Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15010 documents

Tóth Csaba festészete, 1991-1996 / szerkesztő Lőrincz Zoltán

Festészet, grafika, Művészettörténet
festészet, festőművész, vallási ábrázolás, művészettörténet, Tóth Csaba (1959-), Magyarország, 1991-1996, 20. sz.

"Tóth Csaba piktúrájában az utóbbi öt évben több szempontból is a »keskeny utat« választotta. Festészetét áthatja a lét, a nemlét problémájának örök kérdése, az Isten és az ember kapcsolata, a transzcendes megragadása, a világ örök törvényeinek a kutatása."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15458   2016-05-02

Die Kirche als Kunstwerk : Die reformierte Kirche in Kőszeg / Lőrincz Zoltán

Építőművészet, Művészettörténet, Egyháztörténet
templom, építészet, református egyház, művészettörténet, Kőszeg

"Der Bau, der an eine Jurte erinnert, erscheint ja einerseits in einem Gebäudekomplex, dem hauptsächlich Erinnerungen aus dem Mittelalter eigen sind. Andererseits fällt der zentrale Platz in der Geschlossenheit der für die Stadt ansonsten charakteristischen längsseitigen sakralen Plätzen eindrucksvoll ins Auge."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15457   2016-05-02

Die reformierte Kirche in Kőszeg / Lőrincz Zoltán

Építőművészet, Művészettörténet, Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret
templom, építészet, református egyház, egyházközség, művészettörténet, helytörténet, Kőszeg

"Am 26. September, zum sechzigjährigen Jubiläum der Gründung der Kirchengemeinde, wurde der Grundstein für die neu zu bauende Kirche gelegt, was nicht nur im Leben der eine bescheidene Menge umfassenden Kirchengemeinde, sondern auch in der Geschichte der modernen ungarischen protestantischen Bauweise eine entscheidende Bedeutung hat."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15456   2016-05-02

A református templom Kőszegen / Lőrincz Zoltán

Építőművészet, Művészettörténet, Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret
templom, építészet, református egyház, egyházközség, művészettörténet, helytörténet, Kőszeg

"1993. szeptember 26-án helyezték el az új épülő templom alapkövét, amely nemcsak a kisszámú közösség életében meghatározó jelentőségű, hanem a modern magyar protestáns építészet történetét illetően is. A vállalkozás többszörösen izgalmas, hiszen egy elsősorban középkori emlékeket felvonultató építészeti közegben jelenik meg a jurta-szerű épület."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15455   2016-05-02

Somogymegye népköltése / Vikár Béla

Magyar népköltészet, Folklorisztika
népköltészet, népdal, népmese, monda, folklorisztika, Somogy vármegye, Magyarország

"Most jöttem meg a kaposi fogságbul,
Mind lehullt a vas a lovam lábáról;
Mig a kovács vasalja a lovamat,
Angyalommal kimulatom magamat."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15432   2016-05-02

Légy jó mindhalálig : Móricz Zsigmond regénye / Móricz Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Hosszú fekete teológusok járkáltak hosszú léptekkel, azok is tanultak, ilyen kis diák, pláne másodikos, nem volt egy sem a kertben. Azok labdáztak a hátsó udvarban; ő nagyon szerencsétlennek érezte magát, hogy neki itt kell lenni egyedül. Csupa bánattal volt tele, nem bírt figyelni a latinra."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15426   2016-05-02

A befalazott halál : Regény / Aszlányi Károly

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, bűnügyi regény, 20. sz.

"Leila felugrott: felrántotta az ablakot. De az ucca üres, csöndes, kihalt volt. Becsukta. A hang bentről jött, de lehetetlen volt megállapítani, hogy honnan. Ennek a hangnak legborzalmasabb tulajdonsága az volt, hogy tompa és fátyolos rezgésének nem volt iránya - és ereje sem volt, amiből meglehetett volna állapítani, honnan jön."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15420   2016-05-02

A szörnyű felfedezés : Regény / Forró Pál

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Délután óta sok minden történt a lelkében. Valahogyan másképpen kezdte látni a férjét. Titokzatosabbnak, érthetetlenebbnek. Szeretett volna közelebb férkőzni hozzá. Mit őrizhet például a páncélszekrényben? Adrienne még sohasem gondolkozott azon, hogy valójában mennyi pénze is lehet az urának?"

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15417   2016-05-02

A bűn árnyékában : Regény / Péczely József

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Szédelegve ért ki az utcára... Ha most valaki tarkón üti s aztán kirabolja?... Hogy számol el akkor ezzel a rengeteg pénzzel?... Ugyan, hogy is gondolhatta ezt az öregúr?... Leszaladni a hivatalból s megrakodva vissza. Ott ülni még két óráig pénzzel tömött zsebekkel. Az emberek jönnek, mennek. Ki tudja, kibe mi lakik?"

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15403   2016-05-02

A tolvajkirály / Aszlányi Károly

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Lord Travers elsőszülött fia, Pat Cornes ötéves korában olyan képességeket kezdett elárulni, amelyek egy grófi cim várományosánál megdöbbentők voltak. Lopott. De nem ugy lopott, mint egy kleptomániás, beteges izgalommal; sem ügyetlen buzgósággal, még kevésbé erőszakosan. Szépen, könnyedén, ötletesen lopott."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15393   2016-05-02

Fejtorna / Grätzer József

Rejtvény, Társas- és logikai játékok
rejtvény, keresztrejtvény, fejtörő játék, találós kérdés, szellemi játék

"Egy házban betörőt vettek észre, de nem foghatták el, mert hirtelen elbújt valamelyik lakásban. Természetesen rögtön csődület támadt az utcán. Kíváncsi emberek gyűltek össze, hogy a betörő elfogásánál jelen legyenek. Rajzolónk gyorsan lerajzolta a két házat és a bámészkodókat. A két ház közül melyikben rejtőzik a tolvaj?"

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15379   2016-04-29

Szent Márton, Savaria szülötte / Lőrincz Zoltán

Képzőművészet általában, Művészettörténet, Keresztény vallások
szent, vallási ábrázolás, keresztény művészet, képzőművészet, művészettörténet, Martin de Tours (316?-397), Szombathely, Magyarország, Európa, 4. sz.

"Alakja, személyisége számunkra többszörösen is fontos: nemcsak azért, mert a mai Magyarország területén, a hajdani Savariában (ma Szombathely) született, s így első egyetemes európai formátumú egyénisége történelmünknek, hanem azért is, mert kultuszát államalapító királyunk, Szent István vezette be hazánkban."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15453   2016-04-28

Szent Márton ábrázolások a romanikában / Lőrincz Zoltán

Képzőművészet általában, Művészettörténet, Keresztény vallások
képzőművészet, művészettörténet, román stílus, szent, vallási ábrázolás, keresztény művészet, Martin de Tours (316?-397), középkor, 4. sz.

"Az ezredik év felé közeledvén az európai művészetben megsokasodtak a teofánikus ábrázolások. A romanika fő témája a krisztológia, így Márton álomjelenete tematikusan is kapcsolódik krisztológiai témához. A 10. században megszaporodtak a Márton-ábrázolások. Az első emlékek ebből a korból a kódexfestészetben jelentkeztek."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15452   2016-04-28                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic