CÍMLAP

A magyar vegyészet arcképcsarnoka

TARTALOMMúzeumunk a hazai kémiatudomány és a vegyipar elhunyt nagyjainak kíván szerény emléket állítani, amikor közreadja élettörténetüket és ismerteti munkásságukat:

Balló Mátyás, Balló Rudolf, Bánfihunyadi János, Bárótzi Sándor, Bereczky Endre, Bél Mátyás, Bittera Gyula, Born Ignác, Bródy Imre, Bruckner Győző, Buchböck Gusztáv, Bugarszky István, Buzágh Aladár, Cholnoky László, Csűrös Zoltán, Erdey-Grúz Tibor, Erdey László, Fabinyi Rudolf, Földi Zoltán, Freund Mihály Gerecs Árpád, Grofcsik János, Görgey Artúr, Gróh Gyula, Hardy Gyula, Hatvani István, Hevesy György, Ilosvay Lajos, Irinyi János, Jacquin Miklós, Kabay János, Kerekes Ferenc, Keresztes Mátyás, Kitaibel Pál, Korach Mór, Kosutány Tamás, Kováts Mihály, Lányi Béla, László Antal, Lengyel Béla, Liebermann Leó, Lippay György, Loczka József, Martinovics Ignác, Millner Tivadar, Müller Ferenc, Müller Sándor, Náray-Szabó István, Nendtvich Károly, Nyulas Ferenc, Pacsu Jenő, Pálóczi Horváth Ádám, Pfeifer Ignác, Plank Jenő, Preysz Móric, Proszt János, Putnoky László, Richter Gedeon, II. Rudolf, Schay Géza, Schenek István, Schlattner Jenő, Schulek Elemér, Schuster János, Sigmond Elek, Szathmáry László, Szebellédy László, Szent-Györgyi Albert, Széki Tibor, Szily Pál, Szőkefalvi-Nagy Zoltán, Than Károly, Varga József, Wartha Vince, Wágner Dániel, Winkler Lajos, Winter Ernő, Winterl Jakab, Wolf Emil, Zechmeister László, Zemplén Géza