Web Page Design for Designers

 


A navigáció és felhasználói felület tervezésének egyik legfontosabb aspektusa a grafikus szimbolizmus megértése. Abban az esetben, ha jó képzőművészeti képzésben részesültünk, ismerjük a szimbólumok és a logótervezés elméleti koncepcióit. A grafikusnak mindig tisztában kell lennie a "cég identitás" kifejezés szó szerinti vagy mögöttes értelmével, és ennek vizuális reprezentációját kell megalkotnia szimbólum vagy védjegy formájában.

A számítógépes programoknak szánt ikonok és navigációs eszközök tervezése hasonló jártasságot kíván, ezért azoknak az olvasóknak, akiknek nincs ilyen tárgyú előképzettsége, most egy rövid bevezető következik.

Ezt a szimbólumot gyakorlatilag minden
állat születés pillanatától kezdve felismeri

 

 

A legáltalánosabban ismert
primitív szimbólumok
korszaktól és kultúrától függetlenül

Már születésünkkor rendelkezünk azzal az alapvető és ösztönös képességgel, hogy felismerjük az "anya" képi reprezentációját. Egy ember, állat, madár, hal vagy hüllő, amely lát rögtön megszületése után, fel fog ismerni egy arcot - a legegyszerűbb formájában: egy kör, benne két szemmel. Később minden mást asszociáció útján kell megtanulnia.

Az ősember rajzokat készített a barlangok falára. Ezeket ikonográfiának nevezzük, mert szó szerint jelenítenek meg dolgokat, úgy, ahogy láthatóak, csak kétdimenziós rajzra leképezve. Az ikon szónak hagyományosan sokkal mélyebb jelentősége van, mivel a vallásos festmények egy típusára is vonatkozik, amelyik a puszta leképezésnél sokkal többet is ábrázol.

Egy ikon megértéséhez először is fel kell ismernünk magát az ikont. A felismerés a vizuális szimbólum és az agyunkban tárolt emlék, vagy tapasztalat összekapcsolásából keletkezik. Ha a szimbólum az ügyetlen rajz miatt kevéssé felismerhető, vagy jelentése meghaladja a néző tapasztalatát, akkor a felismerés elmarad. Akkor is ez történik, ha a rajz ugyan jó, és a néző tudja is, mit ábrázol, azonban az ismert környezetéből kiragadva jelenik meg.

A szív és nyíl motívumáról
tudjuk, hogy nem szabad
szó szerint venni


A veszély szimbóluma két zord
jelentést hordoz: vér és halál

 

 

 

A szimbólumok másik típusa az ideográfia . Ez egy absztrakt idea - tehát fogalom - képi megjelenítése, aminek nincs közvetlen vizuális megfelelője.

A szerelmet gyakran szívvel szimbolizálják, mert a szerelmet, mint fogalmat nem lehet lerajzolni. A veszélyt egy koponya jelöli. A keresztnek is sok jelentése lehet, a környezetétől függően. Egy iskolai tankönyvön teljesen mást jelent, mint egy szavazócédulán. Az útjelző táblán található keresztnek nem sok köze van a templomi kereszthez.

A kínai betűk ideográfiára épülnek, mert minden egyes karakternek megvan a maga jelentése. Ha nem tanultunk meg kínaiul írni és olvasni, a vizuális szimbólum mögötti idea teljesen jelentés nélkülivé válik, akárcsak a szimbólum maga.

A számítógép felhasználói felületének tervezésnél gyakran találjuk szembe magunkat a problémával, hogy valami olyasmit kell ábrázolni, aminek nincs képi megfelelője - és ez nem egyszerű. Egy ideográfia nem csak felismerést igényel, hanem mentális kapcsolatot is az ideával, amit megjelenít. Egy bonyolult fogalom ideális képi megjelenítésének hiánya esetén jobb egy kicsit "csalni", és elhelyezni egy magyarázó szót az ikon alá, mint összezavarni a felhasználót.

Mindannyian ismerjük az
50 csillag és 13 sáv jelentését, mert.
megtanították nekünk. Ezek együtt, ilyen
elrendezésben egyedülállóan megkülönböztethető,
megjegyezhető, érzelmeket kiváltó
és még komolyan eltorzítva is
jól felismerhető szimbólumot alkotnak

A siker érdekében minden szimbólumnak
hasonló jellemzőkkel kell rendelkeznie

 

 

A szimbólumok harmadik fő típusa a mnemonikus szimbólum, aminek nincs nyilvánvaló képi vagy ideologikus kapcsolata, de felidéz korábban megszerzett információkat.

Jó példák a római alfanumerikus karakterek, az egyiptomi számjegyek, és szinte az összes cégembléma, ami csak eszünkbe juthat.

A hipertext link is egy mnemonikus szimbólum, amit korábbi tapasztalataink során már megismerünk. Amikor olyan szöveget látunk a képernyőn, ami alá van húzva - és talán eltérő színű is -, tudjuk, hogy rákattintva egy másik, tárgyhoz tartozó részre ugorhatunk.

A cégek hatalmas összegeket költenek emblémájuk, vagy szimbólumuk kitalálására. A cég és jelképe közötti kapcsolatnak be kell épülnie a köztudatba, állandó jelenléten és asszociáción keresztül. Hasonló módon tanuljuk meg gyerekkorunkban az ábécét.

Az mnemonikus szimbólumnak az az érdekessége, hogy ha egyszer már rögzült, működhet megszokott környezetén kívül is. A világ legsikeresebb ikonjai, mint például a Coca-Cola hulláma vagy a Mikiegér-fej annyira széles körben ismert, hogy még eltorzítva, félig eltakarva vagy más színben is felismerhető.

A PowerMac 8500-asom
desktop ikonja
meglehetősen 'akkurátus' ábrázolás
- PONTOSAN ÉRTHETŐ

 

Ez a homepage ikon
éppenséggel házat ábrázol,
de ugyanazt az elképzelést
jeleníti meg
- JÓ METAFORA

 

 

Az igazi ideográfia!

Nem minden szimbólum sorolható ezen kategóriákba, de kölcsönözhet tőlük. Felhasználói felület tervezőjeként ritkán adatik meg az a lehetőség, hogy új mnemonikus szimbólumot hozzunk létre.( ) Ha vannak létező mnemonikus eszközök, mint például a széles körben ismert hipertext link, akkor azok következmények nélkül használhatóak. Ha meg akarjuk alkotni a sajátunkat, akkor széles körben tesztelni kell, működőképes-e, és módosítani mindaddig, amíg azzá nem válik.

Hogy gyakorlatban is alkalmazható legyen ez az elmélet, a felületi elemeknek vagy PONTOSAN ÉRTHETŐNEK vagy METAFORIKUSNAK kell lenniük. A villanykapcsoló KI és BE felirata kevés tévedési lehetőséget hagy. Egy ilyen kapcsoló grafikus megjelenítésének a képernyőn hasonló funkciójúnak kell lennie, ez egy valós dolog metaforája.

Az Apple Macintosh-t az íróasztal zseniális metaforája könnyen használhatóvá teszi. Ha megszületett a mentális kapcsolat a valódi íróasztal és a képernyőn látható között, az azt jelenti, hogy nem csak megértjük minden egyes elem jelentését, hanem meg is tudjuk mondani, mire használhatóak. 1984 óta a Mac felhasználói képesek dokumentumok és alkalmazások áthelyezésére másik mappába - vagy a papírkosárba, ha már nincs rá szükségük. Az eszköz funkciójának előre sejthetősége és a sikeres használatát követő "jutalom" az, ami megkülönbözteti a Mac felületét az összes többitől, és oly kellemessé teszi a használatát.

Nem tudom, honnan származnak
ezek a szimbólumok, de látszólag egy
négy éves gyermek is megérti őket!

Zenét, vagy videóklipet lejátszó programok a (videó)magnó kezelőszerveinek metaforáját használják. Ez mindig működik. A web oldalak kevésbé bonyolultak, kifinomultak felületi lehetőségeikben, ilyen szempontból valahol a multimédia és a hagyományos nyomtatott forma között helyezkednek el. Azonban az idő próbáját kiállt elveken működő navigációs eszközök használatával a web oldalunk formája sokkal sikeresebb lesz.

 

menunext