Numa Pompilius

a rómaiak második királya, állítólag szabin eredetü Cures városából, aki Kr. e. 715-612. uralkodott és kitünt bölcsesség, jámborság és méltányosság által. Egyesek nevét a görög nomos szóra vezetik vissza. A monda már jókor hatalmába kerítette N. alakját. Ő reá vezették vissza a vallásos intézmények (istentisztelet, templomok építése, papi kollégiumok stb.) csiráit és egyik-másik irányban talán valóban intézkedett is. Igy a Vesta-szüzek dolgában, melyet a latinoktól és a salii papok, fetialok és augurok ügyében, melyet a szabinoktól vett kölcsön. Hogy sírját Kr. e. 181. felásták és bennök pontifikális tárgyakat találtak, tiszta mese. V. ö. Ihne, Römische Geschichte (I. köt.).

Numea

(Port de France), Új-Kaledónia francia sziget fővárosa, a sziget DK-i végén, jó kikötővel, 5000 lak., szép katolikus templommal. A bennszülötteknek nem szabad a városba jönniök.

Numedalen

norvég völgy Telemarken és Hallingdalen közt; a Laagen-medence felső részét alkotja. Lakói kitünő kereskedők hirében állanak.

Numeit

l. Garnierit.

Numen aquae

l. Fons.

Numenius

l. Gojzer és Szalonkafélék.

Numeralia

l. Számnevek.

Numeri

Mózes negyedik könyvének neve, l. Biblia.

Numerikus

(a lat. numerus-tól) a. m. számbeli. N. együttható az oly együttható, mely puszta számérték, ellentétben az oly együtthatóval, mely egy vagy több határozatlant (betüt) tartalmazó kifejezés. N. egyenlet az oly egyenlet, melyben az együtthatók puszta számértékek.

Numerus

(lat.) a. m. szám; ütem; a retorikában a. m. euritmia, vagyis a próza ritmusa, ami a mondatok és a mondatrészek szép arányán, a hangsúly tetszetős elosztásán nyugszik, s élőszóbeli előadásban jó hangzatot okoz. - N. aureus, l. Aranyszám.


Kezdőlap

˙