Kezdőlap

Maucha Rezső (Bp., 1884. szept. 19.Bp., 1962. jan. 19.): kémikus, hidrobiológus, limnológus, az MTA tagja (l. 1943, r. 1954), Kossuth-díjas (1954). A bp.-i egy.-en a természetrajz-kémia szakot végezte. Főképpen Winkler Lajos mellett dolgozott analitikusként. 1907-ben az akkori Halélettani és Szennyvíztisztító Kísérleti Állomásra (később: Haltenyésztési Kutató Intézet) került, melynek 1933-ban ig.-ja lett. 1909-ben doktorált. 1932-ben a Hidrobiológiai életfeltételek tárgykörből a bp.-i egy.-en magántanár lett, 1943-ban egy.-i ny. rk. tanári címet kapott. 1945-ben ment nyugdíjba, de továbbra is intézetében dolgozott. 1957-ben az MTA Magy. Dunakutató Állomásának tudományos tanácsadója. Több külföldi tanulmányutat tett, 1910-ben Németo. halászati intézményeit tanulmányozta, 1913-ban és 1914-ben kémikusként részt vett az adriai m. Najade-expedícióban. Részt vett a Nemzetközi Limnológiai Társaság (SIL) munkájában, amelynek 1956-tól alelnöke is volt. Mint kémikus részint tovább fejlesztette Winkler Lajos vízelemzési módszereit, részint újakat dolgozott ki a vízben oldott anyagok meghatározására. Különösen fontosak a helyszíni vizsgálatokra alkalmas „félmikro” módszerei. Nagy figyelmet fordított a halastavak vizeinek megismerésére. Mint hidrobiológus főképpen a vizek termelési viszonyait tanulmányozta, lerakta nálunk a produkciós biológia, a vízi közösségi biológia és a tótípustan alapjait. Az első volt nálunk, aki a vízi élővilág anyag- és energiaforgalmát eredeti módon vizsgálta és értelmezte. 1932-ben megjelent német nyelvű műve nemzetközileg használt kézikönyv. – F. m. Winkler Lajos vízvizsgáló módszereinek alkalmazása a limnológiában (Bp., 1929); Hydrochemische Methoden in der Limnologie (Stuttgart, 1932); Graphische Darstellung von Wasseranalysen (Hidrológiai Közl. 1933); Über einige kosmische Faktoren der Phytoplankton-Produktion (Archiv. f. Hydrologie, 1937); A vízi élettér egyensúlya (Magy. Biológiai Kutató Int. munkái, Tihany, 1942); Újabb szempontok a vizek termelőképességének megállapítására (Magy. Kém. L. 1947); A fotoszintézis jelentősége a vizek potenciális termelésének meghatározásakor (MTA Biológiai Orv. Oszt. Közi. 1955). – Irod. Dudich Endre: M. R. (Magy. Tud. 1962); Dudich Endre: Búcsú dr. M. R. akadémikustól (MTA Biológiai Orv. Oszt. Közl. 1962); Dvihally S. T.: R. M. (Archiv f. Hydrobiologie, 1963, részletes bibliográfiával); Sebestyén Olga: M. R. 1884 – 1962 (Hidrológiai Közl. 1963. 3. sz.).