CÍMLAP

Csillagászati tankönyv
kezdőknek és haladóknak


TARTALOM


Égi mozgások
A nappali égbolt
Az éjszakai égbolt
A Föld tengelyforgása
A Föld keringése és az évszakok
Holdfázisok, fogyatkozások és az árapály

A Naprendszer
A Naprendszert alkotó égitestek csoportjai
A bolygók felosztása
Merkúr
Vénusz
Hold
Mars
Kisbolygók
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz
Plútó-Charon
Üstökösök
Üstökösfelhők a Naprendszer külterületén
Bolygóközi anyag

A csillagok élete
Energiatermelés a csillagokban
Energiatranszport
Csillagok a fősorozaton
A csillagok fejlődése a fősorozat után
Planetáris ködök
Fehér törpék
Szupernóvák
Neutroncsillagok
Fekete lyukak
Csillagunk a Nap
A Tejútrendszer
A csillagok életkora és a populációk
Csillaghalmazok

A Világegyetem keletkezése
Az ősrobbanás bizonyítékai
A felfúvódó Világegyetem
Egyesített kölcsönhatások
Párkeltés
A galaxisok keletkezése
A Tejútrendszer keletkezése
A csillagok keletkezése
Az elemek keletkezése
A Naprendszer keletkezése
A Világegyetem jövője

Módszertani segédletek
A Világegyetem arányai
A gravitáció mindenek felett
Csillagászat, valamint a részecskefizika
Más világok