CÍMLAP
szerk. Szilágyi Sándor
A magyar nemzet története

TARTALOM, ISMERTETŐTartalom

Magyarország a királyság megalapitásáig

Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301)

Az Anjouk kora az Anjou ház és örökösei (1301-1439)

A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526)

Magyarország három részre oszlásának története (1526-1608)

Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig

Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657-1711)

Magyarország története a szatmári békétől a bécsi congressusig 1711-1815

A nemzeti államalkotás kora (1815-1847)

A modern Magyarország (1848-1896)Ismertető

A tízkötetes mű a Millenium időszakának legszínvonalasabb, átfogó magyar történelmi kézikönyve. A Szilágyi Sándor által összefogott munkában a kor legkiválóbb történészei, grafikusai működtek közre. A hatezer oldalnyi szöveget több mint háromezer illusztráció gazdagítja, amelyek precíz hivatkozásaikkal egyedülálló forrásgyűjteményt jelentenek ma is. "Olvassuk és tanulmányozzuk ezer éves multunknak történelmét, mely azonban csak ugy lesz reánk nézve az élet mestere, a jövőnek kalauza, ha mélyen szívünkbe véssük és az életben követjük őseink erényeit, ha feledjük és kerüljük őseink bűneit." - olvashatjuk az előszóban.