ÚJ FOLYAM: ŐSZIKÉK. 1877.

- Arany már 1876-ban lemondott akadémiai hivataláról, de helyettest csak a következő évben kapott. 1877 "áldott" nyarán, Arany László szerint apjának "a Margit szigeten két hó alatt több költeménye készült, mint - az 1861-63 éveket kivéve - huszonöt év óta összesen." - Ekkor írja Arany Gyulainak, szeme gyengül, e miatt töredékein nem dolgozhat, de emlékeit, benyomásait, hangulatait a sziget csendjében könnyen papírra vetheti: "Ehhez nem kellett sok nézés; kezemben irón és papír, s olykor egy-két sornak papírra tétele, amint a gondolat a formába ömlik. Tetszett ez a játék; könnyen és szabadon dolgoztam, mert közönségre való tekintet nélkül felvettem, sorra megénekeltem beteges élményeimet, panaszaimat, öreg korom apró emlékezéseit ... " (1877. okt. 22. )