CÍMLAP
Szerk. Marczali Henrik
Nagy képes világtörténet

TARTALOM, ISMERTETŐTartalom

Előszó a Világtörténethez

I. kötet
A kelet ókori népeinek története
II. kötet
A görögök története
III. kötet
A rómaiak története
IV. kötet
A népvándorlás. Az iszlám
V. kötet
A hűbériség és a keresztes hadjáratok kora
VI. kötet
A középkori intézmények bomlása és a renaissance
VII. kötet
A reformatio kora
VIII. kötet
Az ellenreformatio kora
IX. kötet
Az absolutismus kora
X. kötet
A forradalom és Napoleon kora
XI. kötet
A reformok kora
XII. kötet
Korunk állami és társadalmi alkotásaiIsmertető

A Nagy Képes Világtörténet 12 gyönyörű kötete 1898 és 1905 között jelent meg, a kor két nagy kiadójának, a Franklinnak és a Révainak közös gondozásában. A sorozatot a századforduló legtekintélyesebb egyetemes történésze, Marczali Henrik jegyzi szerkesztőként, s mivel a reformációtól a 19. század végéig terjedő részt maga írta meg (6 kötetben), méltán forrt össze az egész sorozat a nevével.

A Millenium emelkedett légkörében a kiadó nagyon rövid idő alatt jelentette meg az exkluzívan illusztrált sorozatot, amely a sietség ellenére a századforduló hazai és nemzetközi tudományosságának is teljességgel megfelelő színvonalon foglalta össze az egyetemes történelem eseményeit, összefüggéseit.