Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13970 documents

A XXI. század oktatástechnológiája I. / Ollé János, Lévai Dóra

Multimédia, virtuális valóság, Internetes technológia, Hálózati információforrások, Informatika az oktatásban, Pedagógiai módszerek
oktatástechnológia, oktatási módszer, e-learning, számítógépes oktatás, közösségfejlesztés, audiovizuális oktatás, interakció, blog, virtuális valóság, internet, 21. sz.

"Ha a személyes és interaktív tanulási környezetek felépítését szeretnénk értelmezni, akkor kétféle helyzetből indulhatunk ki. Az egyikben az egyén valamilyen oktatási környezetben van, a másikban, oktatási környezettől függetlenül alakítja ki a személyes tanulási környezetét."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14402   2015-08-05

Méhészkedés természetesen : Egyszerű, gyakorlatias megközelítés a kistermelői méhészkedéshez, szabadépítményes fekvőkaptár használatával / Philip. J. Chandler ; fordító Czeglédi Anett Mariann; szerkesztő Csuja László, Gyarmathy István

Állattenyésztés, Biogazdálkodás
méhészet, házi méhészet, méztermelés, méh, méz, kaptár, állattenyésztés, biogazdálkodás

"Hogy némi tapasztalatot szerezzek a méhészkedésben, egy évet a dél angliai Buckfast Apátság méhészetében dolgoztam, ahol volt szerencsém átolvasni Ádám testvér híres méhészeti gyűjteményét, tanulmányoztam méh szaporítási módszerét és dolgozhattam a még meglévő méh állományával."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14401   2015-08-05

Szilárdtest-fizika gyakorlat / Bácsi Ádám, Kanász-Nagy Márton, Kézsmárki István

Szilárdtestfizika, Atomfizika, molekuláris fizika
szilárdtestfizika, kristályszerkezet, fonon, diszperzió, szóráselemzés, szimmetria, ötvözet, rezgésvizsgálat, példatár

"Egy rácsban kristálysíkot jelöl ki bármely három, nem egy egyenesre eső rácspont. Az eltolási szimmetria miatt mindegyik kristálysíkon végtelen sok rácspont van. Tetszőleges kristálysík esetén a rács összes rácspontja rajta van valamely, az ezzel párhuzamos kristálysíkok valamelyikén."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14400   2015-08-05

Rendszeradminisztráció / Harsáczki András

Operációs rendszerek, Hardver, digitális eszközök, Helyi hálózatok
rendszerprogram, számítógéprendszer, számítógép-hálózat, rendszerkonfiguráció, információtechnológia, rendszerfelügyelet, karbantartás, rendszergazda

"A vállalati rendszerek esetén a Windows alapú kiszolgálók elterjedtsége továbbra is jelentős. Köszönhető ez egyrészt a nagyon népszerű Windows kliens operációs rendszereknek is, de nagyrészt a központosított felügyeletet és kezelést erőteljesen támogató Windows kiszolgálókkal kialakított címtárstruktúrának is."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14399   2015-08-04

Statisztikus fizika / Kertész János, Zaránd Gergely, Deák András

Hőtan, statisztikus fizika, Atomfizika, molekuláris fizika, Folyadékok és gázok
statisztikai fizika, statisztikus szóródás, sztochasztikus folyamat, szuperfolyékonyság, kvantumfizika, kvantumstatisztika, fonon

"Az egyensúly fogalma mind a köznyelvben, mind pedig a fizikában idealizáció: mindkét esetben a körülöttünk lévő, állandóan változó világ valamilyen különleges, az ellentétes hatások kioltását jelentő állapotát jelenti; folyamatok esetében pedig - az előbbiek következtében - azok változatlan, időfüggetlen jellegét."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14398   2015-08-04

Nekem ígér a holnap : Bővített, válogatott versek / Bartanusz Attila ; illusztrátor Fekete Zoltán, EsFekete Zoltán

Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
szlovákiai magyar irodalom, 21. sz.

"Nekem ígér a holnap, új meleget tartogat a nyár,
a tél múlásával elmúlik majd az is, ami fáj.
Nekik, akik a tornyok alatt hagyták életüket,
senki nem adhat testet, kinek adták lelküket?"

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14397   2015-08-04

Képek és szemelvények Borossebes város múltjából / Kiss László

Helytörténet, helyismeret
várostörténet, településtörténet, nemzeti kisebbség, Borossebes, Menyháza, Arad vármegye, Magyarország, Románia

"Borossebes várossal és történelmével a magyar irodalomban először, nagyobb terjedelemben, Márki Sándornak a Vasárnapi Újság számára, 1893-ban írt újságcikke foglalkozik. Az ekkor lezajlódó hadgyakorlat kezdő helye Kőszeg városa, végpontja pedig Borossebes és környéke volt..."

URL: http://mek.oszk.hu/11300/11362   2015-08-04

Synthesis report : EUFORI study / Barbara Gouwenberg, Danique Karamat Ali, Barry Hoolwerf, René Bekkers, Theo Schuyt, Jan Smit

Civil szervezetek, Kutatás-fejlesztés
nonprofit szervezet, alapítvány, kutatás-fejlesztés, innováció, pénzügyi támogatás, statisztika, Európai Unió, 2015

"Europe has developed a large, heterogeneous and fragmented foundation sector. However, figures about the number of foundations supporting R&I in Europe were lacking, thus making it very difficult to accurately assess the importance and role of foundations in the European research landscape."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14394   2015-08-03

Politikum és logikum a jogban : A jog társadalomelmélete felé / Varga Csaba

Jogtudomány általában, Tudománytörténet, Politológia
jogelmélet, alkotmányjog, jogtörténet

"A jog presztízsének helyreállítása összefügg a társadalomelméleti megalapozás kérdésével. Csak így győzhető meg a politikus arról, hogy ne lásson a jogban csodaszert, a társadalmi változás egyetlen - magát a tényleges reformot is helyettesítő - eszközét."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14393   2015-08-03

Kis magyar antológia : Réber László karikatúráival / Benjámin László

Kortárs magyar irodalom, Humor, vicc
magyar irodalom, paródia, humoreszk, 20. sz.

"Talpra Sanyi, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Félre veled sámli, zsámoly,
nem ülök én benned, Zámoly!"

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14391   2015-07-31

A XX. század családi tükörben / Tóth János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, családtörténet, memoár, 20. sz.

"Iratként, mint legrégebbi, 1782. évi keltezésű keresztlevél van birtokomban atyai ükapám, Tóth István nevére kiállítva, aki az Ungvár melletti Bátfa községben látta meg a napvilágot. Ugyanitt született a dédapám, Tóth József (1820), valamint nagyapám, Tóth Pál (1864), és édesapám, Tóth János (1896) is."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14389   2015-07-31

Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az "Imperiál-ügy" / Rónaföldi Zoltán

Szénbányászat, Ipartörténet, Helytörténet, helyismeret
szénbányászat, kőszénlepárlás, Alacska, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 19-20. sz.

"...Úgy határozott, hogy ... Sajószentpéterrel, Sajókazinccal és Berentével határos területen, Alacska község mellett, szénbányát nyit és szénlepárló üzem létesítésében is közreműködik a közeli Berentén. Kandó tehát tulajdonostársaival ... ekkor alapította meg az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Részvénytársaságot."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14388   2015-07-31

Grammatica ungherese e libro di lettura / Donáth Imre

Nyelvoktatás, Nyelvtan, helyesírás, Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar nyelv, nyelvkönyv, nyelvtan, olvasókönyv, magyar irodalom, 19. sz.

"Gli articoli determinati (il, lo, la, i, gli, le) in ungherese sono, tanto nel singolare che nel plurale, 'az' od 'a'. 'Az' si premette ai nomi che principiano per vocale, 'a' a quelli che principiano per consonante. Nella lingua ungherese non si distinguono generi grammaticali."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14387   2015-07-31                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic