CÍMLAP
Lukács Béla
Utazások térben, időben és téridőben


TARTALOM, ELŐSZÓ


I. Tudomány kontra áltudomány?

II. A hiányzó földrész
Romlásnak indult hajdan erős görög
Atlantisz mint tudományos eszme
Kemény és lágy elméletek
A mozgó földkéreg
Zürzavar az időben?

III. A Mars eltűnt csatornái
Sivatag és csatornák
Az öreg bolygó
És az élet?
Becsaptak minket?

IV. Téridő nagyban és kicsiben
A tér és az idő
A Galaktikus Vasutak
A sík téridő
Tachyonok?
Lyukak, alagutak és a Másvilág
Az anyag terének alkotója
Gödör és lyuk
Forgó lyukakon át ... hová?
Hol?
Vasútépítés
És ha mégsem?

V. Igazság? Elmélet? Tanulság?
"Fehér bennszülöttek"
Az "elődök" és utódaik
Sietnünk kellett volna?
A betervezett bolygó

Utóhang

Irodalom és jegyzetek
Az I. részhez
A II. részhez
A III. részhez
A IV. részhez
Az V. részhez

A kiadó előszava

Afrikában él egy primitív népcsoport, a dogon. Mítoszaikat tanulmányozva többen úgy vélték, hogy azokban a Szíriusz fehér törpe kísérőjéről (beleértve keringési idejét), a Szaturnusz gyűrűjéről és a Jupiter négy nagy holdjáról van szó. Eszerint a dogonok olyasmit tudnak, amit nem várnánk tőlük. Honnan szerezték ezt a tudást? A vélemények megoszlanak. Egyes szerzők szerint ezeket a csillagászati vonatkozásokat csak belemagyarázzák a dogon mítoszokba. Mások szerint a dogonok ősei jutottak ezekhez az ismeretekhez, mégpedig vagy egy magasan fejlett, ősi civilizációtól (Atlantisztól), vagy pedig idegen űrhajósoktól, akik vagy a Marsról jöttek, vagy a Naprendszeren kívülről (de akkor a fénynél gyorsabban), vagy a jövőből. E könyv a "dogon-rejtély" kapcsán felmerülő, tudományos szempontból is lényeges kérdéseket tárgyalja. Létezett-e Atlantisz? Van-e élet a Marson? Lehetséges-e csillagközi űrhajózás? Lehet-e a fénynél gyorsabban utazni a térben, vagy visszafelé utazni az időben?

A szerző természettudományos módszerrel, a természet eddig megismert törvényeire támaszkodva vizsgálja meg a kérdések eldöntéséhez felsorakoztatott érveket és bizonyítékokat. Megmutatja, hogy a természettudományok, eddigi ismereteink szerint, mit igazoltak és mit vetettek el ezekből, és mi az, amit ma még nem tudunk eldönteni. A csillagközi űrhajózás, a fénynél sebesebb utazás és az időutazás kérdése szoros kapcsolatban áll a tér és az idő (pontosabban a téridő) szerkezetével. Miért van kapcsolatban, és mit tudunk (és mit nem) a téridő szerkezetéről? Erre a IV. részben kaphatunk választ.

A szerző mondanivalóját mindvégig közérthetően, olvasmányosan fejti ki, megértéséhez magasabb szintű ismereteket nem feltételez. Lehet, hogy e könyv nem mindenben győzi meg az olvasót, de abban talán igen, hogy ha egy problémát természettudományos nyelven egyáltalán meg lehet fogalmazni, akkor értelmesen és építő módon meg is lehet tárgyalni, és végül (nem feltétlen most) meg is lehet oldani.