Carrizal

kikötőváros Atakama chilei tartományban, a Csendes-tenger partján, 4000 lak., közelében vannak C. Alto és Cerro Blanco, Chile leggazdagabb rézbányái.

Carroccio

(ejtsd: karrócso), olasz városok zászlószekere a középkorban, melyen cimerüket és zászlójukat a csatába vitték s amelyet mintegy főhadiszállásnak tartottak. Midőn Milánó II. Konrád császárral és hiveivel 1037. Lombardiában háboruskodott Aribert milánói érsek hozta indítványba az első C. készítését, hogy vele a harcosok bátorságát fokozza. V. ö. Jähns, Geschichte des Kriegswesens (Berlin 1880).

Carrolit

(ásv.), a tarkarézérccel, bornittal rokon, de egészen pontosan még nem ismeretes. Rezet, kobaltot és ként tartalmaz. Termőhelye: Maryland (Carroll).

Carroll

(ejtsd: kerrl) 14 county neve az északamerikai Egyesült-Államokban és pedig Arkansasban (2989 km2-nyi ter., 5780 lak. Carrollton főhely), Georgiában (1647 km2-nyi ter., 11,780 lak., Carrollton főhely), Illinoisban (1198 km2-nyi ter., 16 700 lak., Mount-C. főhely), Indianában (1088 km2-nyi ter., 16,150 lak., Delphi főhely), Jowaban (1658 km2-nyi ter. 2150 lak., C. főhely), Kentuckyben (375 km2-nyi ter., 6200 lak., Carrollton főhely), Luisianaban (3024 km2-nyi ter., 12,000 lak., Lake Providence főhely), Marylandban (1440 km2-nyi ter., 28 620 lak., Westminster főhely), Missziszippiben (2448 km2-nyi ter., 21,059 lak., Carrollton főhely), Misszuriban (2000 km2-nyi ter., 17,450 lak., Carrollton főhely), New Hampshireben (1440 km2-nyi ter., 17,330 lak., Ossipee főhely), Ohióban (1036 km2-nyi ter. 14,500 lak., Carrollton főhely), Tennesseeben (1797 km2-nyi ter., 19,450 lak., Hunsingdon főhely) Virginiában (1267 km2-nyi ter., 9200 lak., C. főhely).

Carron

(ejtsd: kerrn), falu Stirling skót grófságban a C. partján 6 km.-nyire a Forthba való torkolatánál 1100 lak., fontos vasművekkel és gépgyárakkal.

Carruca

(lat.), négykerekü, utazásokra szolgáló római kocsi, mely több személyre volt berendezve. A városban csak a császárkor III. százada óta használták és pedig eleinte a legmagasabb császári hivatalnokok és szenátorok, végre magánembereknek is megengedtetett használata. Ez esetben igen gyakran a legpompásabb módra, ezüst lemezekkel boritva, állitották ki.

Carson-City

Nevada észak-amerikai állam fővárosa a C.-tóba folyó C. mellett, (1890) 3950 lak. Nevét Kitt Carsonról, a Far West első átkutatójáról kapta.

Carstens

Asmus Jakab, német festő, szül. St. Jürgenben, Schleswig mellett 1754., megh. 1798 máj. 25. Sok nélkülözés után 1792. 450 tallérnyi királyi ösztöndijjal Olaszországba utazott. Rövid firenzei tartózkodás után az örök városban telepedett le és itt az ókori művészeti remekek mellett főleg Michel Angelo és Ráffáel műveít tanulmányozta. Legkitünőbb műveit életének utolsó szakaszában alkotta. Főművei: Az Éj gyermekeivel (Hésiodos nyomán); az Argonauták látogatása Cheirónnál, aki Orpheusszal versenyt énekel; a hősök a haragvó Achilleus sátrában Trója alatt; Oidipus Kolonoszban; Homéros a nép előtt elénekli költeményeit; Platón lakomája stb. C. művészettörténeti jelentősége az antik és a renaissance-művészet kultuszában van és azon törekvésében, hogy az antik művészetet tegye a modern művészet alapjává.

Carszkoje Szelo

(magyarul a. mint cári falu), szép fekvésü város Szt.-Pétervár közvetlen közelében a szt.-pétervár-pavlovszki helyi érdekü vasut mentén arzenállal, katonatiszti iskolával, 17,000 lak. A benne levő cári nyaralót Nagy Péter korából való park környezi; a nyaraló palota belseje jaspissal, akáttal, borostyánkővel, mozaikkal, márvánnyal és lapis-lazulival van nagy fényüzéssel dekorálva. Márványból épült műcsarnok is van a palota mellett, melyben a római Caesarok és hősök, valamint görög bölcsek és szónokok szobrai láthatók. A park maga is különféle diszítményekkel van ellátva, ilyenek: egy khinai falucska pagodával, egy égszinkék szibériai márványból épült pompás híd, egy híres najád-szobor eltört korsóval, egy ó frank eremitage, egy gótikus vár-rom, kápolna Dannecker híres Krisztus-szobrával, a bejáratnál egy remek diadalkapu stb.

Cart.

természettudományi nevek mellett Carter Henrik János, angol természettudós és orvos nevének rövidítése. Munkája: On mycetoma or the Fungus disease of India (London 1874).


Kezdőlap

˙