TENGERI-HÁNTÁS

- E történetet Arany soká hordozta magában. Erre vallanak a ballada kéziratai. Az elsőben a címe is más: A tengeri-fosztók. A második kéziraton a költő, korábbi írását, öregedő kézzel folytatta és fejezte be.

A történetre Riedl Frigyes szerint Turgenyev egyik elbeszélése hatott. Szalontán élő babona benne: a légben úszó zenészek káprázata, amit Arany Az elveszett alkotmányban is felhasznált.

A balladát közlésre először az "Árvízkönyv Szeged javára" című kiadvány részére engedte át. (Bp. 1880.)