CÍMLAP
Szerk. Ungváry Rudolf
OSzK tezaurusz/Köztaurusz

TARTALOM, BEVEZETŐ


Tartalom

1. BEVEZETŐ
1.1 RENDELTETÉS
1.2 HASZNÁLAT

2. A TEZAURUSZ SZERKEZETE
2.1 A TEZAURUSZBA FÖLVETT KIFEJEZÉSEK
2.1.1 Kifejezéstípusok
2.1.2 A kifejezések szerepe a tezauruszban
2.1.3 A kifejezések formája
2.1.4 A megjegyzések
2.2 A TEZAURUSZCIKK
2.2.1 Deszkriptor- és nemdeszkriptorcikk
2.2.2 A kapcsolatok
2.2.3 A kapcsolatok (a relációjelek) sorrendje
2.2.4 A kapcsolatok megfelelői felhasználói szinten

3. A SZÓGYŰJTÉS ÉS A SZÓKINCS KÉRDÉSE
3.1 A SZAVAK FÖLVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
3.2 A HOMONIMÁK ÉS POLISZÉMÁK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE
3.3 HÁTRAVETETT ÉRTELMEZŐK A LEXIKAI EGYSÉGEK VÉGÉN
3.4 AZ ETO JELZETEI ÉS MUTATÓSZAVAI

4. A TEZAURUSZ KÉSZÍTÉSE ÉS TÁROLÁSA

IRODALOM
FORRÁSOK 1.
FORRÁSOK 2.

TEZAURUSZ FŐRÉSZ


Bevezető

Rendeltetés

A OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZ az Országos Széchényi Könyvtárban és a közművelődési könyvtárakban a dokumentumok tartalmi feltárásához és kereséséhez használható. A TAXAURUSZ és a GEOTARUSZ ÉS GEOHISTAURUSZ az OSZK TEZAURUSZ /KÖZTAURUSZ kiegészítése.

Az OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZ egyetemes, átfogó tezaurusz és a szakkifejezéseket, valamint a formai (dokumentumtípus-) kifejezéseket tartalmazza.

A TAXAURUSZ (a taxonómiai tezaurusz) az élőlények, szervek és szövetek fogalmainak tezauruszcikkeit tartalmazza.

A GEOTAURUSZ ÉS GEOHISTAURUSZ a földrajzi és történelem-földrajzi kifejezések tezauruszcikkeit tartalmazza, és a földrajzi valamint a történelem-földrajzi helyek osztályozására és visszakeresésére használható az ókortól napjainkig.

Az OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZ, a TAXAURUSZ és a GEOTARUSZ ÉS GEOHISTAURUSZ a szerkesztés, karbantartás és számítógépes kezelés és tárolás szempontjából egyetlen, azonos elvek és módszerek szerint strukturált állományt alkot. Csak a nyomtatott változat jelenik meg külön tezauruszok formájában a könnyebb kézi kezelhetőség érdekében.

A nyomtatott tezauruszokban az egyes tezauruszok deszkriptorai és nemdeszkriptorai csak kapcsolódó lexikai egységek formájában fordulnak elő.

Az OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZ természetes nyelven alapuló átfogó osztályozási rendszer: a műszaki, mezőgazdasági, gazdasági, természettudományi és társadalomtudományi fogalmak tezauruszcikkeit tartalmazza.

A könnyebb használat kedvéért az OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZ nyomtatásban két részben jelenik meg. A társadalomtudományi és természettudományi részek szókincse nem különíthető el kizáró módon, ezért a két rész szókincse átfedi egymást. Az elosztásról a "Lexikai egységek elosztása" című fejezet tájékoztat.

Az OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZBAN feltüntettük a legfontosabb fogalmi összefüggéseket; ezeknek az összefüggéseknek a segítségével a felhasználó tájékozódhat a kiválasztott kifejezéshez közel álló, további osztályozásra használható kifejezésekről, hogy a dokumentum tartalmát, illetve kérdését a legjobb formában fogalmazhassa meg.

Az OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZBAN szereplő összefüggések részletesebbek, mint azok a "lásd" és "lásd még" utalások, melyek a hagyományos tárgyszójegyzékekben találhatók. Egyrészt pontosabban megállapítható belőlük az összefüggés fajtája, tartalma (például az, hogy generikus, partitív, oksági vagy egyéb rokonsági kapcsolatról van szó, arról tehát, hogy a kapcsolódó kifejezés általánosabb vagy speciálisabb, hogy valaminek a részét jelöli-e vagy valaminek az okát, stb.). Másrészt minden összefüggésnek a fordítottja is szerepel a tezauruszban (az összefüggéseket részletesen "A tezaurusz szerkezete" című fejezetben ismertetjük).

Az OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZBAN a könyvtári betűrendbe sorolás szabályait követtük. Az ékezetes betűk a nekik megfelelő nem ékezetes betűkkel azonos besorolásúak (kivéve az o és ö, valamint u és ü betűket), a kis- és a nagybetűk besorolása ugyancsak nem különbözik. A besoroláskor az üres helynek (szóköznek) is szerepe van és minden más jelet megelőz. A gy, ly, ny, sz, ty és zs betűknek nincs önálló értéke (ezért például a "szénvegyület" a betűrendben a "szennyvíz", a "vízzáró réteg" a "vizsgálat" után következik). Az aposztróf (`) és az indogermán névelő (pl. `s) nem játszik szerepet a rendezésben (ezért például a "`s Hertogenbosch" lexikai egység a "Hertogenbosch" lexikai egységnél jelenik meg). A kis- és a nagybetűk, valamint a különféle latin ékezetes betűk (pl. a, n, ý) ugyancsak nem játszanak szerepet a rendezésben. Az előbbiek a kisbetűkkel együtt, az utóbbiak az ékezet nélküli betűkkel együtt rendeződnek (például Sao és Sao egyenértékűek). A karaktersorrend a következő:

köz, ( , ), 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, q, r, s, t, u, ü, v, x, y, z