Cifra asszony

kisérteties nőalak neve Hont-megyében, amely mögött Ipolyi (a szép asszony tündéri név analogiájára) a tündérek, boszorkányok ősmagyar elnevezésének emlékét sejti. (Magy Myth. 445.)

Cigája

juh, valószinüleg a Dobrudsából jutott hozzánk; ezt főleg Magyarország keleti részén, a határhegységben parasztbirtokosok tenyésztik. Az állatok 35-55 kg. nehezek, a kosoknak csigaalaku, az anyáknak néha sarlóalaku szarvaik vannak, gyakran szarvtalanok, fejük fekete, pofájuk néha tarkázott, ellenben a gyapjujuk fehér, 8-12 cm. hosszu, tercia v. quartaminőségü s leginkább hasonlít a southdowngyapjuhoz, a finom cigájagyapju alig különbözik a durva fésüs merinósgyapjutól. A nyírósuly 3 kg. Piszkos gyapjura tehető. Az anyákat fejik és évenkint 5-7 kg. sajtot számítanak egy állatra. A C.-juh hizékonysága elég jó, s ezért esetleg husjuhokkal való keresztezésre alkalmas alanyul szolgálhat.

Cigája-gyapju

A cigája bundája egyféle szőrszálakból áll s pedig rendszerint velőmentes felszőrből, melyen centiméterenként két ivelést észlelhetni. Nagy bélürege van, ebben helyenkint szakasztott belet lehet találni (l. Gyapju). A C. gyapju durvább posztókra s jobb minőségü pokrócokra alkalmas. Egyik faja a Stogos gyapju, mely szintén csak felszőrből áll, nincs ivelése s szakasztott belet tartalmaz.

Cigala

(ejtsd: csigala) Lanfranc, troubadour, szül. Genovában 1200 körül, 1278. Monacóban meggyilkolták. 1243. biró, 1248. konzul volt Genovában, majd genovai követ a provence-beli Rajmond grófnál; buzgó ghibellin; tüzes dalaival számos keresztest szerzett IX. Lajos keresztes hadjáratának. Körülbelül 30 költemény van tőle (nehány a párisi könyvtárban), melyek a verselés szabatosságával és a gondolatok tartalmasságával tünnek ki. Nehány e költemények közül Raynonard: Choix de poésies des troubadours c. művében nyomtatásban is megjelent.

Cigánd

1. Kis-C., kisközség Zemplén vm. bodrogközi j.-ban, (1891) 1743 magyar lakossal. - 2. Nagy-C., kisközség ugyanott, (1891) 1440 magy. lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral. A két község lakói takarógyékényeket készítenek házilag.

Cigányabrak

verést értenek alatta. A cigány lova t. i. több verést kap mint abrakot.

Cigányalma

(növ.), sötétpiros, csaknem fekete szinű, apróbb almafajta. Bizonyosan a sötét szinről nevezték igy, minthogy a barna arcot is cigányképünek mondják.

Cigányárpa

(növ.), a Hordeum Gussoneum Parl. nálunk szikes mezőkön gyakori apró, vad árpafaj népies neve; l. Egérárpa.

Cigányfa

(növ.), a balkáni és magyar Quercus conferta Kit., vagyis magyar tölgyfának, szlavóniai kittnyák, vagyis Zigeunerholz nevéből lefordítás utján támadt; l. Magyar tölgy.

Cigányhal

a pontyfélék családjának egy neme. L. Compó.


Kezdőlap

˙