Irodalom

1 Eötvös L.: Jedlik Ányos emlékezete. Elnöki beszéd a Magyar Tudományos Akadémia közülésén 1897. május 9. Akadémiai Értesítő 1897, 273-289.

2 Uo.

3 Uo.

4 Uo.

5 PBFK, BK.184/II. 4. 9: Notationes Daguerrotypiae 1842-44. 9ff.

6 Eötvös i.m. (1. jegyz.)

7 Uo.

8 Ferenczy V.: Jedlik Ányos István élete és alkotásai I. A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend Győri Kat. Czuczor Gergely Gimnáziumának 1935/36-i Értesítője. Győr 1936, 11.

9 Jedlik Á.: Mesterséges szénsavas vizekrül. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Pesten tartott második nagy gyűlésének munkálatai. A gyűlés megbízásából kiadták: Bugát P. és Flór F. Pesten 1842.

10 Uo.

11 Uo.

12 Uo.

13 Jedlik Ányos dékáni beszéde az 1846/47. évi tanévkezdéskor "a tudományok szükségességéről." PBFK, BK 184/IV./2.

14 Ferenczy i.m. (7. jegyz.) 67.

15 Ferenczy V.: Jedlik Ányos István élete és alkotásai IV. Győr 193, 73.

16 Ferenczy V.: Jedlik Ányos István élete és alkotásai III. Győr 1938, 160-161.

17 Eötvös i.m. (1. jegyz.)

18 Uo.

19 Uo.

20 Uo.

21 Füstöss L. - Huszár M.: Maxwell. Budapest 1968, 78.

22 Eötvös i.m. (1. jegyz.)

23 Társulati ügyek. Term. Közl. 22 (1890)

24 Ferenczy i.m. (15. jegyz.) 185.

25 Uo. 188.

26 Eötvös i.m. (l. jegyz.)

27 Jedlik i.m. (12. jegyz.)

28 Ferenczy V.: Jedlik Ányos István élete és alkotásai II. Győr 1937, 50.

29 Ferenczy i.m. (15. jegyz.) 188.

30 Uo. 189.

31 Dr. Jedlik Á.: A csöves villamszedők láncolatáról. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Budapesten tartott XX. Nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Budapesten 1880, 248-252.

32 Ferenczy i.m. (7. jegyz.) 109.

33 Palatin G.: Optikai rácsok s az őket készítö osztógépek. A Pannonhalmi Főapátsági Főiskola Évkönyve az 1910-11-iki tanévre. Pannonhalma 1911, 217-236.

34 Holenda B.: Jedlik Ányos. Műszaki nagyjaink III. Szerk. Szőke B. Gépipari Tudományos Egyesület. Budapest 1967, 84.
Hátra Kezdőlap