Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16192 documents

A Globus Nyomdai Műintézet Rt. pusztulása 1945 jan. 2-án, újjáépülése 1945 I. 21-től 1948 III. 28-ig terjedő idő alatt

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomda, nyomdatechnikai berendezés, háborús kár, gazdasági veszteség, helyreállítás, Globus Nyomdai Műintézet Rt. (Budapest), Budapest, 1945-1948, 20. sz.

"1945 január 2-a a Globus nyomda történetében a legtragikusabb időpont. Ezen a napon érte a vállalatot többszörösen romboló- és gyujtóbomba találat, amelynek következtében keletkezett tűzvész elpusztította az Aradi-utca 8. számú épületben levő nagy gépcsarnokot a legértékesebb gépi felszereléssel, berendezéssel és anyagkészlettel együtt."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16594   2017-02-22

A komáromi könyvnyomdászok nyomtatványkiállításának katalógusa : Kultúrpalota, 1928 IV. 8-9. = Katalog výstavy tlačív komárnanských kníhtlačiarov

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Könyv- és írástörténet, Könyvművészet, tipográfia, Reklám, hirdetés, Egyéb vizuális művészetek, Katalógusok
nyomtatvány, nyomdatermék, reklámgrafika, alkalmazott grafika, nyomdászattörténet, Komárom, Csehszlovákia, Magyarország, 1928

"110. Komárom sz. kir. város tisztikara. 1850. Szigler Testvérek kny.
111. Orvosi utasítás a komáromi honülő poslázakat illetőleg. 1850.
112. Tűzoltó-rendszer Rév-Komárom városában (magyar-német). 1854. Szigler Testvérek kny. 1855."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16593   2017-02-22

Számvitel 1. : A gazdasági információk menedzselésének alapjai / Kiss Árpád

Számvitel, Egyéb szolgáltatások
számvitel, mérlegkimutatás, gazdasági elemzés, könyvviteli szolgáltatás, példatár

"A következő feladatokban döntse el, hogy a vállalkozás beszámolójának vizsgálatakor hogyan kell a feltárási kockázatot megállapítani, az elfogadható könyvvizsgálói kockázat eléréséhez. ... 3. feladat. A vállalkozás kizárólag készpénzes kiskereskedelmi tevékenységet folytat. A bevételek ellenőrzését nem végezték el."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16592   2017-02-22

Maczkó úr utazásai / Sebők Zsigmond ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, gyermekirodalom, 19-20. sz.

"- Hm, utaztam már országúton, vasúton, a Tiszán, a Dunán, de a tengeren még soha. Utaztam gyalog, kocsin, tutajon, vonaton, léghajón, tiszai hajón, dunai propelleren, csak tengeri hajón soha! Hej, milyen híre kerekednék annak, hogy a tengeren jártam! Hogy megbámulnának!"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16591   2017-02-22

Mihályi tájszótár : Rábaköz / Kiss Jenő

Népnyelv, nyelvjárások, Nyelvtörténet, Értelmező szótárak, Folklorisztika
tájszótár, magyar nyelv, nyelvjárás, Mihályi, Rábaköz, Kisalföld, Magyarország

"abázol X ab?ézul ts. i. 'rendetlenül, ételét összevissza keverve, pazarolva eszik (ember, állat)'. Nëm lëhet annyi takarmánt elejbëk tënnyi, mer akkor sokat ab?ézúnak ezëk a marhák, bëzzëk ha kevessebbet kapnak, akkor mindet mëgëszik. Ik.: bele-, összö-."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16589   2017-02-22

P. Horkai Feri kocsmája : Novellák / Kő-Szabó Imre

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A Budai úti kiskocsma már két éve üzemelt Fehérváron. Ez a két év olyan mérföldkőféle volt az »intézmény« életében. Először sokan nem hittek abban, hogy életképes vállalkozás lesz, ugyanis a tulaj P. Horkai Feri közismert ember volt a városban, de őt a foci tette naggyá. Középcsatár volt a Fehérvári MÁV Előre-ben."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16646   2017-02-22

Kettészelt mosoly : Versek Picasso műveiről / Burján Gál Enikő

Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom, Festészet, grafika
erdélyi magyar irodalom, festészet, avantgárd, művészeti hatás, Picasso, Pablo (1881-1973), Erdély, 21. sz., 20. sz.

"Tekintetem csillog a vásznon
mint egy madárrepülés
szempilláim szárnytollakként
rázuhannak a végtelenre"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16588   2017-02-21

Örökös ház mellynek epitetését igérte Isten Dávidnak, ... / Aranka György, Mártonfalvi János, Deáki Filep József , Köpeczi János, Nádudvari Sámuel

Keresztény vallások, Genealógia, családtörténet
gyászbeszéd, nekrológ, prédikáció, református egyház, országgyűlési képviselő, főispán, Wass Dániel (1674-1741), Kolozsvár, Erdély, 1741, 18. sz.

"No! oda vagyon már e' Te kedves Férjed! oda vagyon az egész Ország elött nagy respectusú, 's Tégedet hüségesen szeretö VASS DANIELED! Jóllehet azért nem mérészellek kérni, hogy illy nagy károdon ne szomorkodjál 's siránkozzál; mindazonáltal bátorkodom arra inteni: Légyen keserüségedben MÓD."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16585   2017-02-21

Drámapedagógiai órák : Alsóban, felsőben és főiskolán / Debreczeni Tibor

Nevelési módszerek
drámapedagógia, speciális nevelés, iskolai nevelés, tanári segédkönyv

"Megvártam, míg Vera néni is feláll, nyújtja a kezét, miközben én állom a tekintetét, s akkor jó hangosan, hogy érthető legyen, közlöm a nevemet. Majd utána, hogy én is értsem, ezt teszi Vera néni is. A gyerekek figyeltek, s máris következhetett a beszélgetés. Mit vettek észre, mire figyeltek fel!"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16584   2017-02-21

Sárközi György összes verse és kisebb műfordításai / Sárközi György

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Eljön a nap, hogy többet nem leszek,
a könyvespolcon kis kötet leszek.
Mi életem volt: öröm, szenvedés,
sötét sorok örök csendjébe vész."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16583   2017-02-21

Dozvald János parafrázisai : Széchenyi a fotóról / Dozvald János

Fotóművészet, fényképészet, Idézetgyűjtemények
fotóművészet, parafrázis, idézetgyűjtemény, fotóművész, újságíró, Dozvald János (1939-), politikus, államférfi, Széchenyi István (1791-1860), Magyarország, 21. sz.

"A fotósoknak szerfelett nagy száma össze szokta zavarni, vagy egyenesen felcserélni a téma valódi mibenlétét, ...sokszor nem cselekszik józanabbul, mint ha eldönteni akarná, hogy vajon mi jobb témául: »a fácánhús-e, vagy a széles ágy, a széna-e, vagy a virág, az arab ló-e, vagy az angolkert, stb.«"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16582   2017-02-21

A világ legbefolyásosabb emberei : Ahogy az anno a PC Guruban megjelent (majdnem) / Hanula Zsolt

Számítógépes játékok, Számítógépes alkalmazások, Multimédia, virtuális valóság, Ipartörténet, Szórakozás- és játéktörténet, Egyéb összeállítások
játékprogram, szoftver- és alkalmazásfejlesztő, programtervezés, ipartörténet, tömegkultúra, 1990-es évek, 2000-es évek

"Amikor Sandyman '88 őszén igent mondott Sid Meier és a már akkor sokadvirágzását élő MicroProse hívó szavára, először szolgált rá a címben említett állandó eposzi jelzőjére. A legjobbkor érkezett, hogy részt vehessen a Sid nevét végleg legendává avató játék, a Civilization fejlesztésében."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16581   2017-02-21

A Győri egyházmegye papjai és templomai, 2015 / szerkesztő Vasi Ferenc Zoltán

Adattárak, Egyéb összeállítások, Egyháztörténet, Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások
katolikus pap, templom, egyházi épület, katolikus egyházmegye, keresztény egyház, egyháztörténet, Győri Egyházmegye, Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország, 21. sz., 2015

"Dr. Pápai Lajos: A győri egyházmegye főpásztora
A győri püspökök sorában a 77.
Született Győrött 1940. szeptember 6-án
Pappá szentelve: 1963. június 21-én"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16580   2017-02-20                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic