SZEMÉLYNÉVMUTATÓ

Kurziválással különböztettük meg a lapalji jegyzetekben és a tudományos apparátusban történő névelőfordulásokat. A szerepneveket természetesen nem tartalmazza.

Abafi Lajos 148, 472

Abday Sándor 202, 344, 346, 347, 354, 363, 372

Ábrányi Kornél id. 407, 407, 481

Adam, Adolphe 335

Ágoston József 292

Aiszkhülosz 69, 81, 93

Ajkai Pál 48

Albert herceg 30

Albrecht főherceg 375, 382, 386, 387, 400

Áldásy Antal 404

Aldridge, Ira 396, 398, 435, 435, 436, 436, 438, 458

Alexandre (táncos) 332, 333

Allaga Géza 400

Almási Balogh Tihamér 399

Almási Miklós 476

Almási Tihamér 410

Alpár Ágnes 482

Alsdorf, Karl 399, 418

Alszeghy Zsolt 482

Alszeghyné Téri Edit 466

Alterescu, Simion 482

Amadé Antal gróf 212

Aman, Johann 40

Andrád Elek 137, 140, 202

Andrássy Gyula gróf 388

André, Yves-Marie 52

Anonymus 13, 443

Anschütz, Heinrich 277, 295

Apollinus 18

Apponyi Antal gróf 224

Apraxin Júlia grófnő 400

Aradi Gerő 381, 385, 462

Arago, Étienne 311

Aranka György 85, 87, 90, 92, 92, 449, 470

Arany János 185, 185, 203, 203, 374, 396, 409, 417, 417, 426, 458

Arany László 400, 404

Aranyváry Emília 357, 368, 388, 390

Arisztotelész 53, 56, 67, 246, 248, 437

Des Arnauld, Auguste 181

Arnold György 170, 196, 205, 216

D’Arligues, Auber 247

Asbóth János 482

Aszalay János 81

Athinai Deák Simon 18, 19

Auber, Daniel Francois Esprit 170, 176, 323, 341, 358, 389, 455

Auer András 103

Augier, Émile 422

Augusz Antal báró 386, 458

Aulich Lajos 355

Babeş, Vincentiu 420

Babnigg, Anton 42

Babótsai István 120

Bach, Alexander 374

Bácskai Vera 474

Bacsvánszky Sándor (Várhidy) 404

Badics Ferenc 245, 476

Bajcsa András 473

Bajuszi Ferenc 165

Bajza Jenő 410

Bajza József 151, 152, 157, 169, 182, 185, 230, 231, 233, 233, 245, 245, 246, 247, 247, 248, 248, 250, 250, 251, 260, 261, 266, 267, 270, 272, 273, 277, 283, 283, 286, 287, 287, 288, 290, 295, 296, 297, 307, 308, 308, 314, 329, 356, 357, 438, 454, 455, 456, 457, 476, 477

Bajzáth György 149, 150, 153

Baky Gábor 192, 211, 220

Balassi Bálint 20, 444, 466

Balásy Antal 402

Balázs Frigyes 410

Balázs Sándor 408

Balázsné Bognár Vilma 396

Balbi, Girolamo 17

Balfe, Michael William 341

Bálintith János báró 44

Balla Károly 226

Ballagi Aladár 46

Balog István 33, 111, 119, 119, 130, 131, 133, 133, 134, 135, 135, 137, 140, 141, 141, 149, 150, 156, 165, 175, 195, 197, 201, 202, 209220, 210, 212214, 216, 218, 220, 231, 280, 282, 286, 310, 313, 314, 316, 343, 347, 349, 350, 390, 464, 472, 475

Balogh István l.: Balog István

Balogh János 211, 219

Balogh József 358

Balogné Tenkler Erzsébet 153

Bandini, Nina 42

Bánffy Dénes gróf 84, 111

Bánffy György gróf 8486, 159

Bánffy József gróf 84, 89, 111

Bánffy József báró 157

Bánhidy Antal báró 382

Banks, John 69, 91

Bannholzer család 40

Banville, Théodore de 409

Barabás Miklós 302

Bárány Boldizsár 130, 136, 390

Bárány Péter 70

Barco Vince báró 81, 88

Bárdos Kornél 466

Barna István 478

Barna János 111, 133, 212, 471, 472, 475

Barnay, Ludwig 418

Báróczi Sándor 92

Barrière, Théodore 394

Barta István 476

Bartay Endre 268, 282, 287289, 291, 313, 314, 455

Bartha Dénes 478

Bartha János 170, 174, 175, 177, 179, 186188, 230, 231, 250, 274, 276, 313, 364, 397, 458

Bartháné Meszlényi Anna 188, 250, 286, 396

Bartsai László 90, 91, 93, 94

Bassi, Calisto 342

Báthory István 475

Báthory-Románcsik Mihály 465

Batsányi János 45, 47

Batthyány Fülöp herceg 165

Batthyány József herceg 64

Batthyány Artúr Kázmér gróf 400

Batthyány Kázmér gróf 288290, 292, 344

Batthyány Lajos gróf 292, 362

Batušič, Slavko 482

Baumgarten, Alexander Gottlieb 5456

Bay György 293

Bayard, Jean-François-Alfred 276, 282, 342, 373, 455

Bäuerle, Adolf 41, 42, 172, 202

Bayer József 7, 66, 89, 105, 129, 131, 391, 465, 468472, 474478, 481

Beatrix királyné 17

Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de 55, 206

Beauval, Alfred 326, 327, 329

Beauval Amália 329

Beauval Lujza 329

Beck, Heinrich 119, 140

Bécsy Tamás 260, 469

Beethoven, Ludwig van 41, 129, 282, 321, 322, 455, 462

Behaim, Michel 17

Beleznay János gróf 230

Béldi Pál 393

Belitska-Scholtz Hedvig 467, 468, 472, 475

Belleczi Péter 445

Bellini, Vincenzo 42, 170, 206, 268, 270, 321, 341, 358, 364, 389

Bem József 353, 354, 457

Benczúr Vilmos 473

Benda Kálmán 80, 81, 470

Beniczky Lajos 388

Benke József 108, 118, 119, 121, 122, 122, 133, 134, 137140, 145, 147, 148, 238, 239, 239, 451, 453, 458, 471, 475

Benke Rozália l.: Laborfalvi Róza

Benkő József 92, 92

Benkő Kálmán 464, 465

Benza Károly 322, 323, 396

Benyák Bernát 43

Bényei Miklós 85, 191, 226, 283, 470, 473, 475, 477

Benyovszky Károly 473, 478

Beöthy László 103, 109

Berczeli A. Károlyné 465, 467, 471, 479

Berczik Árpád 306, 400, 402, 409

Berecz Károly (Silvester) 303

Bergopzoom, Johann Baptiste 32, 37, 40, 448

Berlász Piroska 475

Berner, Felix 447

Berndt, Philipp 31

Bertuch, Friedrich Justin 69, 91

Berzeviczy Albert 17

Berzeviczy Gergely 80

Berzeviczy Vince báró 166, 167, 171, 173, 176, 453

Berzsenyi Dániel 136, 141, 388

Bessenyei György 29, 4346, 43, 52, 56, 56, 68, 70, 71, 447, 449, 468

Bethlen Domonkos gróf 207

Bethlen Elek gróf 90, 97

Bethlen Farkas gróf (ifj.) 88, 205

Bethlen Ferenc gróf 182, 205

Bethlen Gábor 28, 202, 444

Bethlen Imre gróf 339, 375

Bethlen Miklós gróf 375, 458

Bezerédy Győző 480

Bihari János 141, 142, 150

Bilderbeck, Louis François 82

Binal, Wolfgang 467, 471, 482

Birch-Pfeiffer, Charlotte 165, 181183, 216, 278, 286, 379

Bíró Ferenc 43, 468

Bíró Lajos Pál 475, 477

Blaháné Kölesi Lujza 401, 404, 463

Blair, Hugo 246, 276

Blazovich László 474

Bleyer Jakab 468

Bodenburg, Gertrúd 39, 40

Bodoki József 91

Bodolay Géza 468

Bodor Károly 399

Bodor Mihály 42

Boér Emma 403, 404

Boér Sándor 8898

Bognár Ignác 364, 389

Bognár Vilma l.: Balázsné

Boieldieu, François-Adrien 41, 170, 170, 172, 205, 321

Boileau-Despréaux, Nicolas 52

Bokody Antal 385

Bolintineau, Dimitrie 420

Bolyai Farkas 97, 135, 452

Bonfini, Antonio 68, 91

Bónis Ferenc 103, 481

Bono, Pietro (lantművész) 17

Bono, Pietro (akrobata) 325

Boráros János 190

Bornemisza János báró 44

Bornemisza Péter 19, 444, 446

Borri, Pasquale 335, 390

Bory István 481

Böhm Gusztáv 374, 411, 413

Bölöni Farkas Sándor 367, 480

Börnstein, Carolina 165

Brandenburgi György 18

Bräuer Ferenc 389

Bretzenheim hercegnő 349

Bretzner, Christian Friedrich 71

Brioschi, Carlo 395

Brunszvik család 33, 149

Brunszvik József gróf 42

Brussi, Leopoldina 332, 334

Brühl, Alois Friedrich 47, 70

Buchholtz György 24, 25, 466

Budafalvi Bors Sámuel 202

Buchanan, George 20

Buczy Emil 240, 241

Bulla, Heinrich 37, 39, 40, 448

Bulyovszky Gyula 379, 392, 397, 404

Bulyovszkyné Szilágyi Lilla 396, 418, 435, 436, 459

Busch, Eugen 38, 40, 66, 75, 78, 79, 82, 83, 128, 129, 449, 450

Buteanu, Aurel 482

Buttler János gróf 230

Bürger, Gottfried August 45

Byron, George Gordon Noël 249

Caigniez, Louis-Charles 154, 181

Cajetan (bécsi balettmester) 325, 329

Calderón de la Barca, Pedro 41

Callimachus Experiens 18

Calzabigi, Ranieri da 45

Campilli Frigyes 334336, 389, 390, 456

Carelle, Alphonse 328, 329

Carey (táncos) 332

Cassano, Giuseppe 379

Castelletti, Cristoforo 20, 444

Castelli, Ignaz Franz 132, 154, 181, 203

De Caux Mimi l.: Lászlóné

Cavojsky, Ladislav 482

Cenner Mihály 465, 472, 474, 477, 481, 482

Cerrito, Fanny 330, 334

Cesnaková-Michalcová, Milena 468

Chalupka, Ján 421

Cherea l.: Nobili de Lucca, Francesco

Cherubini, Luigi 205, 319, 321

Chiper (Csiper) 13, 443

Chudy József 77, 78

Cicéri, Pierre-Luc-Charles 224

Cicero, Marcus Tullius 57

Cimarosa, Domenico 32

Cindrić, Pavel 482

Clauderné Vladár Margit 473

Coleridge, Samuel Taylor 236

Collenuccio da Pesaro, Pandolfo 18

Collin, Heinrich Josef von 92, 114, 134, 155, 174, 272

Comenius Ámos János 21, 445

Coralli, Jean 332, 335

Cordara, Giulio Cesare 27

Corneille, Pierre 44, 77

Coronini-Cronberg, Johann Baptist Alexander, Graf 410

Cronegk, Johann Friedrich 88, 92, 134

Czagányiné Simonyi Julianna 138, 141

Czakó Zsigmond 289, 301, 305307, 306, 343, 344, 347, 352, 379, 456, 478

Czibula Katalin 466

Czibulka, Alois 129, 450, 451

Czicziri Antal 158

Czuczor Gergely 390

Csáky György gróf 447

Csáky Tivadar gróf 167,169171, 173, 176, 245, 453, 473

Csanak József 380

Császár Elemér 95, 478

Császár Ferenc 293, 320, 321

Császár György 267, 364, 373, 457

Csatkai Endre 468, 474

Csató Pál 177, 181, 182, 184, 261

Csépán István 44

Csengery Antal 290, 388, 390

Csepregi Lajos 349

Csepreghy Anna 347

Cserey Farkas 87, 104, 122

Cserey Miklós 339

Csermák Antal 76

Csernovics Péter 292, 372, 458, 481

Csernyánszky Ferenc 220

Csigó Lajos 165, 210, 215, 216

Csillag Ilona 482

Csiper l.: Chiper

Csóka Sándor 385

Csokonai Vitéz József 97, 99, 99

Csokonai Vitéz Mihály 45, 47, 73, 137, 216, 316, 450, 468, 469, 475

Csörgey Kiss Dávid 362

Dalayrac, Nicolas 170, 205, 266

Danzer, Theodor Wilhelm 423

Da Ponte, Lorenzo 201

Darvas Ferenc 104, 129, 130

Darvas János 69

Dauberval (táncos) 326

Dávid Zoltán 474

Dávidházi Péter 478

Dawison, Bogumil 418

Deák Ferenc 284, 415, 418

Deáky F. Sámuel 88, 198, 199, 203, 205

Decsy Sámuel 50, 55

Degré Alajos 289, 308, 310, 347, 390, 473

Della Maria, Pierre-Antoine-Dominique 205

Dely, Petrus 18

Demeter János 70

Derrion 434

Déry István 118, 130, 133, 139, 141, 143, 145

Déryné Széppataki Róza 130, 132, 133, 135, 138, 138, 140, 141, 143, 143, 145, 145, 146, 148, 153, 154, 154, 165, 165, 166, 169171, 173176, 173, 179, 185, 186, 189, 197, 197, 203, 205, 207, 207, 231233, 245, 262, 262, 266, 270, 271, 273, 337, 343, 368, 398, 451, 452, 463, 471474

Dessewffy Aurél gróf 177

Dessewffy József gróf 145, 146, 148, 167, 173, 173, 473

Dessewffy Sámuel gróf 167

Dessoir, Ludwig 417, 418

Destouches, Philippe Nericault 46

Devrient, Emil 417

Devrient, Friedrich 417

Devrient, Karl 417

Dézsi Zsigmond 371, 374

Dickens, Charles 347, 349

Diderot, Denis 53, 55, 235

Dietelmayer, Josef 39

Dietrich, Margret 480

Dinaux, Arthur-Martin 304

Dingelstedt, Franz von 374, 411

Diószegi Vilmos 466

Dittersdorf, Karl Ditters von 31, 32, 37, 110, 116, 141, 447, 467

Divald, Franz 84, 87

Divéki István 133

Djordjević, Jovan 419

Djurković, Nikola 419

Dobozi Károly 331

Dobrossy István 280, 297

Dobsa Lajos 360, 361, 373, 392, 395, 405, 409, 457, 460, 481

Dohnány, Mikulaš 421

Donizetti, Gaetano 42, 268270, 282, 292, 321323, 341, 342, 389, 456

Doppler Ferenc 320, 321, 357, 358, 373, 389, 390, 457, 458

Doppler Károly 389

Dózsa Dávid 362

Dózsa Lajos 402

Döbrentei Gábor 121, 121, 152, 152, 157, 177179, 204, 239, 240, 260, 452, 454

Döme Lajos 353, 381

Dömötör Tekla 9, 19, 466, 468

Dreher-család 386

Dubraviczky Simon 225

Dubravius, Johannes 18

Ducange, Victor 154, 181

Dugonics András 43, 47, 64, 6770, 73, 91, 105, 145, 174, 178, 213, 268, 278, 390, 469

Dumanoir, Philipp-François 373

Dumas, Alexandre id. 181, 182, 273, 276, 277, 282, 300, 304, 345

Dumas, Alexandre ifj. 394, 422, 423, 423

Dunainé Bognár Júlia 474

Dunkel, Theodor 181

Dupetit-Méré, Frédéric 154, 181, 203

D’Ussiex, Louis 138

Dyk, Johann Gottfried 69, 91, 94

Eberl Károly 222

Eberwein, Traugott Maximilian 175

Eckartshausen, Karl von 95

Ecsedi Jozefa 145

Éder György 108, 121, 137, 147, 149, 151, 156, 171, 193, 194, 199

Éder Lujza 338

B. Egey Klára 472, 474, 478, 479

Egressy Ákos 410

Egressy Béni 268, 271, 311, 320323, 398, 458

Egressy Gábor 10, 164, 170, 174176, 181, 184, 185, 189, 230, 231, 233, 238, 250252, 251, 261, 263, 269, 271, 272, 275278, 276, 282, 283, 286, 287, 289, 294300, 295298, 302305, 303, 305, 307, 308, 311, 312, 338, 339, 345, 350, 351, 356, 358, 364, 368, 369, 371, 373, 379, 380, 387, 390, 392, 392, 394, 395, 397, 402, 402, 403, 410414, 411, 414, 436439, 437, 455, 456, 458, 459, 461, 476, 477, 480, 482

Együd István 402

Ehrenstein János 143

Éjszaki Károly 402

Elbert János 477

Eleonóra hercegnő 17

Ellenbogen Adolf 313, 328

Ellinger János 169

Ellinger József 396

Élő Gabriella 481

Előd Géza 481

I. András 136

I. Erzsébet 69

I. Ferenc 65, 68, 76, 80

I. Ferenc József 382, 405, 407, 418, 460, 461, 463

I. István 12, 129, 136

I. Rákóczi Ferenc 26, 445

Elssler, Fanny 332, 456

Emődi Natália 477

Endrődy János 58, 59, 63, 64, 67, 69, 70, 7377, 465, 469

Engel, Johann Jakob 45, 73

Engelbrecht, Martin 92

Engelhardt Anna l.: Kántorné Engelhardt Anna

Engert József 313

Enyedi Sándor 86, 87, 157, 245, 470, 471, 473, 474, 477

Eötvös Ignác báró 170

Eötvös József báró 181, 230, 247, 247, 256, 292, 309, 363, 373, 391, 456

Eötvös Károly 473

Eötvös Lajos 468

Erdélyi Ilona 271, 430, 476, 480, 483

Erdélyi János 271, 271, 356358, 356, 364, 430433, 430434, 439, 457, 480, 483

Erdélyi László 80

Erdődy János gróf 32, 448

Erdődy József gróf 33

Erhardt-Kurz Antónia 334, 336

Erkel Ferenc 10, 34, 179, 206, 267270, 282, 284, 289, 313, 316, 320, 322, 323, 342, 367, 368, 373, 389, 406, 407, 407, 409, 417, 455, 456, 460, 461, 463, 481

Ernstné Kaiser Jozefa 395

Ernyi (Ernst) Mihály 67, 70, 72, 77, 103, 112115, 117, 122, 128, 131, 135, 136, 138, 139, 171, 193, 213

Ernyiné Termetzky Franciska 72, 77, 112, 117, 122, 451

Erős József 145

Erzsébet királyné 376, 387, 461, 462

Estei Hippolit 18

Esterházyak 28, 149, 447

Esterházy Antal herceg 30

Esterházy László 474

Esterházy „Fényes” Miklós herceg 29, 30, 44

Eslerházy Miklós gróf 28, 158

Esterházy II. Miklós herceg 30, 158

Esterházy Pál herceg 26, 28, 29, 446

Esterházy Pál Antal herceg 29

Esze Tamás 106

Eszéki István 445

Esztegár László 447

Etédi Sós Márton 218

Fábián Gábor 382

Faistenberger, Johann 187

Faludi Ferenc 27, 51, 446, 466

Fancsali István 24

Fáncsy Lajos 163, 166, 178, 184186, 189, 231, 275277, 286, 289, 302, 304, 323, 358, 364, 371, 373, 394, 411, 455, 456

Fára József 163, 473

Farkas János 154

Farkas József 165, 169, 175, 178, 188, 199, 200, 330, 331, 358, 470

Farkas Sándor 167

Fáy András 130, 177, 181, 183, 187, 222, 225, 230, 232, 260, 269, 290, 292, 454, 473, 475

Fáy István gróf 334

Fáy Zsuzsa 45

Fazekas Mihály 280

Fehér Géza 233, 260

Fehérvári Antal 384, 411, 461

Fejér György 47, 47

Fejér István 84, 86, 90, 97

Fejér János 84, 86, 87, 97

Fejér Károly 202, 211, 219

Fejér Rozália l.: Kótsiné

Fejérpataky-Belopotocký, Gaspar 421

Fejes István 130

Fekete Ferenc 88, 450

Fekete Gábor 163, 211, 341, 343, 344, 349

Fekete Sándor 479

Felbér Mária 267, 286

Feleki Miklós 337, 338, 344, 353, 372, 392, 395, 397, 411, 412, 414, 462, 463

Felekiné Munkácsy Flóra 396, 409, 412

Felvinczi György 27, 446, 467

Fénelon, Francois de Salignac 82

Fenies (Fényes) 13, 14, 443

Fenouillot, Charles-Georges 45, 92

Fényes l.: Fenies

Fényes Elek 290, 348

Fenyő István 473, 474, 476, 477

Ferenczi Zoltán 7, 99, 157, 158, 160, 199, 376, 470, 471, 473

Ferenţiu, Alexandru 420

Fessler, Ignaz Aurel 136, 151, 473

Festetics György gróf 33, 65, 80, 158

Festetics László gróf 164

Festetics Leó gróf 386, 387, 389, 390, 392, 413, 414, 458, 460, 461, 481

Feuillet, Octave 394, 409

Fintor l.: Fyntur

Fischer Károly 166

Fitos Sándor 331

Flotow, Friedrich von 322, 364, 457

Fodor István 471

Fodor Pál 362

Follinusz János 381, 384, 460, 461

Forst, Josef 42

Fournier, Marc Jean 181

Földes Anna 482

Földváry Gábor 130, 225227, 230

Frankenburg Adolf 215, 286, 475

Frankfordinus Pannonius, Bartolomeus 18, 444

Fray Károly 175

Frendel István 61, 447

Fredro, Aleksander id. 367

Freytag, Gustav 424

Fricke, Gerhard 483

Friebeisz István 402, 414, 462

Fried István 468, 469, 472, 476, 478, 480, 481

Friese, Karl 371, 374

Fülöp József 164, 219

Fülöp Zoltán 482

Füredi Mihály 288, 313, 319, 322, 337, 357, 358, 364, 396, 412

Fyntur (Fintor) 13, 14, 443

Gaál György 152, 211, 367, 473

Gaál József 183, 232, 273, 275, 279, 280, 282, 347, 455

Gábry György 480

Gaillardet, Fréderic 181

Galamb Sándor 7, 415, 482

Gallmeyer, Josefine 418

Gálos Rezső 473

Gamperl Alajos 292

Gans, Eduard 295

Garay János 181, 182, 182, 245, 250, 263, 286, 390

García-Viardot, Pauline l.: Viardot-García

Gárdonyi Albert 481

Garrick, David 69

Gaul, Franz 412

Gautier, Théophile 335

Gazdag Márta 477

Gebler, Tobias Philipp Freiherr von 37, 59, 67, 92

Gedő József 114

Geislinger, Marie 418

Gellert, Christian Fürchtegott 95

Géresi Kálmán 470

Gergely András 470

Geringer, Carl báró 371, 386

Gerold László 377, 378, 466, 474

Gerstenberg, Heinrich Wilhelm von 54, 55

Gervinus, Georg 423, 428, 483

Gessner, Salomon 95, 142, 154

Ghica, Pantazi 420

Giday Kálmán 474

Gillyén Sándor 200

Gindl, T. József l.: Tapolcai Gindl József

Girardin, Mme Émile 394

Girardin, Saint-Marc 422

Girŀik, Xaver Franz 77, 136, 138

Gläser, Franz 328

Gleich, Josef Alois 41

Glosz Ferenc 292

Glötzer József 267, 271

Gluck, Christoph Willibald 45

Gócs Ede 350, 352, 372

Goethe, Johann Wolfgang 35, 38, 39, 41, 44, 45, 58, 59, 94, 107, 117, 118, 146, 173, 236, 237, 295, 373, 394, 409, 410, 423, 462

Goldoni, Carlo 38, 71, 94, 140, 174, 201, 347, 410

Gombos Imre 130, 152, 175, 452

Gorove István 292

Gorove László 104, 136, 472

Gotter, Friedrich Wilhelm 45

Gottsched, Johann Christoph 91, 468

Gounod, Charles François 407

Gozzi, Carlo 155

Göde István 205

Görög Demeter 48

Görög István 137, 140

Grahn, Lucille 387, 389, 396, 458

Grange, Anna La 458

Grassalkovich-család 30, 31

Grassalkovich Antal herceg 30, 31, 222, 223

Gregor, Josef 36

Greguss Ágost 392, 434, 434, 439

Grétry, André Ernest Podeste 205, 206

Grill, Klara 42

Grillparzer, Franz 41, 152, 157, 286, 367

Grimm, Fedor 42, 207

Gritti, Lodovico 19

Groisz Gusztáv 339

Gross, Johann 49

Grosspetter József 204

Guerra, Antonio 332, 335

Guest, Ivor 479

Guglielmi, Luigi 34

Gulácsy Antal 103, 193, 194, 198, 474

Gundy, Georg von 418, 419

Guoth Kálmán 190

Gvadányi József 63, 140, 278280

Gyrowetz, Adalbert 170

Gyárfás Miklós 482

Gyarmathi Sámuel 88

Gyimesi Sándor 474

Gyöngyösi Gábor 481

Gyöngyösi István 68, 445

Győrffy József 156

Győri József 382

Gyulai Ferenc 358, 411

Gyulai Pál 68, 97, 253, 382, 392, 396, 411, 413, 425, 426429, 426, 427, 429, 430, 432, 433, 439, 459, 483

Gyurmán Adolf 302

Gyürky Pál 40, 285, 455

Hadod, Iosif 420

Hadzsics Antal 482

Hafner, Philipp 38, 41, 76, 77, 110

Hagn, Charlotte 262

Hahner Makariás 150

Hajdú A. László 477

Halévy, Jacques Francois Fromental 269

Haller József gróf 81

Haller László gróf 82

Halm, Friedrich 42, 300

Hamann, Johann Georg 54

Hägelin, Franz Karl 37

Halm, Friedrich 42, 390

Halmágyi László 103

Hankiss Elemér 465, 467, 471, 479

Haraszti Emil 481

Haraszty Árpádné 475

Haray Viktor 314, 316, 343

Hartwick-Arduin 14

Hasenhut, Leonard 327329

Haske András 285

Haske Sándor 167

Hasselt-Barth Anna 322, 395

Hauser, Arnold 476

Havi Mihály 321, 332, 341, 342, 354, 371, 372, 384, 410, 414, 456, 457, 459

Haydn, Joseph 2931, 116, 150, 447, 467

Haydn, Michael 31

Haynau, Julius Jakob 358, 372

Hazucha Ferenc (X. et Comp.) 245, 250, 357, 390

Hebbel, Friedrich 424, 483

Hegedűs Géza 247

Hegedűs Lajos 379, 392, 394, 420

Hegedűs Sándorné Jókay Jolán 393

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 238, 248, 256, 423, 430

Hegyi Tibor 470, 471

Heigl, Ambrosius 445

Heine, Heinrich 335

Heinisch József 169, 170, 179, 205, 216, 267, 328, 329

Hell, Theodor 174, 179, 181

Hellmann, Karl Joseph 40

Heltai Gáspár 19

Helvey Laura 462

Hensler, Karl Friedrich 41, 119, 137, 213

Henszlmann Imre 246249, 247, 248, 249, 297, 299, 300, 323, 476

Heppner Antal 468

Herder, Johann Gottfried 54, 55, 235, 236, 241

Herdt, Johann 41

Herfurth Károly 175

Hérold, Louis Joseph Ferdinand 216, 266, 373

Herschel Jakab l.: Hirschl Jakab

Heszmann Károly 169

Hetényi Jozefa 338

Hetényi József 346, 353, 384

Hild József 224

Hettner, Hermann 424

Hilverding, Franz Anton 39, 40

Hilverding, Joseph 448

Hirsch Jakab 76

Hirschl, Jakab 194, 372, 452

Hirschfeld, Johann Baptist Joseph 214, 319, 373

Hirtling Mari 412

Hivatal Anikó l.: Lendvayné Hivatal Anikó

Hoblik Márton 130, 182

Hofer Miklós 478

Hoffer Károly 381

Hofmann, Franz Anton 32

Hofmansegg gróf, Johann Centurius 37

Holbein, Franz Ignaz 118, 120, 174, 274, 277

Holberg, Ludvig 27, 37, 38, 47

Hollaky Antal 193, 204

Hollósy Kornélia l.: Lonovicsné

Homokay László 385

Hont Ferenc 7, 465, 466, 477, 482

Honterus (Grass) János 444

Horányi Mátyás 467

Horatius, Flaccus Quintus 239

Horn. Robert 395, 412

Horst, Karl 65

Horvát István 132, 132, 141, 141, 472

Horváth Árpád 293

Horváth Ferenc 473

Horváth István l.: Horvát István

Horváth János 71

Horváth József 91, 94, 149, 153, 156, 157

Horváth Lázár l.: Petrichevich Horváth Lázár

Horváth Pál 163

Hroswitha 17, 444

Hubay Gusztáv 461

Hubenay-házaspár 231

Hugó Károly 299, 305, 457

Hugo, Victor 181, 182, 236, 247, 247, 256, 256, 257, 259, 300, 303, 347, 356, 422, 456

Hummel, Johann Nepomuk 30

Huszár Károly báró 339, 375

Huszár Sándor báró 463

Ibsen, Henrik 424

Idali Laura 334

Iffland, August Wilhelm 37, 398

Ihászi Imre 48, 66, 68, 70, 137, 218

Ilkey Sándor 230, 283, 292, 454

Illei János 27, 43, 47, 71

Imre király 16

Inántsi Pap Gábor 152, 155, 156

Irch, Leopold 115

Isouard, Nicolo 41

István, ifjabb király 13

István nádor 353

Jachimowicz, Theodor 191

Jakab Elek 85, 86, 470

Jakab István 177, 182, 223, 268, 274, 277, 314, 354, 475

Jakab Lajos 414

Jancsó Elemér 470, 471, 473

Jancsó Pál 48, 84, 86, 97, 107, 114, 117, 199

Jandl, Anton 129, 450

Jandl-házaspár 41

Jankovich Miklós 475

János főherceg 382

Jánosi Emilné k.: Paulayné

Jánosy János 211, 212

Járdos Annamária l.: Lángné

Jászai Mari 403, 404, 413, 461, 463, 482

Jellačić, Josip 357

Jeney György 106, 195, 471, 474

Jermann, Eduard 182, 273

Joannovits (akrobata) 329

Jóború Magda 481

Jókai Mór 314, 357, 363, 373, 388, 388, 390, 391, 392, 392, 398, 399, 407, 414, 441, 458460, 480, 481

Jókainé Laborfalvi Róza 174, 189, 231, 238, 250, 274, 276, 286, 307, 313, 338, 353, 354, 357, 364, 373, 388, 396, 409, 412, 413, 462

Joós Ferenc 469, 471, 481

Jordáky Lajos 96, 470

Jósika János báró 193

Jósika Kálmán báró 408, 461, 482

Jósika Miklós báró 230, 280, 292, 301, 303, 320, 377, 379

József főherceg 382

József nádor 40, 112, 128, 221

Jünger, Johann Friedrich 37, 71

Kaczér (Katzer) Ferenc 178, 187, 188, 325, 326

Kaczvinszky János 374

Kaiser-Császár György l.: Császár György

Káich Katalin 474, 481

Kaiszer József 27

Kaiser Jozefa l.: Ernstné

Kaján Ábel l.: Pákh Albert

Kalchberg, Johann von 118

Káli Nagy Lázár 157, 159, 159, 160, 160, 192, 193, 204, 473

Kállay Ferenc 177, 475

Kállay-család 198

Kant, Immanuel 55, 236

Kántor Gerzson 107, 122, 138, 140

Kántorné Engelhardt Anna 133, 138, 151154, 157, 174, 175, 178, 185, 189, 230232, 337, 368

Kanyó László 88

Kapisztrán János 15

Kápolnai Anna 467

Kaposi Edit 479

Karacs Teréz 153, 472

Karácsonyi Guido gróf 292, 391

Kardos Tibor 9, 19, 466

Kármán József 57, 67, 81, 449

Károlyi-család 32, 33, 111, 120, 135, 193, 194, 451, 452

Károlyi Antal gróf 33

Károlyi Ferenc 68

Károlyi György gróf 230, 375, 387, 459, 460

Károlyi István gróf 230

Károlyi József gróf 32, 33, 80, 292

Károlyi Lajos 384, 456

Kassai Vidor 403, 404

Kassainé l.: Jászai Mari

Kassay Sámuel 201

Katona Ferenc 470, 471

Katona József 130, 133, 135138, 174, 183, 194, 209, 209, 302, 367, 391, 451453, 472

Katona József id. 136

Katona Tamás 365

Katzianer, Karl 41, 42, 138, 139, 295

Kauer, Ferdinand 216

Kazinczy Ferenc 4447, 45, 5860, 63, 72, 80, 81, 91, 9496, 94, 104, 104, 107, 108, 122, 123, 123, 129, 129, 132, 134, 136, 136, 146, 174, 185, 204, 204, 215, 319, 337, 388, 433, 449, 469

Kazinczy Gábor 261, 271, 388, 414, 477

Kazinczy Miklós 59, 67, 81

Kean, Edmund 422

Keglevich János gróf 200

Keglevich Jánosné Zichy Adél grófnő 157, 200, 201, 473

Kéky Lajos 477

Kelemen László 7, 57, 61, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 88, 94, 101, 102, 104, 105, 107110, 112, 127, 129, 144, 449, 450, 469, 471

Kemble, Charles 422

Kemény Ignác báró 339

Kemény János 122

Kemény Zsigmond báró 138, 292, 292, 390, 425428, 426428, 430, 430

Kempelen Farkas 36, 448

Kenyeres Ágnes 414

Kerekes József 380

Kerekes Sámuel 48

Kerényi Ferenc 152, 239, 466, 469475, 477481

Kereskényi Ádám 24, 43

Keresztesy Sándor 144, 146, 194, 203, 470

Keresztury Dezső 482

Kern Leó 389

Kéry László 393

Keszeg Terézia 86, 97

Keszy József 211, 213, 217

Keszyné Gosztonyi Viktória 368

Kilányi Lajos 330, 331, 358, 374

Kilényi Dávid 133, 145, 194, 196, 197, 203, 207, 341, 372, 453

Kilényiné Széppataki Johanna 213, 331

Kilián István 466, 467

Király Sándor 194, 228, 454

Kirchlehner Ferenc 364, 371

Kis Terézia 86

Kisfaludy Károly 33, 151153, 152, 155, 156, 170, 175, 178, 183, 196, 200, 202, 205, 211, 213, 217, 218, 242, 250, 268, 320, 347, 367, 393, 419, 452

Kisfaludy Sándor 162165, 206, 216, 218, 232, 259, 400, 453, 473

Kiss Iván János 183, 232

Kiss József 10, 296, 479

Kiss Júlia 205

Kiss Lajos 380

Kiss Sándor 380

Klapka György 355

Klauzál Gábor 284

Kleinheinz, Martin 41

Kleist, Heinrich von 153, 174

Klestinszky László 473

Klinger, Friedrich Maximilian 38, 66

Klicpera, Václáv Kliment 421

Klingemann, Ernst August Friedrich 157

Klobusiczky József 145, 147

Kneŀević, Jovan 419

Koberwein, Sophie 40

Kobler Ferenc 390

Koch Antónia 333

Koch, Heinrich ifj. 382

Koch Leopoldina 333

Koch Lajos 482

Kocsisovszky Borcsa 403, 404

Kókay György 467, 468, 474, 478, 479

Kolb, Gustav Eduard 181, 182

Koleda András 230

Kolosánszky János 325327, 329331, 334, 336

Kolosváry Pál 149, 150, 153, 156

Kolosy Gergely 355

Kolta Magdolna 482

Koltay Virgil 413

Komáromi Lajos 397

Komáromy Alajos 397

Komáromy József 472

Komáromy Sámuel 252, 341, 347

Komlós Aladár 481

Komlóssy Ferenc 130, 133, 150, 153157, 162166, 174, 176, 183, 231, 262

Komlóssy Ida 337, 356, 358

Komlóssy Imre 380

Koncz András 158

Koncz József 48, 84, 86, 97, 113

Koncz-házaspár 112

Konstancia magyar királyné 16

Konti Károly 267, 282, 323

Kónyi János 44, 45, 47, 67, 67, 95

Kopácsy József 154

Kóré Zsigmond 44, 45

Korompay Bertalan 13, 466

Korompay H. János 476

Korponay János 473

Kósa János 471

Kosáry Domokos 480

Kossuth Lajos 261, 288290, 353, 355, 357, 358, 366, 371, 425

Kostyál Ádám 187, 229, 293

Kótsi család 87, 88

Kótsi József id. 87

Kótsi Patkó János 84, 8688, 9092, 9599, 96, 99, 108, 110, 112114, 116, 121123, 193, 198, 204, 449, 451, 470, 471

Kótsiné Fejér Rozália 86, 87, 95, 97, 112, 121

Kotzebue, August 33, 37, 38, 41, 45, 6668, 67, 71, 77, 81, 9294, 104, 108, 109, 111, 114, 118, 119, 121, 129, 135137, 140, 142, 150152, 155157, 170, 172, 174, 175, 178, 181, 183, 205, 213, 220, 262, 307, 315, 320, 321, 367, 369, 373, 421, 451, 469, 473

E. Kovács Gyula 403, 403, 411

Kovács Lujza 331

Kovácsné Csávássy-Fekete Mária 231, 313, 353, 354, 357

Kovács Ferenc 44

Kovács László 381

Kovács Pál 175, 286, 309, 310, 314

V. Kovács Sándor 466

Kovacsóczy Mihály 169, 473

Kovásznai Sándor 44

Kozma Ferenc 114

Kozma Gergely 114

Kozma Vazul 294

Köffinger, Rudolf 321

Kőhegyi József 331

Kőhegyi Mihály 473

Kölcsey Ferenc 118, 118, 137, 241245, 241, 242, 254, 257, 453

Kölesi Lujza l.: Blaháné

Könyves Máté 166, 178, 211, 473, 474

Köpeczi Béla 477

Köpf 176

Körner, Theodor 118, 137, 151, 156, 161, 174, 182, 232, 241, 241, 242, 244, 263, 272, 278, 379, 421, 453

Kőrösi Csoma Sándor 147

Körösy Ferenc 196, 197, 217

Kőrösy József 344, 346

Körtvélyes Ágnes 480

Kőszeghy Alajos 130, 133, 134, 138, 151, 152, 154

Kőszeghy Károly 364, 396

Kőszegi Endre 383

Kövér Lajos 392, 419, 420

Kövérné Komlóssy Ida 396

Kövesi Ede 347

Kralovánszky Alán 472

Krabát királyi kamarás 18

Krammer Marianne 482

Kratter, Franz 67, 74, 119, 136, 138

Krecsányi Ignác 464

Kresznerics Ferenc 47

Kreutzer, Konradin 206

Kubay Pál 200, 372

Kubayné Éder Antónia 170, 171, 179, 372

Kulcsár Adorján 164

Kulin Ferenc 473

Kultsár István 122, 130, 132, 134, 139, 222. 223, 451, 452

Kumpf, Huber 32, 37, 448

Kun-Szabó Sándor 44, 69, 69, 91

Kunoss Endre 182

Kuthy Lajos 261, 281, 282

Lábán Antal 472, 477

Labiche, Eugène 394

Laborfalvi Róza l.: Jókainé

Laczka János 46

Laczkóczy Ferdinánd 374

Laczkóczy Nándor 372

Laczkóczyné Farkas Lujza 374

Lajcsák Ferenc 195

Lakatos István 474

Lakatos Sándor 331, 332

Lakos János 48, 68, 70

Lampel-házaspár 40

Láng Ádám János 70, 72, 77, 112115, 118, 120, 121, 128, 131, 133, 134, 137141, 195, 196, 201, 231, 346, 452

Láng Boldizsár 346, 347, 353, 372, 384, 456, 479

Lángné Prielle Emília 347

Láng Lajos 347, 363

Láng Móric 347

Lángné Járdos Annamária 85, 97, 98, 112, 114, 121, 346

Lannoy, Eduard von 154

La Roche, Karl 295

Laskai Ozsvát 443

Lassú István 239, 240, 240

László Gyula 466

László József 286, 338, 368, 390, 394, 397, 477

Lászlóné De Caux Mimi 319, 337, 368

Latabár Endre 372, 377, 378, 380, 381, 384, 410, 420, 455, 458, 460, 463

Latkóczyné l.: Lendvayné Hivatal Anikó

Laube, Heinrich 394, 411

Laudes, Joseph 99

Lauschmann Gyula 150, 382, 472

Lavotta János 65, 76, 115

Lazarević, Lazar 419

Le Bon, Girolamo 29

Lederer Lipót 418

Lefèvre Terézia l.: Murányiné

Legouvé, Ernest 304

Lehmann Mór 411, 418, 441

Lehner András 68

Lemouton János 397

Lendvay Márton id. 174, 185, 188, 231, 233, 274, 276, 286, 287, 289, 294296, 299, 302304, 307, 308, 313, 337, 338, 345, 349, 353, 354, 356, 358, 362, 364, 368, 373, 390, 394, 395, 397, 455, 456, 459, 477

Lendvay Márton ifj. 337, 397, 402, 409

Lendvayné Hivatal Anikó 174, 176, 185, 188, 231, 250, 252, 274, 282, 286, 294, 307, 396

Ifj. Lendvay Mártonné Fáncsy Ilka 396, 412

Lendvay-házaspár 166, 185, 189, 231

Lengyel Dániel 320, 321

Lesniewska Lujza 387, 395

Lessing, Gotthold Ephraim 35, 3739, 44, 45, 5759, 71, 73, 74, 94, 134, 236, 239, 252, 306, 454

Liechtenstein Frigyes herceg 376

Lihutyin, Mihail Dormidontovics 365

Lilien Antal báró 203

Lillo, George 91, 367

Liptai Mária 82, 112

Liszka Antal 194

Liszka Béla 471

Liszt Ferenc 386

Longinus, Cassius 52

Lonovicsné Hollósy Kornélia 292, 322, 323, 358, 364, 368, 396, 456, 482

Lónyay Gábor 292

Lortzing, Gustav Albert 322

Losonczi Farkas Károly 379

Losonczy József 146

Lönhardt Ede 462

Löwe, Ludwig 295

Ludányi Mária 466

Lugosi Döme 469471, 482

Luka Sándor 292

Lukács György 476

Lukács Lajos 480

Lukács Móric 290

Lukács Sándor 352

Lutzenbacher-család 386

Luzsénszky Mihály 181

Madách Imre 209

Magda Pál 103

Magnin, Charles 422

Magossné Bányai Hermin 346

Magyar Bálint 465, 476478

Magyar György 133

Mailáth János gróf 175

Majláth György 292

Major Rita 479

Makáry György 219

Mallefille, Félicien-Jean-Pierre 247

Maller Sándor 478, 480

Mályuszné Császár Edit 111, 468472, 477, 478, 480482

Mannsberger Jakab 385

Manuel, Eugéne 409

Marchiai Jakab 15

Margócsy István 469, 473

Mária Krisztina hercegné 30

Mária Terézia 2931, 46, 106, 190

Mariane (pantomimes) 143

Máriássy István 157

Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de 46

Marmontel, Jean-François 92, 9496

Maróthy János 478

Marschner, Heinrich 150

Martinovics Ignác 80

Mártonfi József 98, 101, 159

II. Endre 13

II. József 36, 38, 4547, 61, 66, 79, 197, 448

II. Lajos 18

II. Katalin 61

II. Lipót 61

II. Rákóczi Ferenc 26

Mátrai Laura 401

Mátray István 372

Mátray József 389

Mátray (Róthkrepf) Gábor 131, 177, 216, 230, 232, 266, 269, 355, 357, 358, 372, 472, 479480

Mátyás király 17

Maurer, Carl 30, 467

Mayer Antónia 178

Mayer, Johann 32, 39

Mayer, Peter 31

Mayer Karolina 178

Mayerffy-család 230

Maywood, Augusta 335

Mazzi József 396

Mazzucato, Alberto 364

Megyeri Károly 156, 157, 166, 170, 174, 175, 177, 178, 184186, 188, 189, 199, 231, 232, 250, 272, 276, 277, 286, 294, 368

Méhes Sámuel 339

Méhul, Étienne Nicolas 142, 170, 205, 216, 319

Meisl, Karl 41, 119, 172

Melchior, Wilhelm 42

Mélesville, Joseph 181

Menninger, Johann Matthias 40, 447

Mercadante, Saverio Raffaele 170, 269, 282, 364

Mercier, Louis Sebastian 55

Mérey Sándor 70, 71, 104, 119, 130, 132, 135, 451, 471

Mészáros Ignác 214, 217

Metastasio, Pietro 27, 31, 43, 58, 68, 77, 81, 93, 94, 111, 137, 468

Meyer, Johann 47, 448

Meyerbeer, Giacomo 42, 269, 300, 321, 389. 456

Méz l.: Mezam

Mezam (Méz) 13, 443

Mezei Márta 67, 474

Mihályi, Petre 420

Mikes János gróf 84, 339, 375

Miklós Dezső 479

Miklóssy Gyula 385, 463

Mikó Imre gróf 339, 375, 376, 456, 459

Mikola Antal 331, 336

Mikszáth Kálmán 388, 388

Millo, Matei 420, 462

Mink, Lina 42

Minutti tábornagy 410

Miskolczi Zsigmond 446

Miskolczy György 103, 113, 145, 166, 470

Miskolczy István 202

Miskolczy Júlia 276

Misztótfalusi Kis Miklós 445

Mochonaky Amália 286

Mocioni, Alessandri 420

Modrovics János 82

Molière 26, 27, 28, 47, 48, 71, 94, 201, 294, 319, 356, 389, 394, 446, 457

Molnár György 338, 338, 342, 343, 374, 381, 384, 393, 399404, 402, 403, 410, 411, 413, 415, 416, 459463, 479, 481, 482

Molnár Klára 477

Molnár László 476

Monsigny, Pierre-Alexandre 32

Montini Lajos 395

Moreto y Cabaña, Augustín 156, 183

Móricz György 106, 449

Morländer Mór 414

Mosonyi Mihály 407, 481

Motty, Samuel 325

Mozart, Wolfgang Amadeus 30, 32, 35, 37, 38, 41, 44, 77, 112, 142, 169, 170, 201, 206, 268, 322, 389, 455, 459

Möller, Heinrich Ferdinand 37, 45, 47, 67, 67, 448

Munkácsy Flóra l.: Felekiné

Munkácsy János 184, 188, 261, 266, 266

Munkácsy Mihály 461

Murányi Zsigmond 118, 119, 138, 139, 147, 148, 155, 156

Murányiné Lefèvre Terézia 121, 122, 140, 148

Mussel, Alfred de 422

Müller, Adam 237, 238

Müller, Adolf 152

Müller, Wenzel 110, 142

Nádasdy Lajos 466, 481

Nádasdy Tamás 19

Náday (Navratyil) Ferenc 404, 412

Nagy Adrienne 482

Nagy Ignác 149, 182184, 309, 390, 478

Nagy Imre 413, 462

Nagy Istvánné Tulipán Rozália 213

Nagy János 100, 106, 112, 133, 140, 199, 200, 450

Nagy Lajos 474

Nagy Lázár l.: Káli Nagy Lázár

Nagy Mihály 385

Nagy Miklós 481

Nagy Péter 468

Nagy Sándor 137, 142

Nákó János gróf 34

Naláczi József báró 44, 85

Nánássy Gábor 194

Natorp Ferenc Wilhelm 88

Navratyil Ferenc l.: Náday

Neefe, Hermann 229

Némedi Lajos 468

Nemeshegyi Zsigmondné 292

Nemeskürty István 466

Németh Amadé 472, 478, 481

Németh Antal 465, 477

Némethy Ferenc 145

Némethi Sándor 122

Némethy Irma 403

Némethné Ötvös Borcsa 396

Nestroy, Johann Nepomuk 172, 184, 329, 367, 417

Neuhercz Antal 141

Neuschloss-család 386

Névy László 483

Ney Ferenc 314, 332

Nicolai, Otto 322

Niczkyné Szőllősy Róza 412

Nobili de Lucca, Francesco 19

Nouseul, Johann 127

Novák Dániel 228, 368

Novák Sándor 482

Noverre, Jean-Georges 44, 329

Nuth, Franz Anton 37

Nyáry Pál 230, 232, 283, 293, 455

Nyéky Mihály 388, 405, 460

Nyilassy Vilma 296

Nyiresi-Tichy Kálmán 110

Obernyik Károly 305, 309, 347, 362, 373, 374, 390, 392, 420

Occoni, Ferdinand 187

Offenbach, Jacques 395, 397, 401, 403, 410, 418, 459

Oliva, Pepita da 387

Oltványi Ambrus 480

O’Neill, Elisa 368

Orczy Bódog báró 406, 462, 463

Orczy György báró 285, 292, 386

Orosz László 472

Osváld Zsigmond 44, 45, 67, 69, 91

Osváth Béla 319, 470, 478, 480, 481

Ökröss Bálint 362

Őri Fülöp István 85, 87, 9698, 110

Östör József 201, 473

V. László 17

P. József (kritikus) 332

Pacha Gáspár 141, 142

Pais Dezső 13

Paisiello, Giovanni 37, 76, 77

Pákh Albert 340, 345

Palárik, Jan 421

Pálffyak 30

Pálffy Albert 360

Pálffy Móric gróf 388, 400, 401

Pálffy Ferdinánd gróf 37

Páll Sándor 375, 458

Pállya István 47

Palm Jozefa grófnő 86

Palma, Franciscus Carolus 91

Pálóczi Horváth Ádám 216, 280, 313, 316

Palugyay Imre 307

Pály Elek 166, 170, 170, 171, 174, 177, 178, 186, 189, 201, 202, 207, 231, 366

Pály-házaspár 204, 337

Papp János 481

Paraskowitz, Konstantin 40

Parázsó-házaspár 231

Partényi József 346

Pascaly, Mihail 420, 463

Pásztor Lajos 466

Patachich Ádám báró 31, 447

Pataki Sámuel 87

Patay Sámuel 167

Patisz Károly 285

Paul, Jean 243, 244

Paulay Ede 409, 411413, 460, 462, 463, 477, 481, 482

Paulayné Gvozdanovits Júlia (Jánosi Emilné) 374, 412, 460

Pauliné Markovics Ilka 396

Paulus Mari 332

Pavlovna, Katerina nagyhercegnő 144

Payr Sándor 468

Pázmán Mihály 419

Péchy Blanka 482

Péchy Gyula 477

Péchy János 167

Péchy József gróf 147

Péczeli József 44, 48, 5254, 69, 88, 448

Pejachevich Károly gróf 33

Pekháta Károly 223, 475

Pergő Celesztin 121, 156, 185, 189, 199, 200, 203, 232, 337, 339, 343

Perinet, Joachim 38, 110, 142, 213

Perron Frigyes 331, 336

Perrot, Jules 334, 335, 390

Petőfi Sándor 10, 294, 296, 296, 297, 299, 306, 312, 318, 322, 331, 337, 338, 340, 345, 363, 410, 479

Petrarca, Francesco 466

Petrichevich Horváth Dániel 161

Petrichevich Horváth Lázár 34, 292, 322

Pfeiffer, Eliza 42

Philippovits István 372

Pich Ferenc 150

Pifkó Péter 474

Pintér Márta Zsuzsanna 467

Pirnát Antal 466

Pirok Karolina 333

Pixérécourt, René Charles Guilbert de 181, 203, 367

Planche, Gustav 422

Plautus, Titus Maccius 17, 26, 44, 47, 71, 444

Podmaniczky Frigyes báró 375, 375, 380, 388, 480

Podmaniczky József báró 65, 80

Pokorny, Franz (František) 40, 287

Pollack Mihály 40, 417

Pomponius Laetus 17

Ponsard, François 422

Pór Anna 472, 475

Porro (Zsigmond király udvari bolondja) 17

Póth István 42

Pozaka László 19

Pozaka Pál 19

Prielle Emília l.: Lángné

Prielle Kornélia 347, 353, 397, 401, 412, 436, 436, 459, 482

Prónay Gábor báró 389

Protasewicz, Józef (Protasevitz; Protaszevitz) 6466, 72

Prottmann, Josef 400

Pukánszkyné Kádár Jolán 7, 221, 223, 225, 286, 386, 388, 406, 441, 467469, 471, 475479, 481

Pulszky Ferenc 289

Pyat, Félix 374

Quaglio, Giuseppe 29

Rachel (Elizabeth R. Félix) 295, 396, 422, 458

Racine, Jean 44, 77, 447

Rácz Sándor 148, 148, 200, 204, 204, 472

Rádayak 32, 44, 472

Ráday Gedeon gróf 230, 283, 285, 288292, 357, 358, 360, 363, 387, 388, 405, 406, 455458

Ráday [II.] Gedeon gróf 45, 47, 448

Ráday László gróf 230

Ráday Pál gróf 41, 42, 45, 61, 6365, 72, 76, 85, 129, 130, 150, 449, 451, 469

Radnai Dezső 53, 469

Radnótfáy Sámuel 405, 406, 411, 413, 460, 462

Raguzai Félix 18

Raimund, Ferdinand 39, 172

Rajeczky Benjámin 16, 466

Rajkai Friebeisz István l.: Friebeisz István

Rákócziné Lórántffy Zsuzsánna 445

Rakodczay Pál 305, 392, 392, 477

Rákosi Jenő 402, 408, 409, 461, 463, 482

Rákosi Szidi 462

Rampák Zoltán 482

Ráskai Lea 17

Rát Pál 71

Ratzky Rita 10

Raupach, Ernst 181, 183

Rédey Tivadar 7, 477

Regenti (akrobata) 325

Regnard, Jean François 28

Regus 13

Rehák József 104, 127, 130, 228, 450, 471

Rehákné Moór Anna 72, 75. 82, 112, 130, 133

Reimann Ferenc 76, 77

Reina János 322, 358

Reinpacher József 450

Reinwart, Karl 116, 117

Reischl Gáspár 63, 448

Rejtő István 338

Reszler István 380, 384, 410, 420, 459

Réthei Prikkel Marian 479

Réthy Mihály 310, 397

Rexa Dezső 468, 472, 475, 477

Révai Miklós 447

Reviczky Szevér 405, 460

Rhédei Lajos gróf 80, 103, 112, 194, 200

Rhédei László báró 192

Rhédei Mihályné gróf 84, 87

Ribáry József 402, 406

Richter János 352, 406, 463

Rigó László 483

Ristori, Adelaida 387, 396, 398, 435, 436, 436, 459

Riza Teréz 334

Rohan herceg (Rohan, Louis René Edouard) 29, 447

Rohonyi Zoltán 472, 476

Roksandić, Duško 482

Román Miron 382

Rombach 150

Rónai Gyula 372, 397

Ronconi-énekespár 316

Rosonczy Ildikó 365

Rossini, Gioacchino 41, 42, 170, 171, 179, 205, 206, 216, 314, 389, 454, 459

Rosty Albert 267

Roth kapitány 103

Róthkrepf Gábor l.: Mátray

Rózsa Márton 85

Rózsavölgyi Márk 142, 325, 331

Rötscher, Heinrich Theodor 423, 428, 437, 483

Rudnyánszky Karolina bárónő 68

Ruppeldt, Karol 421

Ruttkay Kálmán 478

Ruzitska József 170, 178, 204, 205

Sáfrán Györgyi 153, 472

Saint-Georges, Jules Henri Vernoy de 335, 342

Saint-Léon, Arthur 330, 334, 390

Salamon Ferenc 395, 435, 435, 436, 436, 438, 438, 439, 483

Salieri, Antonio 32

Salvini, Tommaso 422

Samson, Joseph 422

Sándor Lipót 76, 80

Sándorffy József 194, 201, 452

Sántha Antal 397

Sápi Lajos 470, 474

Sardou, Victorien 394, 409

Sáry Fanny 327, 334, 336, 368

Sashegyi Oszkár 480

Sáska János 48, 84, 86, 97, 141

Sáskáné Koronka Borbála 135, 138

Sátorfi-Zettelmann József 267

Schadetzky Károly 328

Schedel Ferenc l.: Toldy Ferenc

Schedius Lajos 65, 105, 130

Schelling, Friedrich Wilhelm 236

Schellinger Ferenc 141

Schenbach Rozália l.: Déryné Széppataki Róza

Schenk, Eduard 319, 323

Schenk, Johann 32, 142

Scherzer, Jakob 31

Schihulszky, Friedrich 167

Schikaneder, Emanuel 38, 41, 76, 82, 141, 160

Schiller, Friedrich 38, 41, 53, 69, 117120, 134, 153, 155, 157, 174, 179, 201, 219, 236238, 254, 294, 300, 357, 423, 435, 454, 456, 457

Schink, Johann Friedrich 140

Schlegel-testvérek 53, 236, 423

Schlegel, August Wilhelm 134, 236, 237, 239, 254, 295, 306, 423

Schlick Ignác 230

Schmallögger-család 39

Schmallögger, Johann 447

Schmid, Alexander 42

Schmideg-család 149

Schmidt, Friedrich Ludwig 128, 135, 451

Schmidt, Heinrich 182

Schmidtmann (színész) 41

Schodel János 267, 271, 323

Schodelné Klein Róza 266, 267, 269, 270, 281283, 285, 286, 288, 319, 322324, 353, 357, 358, 368

Schossberger-család 386

Schöpflin Aladár 465

Schröder, Friedrich Ludwig 45, 71, 94, 96, 295, 337

Schütz, Ferdinand 228

Schwarzenberg Károly herceg 376

Scribe, Eugéne 170, 182, 183, 246, 247, 276, 303, 307, 308, 347, 359

Sebestyén László 81

Seelmann Károly 67, 91, 92, 94

Sehy Ferenc 64, 67, 72, 75, 80, 82, 85, 112

Seipp, Christoph 31, 40

Selnecker Miklós 20

Seltzer, Johann 115

Semsey Lajos 167

Seneca, Lucius Annaeus 11

Sepsy Károly 341, 345, 350, 351, 353, 457

Séran de la Tour 52, 53

Seres József 479

Seyfried, Ignaz Xaver 142

Shakespeare, William 38, 39, 42, 44, 45, 55, 58, 59, 69, 69, 91, 134, 140, 182, 201, 215, 236, 248, 248, 263, 282, 288, 294303, 306, 369, 379, 393, 393, 396, 400, 409, 410, 419, 422, 423, 449, 454456, 458, 461, 470, 478, 483

Silvester l.: Berecz Károly

Simai Kristóf 43, 47, 70, 71, 188, 449

Simény Borbála 122

Simonfi György 122, 133, 169, 172, 207

Simontsits János 130, 179, 230, 285, 317, 386, 390, 394, 454, 455, 457, 459

Skalnitzky Antal 380, 382, 461

Slowacki, Julius 294, 367, 457

Smithson, Harriet Constance 422

Soden, Fridrich Julius Heinrich 68, 69, 91

Sófalvy József 55

Solger, Karl Wilhelm 254

Solt Andor 5052, 51, 52, 57, 57, 58, 58, 209, 233, 238, 238, 240, 240, 252, 391, 468, 469, 471, 472, 474, 476479

Soltész Nagy János 379

Somogyi Béla 473

Somogyi Sándor 392

Somorjai Olga 468

Sonnenthal. Adolf 417

Soós Márton 69, 73, 75, 85

Sorz (óbester) 142

Souvestre, Émile 247, 304

Sőtér István 235, 235, 256, 256, 392, 425, 425

Spielenberg Pál 100

Spiess, Christian Heinrich 68

Spiró György 480, 482

Spohr, Louis 268

Spontini. Gasparo 271

Staud Géza 76, 80, 105, 465, 466469, 471, 474, 477, 479, 482

Stefkó, Vladimír 482

Stéget Xavér Ferenc 358, 364, 368, 396, 398

Steiner, George 476

Stephanie, Gottlieb ifj. 37, 71

Stockem, Johannes 17

Stoll Béla 466

Stöckl Ferenc 328, 329

Stratimirović, Rad 420

Stúr, Ludovit 421

Styller, Leo 167

Sulzer, Johann Georg 54, 239

Suppé, Franz 401

Süle Antal 482

Szabad György 480

Szabó Dávid 182

Szabó János 200

Szabó József 332, 341, 342, 372, 380, 384, 418, 455457, 459, 461

Szabó Miklós 468

Szabó G. Zoltán 10

Szabolcsi Bence 478

Szacsvay Sándor 158

Szalai Anna 239, 476

Szalay László 288

Szalkay Antal 77, 80

Szaniszló Ágost 61

Szántó Judit 477

Szapáry József gróf 388, 405

Szász Károly 408, 409, 482, 483

Szászi János 447

Szathmári P. Sámuel 447

Szatmáry Pál 380

Szauder József 118, 241, 468, 480

Szauder Józsefné 45, 118, 241

Szauder Mária l.: Szauder Józsefné

Széchenyi-család 33

Széchenyi Imre gróf 406

Széchenyi István gróf 173, 177, 194, 222224, 223, 227, 230, 233, 262264, 288, 292, 337, 345, 368, 425, 453, 475, 480

Széchenyi Istvánné Seilern Crescence grófnő 264

Széchenyi Zsófia grófnő 33

Szegedi Lőrinc 20, 444

Székely Ádám 354

Székely György 393, 465, 466, 477, 478, 481, 482

Székely József 117, 121, 156, 193, 199, 200, 477

Székelyné Ungár Anna 122, 156, 200

Székely Zsuzsanna 200

Szekér László 475

Szekeres László 363

Szekfű Gyula 259, 476

Szekrényessy József 287

Széles Klára 476

Szemere Bertalan 191, 353, 366, 379, 480

Szemere Pál 277, 477

Szén Károly 81

Szendrei János 191, 472

Szendrey Júlia 293

Szent Gellért 13

Szent István l.: I. István

Szentgyörgyi István 403, 482

Szentgyörgyi László 478

Szenthegyi István 474

Szentimrei Jenő 471, 482

Szentiványi Márkus 40

Szentjóbi Szabó László 68, 81, 135, 151, 156, 161, 170, 205, 211, 213, 216

Szentkirályi László 65, 83, 128, 130

Szentkirályi Móric 271, 283, 454

Szentmiklóssy Alajos 175

Szentpál Olga 479

Szentpétery Zsigmond 133, 166, 174, 175, 185, 231, 232. 245, 274, 286, 289, 294, 359, 364, 373, 390, 394, 397, 456, 459

Széppataki Róza l.: Déryné

Széppataki Johanna l.: Kilényiné

Szerb Antal 482

Szerdahelyi György 5557, 448, 469

Szerdahelyi József 166, 170, 172174, 179, 185, 205, 231, 270, 282, 311, 313, 319, 323, 342, 373, 394, 397, 458

Szerdahelyi Kálmán 337, 380, 395, 397, 411, 412, 414, 415, 462463

Szerelemhegyi-Liebenberger András 7678, 82

Szigethy Gábor 233, 272, 469, 478

Szigeti Imre 418

Szigeti József 303, 314, 316, 337, 354, 359, 362, 364, 373, 390, 391, 391, 395, 397, 408, 409, 412, 413, 419, 420, 457, 458, 463, 481, 482

Szigligeti Anna 412

Szigligeti Ede 10, 182, 183, 185, 186, 187, 187, 206, 206, 231, 261, 276, 277280, 285289, 298, 300302, 306, 312, 314318, 348, 349, 353, 354, 356, 357, 363, 364, 367, 373375, 379, 390395, 391, 393, 399, 400, 406409, 411, 415, 419, 420, 426429, 426, 427, 430, 432, 432, 433, 455460, 462, 463, 474, 477, 478, 482, 483

Szigligeti Ferike 412

Szigligeti Jolán 412

Szikszai Júlia 122

Szilády Áron 18

Szilágyi Béla 397

Szilágyi Lilla l.: Bulyovszkyné

Szilágyi Pál 72, 133, 154, 166, 170, 175, 179, 205, 212, 212, 213, 214, 231, 267, 283, 286, 310, 323, 472, 475

Szilágyi Sándor 373

Szilvási Eszter 347

Szmollény Nándor 106, 470

Szobovits János 297

Szontagh Gusztáv 246, 246, 280

Szophoklész 19, 444

Szögyény-Marich László 382

Szőke Mihály 213

Szőllősi János 380

Szőllősy Lajos 169, 175, 178, 188, 325, 330, 331

Szőllősy Róza 401, 404

Szőllősy Szabó Lajos 479

Szrogh Sámuel 145, 148

Sztárai Mihály 19, 24, 444

Sztáray Mihály gróf 39

Szulyovszky Menyhért 167, 169

Szumrák Pál 406

Szuper Károly 337, 342, 343345, 343345, 349, 353, 355, 355, 362, 384, 479

Szuromi Lajos 67

Taar Ferenc 470

Tadolini, Eugenia 322

Taglioni, Filippo 328, 329

Taglioni, Marie 329, 458

Taglioni, Paolo 390

Tahy Nóra 466

Takács Ádám 402

Takáts Sándor 478, 480

Tamás Anna 474, 476

Tamás („istrio”) 443

Tanárky Pál 137

Táncsics Mihály 386

Tapolcai Gindl József 82, 109

Tarczy Lajos 238, 239, 456

Tardini-Vlădicescu, Fani 420

Tarnai Andor 468, 480

Tarnói László 469

Taxner-Tóth Ernő 477

Teleki-család 230

Teleki Ádám gróf 43, 69, 447

Teleki Blanka grófnő 153, 472

Teleki Domokos gróf 87, 89

Teleki Ferenc gróf 157, 158

Teleki József gróf 285, 391, 455

Teleki Lajos gróf 84, 87, 88, 94, 450

Teleki Lajos gróf (ifj.) 193

Teleki László gróf id. 46

Teleki László gróf 127, 130, 262

Teleki László gróf 253256, 289, 290, 292, 299, 300, 366, 455

Teleki Mihály gróf 103

Teleki Sámuel gróf 92

Telepi György 169, 172, 174, 175, 177, 181, 184189, 224, 225, 228, 231, 232, 250, 310, 313, 339, 343, 353, 357, 377

Temesvári Pelbárt 18, 443

Tenkler Erzsébet l.: Balogné

Terentius, Publius T. Afer 44

Termetzky Franciska l.: Ernyiné

Tessedik Ferenc 177

Tetey Endre 263

Thalberg, Sigismund 303

Tham, Václav 40

Théaulon de Lambert, Marie-Emanuel 276, 282, 455

Thern Károly 280, 282, 320, 321, 342, 389

Thoroczkai József báró 157

Thúry János 331

Thurzó György 20

Tieck, Ludwig 295

Tisza Kálmán 375, 380, 462

XIV. Kelemen pápa 447

Toka l.: Tukam

Tokody János 150

Toldy (Schedel) Ferenc 182, 238, 238, 246, 246, 261, 265, 266, 270, 272, 311, 356

Toldy István 382, 400, 408, 482

Tomandl, Mihovil 482

Tomori Anasztáz 390, 391

Tóth Dénes 478, 479

Tóth Dezső 252, 253, 477

Tóth Ede 414

Tóth Gáspár 294

Tóth István 163, 166, 174, 179, 181, 185, 188, 347

Tóth Istvánné Gabrieli Borbála 347

Tóth János 219, 372

Tóth József 337, 374, 395, 397, 412, 413, 458, 462, 482

Tóth Kálmán 408, 482

Tóth Lőrinc 182, 185, 286, 288, 320, 390

Tóth Samu 327, 331

Tóth Soma 374

Tóth Zsigmond 167

Töpfer, Karl 165

Törő Györgyi 478

Török Damascenus 146, 146

Török István 151

Török Károly 169

Törzsök Édua 152

Travaglia, Pietro 29, 30, 447

Tretter György 283

Trsztyánszky Mihály 260

Tuczek, Vincenz 41, 142, 216

Tukam (Toka) 13, 443

Tuschl Sebestyén 32, 36, 37, 62, 63, 78

Tyl, Jozef Kajetán 421

Udvarhelyi Miklós 133, 174, 179, 193, 270, 271, 286, 323, 364, 394, 397, 460

Udvarhelyi-házaspár 204

Udvarhelyi-testvérpár 231

Uhlich József 169, 175, 176

Uješ, Alojz 482

Újfalussy József 478

Újfalussy Sándor 133, 338, 342

Újfalussyné Sáska Borbála 174

Újházy Ede 462, 482

Újváry Zoltán 466

Ullmann Móric 227, 292

Ulrici, Hermann 423, 428, 483

Ungár Anikó l.: Székelyné Ungár Anna

Ungár Nanett l.: Székelyné Ungár Anna

Ungváry János 67, 71, 94

Unwetter, Johann 446

Unwerth, Emmanuel gróf 37, 65, 66, 448, 449

Ürményi Ferenc 292

Ürményi József 78, 81, 141, 150, 390

Ürményi-család 149

Vachott Sándor 433

Váczi István 379

Vadnay Károly 480, 482

Vahot Imre 246, 247, 247, 261, 269, 270, 270, 281, 281, 283, 283, 286, 302, 309, 310, 314, 316, 318, 322, 338, 339, 343, 344, 346, 347, 350, 357, 358, 373, 378, 379, 379, 385, 390, 395, 458, 476, 477

Vajda György Mihály 74

Vajda János 393, 479

Vajda László 472

Vajda Péter 182, 286

Valero Antal 230

Váli Béla 7, 81, 343, 372, 465, 477, 482

Valitzky Anna 333

Vályi Rózsi 472, 474, 478, 481

Vámos László 478

Vándza Mihály 121, 151, 169, 172, 190, 192, 193, 204

Váradi Antal 482

Várady Mihály 79, 83

Varga Imre 466, 467

Varga János 476

Várhelyi Ilona 470

Várhidy l.: Bacsvánszky Sándor

Várnai Péter 216, 355, 372, 472, 478, 479, 481

Varsányi Ferenc 72

Varsányi Péter István 481

Vass István 103

Vasvári Pál 306

Vay Miklós báró 80, 388

Vedres István 103, 120

Verestói Mihály 84, 86

Vermond, Paul 311

Verseghy Ferenc 43, 45, 67, 67, 68, 69, 77, 78, 81, 93, 142, 143, 472

Vértesy Jenő 476

Vértesy Miklós 482

Veszter Sándor 330332, 356358, 372, 374

Vezerle János 388

Viardot-García, Pauline 398

Vida László 70, 82, 104, 123, 130, 132, 135, 137, 142, 142, 451

Vidal, Peire 16

Vigano, Maria 30

Vigano, Salvatore 30, 326

Virág György 406

Verdi, Giuseppe 321, 323, 341, 389, 390, 395, 407, 456, 457, 481

Vischer, Friedrich Theodor 424, 483

Viszota Gyula 473, 475, 478

Vita Zsigmond 468

Vitéz János 17

Vitéz (Welser) Tibor 481

Vitkovics Mihály 136

Vízvári Gyula 404

Voggenhuber Vilma 396

Voinovich Géza 185, 417

Voltaire 44, 47, 48, 51, 52, 69, 88, 91, 242, 449, 466

Voltz, August 166

Vositsné 200

Völgyi József 169

Vörösmarty Mihály 175, 177, 182, 183, 185, 232, 233, 233, 246, 249, 250, 252257, 252, 253, 255257, 260, 260, 261, 263, 263, 264, 266, 274, 274, 277279, 286, 288, 290, 295, 300302, 319, 320, 382, 390, 438, 455, 476, 477

Vujić, Joahim 131

Vulcan, Iosif 420

Wagner, Richard 407, 411, 463, 481

Wahr, Karl 39, 447

Waldapfel József 119, 119, 471473

Walla, Julie 42

Wéber Antal 474

Weber, Veit 138

Weber, Carl Maria 206, 207, 268, 269

Weber, Simon Peter 74

Weidmann, Franz 142

Weidmann, Josef 142

Weidmann, Paul 136, 142

Weigl, Joseph 143, 154, 170

Weinmüller, Karl Friedrich 37

Weiss, Josephine 332, 333

Weisse, Christian Felix 45, 69, 69, 188, 449

Weissenthurn-Franul, Johanna 136, 144, 154

Wellek, René 50, 50, 235, 236, 476

Wellmann Nóra 49, 470

Wenckheim Béla báró 375

Wenckheim család 33, 34

Wesselényi Miklós báró id. 32, 80, 88, 89, 89, 92, 99, 100, 100, 101, 101, 103107, 103, 107,109, 112114, 113, 115, 120, 122, 123, 128, 128, 130, 132, 134, 136, 144, 145, 157, 192, 193, 199, 450, 451, 470473

Wesselényi Miklós báró (ifj.) 261, 262

Wesselényi Zsuzsanna bárónő 44, 92

Wieting, Johann Friedrich 37

Windisch Éva 475

Windischgrätz, Alfred herceg 355, 361

Wirdisch Katalin 178

Witte, Theodor 417, 418

Wolff, Pius Alexander 42, 77

Wolff. Christian 55

Wolf-Farkas Károly 322

Wolkenstein, Oswald von 17

Wolter, Charlotte 418

Wollaneck, Anton 329

Worafka, Josef 400, 401

Wothe, Carl Ludwig 40

X. et Comp. l.: Hazucha Ferenc

Xantus János 294

Ybl Miklós 380, 463

Zachar Anna 474

Zambra Alajos 468

Zayć, Ivan 420

Zechenter Antal 44, 47, 107, 447

Zelényi József vagy Lajos 346

Zerffi Gusztáv 318

Zichy Adél grófnő l.: Keglevich Jánosné

Zichy Antal gróf 406

Zichy Ferdinánd gróf 33

Zichy Karolina gróf 264

Zichy Károly gróf 78, 79, 81

Zichy Mária gróf 264

Ziegler, Friedrich Wilhelm 68, 118, 121, 135, 137, 151, 174, 179

Zichy-család 149

Zilahy Károly 481

Zitterbarth Mátyás ifj. 225, 230

Zlinszky János 386

Zmeskál Sándor 414

Zofcsák József 230

Zola, Émile 422

Zolnai Béla 478

Zolnay László 15, 466

Zoltán József 469, 471, 473

Zombory Pál 167

Zöllner, Friedrich 37

Zöllner, Philipp 41, 42

Zöllner-házaspár 40, 41

Zrínyi Ilona grófnő 26, 445

Zrínyi Miklós gróf 445

Zrínyi-család 137

Züllich Rudolf 391

Zschokke, Heinrich 119, 137, 421

Zsigmond király 16

Zsitvai Ferenc 67

Zsoldos Ernő 477

Zsömböri Ede 381