Hátra Kezdőlap Előre

óceáni tektonika
H óceáni árok
F tektonika
P tengerfenék

Óceánia
F tengeri sziget
T Ausztrália és Óceánia
P óceániai állam
óceániai folyó
óceániai hegység
óceániai természeti táj

óceániai állam
F újkori állam
A Melanéziai állam
mikronéziai állam
polinéziai állam
Új-Zéland
T Óceánia

óceániai folyó
F folyóvíz
A melanéziai folyó
polinéziai folyó
új-guineai folyó
új-zélandi folyó
T Óceánia

óceániai hegység
F hegység
T Óceánia

óceániai természeti táj
F természeti táj
A melanéziai sziget
mikronéziai sziget
polinéziai sziget
T Óceánia

óceániai tó
F
A Taupo-tó

Ochridi-tó
F európai tó
X Albánia
Macedónia

Ocotepeque megye
T Honduras

Ócsa
Forrás:kf(83)
T Dunamellék
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Ódelhi
M:Elsősorban gazdasági, kulturális "főváros"
T Delhi város

Odera
F európai folyó
X Pomorzei-öböl

Odessza terület
T Ukrajna

Odorin
Forrás:gyal(194.792)
F szepesi város
T Szepes vármegye

Oea
T Tripolisz vidéke
R Tripoli város, Lb.

Óegyiptomi Birodalom
M:Nagy Sándor birodalmáig
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon
H Kemet
Kemi
Micrajim
F ókori állam
ókori Egyiptom
P Alsó-Egyiptom
Felső-Egyiptom
Közép-Egyiptom
R Aigyptos satrapia
X egyiptológia
óegyiptomi irodalom
Perzsa Birodalom

Offaly grófság
H Ui fáilghe
T Írország

Ogooué
F afrikai folyó
X Atlanti-óceán

Ogun szövetségi állam
T Nigéria
P Abeokuta

Ohio
LV Ohio szövetségi állam
Ohio-folyó

Ohio szövetségi állam
HV Ohio
T Egyesült Államok
P Columbus
Dover2, Ohio
Lima város, Ohio

Ohio-folyó
HV Ohio
R Mississippi-folyó

Ohotszki-tenger
F peremtenger
T Csendes-óceán
P Szahalin-öböl
X Amur-folyó

Ojtozi-szoros
F keleti-kárpátoki szoros

Okavango
F afrikai folyó
R Okavango-mocsár
E Cubango

Okavango-mocsár
F afrikai mocsár
E Okavango

Okeechobeei-tó
F észak-amerikai tó

Oki Gunto-szigetek
T Chugoku-chiho

Oklahoma city
T Oklahoma szövetségi állam

Oklahoma szövetségi állam
T Egyesült Államok
P Oklahoma city

Oklánd
Forrás:kf(118)
T Homoród mente
Udvarhely vármegye

ókori állam
M:Kr. e. 3000 és Kr. u. 476 közötti államok a Mediterráneumban
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon, Haag Bibliai lexikon
F állam
A Akkád Birodalom
Asszír Birodalom
Babiloni Birodalom
Elam
Filisztea
Főnícia
Hellén Birodalom
Hettia Birodalom
Izrael
Karthágói Birodalom
Keletrómai Birodalom
Méd Birodalom
Nyugatrómai Birodalom
Óegyiptomi Birodalom
ókori Görögország
Parthus Birodalom
Perzsa Birodalom
Ptolemaida Birodalom
Római Birodalom
Sassanida Birodalom
Sumer Birodalom
Szeleukida Birodalom
Urartu

ókori Ciprus
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon
L Ciprus az ókorban

ókori Egyiptom
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon
H Egyiptom az ókorban
F Egyiptom
A Aegyptus provincia
Aigyptos dioecesis
Aigyptos satrapia
Aigyptos tartomány
Óegyiptomi Birodalom
Ptolemaida Birodalom
R középkori Egyiptom

ókori Görögország
M:A görög városállamok összessége .Kb. i. e. 2200/2000 és i. e. 146 között. Beleértve az antik görög kultúrát és városállamokat
H:Korszakfogalomként is használható ("Ókori Görögország kora")
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon, Haag Bibliai lexikon
H Görögország az ókorban
Graeciae
Greciae
Hellas
F ókori állam
ókori történeti táj
A Achaia városállam
Ainis
Aiolis
Aitolia
Akarnania
Arcadia
Argolis
Attica
Boiotia
Chalkidike
Doris
Elis
Epeiros
Euboia
Ionia
Korinthia
Laconia
Lokris Epizephyra
Lokris Opuntia
Macedonia
Magnesia
Malis
Messenia
Phokis
Phthiotis
Sikyonia
Thessalia
Troas
R Római Birodalom kora
X antik
antik demokrácia
hellenisztika
Keletrómai Birodalom
ógörög nyelv
ókori görög irodalom
= Görögország

ókori Hispánia
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon
H Hesperia
Hispania
F Hispánia
ókori történeti táj
A Hispania Citerior
Hispania provincia
Hispania Tarraconensis
Hispania Ulterior
R Hispaniae dioecesis
középkori Hispánia

ókori Itália
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon
H Italia
F Itália
ókori történeti táj
A Italia Annonaria
Italia dioecesis
Italia Meridionalis
Italia provincia
Italia Suburbicaria
R középkori Itália

ókori Syria
M:Herodotosznál fordul elő a Syria név először. A Földközi-tenger és a Szír-arab-sivatag közötti sávot jelöli a Torosz-hegységtől a Negev-sivatagig. Földrajzi egységet jelöl, amelyik csak a perzsa uralom idején vált politikai és közigazgatási egységgé
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon, Haag Bibliai lexikon
F ókori történeti táj
Syria
A Amalek
Arabia
Aram
Básán
Edom
Moáb
Nabatea
Palesztina
Palmyra
= Syria provincia

ókori történeti táj
M:Elsősorban a Mediterráneumban, a nagy birodalmak területén, az egymást követő birodalmak változó közigazgatási beosztásától függetlenül kialkult egységek
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon, Haag Bibliai lexikon
A Africa
Asia Meridionalis Centralis
Asia Minor Occidentalis
Asia Minor Orientalis
Asia Septentrionalis Occidentalis
barbár népek területe
Europa Meridionalis Orientalis
Graeciae insulae
Medeo-Perzsia
ókori Görögország
ókori Hispánia
ókori Itália
ókori Syria
T szárazföld

Okorvidék
M:Az Ormánság nyugati része
T Ormánság

Oláhgyürüs
Forrás:gyal(130)kf(134)
T Krasznaköz
Szatmár vármegye

Oláhhomorog
Forrás:gyal(60-61)
T Bihar vármegye
bihari Mezőség

Oláhlapád
Forrás:hun(698-699)
T Alsó-Fehér vármegye
erdélyi Hegyalja

Oláhlápos
Forrás:hun(674)kf(138)
T Lápos mente
Szolnok-Doboka vármegye

Oláhláposbánya
Forrás:hun(674)kf(138)kok(33)
L Erzsébetbánya

Oláhország
Forrás:rnl14(674)
LV Havasalföld
Románia

Oláhújfalu
Forrás:kf(81)
T Dél-Erdély
Fogaras vármegye

Olancho megye
T Honduras

olasz szigetek
P Capri
Ischia
Lipari-szigetek
Szardínia-sziget
Szicília-sziget
toszkánai-szigetek
X Olaszország

Olasz Szomáliföld
M:1967.07.01-ig. Utána független
R Szomália

Olaszi
Forrás:hun(611)
L Bodrogolaszi

Olaszliszka
Forrás:hun(611)
H Liszka
Liszkaolaszi
T Tokaj Hegyalja
Zemplén vármegye

Olaszország
F dél-európai állam
P Abruzzi régió
Basilicata régió
Calabria régió
Campania régió
Emilia e Romagna régió
Friuli-Venezia Giulia régió
Lazio régió
Liguria régió
Lombardia régió
Marche régió
Molise régió
Piemonte régió
Puglia régió
Szardínia régió
Szicília régió
Toscana régió
Trentino-Alto Adige régió
Umbria régió
Valle D'Aosta régió
Veneto régió
E újkori Itália
X Dufourspitze
Etna
Gran Paradiso
Lyskamm
Marmolada
Matterhorn
Mont Blanc-csúcs
Mont Maudit
Monte Viso
olasz szigetek
San Marino
Sonnenhorn
Trasimeno-tó

oldalmoréna
F felszíni moréna
R parti moréna

Oldenburg
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
LV Oldenburg állam
Oldenburg város

Oldenburg állam
M:Egykori német állam a 12. századtól 1946-ig
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
H Oldenburg Grófság
Oldenburg Hercegség
Oldenburg Nagyhercegség
HV Oldenburg
F német történelmi államok
P Birkenfeld
Oldenburg város
R Niedersachsen

Oldenburg Grófság
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
L Oldenburg állam

Oldenburg Hercegség
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
L Oldenburg állam

Oldenburg Nagyhercegség
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
L Oldenburg állam

Oldenburg város
M:Jelenleg Alsó-Szászország szövetségi államban található Brémától nyugatra
HV Oldenburg
T Niedersachsen
Oldenburg állam

Olenyok
F észak-ázsiai folyó
X Jeges-tenger

Olimpo megye
T Paraguay

Olimposz
LV Olimposz város
Olimposz-csúcs
Olimposz-hegység

Olimposz város
HV Olimposz
T Kárpathosz-sziget

Olimposz-csúcs
H Olympos
HV Olimposz
F európai hegycsúcs
T Olimposz-hegység
X Görögország

Olimposz-hegység
HV Olimposz
F Hellenidák
P Olimposz-csúcs

Olsztyni vajdaság
T Lengyelország

Olt
P Vöröstoronyi-szoros
R Duna
E Feketeügy
Szeben-folyó

Olt megye
T Románia

Oltárc
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Oltbogát
Forrás:gyal(101.586)
T Kőhalom szék
Nagy-Küküllő vármegye

Olténia
M:Romániai táj a Kárpátok és a Duna között az Olttól nyugatra
Forrás:hun(804)kf(108)fnesz(II.275)
H Kisoláhország
T Havasalföld
P Géta-hátság
E Szörénység

Olthévíz
Forrás:gyal(101.586)
T Dél-Erdély
Kőhalom szék
Nagy-Küküllő vármegye
X szászmagyarok
= Hévíz

Olthidegkút
Forrás:gyal(101.586)
T Kőhalom szék
Nagy-Küküllő vármegye

Oltszakadát
Forrás:gyal(134.839)
H Szakadát
T Dél-Erdély
Szeben vármegye
Újegyház szék

Olympia
LV Olympia város, Gör.
Olympia város, Wash.

Olympia város, Gör.
HV Olympia
T Elis

Olympia város, Wash.
HV Olympia
T Washington szövetségi állam

Olympos
L Olimposz-csúcs

Omajjád Emírség
L Kordovai Emírség

Omajjád Kalifátus
M:Az Omajjád dinasztia 661-750 között birtokolta a kalifa címet
F Bagdadi Kalifátus
R Abbászida Kalifátus

Ómalomsok
Forrás:gyal(73)
T Győr vármegye
Sokoróalja

Omán
M:Államformája abszolút monarchia. Közigazgatási beosztás: 37 körzet (region), 1 tartomány és a főváros
F közel-keleti állam
P Masqat

Ománi-hegyvidék
F közel-keleti hegység

Ománi-öböl
F peremtenger
T Arab-tenger
X Hormuzi-szoros

Omszk terület
T Szibéria közigazgatási terület

Ond
Forrás:hun(611)
T Tokaj Hegyalja
Zemplén vármegye

Ondo szövetségi állam
T Nigéria
P Akure

Onest
Forrás:kf(149)
T Bacau megye
Tatros völgye

Ontario
LV Ontario szövetségi tartomány
Ontario város, Calif.
Ontario város, Oreg.
Ontario-tó

Ontario szövetségi tartomány
HV Ontario
T Kanada
P Ottawa
Toronto

Ontario város, Calif.
HV Ontario
T California szövetségi állam

Ontario város, Oreg.
HV Ontario
T Oregon szövetségi állam

Ontario-tó
HV Ontario
F észak-amerikai tó
X Kanada

Ontelek
Forrás:ROM(58)
T Rétköz
Szabolcs vármegye

Onyega-tó
F európai tó
X Oroszország európai része

Oost-vlaanderen
L Kelet-Flandria

Opolei vajdaság
T Lengyelország
E Porosz Szilézia

Oppland
T Kelet-Norvégia

Oprakercisora
Forrás:kf(81)
H Kercisora
T Dél-Erdély
Fogaras vármegye

Orán
T Algéria

Orange
F afrikai folyó
X Atlanti-óceán

Orange Free State
H Free state
T Dél-Afrikai Köztársaság
P Bloemfontein

Oravicabánya
Forrás:gyal(355)
T Krassó-Szörény vármegye
X bányaváros

Orbai szék
M:az 1876-os megyebeosztással közig. szerepe megszünt
Forrás:hun(658)gyal(784)
T Alsóháromszék
X Szépmező

Orbányosfa
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Ordacsehi
H Balatoncsehi
T Somogy megye

Oregon szövetségi állam
T Egyesült Államok
P Ontario város, Oreg.
Salem

Orel terület
T Központi Feketeföld

Orenburg terület
T Urál-vidék közigazgatási egység

Oresund
F tengerszoros
X Észak-Európa

Óriások útja
T Antrim-plató

Oriens dioecesis
M:A régi Syria történeti táj, Arabia provincia és néhány kis-ázsiai államocska
T Keletrómai Birodalom

Oriente tartomány
T Kuba

Orinoco
F dél-amerikai folyó
X Atlanti-óceán

Orinoco-medence
F alföld
dél-amerikai természeti táj

Orissa
T India
P Bhubaneswar

Orkney-szigetek
F Brit-szigetek
T Észak-Skócia

Ormán
L Aljvidék

Ormándlak
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Ormánköz
M:Az Ormánság középső része
Forrás:kf(154-155)
T Ormánság

Ormánság
Forrás:gyal(691)kf(154-155)
H Ormányság
T Dunántúl
P Bőköz
Hirics
Kiscsány
Okorvidék
Ormánköz
Oszró
Szentmárton, Baranya m.
Vajszló
Zaláta
X Baranya vármegye

Ormányság
Forrás:gyal(691)kf(154-155)
L Ormánság

orográfiai sivatag
L domborzati sivatag

Orom
Forrás:gyal(821)kf(186)
T Bács-Bodrog vármegye
Tiszamente

Orosz Távol-Kelet
LV Orosz Távol-Kelet közigazgatási egység
Orosz Távol-Kelet nagytáj

Orosz Távol-Kelet közigazgatási egység
H Szovjet Távol-Kelet
HV Orosz Távol-Kelet
T Oroszország ázsiai része
P Amur terület
Habarovszk tartomány
Kamcsatka terület
Magadan terület
Szahalin terület
Tengermellék tartomány

Orosz Távol-Kelet nagytáj
HV Orosz Távol-Kelet
F távol-keleti természeti táj
P Csukcs-félsziget
Kamcsatka-félsziget

Orosz Turkesztán
L Nyugat-Turkesztán

Orosz-Altaj
F Altaj

Oroszfalva
Forrás:gyal(130)kf(134)
T Krasznaköz
Szatmár vármegye

Oroszország
M:1922-1994 között lásd Szovjetunió
T Független Államok Közössége
P Oroszország ázsiai része
Oroszország európai része
X Távol-Kelet

Oroszország ázsiai része
F észak-ázsiai állam
T Független Államok Közössége ázsiai része
Oroszország
P Orosz Távol-Kelet közigazgatási egység
Szibéria közigazgatási terület
X Bajkál-tó
Csani-tó
Hanka-tó
Kaszpi-tenger
Lama-tó
Tajmir-tó
távol-keleti állam

Oroszország európai északkeleti része
T Oroszország európai része
P Arhangel'szk terület
Komiföld
Vologda terület

Oroszország európai északnyugati része
T Oroszország európai része
P Kalinyingrád terület
Karélia
Murmanszk terület
Novgorod terület
Pszkov terület
Szentpétervár terület

Oroszország európai része
F kelet-európai állam
T Független ÁllamokKözössége európai része
Oroszország
P Észak-Kaukázus és az Alsó-Don vidéke
Középső- és Alsó-Volga-vidék
Oroszország európai északkeleti része
Oroszország európai északnyugati része
Oroszország központi vidéke
Urál-vidék közigazgatási egység
X Csúd-tó
Fehér-tó
Onyega-tó
Pszkovi-tó
Topozero-tó
Vigozero-tó

Oroszország központi vidéke
T Oroszország európai része
P Központi Feketeföld
Központi vidék a Feketeföld kivételével
Oroszország központi vidékének nyugati része
Volga-Vjatka vidéke

Oroszország központi vidékének nyugati része
T Oroszország központi vidéke
P Brjanszk terület
Kalinin terület
Szmolenszk terület

ország
LV állam
gazdaságföldrajz

Ortaháza
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Osaka
T Kinki-Chiho

Oshima
T Hokkaido-sziget

Oshogbo
T Osun szövetségi állam

Oslo
F főváros
T Kelet-Norvégia

Oslo-fjord
F Fjord
T Északi-tenger
X Norvégia

Osorno tartomány
T Chile

Osroene
M:Ókori királyság Északnyugat-Mezopotámiában
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon
T Mezopotámia
P Edessa

Ostfold
T Kelet-Norvégia

Ostrobothnia
Forrás:Britannica Hung.
L Pohjanmaa

Osun szövetségi állam
T Nigéria
P Oshogbo

Ószelec
Forrás:gyal(792.823)
T Szepesi lándzsások kerülete

Ószentgyörgyi járás
Forrás:gyal(195)
T Beszterce vidék

Oszmán-Török Birodalom
M:A 14. századtól 1922-ig, a Török Köztársaság megalapításáig állt fenn. Virágkorában újra egyesítette a koraközépkori Arab Birodalom területét
Forrás:Britannica Hung, Magyar nagylexikon
F Arab Birodalom
középkori állam
újkori állam
P Isztambul
Rumélia
Tripolisz török kormányzóság
Tunisz a középkorban
R Egyiptom
Törökország
E Bizánci Birodalom
Mameluk Birodalom
Szeldzsuk-török Szultánság
X Görögország

Oszró
Forrás:gyal(691)
T Baranya vármegye
Ormánság

Osztrák Császárság
P Krajnai Hercegség
R Osztrák-Magyar Monarchia

Osztrák Köztársaság
L Ausztria

Osztrák Szilézia
M:Két különböző nagyságú területből áll, amit morva terület választ el egymástól. A boroszlói béke (1742. jul. 28.) csak Teschen, Troppau és Opava környékét hagyta meg Ausztriának
F Szilézia
T Felső-Szilézia
R Cseh Szilézia

Osztrák-Alpok
T Északi-Mészkőalpok

Osztrák-Magyar Monarchia
T Osztrák-Magyar Monarchia időszaka
P Krajnai Hercegség
R Ausztria
E Osztrák Császárság
= monarchia

Otago tartomány
T Déli-sziget

Otrantói-szoros
F tengerszoros
X Adriai-tenger
Jón-tenger

Ottawa
F főváros
T Ontario szövetségi tartomány

Ottawa-folyó
R Szent Lőrinc-folyó

Ou-chiho
H Tohoku
T Honshu-sziget

Ouagadougou
F főváros
T Burkina Faso

Oubangui
H Ubangi
R Kongó-folyó

Oubangui-chari
L Közép-Afrikai Köztársaság

Oulu
T Pohjanmaa

Oulujaervi
F európai tó
X Finnország

Ovamboland
T Namíbia

Overijssel
T Hollandia
P Zwolle

Oviedói-medence
T Pireneusi-félsziget

Owerri
T Imo szövetségi állam

Oyo szövetségi állam
T Nigéria
P Ibadan

Ózd
Forrás:hun(517)kf(67)
T Barkóság
Borsod vármegye

Ozorai bánság
M:A 15. században egy időre török kézre kerül. 1464-ben Mátyás király beolvasztja a Szreberniki bánságba
Forrás:kf(82), gyal(134)
F bánságok
R Szreberniki bánság
X Délvidék

öböl
M:Tengernek vagy tónak a szárazföldbe benyúló része
A tavi öböl
tengeröböl

Őcsény
Forrás:hun(371)kf(163-164)
T Tolna vármegye
tolnai Sárköz

ökoszféra
A szerves szféra
szervetlen szféra

Öland
F észak-európai sziget
T Blekinge

Őr-kapitányság
Forrás:gyal(698)
L Őrség

Őr-nagyság
Forrás:gyal(698)
L Őrség

Őrbajánháza
Forrás:gyal(698)kf(155-156)
H Bajánháza
T Alsóőrség
Vas vármegye

Öreg-Bakony
Forrás:kf(61-62)
L Magas-Bakony

Öreg-Duna
F Közép-Duna

Öregcsertő
Forrás:hun(169-170)kf(122-123)
T kalocsai Sárköz
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Őrihodos
Forrás:gyal(698)kf(155-156)
H Hodos
T Alsóőrség
Vas vármegye

Őriszentmárton
Forrás:gyal(697-698)kf(97-98)
HV Szentmárton
T Felsőőrség
Vas vármegye

Őriszentpéter
Forrás:gyal(698)kf(155-156)
T Alsóőrség
Vas vármegye

Őrisziget
Forrás:gyal(697-698)kf(97-98)
T Felsőőrség
Vas vármegye

Örmény-magasföld
F hegységközi fennsík
közel-keleti természeti táj

Örményföld és Kurdisztán
R Kelet-Anatólia régió
X Kurdisztán

Örményország
M:1920.11.29-1990.08.23. között lásd Szovjetunió. Közigazgatási beosztás: 38 kerület (rajon)
F közel-keleti állam
T Független Államok Közössége ázsiai része
P Ararát város, Örm.
Jereván
E Armenia
X Ararát-síkság
Szevan-tó

Örményszékes
Forrás:kf(81)
T Alsó-Fehér vármegye
Dél-Erdély

Őrség
H Őr-kapitányság
Őr-nagyság
Warth
T Dunántúl
P Alsóőrség
Felsőőrség

Ösel
L Saaremaa

Österbotten
Forrás:Britannica Hung.
L Pohjanmaa

Östergötland
T Götaland

Pácafalu
Forrás:gyal(130)kf(134)
T Krasznaköz
Szatmár vármegye

Pacifikus-hegységrendszer
M:A Csendes-óceán körül felgyűrődött fiatal lánchegységek összessége
F hegységrendszer

Pácin
Forrás:hun(611-612)kf(72)
T Bodrogköz
Zemplén vármegye

Paeljaenne
F európai tó
X Finnország

Pahang
T Malajzia
P Kuantan

Páka
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Pakisztán
F dél-ázsiai állam
P Beludzsisztán
Északnyugati határvidék
Nyugat-Punjab
Sind tartomány
E Nyugat-Pakisztán

PALÁDOK
M:A Túrhát három Palád nevű községének közös megnevezése
Forrás:kf(190)
T Túrhát
P Botpalád
Kispalád
Nagypalád

Palatinatus
L Pfalz

Palau
L Belau

Palawan
LV Palawan-sziget
Palawan-szigeti tartomány

Palawan-sziget
HV Palawan
T Philippines

Palawan-szigeti tartomány
HV Palawan
T Fülöp-szigetek

Palestina Prima
M:Kr. u. az 5. században Palesztinát három részre osztották
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon
F Palesztina

Palestina Salutaris
M:Kr. u. 357-358 közötti neve Palesztina délkeleti részének
M:Nagy Konstantin Arabia Inferiort Palesztinával egyesítette ezen a néven
Forrás:Britannica Hung.
F Palesztina
R Palestina Tertia

Palestina Secunda
M:Kr. u. az 5. században Palesztinát három részre osztották
F Palesztina

Palestina Tertia
M:Kr. u. az 5. században Palesztinát három részre osztották
F Palesztina
E Palestina Salutaris

Palesztin Önkormányzati Területek
M:1994.05.04-től fokozatosan önkormányzattal rendelkező palesztin területek
F közel-keleti állam
X Izrael
palesztin irodalom

Palesztina
M:Heródes idején
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon, Haag Bibliai lexikon
H Ígéret földje
Kánaán
HV Szentföld
F ókori Syria
A Palestina Prima
Palestina Salutaris
Palestina Secunda
Palestina Tertia
Syria Palaestina
T Közel-Kelet
Római Birodalom
P Dekapolisz
Galilea
Gaulanitis
Idumea
Iturea
Judea
palesztinai Pentapolisz
Perea
Szamaria tartomány
Trachonitis
R Izrael
X palesztin irodalom

palesztinai Pentapolisz
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon
F Pentapolisz
T Palesztina
P Adma
Ceboim
Coár
Gomorra
Szodoma

Pálfiszeg
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Palikir
T Pohnpei

Palmas
T Tocantins szövetségi állam

Palmyra
M:Oázis-város Damaszkusz és az Eufrátesz között félúton
F ókori Syria
T Palmyrene
R Tadmor

Palmyra-atoll
T Amerikai csendes-óceáni-szigetek

Palmyrene
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon
T Syria Superior
P Palmyra

Palócföld
Forrás:hun(517)kf(156-157)
T Felföld
X Borsod vármegye
Gömör és Kishont vármegye
Heves vármegye
Hont vármegye
Nógrád vármegye
palócok

Pálos
Forrás:gyal(101.586)
T Kőhalom szék
Nagy-Küküllő vármegye

Pamír
F belső-ázsiai hegység
T Eurázsiai-hegységrendszer

pampa
M:A Dél-amerikai füves puszta elnevezése
HV Pampák
F mérsékelt övi füves puszta
A Argentin Pampák
Chilei Pampák

Pampák
LV Argentin Pampák
Chilei Pampák
pampa

Pamphylia
F Asia Minor Occidentalis
T Asiana dioecesis

Panaji
T Goa

Panama
M:Panamai Köztársaság
F közép-amerikai állam
P Bocas del Toro tartomány
Chiriqui tartomány
Coclé tartomány
Colón tartomány
Darién tartomány
Herrera tartomány
Los Santos tartomány
Panama tartomány
Panamai csatornaövezet
Veraguas tartomány

Panama tartomány
T Panama
P Panama város

Panama város
F főváros
T Panama tartomány

Panama-csatorna
H:A műszaki-építészeti létesítmény osztályozására használandó. Gazdasági és gazdaságpolitikai kérdések esetén a "Panama csatornaövezet" használandó
F tengeri csatorna
T Panamai csatornaövezet
Panamai-öböl

Panamai csatornaövezet
M:1999.12.31-től panamai fennhatóság alá került
H:A csatorna, mint műszaki és építészeti létesítmény osztályozására a "Panama-csatorna" használandó
F közép-amerikai állam
T Panama
P Panama-csatorna
X Egyesült Államok

Panamai földszoros
F földszoros

Panamai-öböl
F tengeröböl
T Csendes-óceán
P Panama-csatorna

Panay
LV Panay-sziget
Panay-szigeti tartomány

Panay-sziget
HV Panay
T Visayas-szigetek

Panay-szigeti tartomány
HV Panay
T Fülöp-szigetek

Páncélcseh
Forrás:kf(73)
T Borsa völgye

Pandzsábi-Himalája
H Punjabi-Himalája
F Himalája kelet-nyugati vonulat
P Kasmíri-medence

Paneász
R Caesarea Philippi

Pangaea
M:Feltételezett őskontinens
H Pangea
F hajdani kontinens
P Gondvanaföld
Laurázia

Pangea
L Pangaea

Pankasz
Forrás:gyal(698)kf(155-156)
T Alsóőrség
Vas vármegye

Pankota
Forrás:kf(113)
T Arad vármegye
aradi Hegyalja

Pannon-medence
L Dél-dunántúli medence

Pannonia
F Europa Meridionalis Orientalis
T Pannoniae dioecesis
Római Birodalom
P Pannonia Inferior
Pannonia Superior
R Braszlav hercegsége
Dunántúl
Magyar Királyság
Morva Fejedelemség

Pannonia Inferior
T Pannonia
P Aquincum
Gorsium
Sopianae

Pannonia Superior
T Pannonia
P Arrabona
Vindobona

Pannoniae dioecesis
T Nyugatrómai Birodalom
P Dalmatia
Noricum
Pannonia

Panthalassa
F hajdani óceán

Pápai Állam
H Egyházi állam
Patrimonium Sancti Petri
F középkori állam
T középkori Itália
R Vatikán

Paphlagonia
F Asia Minor Orientalis
T Pontus dioecesis

Pápua Új-Guinea
HV Új-Guinea
F Melanéziai állam
P Port Moresby
X Új-Guinea-sziget

Para körzet
T Suriname

Pará szövetségi állam
T Brazília
P Belém

Paraguarí megye
T Paraguay

Paraguay
F dél-amerikai állam
P Alto Paraná megye
Amambay megye
Boquerón megye
Caaguazú megye
Caazapá megye
Concepción megye
Cordillera megye
Guairá megye
Itapúa megye
Központi megye, Par.
Misiones megye
Neembucú megye
Olimpo megye
Paraguarí megye
Presidente Hayes megye
San Pedro megye
Szövetségi terület, Par.

Paraiba szövetségi állam
T Brazília
P Joao pessoa

Parajd
Forrás:kf(168)
T Maros-Torda vármegye
Sóvidék

Paramaribo
F főváros
T Suriname

Paraná
LV Paraná szövetségi állam
Paraná-folyó

Paraná szövetségi állam
HV Paraná
T Brazília
P Curitiba

Paraná-folyó
HV Paraná
F dél-amerikai folyó
X Atlanti-óceán

Parancsnok-szigetek
H Komandorszkij-szigetek
F ázsiai sziget
T Kamcsatka terület

Párizs
F főváros
T Ile-de France

Párizsi-medence
T Francia-Belga-rögvidék

Párkány
T Esztergom vármegye
R Stúrovo

Parnasszosz
F Hellenidák

Pars reapplicatae
L Partium

Pars tertia regni
Forrás:gyal(633)
L Mátyusföld

Parseier Spitze
F európai hegycsúcs
T Lechvölgyi-Alpok
X Ausztria

part
T partvidék
szárazföld

partfok
HV Fok
A Columbia-fok
Csukcs-fok
T szárazföld

Parthia
F Medeo-Perzsia
X Parthus Birodalom

Parthia satrapia
HV Parthus
T Perzsa Birodalom
R Parthus Birodalom

Parthus
LV Parthia satrapia
Parthus Birodalom

Parthus Birodalom
M:Kr. e. 248-tól Kr. u. 227-ig, körülbelül a mai Irán területén
HV Parthus
F ókori állam
R Sassanida Birodalom
E Parthia satrapia
Perzsa Birodalom
X Parthia

parti moréna
E oldalmoréna

Parti síkságok
F alföld
T Felső-Guinea

Parti-hegység
H Észak-amerikai tengeri Kordillerák
T Észak-amerikai Kordillerák

Parti-síkság
F alföld
észak-amerikai természeti táj

Partium
M:Az Erdélyi fejedelemséghez csatolt tiszántúli terület
Forrás:hun(658)gyal(704)kl(II.322)
H Magyarországi részek
Pars reapplicatae
Partium Hungariae Dominus
Részek
T Erdély 1876-ig
P Kővár vidéke
Közép-Szolnok vármegye
Kraszna vármegye
Zaránd vármegye
X Máramaros

Partium Hungariae Dominus
L Partium

partvidék
H tengerpart
F szárazföld
T tengertan
vízrajz
P part

Partvidék tartomány
T Gabon
P Libreville

Pasco megye
F Középső igazgatási területek
T Peru

Pastaza tartomány
T Ecuador

Paszab
Forrás:ROM(58)
T Rétköz
Szabolcs vármegye

Patagónia
F dél-amerikai természeti táj
domborzati sivatag

Patca
Forrás:kf(196)
T Somogy megye
Somogy vármegye
Zselicség

Pathein
T Ayeyarwadi körzet

Patkai-hegység
T Nyugat-burmai-hegyvidék

Patna
T Bihar szövetségi állam

Pátrai-öböl
F tengeröböl
T Jón-tenger
R Korinthoszi-öböl

Patrimonium Sancti Petri
L Pápai Állam

Pátroha
Forrás:ROM(58)
T Rétköz
Szabolcs vármegye

Pays de la Loire
T Franciaország

Pécs
Forrás:gyal(194)
F szabad királyi város
T Baranya megye
Baranya vármegye
E Sopianae

Pedernales tartomány
T Dominikai Köztársaság

pedoszféra
M:A lito-, az atmo- és a bioszféra határán, a szárazföld felszínén kialakult képződmény. A légkörnek, a vízburoknak és az élővilágnak a kőzetburokra gyakorolt hatása hozza létre
H Talajburok
F szerves szféra

Pedro Juan Caballero
T Amambay megye

Pegu körzet
T Mianmar
P Bago

Peipsi-tó
L Csúd-tó

Peking
LV Peking város
Peking városi körzet

Peking város
H Beijing
HV Peking
F főváros
T Peking városi körzet

Peking városi körzet
HV Peking
T Kína
P Peking város

pelagóniai Tripolisz
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon
L thessaliai Tripolisz

Pella
T Dekapolisz

Peloponnészosz
LV Peloponnészosz tartomány
Peloponnészosz-félsziget

Peloponnészosz tartomány
HV Peloponnészosz
T Görögország
P Achaia megye
Arcadia megye
Argolisz megye
Elisz megye
Korinthosz megye
Laconia megye
Messzéné megye

Peloponnészosz-félsziget
HV Peloponnészosz
F félsziget

Pelvoux-csoport
T Dauphiné-Alpok
P Barre des Écrins

Pemba-sziget
F indiai-óceáni afrikai sziget
T Zanzibár szövetségi rész

Pembrokershire
T Dél-Wales

Pennine-hegység
F nagy-britanniai hegység
T Angol-sziget

Pennini-Alpok
T Belső kristályos öv
P Dom
Dufourspitze
Lyskamm
Matterhorn
Weisshorn

Pennsylvania szövetségi állam
T Egyesült Államok
P Harrisburg

Pentapolisz
M:Gyakran előforduló ókori név öt város egyesülése vagy szövetsége esetén.
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon
A algériai Pentapolisz
cyrenaicai Pentapolisz
filiszteai Pentapolisz
kisázsiai Pentapolisz
Maritime Pentapolisz
palesztinai Pentapolisz

Penza terület
T Középső- és Alsó-Volga-vidék

Perak
T Malajzia
P Ipoh

Peravia tartomány
T Dominikai Köztársaság

Perbenyik
Forrás:hun(611-612)kf(72)
T Bodrogköz
Zemplén vármegye

Perea
T Palesztina

peremtenger
M:Az óceántól előrenyúló szárazfölddel vagy kisebb szigetekkel elkülönített kisebb tenger. Nincs önálló medencéje, mint a beltengernek
F tenger
A Andaman-tenger
Arab-tenger
Barents-tenger
Bengál-öböl
Bering-tenger
Csukcs-tenger
Dél-kínai-tenger
Északi-tenger
Grönlandi-tenger
Guineai-öböl
Ír-tenger
Irminger-tenger
Japán-tenger
Jón-tenger
Kaliforniai-öböl
Kara-tenger
Kelet-kínai-tenger
Kelet-szibériai-tenger
Korall-tenger
Krétai-tenger
Laptyev-tenger
Ligur-tenger
Norvég-tenger
Ohotszki-tenger
Ománi-öböl
Sárga-tenger
Szent Lőrinc-öböl
Tirrén-tenger
Trák-tenger
Yucatán-tenger

Pergamon
T Mysia

Perlaki járás
Forrás:gyal(652)kf(149-150)
T Muraköz

Perlis
T Malajzia
P Kangar

Perm' terület
T Urál-vidék közigazgatási egység

Pernambuco szövetségi állam
T Brazília
P Recife

Persepolis
T Persis satrapia

Persis satrapia
T Perzsa Birodalom
P Persepolis

Perth
LV Perth város
Perth'shire

Perth város
HV Perth
T Western Australia

Perth'shire
HV Perth
T Közép-Skócia déli része

Peru
F dél-amerikai állam
P Amazonas megye
Ancash megye
Apurimac megye
Arequipa megye
Ayacucho megye
Cajamarca megye
Callao alkotmányos tartomány
Cuzco megye
Huancavelica megye
Huanuco megye
Ica megye
Junín megye
La Libertad megye, Peru
Lambayeque megye
Lima megye
Loreto megye
Madre de Dios megye
Moquegua megye
Pasco megye
Piura megye
Puno megye
San Marín megye
Tacna megye
Tumbes megye
X Titicaca-tó

Peru-bolíviai-Andok
F Andok

Perzsa Birodalom
M:Kr. e. 538-333 között
Forrás:Ókori lexikon
F ókori állam
P Aigyptos satrapia
Arabia satrapia
Arakhósia satrapia
Areia satrapia
Armenia satrapia
Asszíria satrapia
Babilonia satrapia
Baktria satrapia
Dascyleion satrapia
Drangiana satrapia
Gandhára satrapia
India satrapia
Ionia satrapia
Kappadokia satrapia
Khorasmia satrapia
Lydia satrapia
Maka satrapia
Média satrapia
Parthia satrapia
Persis satrapia
Sagartia satrapia
Sattagydia satrapia
Sogdiana satrapia
Susiana satrapia
Thracia satrapia
R Hellén Birodalom
Parthus Birodalom
E Újbabiloni Birodalom
X Óegyiptomi Birodalom
Perzsia

Perzsa-medence
F földfelszíni medence
T Iráni-medencevidék
P Kavír-sivatag

Perzsa-öböl
H Arab-öböl
F intrakontinentális beltenger
T Arab-tenger
X Eufrátesz
Hormuzi-szoros
Tigris folyó

Perzsa-öböl tartomány
T Irán

Perzsia
M:A mai Irán területének 1935 előtti elnevezése a középkoron át az ókorig
F Medeo-Perzsia
R Irán
E Sassanida Birodalom
X Perzsa Birodalom

Pesaro
T Maritime Pentapolisz

Peshawar
T Északnyugati határvidék

Pest
Forrás:gyal(194)
F szabad királyi város
T Pest vármegye

Pest megye
F magyarországi megye
T Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között
Magyarország 1989-től
P Budapest
Nagymaros
Szentendre
Vác
Visegrád
E Pest vármegye

Pest vármegye
Forrás:gyal(192)
T Dunáninneni kerület
P Buda
Budapest
Pest
R Pest megye

Pest-környék
Forrás:kf(159-160)
H Pestelejei járás
T Duna-Tisza köze
X Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Forrás:gyal(710)
T Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1921-1938 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
P Cegléd
Csepel
Dömsöd
Drágszél
Dunapataj
Dunavecse
Fajsz
Homokmégy
Kalocsa
Kecskemét
Kisoroszi
Lórév
Makád
Nagykáta
Nagykőrös
Ócsa
Öregcsertő
Pócsmegyer
Ráckeve
Szakmár
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetmonostor
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Tápiógyörgye
Tápiószele
Tótfalu
Tököl
Újszász
Uszód
X Csepel-sziget
Duna-Tisza köze
Háromváros
kalocsai Sárköz
Kiskunság
Kisnógrád
Pest-környék
Tápióvidék

Pestelejei járás
Forrás:kf(159-160)
L Pest-környék

Petén megye
T Guatemala
P La Libertad város, Guat.

Péterfalva
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
L Magyarpéterfalva

Petermann-hegység
F közép-ausztráliai hegység

Péterréve
Forrás:gyal(821)kf(186)
T Bács-Bodrog vármegye
Tiszamente

Pétervására
Forrás:kf(118)
T Heves vármegye
X Homok helység

Petőhenye
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Petra
T Nabatea

Petrikeresztur
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Pfalz
M:Történelmi tartomány Németországban, s két egymástól különálló területi egység alkotja
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
H Palatinatus
Pfalzi Palotagrófság
F német történelmi államok
P Felső-Pfalz
Rajna-Pfalz

Pfalzi Palotagrófság
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
L Pfalz

Pfalzi Választófejedelemség
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
L Rajna-Pfalz

Pharos
T Cyclades Insulae

Phenjan
L Phjongjang város

Philadelpheia
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon
T Dekapolisz
R Ammán

Philippi
H Filippi
T Macedonia

Philippina
F hajdani kontinens

Philippines
M:A Fülöp-szigetek földrajzi értelemben
F Maláj-szigetvilág
P Batan-sziget
Camiguin-sziget
Catanduanes-sziget
Luzon-sziget
Mindanao-sziget
Palawan-sziget
Sulu-szigetek
Visayas-szigetek
X Fülöp-szigetek

Phjongjang
LV Phjongjang tartomány
Phjongjang város

PHJONGJANG TARTOMÁNY
HV Phjongjang
T Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
P Phjongjang város

Phjongjang város
H Phenjan
Pjöngjang
HV Phjongjang
F főváros
T Phjongjang tartomány

Phnom Pénh
H Pnompenh
F főváros
T Kambodzsa

Phoenicia
M:Ókori lexikon, Haag Bibliai lexikon
L Főnícia

Phoenicia Libanensis
M:Coelesyria Kr. u. 5. századi elnevezése
P Emesa
E Coelesyria

Phoenicia Maritima
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon
F Főnícia
E Syria Phoeniceae

Phoenix
LV datolya
Phoenix város

Phoenix város
HV Phoenix
T Arizona szövetségi állam

Phoenix-szigetek
T Kiribati

Phokis
F ókori Görögország

Phrygia
H Frígia
F Asia Minor Occidentalis
T Asiana dioecesis
P Kolossze
Troia
X Troas

Phthiotis
F ókori Görögország

Piatra-Neamt
H Karácsonkő
Karácsonykő
T Piatra-Neamt megye

Piatra-Neamt megye
H Neamt
T Moldva
Románia
P Piatra-Neamt
Román vidéke

Piauí szövetségi állam
T Brazília
P Teresina

Picardie
T Franciaország

Picenum
T Italia provincia
Italia Suburbicaria

Pichincha tartomány
T Ecuador
P Quito

Pico de Aneto
F európai hegycsúcs
T Pireneusok
X Spanyolország

Pico-sziget
T Azori-szigetek

Piedmont-gleccser
L hegylábi gleccser

Pielinen
F európai tó
X Finnország

Piemonte régió
T Olaszország

Pieria
T Syria Superior

Pierre
T South Dakota szövetségi állam

Pietermaritzburg
T Kwazulu natal

Pilbara-fennsík
T Nyugat-Ausztrál-tábla

Pildeszt
Forrás:kf(149)kok(33)
T Román vidéke

Pilis-hegység
T Dunazug-hegység
P Dobogókő
Vaskapu-barlang

Pilisszentlélek
HV Szentlélek
T Esztergom-Komárom megye

Pinang-sziget
T Malajzia
P Georgetown, Mal.

Pinar der Río tartomány
T Kuba

Pindosz-hegység
F Hellenidák

Pingó
L jéglakkolit

Pinkafő
Forrás:gyal(697-698)kf(97-98)
T Felsőőrség
Vas vármegye

Pireneusi-félsziget
H Ibériai-félsziget
F dél-európai természeti táj
félsziget
P Algarve
Andalúziai-medence
Aragóniai-medence
Baszk-hegység
Betikai-Kordillerák
Ibériai-hegység
Kantábriai-hegység
Kasztíliai-választóhegység
Katalán-hegység
Murciai-medence
Oviedói-medence
Pireneusok
Portugál-alföld
Portugál-választóhegység
Sierra Morena
Spanyol-Mezeta
Tajo-medence
Valenciai-medence
X Hispánia

pireneusi-félszigeti hegység
F európai hegység
A Baszk-hegység
Betikai-Kordillerák
Ibériai-hegység
Kantábriai-hegység
Kasztíliai-választóhegység
Katalán-hegység
Pireneusok
Portugál-választóhegység
Sierra Morena

Pireneusok
F pireneusi-félszigeti hegység
T Eurázsiai-hegységrendszer
Pireneusi-félsziget
P Pico de Aneto

Pisidia
F Asia Minor Occidentalis
T Asiana dioecesis
P Antiochia, Pisidiai

Piskáros
Forrás:gyal(130)kf(134)
T Krasznaköz
Szatmár vármegye

Pitcairn-szigetek
F Nagy-Britannia külbirtoka
polinéziai sziget

Pityúzok
T Baleár-szigetek
P Ibiza

Piura megye
F Északi igazgatási területek
T Peru

Piz Bernina
F európai hegycsúcs
T Bernina-csoport
X Svájc

Pjöngjang
L Phjongjang város

Plateau szövetségi állam
T Nigéria
P Jos

Plessur-Alpok
T Központi-Alpok

Pnompenh
L Phnom Pénh

F európai folyó
X Adriai-tenger

Pó-alföld
T Appennini-félsziget

Pócsfalva
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
L Küküllőpócsfalva

Pócsmegyer
Forrás:kf(176)
T Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Podharancs
Forrás:hun(513.522)
L Karancsalja

Podkarpatskaa Rus
Forrás:gyal(744)kf(125-127)
L Kárpátalja

Podkarpatszkij Ruszj
Forrás:gyal(744)kf(125-127)
L Kárpátalja

Podólia
M:Történelmi terület Volhíniától délre Nyugat-Ukrajnában
Forrás:Britannica Hung., Magyar nagylexikon
R Galícia Fejedelemség
Hmelnickij terület
Tarnopol terület

Podóliai-hátság
H Volhínia-podóliai-hátság
F Kelet-európai hátság

Podolin
Forrás:gyal(194.792)
F szepesi város
T Szepes vármegye

Pográny
Forrás:kf(195-196)
T Nyitra vármegye
Zoborvidék

Pohjanmaa
H Ostrobothnia
Österbotten
T Finnország
P Oulu
Vaasa

Pohjois-Karjala
H Észak-Karélia
T Finnország

Pohnpei
H Ponape
F mikronéziai sziget
T Mikronéziai Szövetségi Államok
P Palikir

Poitou-Charentes
T Franciaország

Poleszje
F Kelet-európai alföld

Polgár
Forrás:gyal(494-495)hun(193)
T Szabolcs vármegye
X Hajdú kerület

Polinézia
LV Ausztrália
Francia Polinézia
polinéziai állam
polinéziai sziget

polinéziai állam
HV Polinézia
F óceániai állam
A Szamoa
Tonga
Tuvalu

polinéziai folyó
F óceániai folyó

polinéziai sziget
M:szigetvilág
HV Polinézia
F óceániai természeti táj
A Amerikai csendes-óceáni-szigetek
Cook-szigetek
Francia Polinézia
Hawaii-sziget
Húsvét-sziget
Niue
Pitcairn-szigetek
Szamoai-szigetek
Tahiti
Tokelau-szigetek
Tonga
Tuvalu
Wallis és Futuna

Poltava terület
T Ukrajna

Pomeránia
M:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
L Pommern

Pomerániai Hercegség
M:1720-1772 között a Porosz Királyság megszerzi Pomeránia mindkét részét
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
L Pommern

Pomerániai-tóhátság
F Közép-európai tóhátság

Pommern
M:Német történelmi tartomány 1934-ig
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
H Pomeránia
Pomerániai Hercegség
F német történelmi államok
T Poroszország
P Hinterpommern
Vorpommern

Pomorzei-öböl
F tengeröböl
T Balti-tenger
X Odera

Ponape
L Pohnpei

Pondicherry
LV Pondicherry szövetségi terület
Pondicherry város

Pondicherry szövetségi terület
HV Pondicherry
T India
P Pondicherry város

Pondicherry város
HV Pondicherry
T Pondicherry szövetségi terület

Pontchartrain-tó
F észak-amerikai tó

Pontos Euxeinos
L Fekete-tenger

Pontus
Forrás:Pauly' Realencyclopädie, Ókori lexikon
F Asia Minor Orientalis
T Pontus dioecesis

Pontus dioecesis
T Keletrómai Birodalom
P Armenia
Bithynia
Cappadocia
Dios
Galatia
Paphlagonia
Pontus
Pontus Polemaniacus

Pontus Polemaniacus
T Pontus dioecesis

Pontuszi-hegység
F közel-keleti hegység

Poopói-tó
F dél-amerikai tó
X Bolívia

Popocatépetl
F észak-amerikai hegycsúcs
T Keleti-Sierra Madre
X Mexikó

Poprád
Forrás:gyal(194.792)
F szepesi város
T Szepes vármegye

Porosz Hercegség
M:1525-1701 között a Német Lovagrend területe veszi fel ezt a nevet
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
L Kelet-Poroszország

Porosz Királyság
M:1701-1918 között Poroszország államformája a királyság volt. A keleti területekhez 1772-ben szerezték meg Nyugat-Poroszországot
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
L Poroszország

Porosz Szilézia
M:Az Odera völgye osztja egy magasabb és egy alacsonyabb részre
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
F német történelmi államok
Szilézia
T Poroszország
P Alsó-Szilézia
Felső-Szilézia
R Katowicei vajdaság
Opolei vajdaság
Wroclawi vajdaság

Poroszország
M:A fogalom jelentése ill. a régió területe koronként változott, s mint területi egység 1947-ben szünt meg
Forrás:Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung.
H Porosz Királyság
Preussen
Prusy
F német történelmi államok
P Brandenburg
Hannover állam
Hessen-Nassau
Hohenzollern Hercegség
Kelet-Poroszország
Nyugat-Poroszország
Pommern
Porosz Szilézia
Poseni Nagyhercegség
Rheinprovinz
Schleswig-Holstein
Szászország tartomány
Vesztfália
Waldeck-Pyrmont

Pórszombat
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Port Blair
T Andaman- és Nicobar-szigetek

Port Harcourt
T Rivers szövetségi állam

Port Láirge
L Waterford grófság

Port Moresby
F főváros
T Pápua Új-Guinea

Port of Spain
F főváros
T Trinidad és Tobago

Port Said
LV Port Said kormányzóság
Port Said város

Port Said kormányzóság
HV Port Said
T Egyiptom
P Port Said város
X Szuezi-csatorna

Port Said város
H Búr sa'id
HV Port Said
T Port Said kormányzóság

Port-au-Prince
F főváros
T Haiti

Porta Hungarica
L Dévényi-szoros

Porto Alegre
T Río Grande do Soul szövetségi állam

Porto Novo
F főváros
T Benin

Porto Santo-sziget
T Madeira-szigetek

Porto Velho
T Rondónia szövetségi állam

Portugál Guinea
R Bissau-Guinea

Portugál Kelet-Afrika
R Mozambik

Portugál Királyság
F középkori állam
T középkori Hispánia
R Portugália
E Kordovai Emírség

Portugál Nyugat-Afrika
R Angola

Portugál-alföld
F alföld
T Pireneusi-félsziget

Portugál-Timor
L Kelet-Timor

Portugál-választóhegység
F pireneusi-félszigeti hegység
T Pireneusi-félsziget

Portugália
F dél-európai állam
P Algrave tartomány
Alto Alentejo tartomány
Azori-szigetek
Baixo Alentejo tartomány
Beira Alta tartomány
Beira Baixa tartomány
Beira Litoral tartomány
Douro Litoral tartomány
Estramadura tartomány
Madeira-szigetek
Minho tartomány
Ribatejo tartomány
Trás-os-Montes e Alto Duoro tartomány
E Portugál Királyság
X hispanológia
Lima-folyó

Portuguesa szövetségi állam
T Venezuela
P Guanare

Posen város
T Poseni Nagyhercegség
R Poznan város

Poseni Nagyhercegség
M:1793-1919 között Poroszország része volt
F német történelmi államok
T Poroszország
P Granzmark Posen-Westpreussen
Posen város

poták
M:A rómaikatolikus vallású lakosság gúnyneve a Duna-Tisza közén
Forrás:kf(160-161)
X kalocsai Sárköz
Kiskunság

Potomac
F észak-amerikai folyó
X Atlanti-óceán

Potsdam
T Brandenburg