásai nagyon sajátosak és nem teljesen egységesek. A nyelvjárásba zártság egyfajta fáziskésés, nyelvi konzervatizmus, amely elsősorban a nyelvi rendszer szempontjából a szókészletben jelentkezik. Kolláth Anna nyelvész szerint a muravidéki magyar nyelv elsősorban a kontaktusjelenségeitől az, ami."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19574   2019-07-18

Lajos király barátja [Hangoskönyv] / Mihályi Antal

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, történelmi regény, hangoskönyv, 21. sz.

"Annak ellenére, hogy alig két hete a visegrádi alsó várpalota ablakából kitekintve a Duna túlsó oldalán levő hegyek tetejét még hótakaró borította, az úr 1330. évének ezen a szép áprilisi szerdáján, a délebédet gyönyörű verőfényes időben készült elkölteni a királyi udvar, I. Károly magyar király udvara."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19567   2019-07-18                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic