Virtuális kép

képzetes vagy látszatos kép, a fénytörésnél vagy a tükrözésnél keletkezett kép, ha abban a fénylő pontból jövő sugarak egymást metszeni látszanak, de valóban nem metszik. Ilyen kép a tükrözésnél akkor keletkezik, ha a fénylő tárgy és annak képe a tükör ellenkező oldalain vannak (p. a síktükörnél), a lencsénél ellenben akkor, ha a tárgy és a kép a lencsének ugyanazon oldalán vannak.

Virtuozitás

(az olasz virtuoso-ból), a művészi képesség legmagasabb foka; virtuóz az a művész, ki művészetében, különösen a zenében, a technikai nehézségeket könnyen s minden megerőltetés nélkül legyőzi.

Virtus

az erény, kivált pedig a vitézség megszemélyesítése a régi rómaiaknál. L. Honos.

Virtute et exemplo

(lat.) a. m. erénnyel és példával. II. József császár jelmondata.

Virtuti confido

(lat.) a. m. bizom az erényben. Az I. Ferenc Józsf megkoronázása alkalmával (1867) vert latin feliratu emlékpénzeken olvasható. Megfelel a «Bizalmam az ősi erényben» jelmondatnak.

Virulens

(lat.) a. m. mérgező, fertőző; virulentia, bakterilogiai értelemben a bakteriumok (l. o.) által produkált mérgek hatékonysága, mely mesterségesen hőbeli vegyi behatás útján csökkenthető, vagy p. állati testbe való beoltás (passage) útján fokozható.

Virunum

város, l. Noricum.

Virus

(lat.) a. m. nyálka, méreg, fertőző anyag. Bakteriologiai értelemben a bakteriumok által produkált kémiai anyag, l. Bakterium, Fertőzés, Méreg.

Vis

(lat.) a. m. erő, hatalom; vis armata, fegyveres erő; vis attractiva, vonzóerő; vis comica, komikai erő; vis legis, a törvény ereje; vis major, erőhatalom (l. o.); vis probandi, bizonyítási erő; vis vitalis, életerő. L. még Erőszak.

Vis-a-vis

(franc., ejtsd: vizaví) a. m. szemben, átellenben.


Kezdőlap

˙