Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16291 documents

A szegénysoron / Ivan Cankar ; fordító Pável Ágoston

Klasszikus világirodalom
szlovén irodalom, 20. sz.

"A falu már megelevenedett. A búcsúsok a rögös szekércsapákkal felszabdalt dombi úton egyre sűrűbben, néha csapatokban vonultak el a házuk mellett; férfiak, asszonyok vegyesen és mind ünnepi ruhában, jókedvűen és hangosan. Volt, aki magányosan bandukolt, különösen öreg nénikék, akik apró, szapora léptekkel tipegtek, mint a tyúkok."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16680   2017-03-23

Jernej szolgalegény igazsága = Hlapec Jernej in njegova pravica / Ivan Cankar ; fordító Pável Ágoston

Klasszikus világirodalom
szlovén irodalom, 20. sz.

"Úgy mondom el ezt a történetet, ahogy egész szörnyűséges igazságtalanságával és nagy-nagy szomorúságával valójában megesett. Egyetlen szót hozzá nem toldottam, szemernyit nem szépítettem rajta. Megdöbbentek akkor az emberek Betajnovában, és riadtan lógatták fejüket."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16679   2017-03-23

Mihaszna Marko és Mátyás király = Potepuh Marko in kralj Matjaž / Ivan Cankar ; fordító Pável Ágoston

Klasszikus világirodalom
szlovén irodalom, 20. sz.

"Nem tért vissza a vidékre Mátyás király boldog ideje, hanem a robot, a dézsma és a rabszolgaság kora. A paraszt már nem a saját földjén végezte a saját munkáját. Urának, zsarnokának robotoskodott, aki maga ölbe tett kezekkel henyélt és tejben-vajban fürdött. Ali pasa nem ismert irgalmat."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16678   2017-03-23

Dissertatio de potestate principium saecularium in censuram librorum / Vajkovics Imre

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Egyháztörténet, Könyvkiadás
cenzúra, tiltott mű, katolikus egyház, könyvkiadás, Magyarország, 18. sz.

"Mihi equidem indubium est; Ius ac Potestatem plane competere Principibus Laicis, Libros intra Limites Regnorum, & Provinciarum suarum examinandi, dijudicandi, atque etiam pro ratione & aequitate eosdem proscribendi, abolendi, cum, videlicet: eos Respublicae noxios esse censuerint."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16677   2017-03-23

Helén kicsikéi / John Habberton ; fordító Karinthy Frigyes; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus világirodalom
amerikai irodalom, 19. sz.

"Mint az őrült, rángatom ki az órámat a zsebemből; felnyitom a borítólapot és bemutatom a szerkezetet. Az a másik kocsi elérte a miénket; lehajtom a fejem, nehogy felismerjenek az ismeretlen kocsibanülők. Az a pár perc, amit unokaöccseimmel való közvetlen érintkezésben töltöttem, végtelen rendetlenség külső érzetét kelti bennem."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16676   2017-03-23

Szabad órák alatt : Elbeszélések és tudományos apróságok / Kemenes Antal

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, természettudomány, csillagászat, történelem, 20. sz.

"Az emlékezés kapcsán, a képzelet szárnyain visszaszálltam a fegyverzajos multba s egy pillanat alatt feltámadt lelkemben a mult, édes és keserü emlékeivel egyaránt. Ott állottam gondolatban Kossuth apánk zászlója alatt. Megelevenült lelkemben Világos gyászos emlékeivel. Átéltem az orosz hordák betörése miatt a magyar szabadság bukását."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16675   2017-03-22

Жизнь и смерть Сергея Есенина : драма в десяти действиях / Vincze Dezső ; fordító Ûrij Pavlovič Gusev

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 21. sz.

"ЕСЕНИН. Что там зря говорить, не могу я остановиться ни на одной женщине. Во всяком случае, до сих пор мне это не удавалось... (Цитирует одно из своих стихотворений) »Много женщин меня любило, да и сам я любил не одну...«
КЛЮЕВ (продолжает цитату). »Не от этого ль темная сила приучила меня к вину«."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16674   2017-03-22

Gondolat és írás / Babits Mihály

Kritika, Irodalomelmélet, Stilisztika, irodalomesztétika, Esztétika, művészetfilozófia
irodalomkritika, irodalomtudomány, irodalomtörténet, irodalomelmélet, filozófia, publicisztika, 20. sz.

"Tudományt és művészetet nem lehet egyszerre definiálni, mert nagy dolgok: nincs definíció, mely őket kimerítené. Ime azonban egyik oldaluk: ők a világról való Tudatunk legkincsesebb gyűjtőkamarái, a művészet az érzetek és érzések, a tudomány a belőlük leülepedett fogalmak drága gyűjteménye."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16673   2017-03-22

Magyar regék, mondák és népmesék / Kazinczy Ferenc ; közreadó Kazinczy Gábor

Klasszikus magyar irodalom, Magyar népköltészet
monda, mese, népmese, Mailáth János (1786-1855), 19. sz.

"Salamon király megszálla Szekszárdon, s vele együtt Markárd, Carinthia fejedelme. Úgy beszélék, hogy ott a böjtnek szentelt napokat szándékoznak tölteni; de a ki kísérőinek számát s hadaik sokaságát látta, könnyen elértheté, hogy az ájtatosság csak ürügy, és hogy az Uralkodó vérontást forgat elméjében."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16671   2017-03-22

Ein ungarischer Nabob : Roman / Jókai Mór ; fordító Dux Adolf

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 19. sz.

"Das könnte ich brauchen, daß mir der Teufel noch einen Gast bringe, brummt Peter Bus; er schaut gar nicht hin, sondern geht in's Haus, um seine durchnäßte Bunda am Heerd auszubreiten, und da brummt er weiter: Ich weiß nicht einmal, wo wir Brod für Geld bekommen, wenn unseres alle wird; und für Andere werde ich nicht darben."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16670   2017-03-22

Magyaros és tájjellegű házi sör-italok készítése / Remete Farkas László

Gasztronómia általában, Élelmiszerek, táplálkozás, Életmód, szokások
sör, szeszes ital, erjesztés, élelmiszer-technológia, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"A sörkészítés hagyománya jelentős múlttal, bevált tapasztalattal és kiforrott módszerekkel rendelkezik. Nem véletlen, hogy a házi és társulati sörkészítés folyamata közel fél évszázada szinte alig változott. Talán csak az róható fel némi hiányosságként, hogy a receptek és módszerek túlzó egységesülésével sok régi sör receptje tűnt el..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16669   2017-03-21

Egy község útja a boldogulás felé / Maár József

Közigazgatás, önkormányzatok
jegyző, elöljáróság, falu, közigazgatás, Magyarország, 19. sz.

"Nézzük a dolgot elfogulatlanul. A jegyzői pálya reformálást igényel; láthatjuk, hogy ez a pálya az, mely mentsvárul szolgál olyanoknak is, kik egyébb pályákon nem boldogulhattak, ezért hiányzik aztán nálunk a szigoru egység, mert oly változatos elemekből vagyunk összeszőve. Itt egy kicsapott kispap, ott egy praxis nélküli doktor..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16666   2017-03-21

Ha jöttök, lesztek... : Novellák emléktöredékek jegyzetek / Kőműves Ida ; szerkesztő Kőműves Ida

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Aztán azt is tartsd ám szem előtt, hol a harag tanyát üt, nincs helye az észnek. Okos jány vagy te, tudom én aztat, no meg bátor is, és a bölcs ember nem téved el, a bátor nem fordul vissza. No, hát ehhez tartsd magad. Tudod jányom, ahhoz, hogy tisztán lássunk, először el kell sírni a könnyeinket..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16665   2017-03-21                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic