DARABCÍMMUTATÓ

Valamennyi előforduló színjátéktípust felvettük mutatónkba, eltekintettünk viszont a forrásukul szolgáló, más műfajcsoportba tartozó művektől. Nem szerepeltetjük a tablókat, önállósult jeleneteket, ének- és táncbetéteket; még akkor sem, ha saját címük volt. A színpadi gyakorlatban gyakori címváltozatokat egy alakra egységesítettük, de mellette feltüntetjük az ismert változatokat; fordításoknál és magyarításoknál – lehetőség szerint – az átültetés alapjául szolgáló darab címét is, ami lehet az eredetié, s lehet a közvetítő drámáé. Eredeti prózai műveknél egy név szerepel, a szerzőé. Zenés daraboknál a zeneszerző neve áll az első helyen, utána következik a librettista, táncjátékoknál a koreográfus neve, végül a fordítóé/magyarítóé. Megkülönböztetjük az eredeti műre, a közvetítőre és a különböző fordításokra/magyarításokra történt utalásokat.

Aba (Szigligeti Ede) 261, 278. 279

Abellino (Zschokke, Heinrich–Benke József; Abellino, der grosse Bandit) 119, 137

Actio curiosa 446

Actus Historicus (Buchholtz György) 25

Adelaide (Mészáros Ignác–Balog István) 214, 217

Adelhaid von Wulfingen l.: Szegfalvy Ágnes

Aesopus (Rákosi Jenő) 402, 408, 461

Afanázia l.: Benyovszky

Az aggszínész és leánya (Bayard, Jean François Alfred–Théaulon de Lambert–Marie Emanuel–Fáncsy Lajos; Le père de la dèbutante) 276, 282, 455

Ágis tragédiája (Bessenyei György) 4345, 56, 56, 447

Ágoston (Kereskényi Ádám) 24

Ahnfrau (Grillparzer, Franz) 41

Ajaxnak és Ulixesnek Achilleus fegyveréről szóló versengése 444

Álarcosbál (Verdi, Giuseppe–Piave, Francesco Maria–Böhm Gusztáv; Un ballo in maschiera) 389, 407

Az áldozat (Vörösmarty Mihály) 250, 278

Aline, oder Wien in einer anderen Welt l.: Aline, vagy Buda-Pest a világ másik részében

Aline, vagy Buda-Pest a világ másik részében (Bäuerle, Adolf–Pály Elek; Aline, oder Wien in einer anderen Welt) 202

Alvajáró (Bellini, Vincenzo–Romani, Felice–Deáky F. Sámuel; La sonnambula) 341

Alzir (Voltaire–Péczeli József; Alzire, ou les Américains; Álzir, vagy az ámérikánusok) 44, 69, 91, 92

Amarilli (Castelletti, Cristoforo–Balassi Bálint) 20, 444

Amphitruo (Plautus, Titus Maccius–Collenuccio da Pesaro, Pandolfo) 18

Andria (Terentius Afer, Publius–Kovásznai Sándor) 44

Angelo (Hugo, Victor–Eötvös József; Angelo, tyran de Padoué) 181

Angelo (Hugo, Victor–Csató Pál; Angelo, tyran de Padoué) 181, 182, 347

Angyal Bandi (trilógia I. Benke József; II., III. Balog István) 137, 142, 151, 175, 210, 214

Aniska az udvarnál 95

Anna Bolena (Donizetti, Gaetano–Romani, Felice–Schodelné Klein Róza) 269

Antonius és Cleopatra (Shakespeare, William; Antony and Cleopatra) 298

Antony (Dumas, Alexandre id.–Szental György) 276, 304

Az anvaui klastrom omladéka (Telepi György) 172

Apostolok vetélkedése 17

Arandó és Miranda 142

Az Arany napnál lévő fogadó (Clauren, Karl–?; Das Gasthaus zur goldenen Sonne) 245

Az arany perecek (Dugonics András–Endrődy János; Macskási Julianna; A jó tanácsos) 64, 67, 68, 74, 145

Aranyidő l.: Inkle és Járikó

Arlequin élete, halála és feltámadása (La Fortune–Lewin–Kaczér Ferenc) 188

Arlequin mint csontváz, vagy a varázspirics (Böhm, Moritz–Hasenhul, Leonard) 327

Arlequin mint garabonciás diák (Kaczér Ferenc) 188

Ármány és szerelem (Schiller, Friedrich; Kabale und Liebe) 38

Ármány és szerelem (Schiller, Friedrich; Kabale und Liebe; Szövevény és szerelem; Fortély és szeretet) 91, 92, 97

Ármány és szerelem (Schiller, Friedrich–Szenvey József; Kabale und Liebe) 373, 379, 457

Árpád ébredése (Vörösmarty Mihály) 232, 233, 260, 266, 272, 277

Arsenius, az asszonygyűlölő (Meisl, Karl–Láng Ádám; Arsenius der Weiberfeind) 169

Artaxerxes (Metastasio, Pietro–Egervári Ignác; Artaserse) 93, 111

Az árva és a gyilkos (Dupetit-Méré, Frédéric–Castelli, Ignaz Franz–Lilien Antal; La vallé du torrent, ou l’orphelin et le meurtier) 157, 203

Az árva fiú és a londoni koldusok (Dinaux, Arthur-Martin–Goubaux, Prosper–Lemoine, Gustave–Egressy Béni; Nicolas Nickleby, ou les mediants de Londres) 347, 349

Asszonyesztrenga (Heszmann Ferdinánd–Farkas József) 188

Az asszonyi jakobita klub (Kotzebue, August–Sebestyén László; Der weibliche Jacobinerclub) 81

Athéni Timon (Shakespeare, William–Kelmenfy László [Hazucha Ferenc]; Timon of Athen) 393, 395, 458

Attila, a hunnusok királya (Kratter, Franz–Ernyi Mihály; Attila, a hunúk királya; Attila, a hunnusok rettenthetetlen királya) 136

Attila, a hunnusok királya (Wesselényi Miklós) 92

Aubigny Clementia, vagyis a vallás miatt való zenebona Franciaországban IV. Henrik alatt (Katona József) 138

Aulularia (Plautus, Titus Maccius) 26

L’Avare (Molière) 26, 71

Bájital l.: Szerelmi bájital

A bájrózsa (Faistenberger, Johann–Occoni, Ferdinand–Kaczér Ferenc) 187

Báléj (Auber, Daniel Francois–Scribe, Eugéne–Szerdahelyi József; Le bal de masquè) 313, 323, 341, 379, 389

Bánk bán (Katona József) 135138, 174, 175, 184, 261, 277, 278, 302, 303, 352, 356, 368, 377, 400, 401, 409, 452, 453, 455457, 459, 461, 462

Bánk bán (Erkel Ferenc–Egressy Béni) 407

Barátok (Lazarevič, Laza; Prijatelji) 419

Barlám és Jozafát (Belleczi Péter) 445

Bárnwell, vagy a londoni kereskedő (Lillo, George–Bodoki József; The London Merchant, or the history of George Barnwell) 91

Báró és bankár (Hugó Károly) 305, 354, 457

A bástyai kísértő lélek (Meisl, Karl–Komlóssy Ferenc; Das Gespenst auf der Bastei) 155

Báthori és Erdély (Székely Ádám) 354

Báthori Mihály, kolozsvári bíró l.: Vígkedvű Mihály

Báthory Mária (Erkel Ferenc–Egressy Béni) 268, 269, 284, 320, 322, 323, 368, 373, 455

Bátori Mária (Soden, Friedrich Julius Heinrich–Dugonics András; Inez de Castro) 69, 76, 91, 174, 178, 213, 279, 390

Beatrice di Tenda, vagy az ursinói kastély (Bellini, Vincenzo–Romani, Felice–Jakab István; Beatrice di Tenda) 268, 341

Becsület réme (Dingelstedt, Franz von; Das Gespenst der Ehre) 374

A becsületes ambíció (Holberg, Ludvig–?; Die honette Ambition) 97

Béla futása (Kotzebue, August–Kótsi Patkó János; Bela’s Flucht) 119, 151, 157, 213, 379

Béla futása (Ruzitska József–Kotzebue, August–Kótsi Patkó János; Bela’s Flucht) 170, 178, 204, 205, 219

Bela’s Flucht l.: Béla futása

Béldi Pál (Szigligeti Ede) 391, 392, 459

Belizár (Schenk, Eduard von–Kis János; Belisar) 199, 232, 323

Belizár (Donizetti, Gaetano–Cammarano, Salvatore–Gyergyay Ferenc; Belisario) 341, 389

Bem hadjárata (Molnár György) 403, 404

Béna borbély 143

Benvenuto Cellini (Kern Leó–Prechtler Ottó) 389

Benyovszky (Doppler Ferenc–Köffinger, Rudolf–Egressy Béni; Afanázia) 320, 321, 354, 356358, 373, 457

Berényi Jolánta l.: Kún László

Berthold morva herceg, avagy nagylelkűség teszi naggyá a fejedelmet (Endrődy János) 69

Bíbor és gyász (Hegedűs Lajos) 392, 420

Blunzendorfi búcsú, vagy Windmandel Seraphina (Heinisch József–Hasenhut, Leonard) 328

Bocskai István (Kotzebue, August–Láng Ádám János; Ubaldo) 137, 151, 178

A boissyi boszorkány (Zayć, Ivan–Latabár Endre; Die Hexe von Boisy) 420

A bolygó Hollandi (Wagner, Richard–ifj. Ábrányi Kornél; Der fliegende Holländer) 407, 408

A Bor és Víz vetélkedése 445

Borgia Lucretia (Donizetti, Gaetano–Romani, Felice–Jakab István; Lucrezia Borgia) 268, 269, 341, 389

Borgia Lucretia (Hugo, Victor–Kolb, Gustav Eduard–Bethlen Ferenc) 182, 300

Borka asszony és György deák (Kertsó Cirjék) 24

Borsszem Jankó (Telepi György) 184

A borzasztó torony (Katona József) 138

A boszorkányok tánca a Szent Gellért hegyén, vagy Pirot, a nevetséges kukta (Reinwart, Karl) 116

Botcsinálta doktor (Molière–Kazinczy Ferenc; Le médecin malgré lui) 94, 319

A bögre l.: Aulularia

Brankovics György (Obernyik Károly) 379, 392

Bruder Moritz, der Sonderling l.: Ország András; A különös természetű Móric

Brutus (Voltaire) 48, 449

Brutus és Lucretia (Hugó Károly) 299

Buda (Demeter János) 70

Buda tragédiája (Bessenyei György) 46

Buda visszavétele (Guglielmi, Luigi–Sacchero, Giacomo; Die Befreihung Ofens) 34

Buda visszavétele l.: Szapáry Péter

Bűbájos fegyver (Riotte–Kaczér Ferenc) 188

A bűn (Müller, Adolf–Döbrentei Gábor; Die Schuld; A vétek súlya) 152, 152

Der Bürgermeister l.: Igazházi

A bűvös vadász (Weber, Karl Maria von–Kind, Johann Friedrich–Szerdahelyi József; Der Freischütz) 171, 206, 207

Caesar Aegyptus földjén Alexandriában (Cordara, Giulio Cesare–Faludi Ferenc) 27

Caligula (Dumas, Alexandre id.–Vajda Péter) 282

Camarilla (Vahot Imre) 358

Cár és ács (Lortzing, Gustav Albert–Szerdahelyi József; Zar and Zimmermann) 322

Carolo Carolini (Meisl, Karl–Murányi Zsigmond) 119

Centrum animae Crux Christi 23

Certamen deorum... (Dittersdorf, Karl Ditters von; Istenek vetélkedése) 31

A chinai csengőjáték (Eberwein, Traugott Maximilian–Uhlich József) 175

A chinai ünneplés, vagy ugyanaznap két mennyegző (Reinwart, Karl) 116, 117

Choufleury úr (Offenbach, Jacdues–Crémieux, Hector–Saint-Rémy; Monsieur Choufleury...) 401

Chremes (Plautus, Titus Maccius–Horváth János) 71

Cid (Corneille, Pierre–Teleki Ádám; Le Cid) 43, 44, 69, 447

Cid (Corneille, Pierre–Hegedűs Lajos; Le Cid) 394

Cigány (Szigligeti Ede–Doppler Károly) 379, 391

Cigányok tanyája 144

Cinkotai kántor (Balog István) 214

Clara von Hocheneichen l.: Makfalvy Anna Clavigo (Goethe, Johann Wolfgang) 38, 44, 379

Clavigo (Goethe, Johann Wolfgang–Kazinczy Ferenc) 104, 106, 146

Clavigo (Goethe, Johann Wolfgang–Egressy Gábor) 394

Codrus l.: Kodrus

Coelina, vagy a titok gyermeke (Pixérécourt, René Charles Guilbert de–Deáky F. Sámuel; Coelina, ou l’enfant du mystère) 203

Collin és Róza l.: A rosszul őrzött lány Comedia Generalis de conflictu Turcorum et Hungarorum 446

Comico-Tragoedia (Felvinczi György) 446

Comico-Tragoedia 445

Comoedia Balassi Mennihart arultatasarol 20, 444

Comoedia Erdély siralmas állapotjáról 445

Comoedia epithalamica 445

Comoedia Gryllus (Frankfordinus Pannonius, Bartholomeus; A tücsök) 18

Comoedia Válaszutina l.: Válaszúti komédia

Constantinus és Victoria 445

Constantinus Porphyrogenitus (?–Faludi Ferenc) 27

Cordélia (Kreutzer, Konradin–Wolf, Pius Alexander–Szerdahelyi József) 206

Coriolanus (Collin, Heinrich Joseph von–Intzédi László; Coriolan) 134

Coriolanus (Shakespeare, William–Dobrossy István–Egressy Gábor) 263, 294, 297300, 345, 379, 455

Die Corsen l.: A korzikaiak Magyarországon Cosí fan tutte (Mozart, Wolfgang Amadeus–Da Ponte, Lorenzo) 38

Cromwell (Hugo, Victor) 256

Cultura (Csokonai Vitéz Mihály) 450

Cyrus (Metastasio, Pietro–Kereskényi Ádám) 27, 43

Cyrus (Miskolczi Zsigmond) 446

Cziane és Liziás (Bilderbeck, Louis Francois–Szerelemhegyi András) 82, 110

Czillei és a Hunyadiak (Vörösmarty Mihály) 300302, 377

Csalódások (Kisfaludy Károly) 174, 178. 347, 453

Csata Fehértemplomnál (Kilányi Lajos) 358

A csel (Bartay Endre–Jakab István) 268, 282, 320, 455

Cserny György (Mátray–Róthkrepf Gábor–Balog István) 130, 137, 150, 195, 197, 211, 214

Csikós (Szerdahelyi József–Szigligeti Ede) 314, 316319, 330, 356, 357, 359, 379, 432, 456

Csillagmenet l.: Tractus Stellae

Csizmadia mint kísérlet (Bognár Ignác–Szigeti József) 419

Csokonai szerelme (Doppler Károly–Szigligeti Ede) 379

Csongor és Tünde (Vörösmarty Mihály) 255

Csörgősapka, vagy a jótevő zarándok (Henneberg, Johann Baptist–Schikaneder. Emanuel–Szerelemhegyi András; Die Schellenkappe, oder der wohltätige Derwish) 77, 82, 110, 111, 114, 115, 122, 170, 171, 203, 210

A dajka (Offenbach, Jacques–Bercioux, Eugène Tarnay Madarassy Pál; La bonne d’enfant) 401

Dalma (Jókai Mór) 392, 458

Dalos Pista (Doppler Károly–Szigligeti Ede) 391

Dandin György (Molière–Kazinczy Gábor; Georges Dandin) 394

Dániel 24

De disputatione varadiana 444

A debreceni rüpők (Erkel Ferenc–Szigligeti Ede) 314, 316, 318

Dienes, vagy a királyi ebéd (Szigligeti Ede) 182

Dimitrij Samozvanec (Palárik, Jan; Az önjelölt Dimitrij) 421

Dinorah (Meyerbeer, Giacomo–Carré, Michel–Barbier, Jules–Csepregi Lajos; Le pardon de Ploermel) 389

Diocletián (Szigligeti Ede) 426, 427429, 427, 429

Diogenes (Pyat, Félix–Egressy Béni–Csepregi Lajos) 374

Divathölgyek (Dumas, Alexandre ifj.–Feleki Miklós; Le demi-monde) 395

Djurad Branković (Obernyik Károly; Brankovics György) 420

Dobó Katica (Tóth Kálmán) 408

Doktor und Apotheker (Dittersdorf, Ditters von–Stephanie, Gottlieb jr.) 110

Dom Sebastian (Donizetti, Gaetano–Scribe, Eugène–Egressy Béni) 323

Don Caesar de Bazan (Dumanoir, Philippe–François–Dennery, Adolphe–Diósy Márton; Don César de Bazan) 354

Don Carlos (Schiller, Friedrich) 38, 419

Don Carlos (Schiller, Friedrich–Szenvey József) 174, 456

Don Carlos (Verdi, Giuseppe–Méry, Francois–Joseph–Du Locle, Camille–Ábrányi Kornél–Ábrányi Emil) 407, 411

Don Juan (Molière) 201

Don Juan (Mozart, Wolfgang Amadeus–Da Ponte, Lorenzo; Don Giovanni) 201

Don Juan, vagy a kőbálvány-vendég (Mozart, Wolfgang Amadeus–Da Ponte, Lorenzo–Pály Elek; Don Giovanni) 201, 206, 207, 322, 455

Don Juan, vagy a kővendég a pokol tornácánál (P. Z. – Láng Ádám János) 201

Don Juan a városban (Balog István) 201

Don Juan (táncjáték) 143

Don Pasquale (Donizetti, Gaetano–Ruffini, Giovanni–Egressy Béni) 323, 341, 389

Donna Diana (Moreto y Cabaña, Augustín–West, Karl August–Komlóssy Ferenc) 156, 183

Dorottya kínjai (Csokonai Vitéz Mihály–Balog István) 216

Dózsa György (Jókai Mór) 379, 392, 393, 398, 407, 459

Dózsa György (Erkel Ferenc–Szigligeti Ede) 407, 461

Drotár (Palárik, Jan) 421

A dunai nympha. vagy Harlequin pajzánságai (Schadetzky, Karl) 328

Dunanan apó (Offenbach, Jacques–Siraudin, Paul–Moineaux, Jules–Tarnay Madarassy Pál; Le voyage de monsieur Dunanan pére et fils) 401, 460

Az éberség és tunyaság vitája l.: Inter Vigilantiam et Torporem Dialogus

Ecloga pastorale 29

Ecsedi tündér (Thern Károly–Gaál József–Jósika Miklós) 280

Égiháború (Dittersdorf, Ditters von–Weidmann, Paul–Kótsi Patkó János; Das Donnerwetter) 116, 141

Egmont (Goethe, Johann Wolfgang–Szigligeti Ede; Egmont und Klärchen) 373, 409, 462

Egy bujdosó kuruc (Böhm Gusztáv–Szigligeti Ede) 415

Egy magyar király (Hugó Károly) 299, 300303

Egy magyar önkénytes (Fodor Pál) 362

Egy óra (Lannoy, Eduard J. von–Lewis, Matthew Gregory–Holbein, Franz Ignaz–Pály Elek; One o’clock) 154

Egy óra Velencében (Carelle, Alphonse) 327

Egy pohár víz (Scribe, Eugéne–Nagy Ignác; Le Verre d’eau) 303, 307, 308

Egy szegény ifjú története (Feuillet, Octave–Feleki Miklós–Hegedűs Lajos; Le roman d’un jeune homme pauvre) 394

Egy szekrény rejtelme (Egressy Béni–Szigligeti Ede) 314, 316, 318, 352

Egy táblabíró a márciusi napokban (Szigeti József) 354, 359, 361, 457

Egy zsidó család (Mirani, Johann Heinrich–Berzsenyi Károly; Eine Judenfamilie) 401

Az egymást bosszantók (Shakespeare, William–Beck, Heinrich–Benke József; Die Quälgeister) 140

Ein treuer Diener seines Herrn (Gillparzer, Franz) 367

Éjfél után (Lockroy, Simon–Anicet-Bourgeois, Auguste–Dunkel Tivadar–Gombos Imre; Passé minuit) 349

Ekebontó Borbála (Tóth Lőrinc) 182

Az elátkozott herceg (Plötz, Johann von–Somolki [Komlóssy] Ferenc; Der verwunschene Prinz) 155

Élektra (Szophoklész) 19, 444

Az élet álom (Calderón de la Barca, Pedro–Déry István; Das Leben ein Traum) 41

Élet és Halál vetélkedése 17

Elevenholt házaspár (Lebrün, Karl August–Telepi György; Die lebendig tote Eheleute) 180

Elfride, vagyis a szépség áldozatja (Bertuch, Friedrich Justin–Boér Sándor; Elfride) 69, 91

Eljegyzés álarc alatt (Degré Alajos) 308, 347, 353

Eljegyzés lámpafénynél (Offenbach, Jacques–Carré, Michel és Battu, Léon–Feleki Miklós; Le mariage aux lanternes) 410, 415, 459

Éljen az egyenlőség! (Eötvös József) 309, 357, 456

Elmerick (Lillo, George) 367

Elrabolt hölgy (Heinisch József–Szőllősy Lajos) 188

Az első hajós (Pacha Gáspár–Vida László) 142, 142

Élvéa, a víz tündére (Doppler Ferenc–Kobler Ferenc) 395

Embergyűlölés és megbánás (Kotzebue, August–Kóré Zsigmond; Menschenhass und Reue) 45, 66, 68, 70, 74, 92, 97, 121, 135, 136, 174, 286

Emilia Galotti (Lessing, Gotthold Ephraim) 35, 38

Emilia Galotti (Lessing, Gotthold Ephraim–Kazinczy Ferenc) 45, 252, 277, 454

Emilia Galotti (Lessing, Gotthold Ephraim–Kótsi Patkó János) 134

Die Entführung aus dem Serail (Mozarl, Wolfgang Amadeus–Bretzner, Christian) 32, 37, 77

Az érdemes kalmár (Gorove László) 104, 136

Érdemkoszorú (Komlóssy Ferenc) 154

Die Erhebung von Pest zur königlichen Freystadt (Kotzebue, August) 41

Erkölcsnek dicsősége (Kaiszer József) 27

Ernani (Verdi, Giuseppe–Piave, Francesco Maria–Egressy Béni) 322, 341, 389, 456

Ernst Graf von Gleichen l.: Gróf Baranyi György Az erőszakos házasság (Molière–?; La mariage forcé) 48

Der erste Wohlthäter Ungarns (Kotzebue, August) 136

Erzsébet (Erkel Ferenc–Doppler Ferenc–Doppler Károly–Czanyuga József) 389

Eskü, vagy a syracusai zsarnok (Mercadante, Severio–Rossi, Gaetano–Jakab István; Il guiramento) 269, 282

Az esküvés (Gombos Imre; Szent a törvény, szent az esküvés) 152, 175, 452

Észak csillaga (Meyerbeer, Giacomo–Seribe, Eugéne–Havi Mihály; L’Étoile du Nord) 379, 389

Etelka (Dugonics András–Soós Márton; Etelka, vagy a megszomorított ártatlanság) 70, 73, 75

Etelka Karjelben (?– Dugonics András; Die Kolonie) 68

Eugénie (Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de) 55

Evakathel und Prinz Schnudi l.: Pikkó herceg Evander és Alcimna (Gessler, Salomon–?) 95, 154

Evangelium secundum Marcas Argenti l.: Az ezüst Márkák szerint való Evangélium

Az ezred lánya (Donizetti, Gaetano–Saint-Georges, Jules-Henri Vernoy de–Bayard, Jean-François-Alfred–Bassi, Calisto–Egressy Béni; La fille du régiment) 341

Az ezüst Márkák szerint való Evangélium (Evangelium secundum Marcas Argenti) 16

A falusi borbély (Schenk, Johann Baptist–Weidmann, Josef és Paul–Kótsi Patkó János; Der Dorfbarbier) 142, 210, 319

A falusi inderkedések, avagy a próbára tett szeretők (Verseghy Ferenc–Ehrenstein János) 143

Falusi lakodalom (Jakab István) 314, 354

A falusiak (Szigeti József) 391

Farsangi iskola (Vahot Imre) 310, 314

A fátyol titkai (Vörösmarty Mihály) 183

Faust (Gounod, Charles–Barbier, Jules–Carré, Michel–Ormay Ferenc) 407

Faust (Goethe, Johann Wolfgang) 249, 410

Faust (Klingemann, Ernst August Friedrich–Komlóssy Ferenc) 157

Fédra és Hyppolitus (Racine, Jean–Zechenter Antal; Phèdre) 44, 447

Fehér és piros rózsa (Shakespeare, William–Kean, Edmund–Tóth József–Csepregi Lajos; Henry VI) 394

A fehérek (Mallefille. Félicien-Jean-Pierre–d’Artigues, Aubert–Egressy Béni; Les enfants blancs) 247

A fejér asszony (Boieldieu, Francois-Adrien–Scribe, Eugène–Pály Elek; La Dame blanche) 170172, 170

Fejér és fekete (Kuthy Lajos) 282

Fejérvári szüret (Komlóssy Ferenc) 156

A fekete asszony (Müller, Adolf–Meisl, Karl–Szerdahelyi József; Die schwartze Frau) 172

Fekete dominó (Auber, Daniel–Francois–Scribe, Eugène–Lengyel Dániel; Le domino noir) 341

Fenella, a portici halásznő (Köpf–Uhlich József) 176

A fény árnyai (Szigligeti Ede) 408

Férj az ajtó előtt (Offenbach, Jacques–Delacour, Alfred–Morand, Léon–Szerdahelyi Kálmán; Un mari à la porte) 397

Férjelv és női csel (Kövér Lajos) 419

Ferrandino (Hensler. Karl Friedrich–?) 119, 137

Fiatal házasok (Csató Pál; Megházasodtam) 184

Fidelio (Beethoven, Ludwig van–Treitschke, Friedrich Georg) 41

Fidelio (Beethoven, Ludwig van–Treitschke, Friedrich Georg–Lengey Károly; Fidelio, oder die eheliche Liebe) 282, 321, 322, 455

Fiesco (Schiller, Friedrich) 38

Figaro házassága (Mozart, Wolfgang Amadeus–Da Ponte, Lorenzo–Ney Ferenc; Figaro lakodalma; Le nozze di Figaro) 38, 389, 459

A filozófus (Bessenyei György) 46, 71, 72, 449

A filozófus és az igaz magyar l.: A filozófus

La finta ammalata l.: A tettetett beteg

Florentina (Gyöngyösi István?) 445

Fogadósné l.: Mirindolina

Fogoly (Della Miria, Pierre-Antoine-Dominique–Duval, Alexandre–Deáky F. Sámuel; Le prisonnier) 205

A formentérai remete (Kotzebue, August–Verseghy Ferenc; Der Eremit auf Formentera) 68, 77, 109, 142, 170

A formentérai remete (Kotzebue, August–Boér Sándor; Der Eremit auf Formentera) 93, 109, 111

Fortély és szerelem l.: Ármány és szerelem Fortunio dala (Offenbach, Jacques–Crémieux, Hector–Halévy, Ludovic–Csepregi Lajos; La chanson de Fortunio) 397

Fösvény (Molière–Erdélyi János; L’Avare) 356

Fra Diavolo (Auber, Daniel-Francois–Scribe, Eugène–Szerdahelyi József; Fra Diavolo, ou L’Hotellerie de Terracine) 316, 341, 389, 455

Franciaországi tündér, vagy egy asszonygyűlölőnek szerelmi gyötrelmei (Müller, Wenzel–Meisl, Karl–Szerdahelyi József; Die Fee aus Frankreich) 172

Frangepán Erzsébet (Szigligeti Ede) 182

Frigyesi Elek, vagy menet a vashámorba (Holbein, Franz Ignaz–Láng Ádám János; Fridolin, oder Der Gang nach dem Eisenhammer; Frigyesi Elek, vagy a vashámorba való bejárás) 118, 120, 174, 277

Gályarab (Fenouillot, Charles-Georges–Aranka György; Újmódi gonosztevő; L’Honnête criminel) 92, 97

Gályarab (Fenouillot, Charles-Georges–Ráday II. Gedeon; L’Honnête criminel) 45

Gályarab (Fenouillot, Charles-Georges–Wesselényi Zsuzsanna; Újmódi gonosztevő; L’Honnête criminel) 92

Garabonciás diák (Munkácsy János) 179, 180, 184, 266, 281, 358

Gauthier Margit (Dumas, Alexandre ifj.–Bulyovszkyné Szilágyi Lilla; Da Dame aux camélias; A kaméliás hölgy) 394, 397

Gazdagság és szegénység (Kövér Lajos) 392

Gazdag és szegény (Souvestre, Émile–Kazinczy Gábor; Richte et pouvre) 304

Geklen Adelaida (Voltaire–Zechenter Antal; Adélaïde du Guesclin) 44

Gemma di Vergy (Donizetti, Gaetano–Bidera, Emanuele–Jakab István) 268, 341

Generál Slenszheim (Spiess, Christian Heinrich–Ihászi Imre; General Schlensheim) 97

Genfi árva (Ducange, Victor–Castelli, Ignaz Franz–Radnótfáy Sámuel; Die Waise aus Genf) 154

Genovéva (Offenbach, Jacques–Jaime és Trefreu–Latabár Endre; Geneviève de Brabant) 401

Gerolsteini nagyhercegnő (Offenbach, Jacques–Meilhac, Henri–Halévy, Ludovic–Evva Lajos; La grande-duchesse de Gerolstein) 403

Giselle l.: Gizella

Gizella, vagy a villik (Adam, Adolphe–Saint-Georges, Vernoy de–Gautier, Théophil-Borri, Pasquale; Giselle) 332336, 357, 456, 479

Gizul (Thern Károly–Lengyel Dániel) 320, 321

Görgey, vagy a világosvári gyásznapok 410

Götz von Berlichingen (Goethe, Johann Wolfgang) 38, 117

Gránátos tábor (Doppler Károly–Czanyuga József) 389

Gringoire (Banville, Théodore) 409

Griseldis (Halm, Fruedrich) 42

Griseldis (Halm, Friedrich–Fáncsy Lajos) 42, 379, 390

Gräfin von Giessbach l.: Vashalmi Jerte

Gritti (Szigligeli Ede) 300, 301, 456

Gróf Baranyi György (Soden, Friedrich Julius Heinrich–Károlyi Ferenc; Ernst Graf von Gleichen) 68

Gróf Benyovszky (Kotzebue, August–Láng Ádám János; Graf Benyovszky, oder Die Verschwörung auf Kamschatka) 111, 121, 151, 321

Gróf Essex (Schmidt, ?–Seelmann Károly) 91

Gróf Eszeksz (Banks, John–Dyk, Johann Gottfried–Osváld Zsigmond) 69, 91

Gróf Valtron, avagy a szubordináció (Möller, Heinrich Ferdinand–Kónyi János; Graf Waltron, oder die Subordination) 45, 47, 67, 67, 80, 97, 448, 468

Guttenberg (Dobsa Lajos) 392, 395

Guzman Johanna (Verdi, Giuseppe–Scribe, Eugéne–Csepregi Lajos; Giovanna de Guzman; Szicíliai vecsernye; Johanna Guzman) 389, 390, 395

Gyapai Márton, vagy a feleségét féltő gyáva lélek (Molière–Simai Kristóf; Sganarelle) 71

Gyarmati életképek (Alexandre) 332

Gyászvitézek (Szigligeti Ede) 278, 279

A gyermekekhez való szeretetnek ereje (Schröder, Friedrich Ludwig–Bartsai László; Macht der Kindesliebe; Gyermeki szeretet ereje) 97

Háládatos fiú (Engel, Johann Jakab–Fáy Zsuzsa; Der dankbare Sohn) 45

Háládatosság ünnepe (Komlóssy Ferenc) 155, 156

A halász és arája (Campilli Frigyes) 334

A haldokló Cato (Gottsched, Johann Christoph–?; Sterben des Cato) 91, 97

A halottak emléke (Szigligeti Ede) 408

Hamburg megszabadulása (Rombach–Komlóssy Ferenc) 150

Hamlet (Shakespeare, William–Schröder, Friedrich Ludwig) 35, 38, 39, 44, 58

Hamlet (Shakespeare, William–Schröder, Friedrich Ludwig–Kazinczy Ferenc) 45, 47, 63, 69, 91, 96, 97, 107, 109, 117, 134, 135, 155, 174, 185, 201, 210, 215, 337, 470

Hamlet (Shakespeare, William–Schlegel, August Wilhelm–Kazinczy Ferenc) 134

Hamlet (Shakespeare, William–Vajda Péter; The Tragicall Historie of Hamlet Prince of Denmarke) 281, 282, 294, 379, 455

Hamlet (Shakespeare, William–Arany János; The Tragicall Historie of Hamlet Prince of Denmarke) 409, 462

Hamlet (Shakespeare, William–Schröder, Friedrich Ludwig–Kazinczy Ferenc–Balog István) 215

Hamupipőke (Rossini, Gioacchino–Piave, Francesco Maria–Ney Ferenc; La Cenerentola) 389

Hamupipőke (Isouard, Nicoló) 41

Hanno (Beck, Heinrich–?) 119

Haramiabanda (Heinisch József–Szőllősy Lajos) 188

Haramiák (Verdi, Giuseppe–Schiller, Friedrich–Mattei, Andrea–Nádaskay Lajos; I masnadieri) 389

Haramiák (Schiller, Friedrich; Die Räuber) 38, 69, 119

Haramiák (Schiller, Friedrich–Barcsai László; Die Räuber; Tolvajok) 91, 134, 174, 379, 454

Haramiák (Schiller, Friedrich–Darvas János; Die Räuber; A hegyi tolvajok, vagy inkább latrok) 69

Harlequin kalandjai, vagy minden percben új csín (Kaczér Ferenc–Kolosánszky János) 326

III. Richard (Shakespeare, William–Weisse, Christian Félix; Richard III.) 35, 38, 70

III. Richard (Shakespeare, William–Vajda Péter–Egressy Gábor; Richard III.) 247, 294297, 299, 300, 303, 456

Hármas vitézek (Voltaire–Bessenyei György; Le triumvirat) 44

Három körösztény leány (Hrotswitha; Dulcitius) 17, 444

Hatalomszó (Ziegler, Friedrich Wilhelm–Telepi György; Der Machtspruch) 179

VI. Henrik l.: Fehér és piros rózsa

A havasi juhászleány (Kótsi Patkó János) 92, 95, 109, 111

A havasi rémkirály és az embergyűlölő (Müller, Venzel–Rajmund, Ferdinand–Telepi György; Der Alpenkönig und der Menschenfeind) 172, 173, 202

A haza szeretete, vagy a nagy Hunyadi Nándorfehérvárban (Vida László) 137

A haza szeretete, avagy nemes Szeged városának a törököktől való elvétele (Vedres István) 120

Házi orvosság (Weisse, Christian Felix–Simai Kristóf; Die verwandelten Frauenzimmer) 188

A hazug (Goldoni, Carlo–Schletter, Salamon Friedrich–?; Il bugiardo) 140

Hédervári Cecília (Katona József–Komlóssy Ferenc; Aubigny Clementia) 183

Hedvig, vagy a háládatosság példája (Körner, Theodor–Déry István; Hedwig) 118, 174

A hegyi tolvajok, vagy inkább latrok l.: Haramiák

Heilbronni Katica (Kleist, Heinrich von–Holbein, Franz Ignaz–Komlóssy Ferenc; Das Käthchen von Heilbronn, oder die Feuerprobe) 153, 156, 174

Hernani (Hugo, Victor–Kolb, Gustav Eduard–Luzsénszky Mihály) 181

Hinkó, a hóhérlegény (Birch-Pfeiffer, Charlotte–Kiss Iván János; Hinko, der Freiknecht) 286

A hitető Mahomed (Voltaire–Zechenter Antal; Mahomet) 44, 47

A hív jobbágyok hálaadó innepe, vagy a megszabadult rabszolgálók (Weigl, Joseph–Ehrenstein János) 143

Honvédhuszárok, vagy a nagysarlói győzelem (Balázs Frigyes–Almási Tihamér) 401, 410

Horatiusok és Curiatiusok (Mercadante, Saverio–Cammarano, Salvatore–Egressy Béni; Gli Orazi ed i Curiazi) 364

Horatziusok és Curiatziusok (Corneille, Pierre–Zechenter Antal; Horace) 44

Horatiusok és Curiatiusok (Collin, Heinrich Johann von–Zechenter Antal; Horatier und Curiatier) 174, 272

Hóravilág Erdélyben (Andrád Elek) 137, 138, 202

Hugenották (Meyerbeer, Giacomo–Scribe, Eugène–Nádaskay Lajos; Les Hugenots) 389

Hunyady János (Kisfaludy Sándor) 210, 232

Hunyadi János a szendrői várban (Tanárky Pál) 137

Hunyadi László (Erkel Ferenc–Egressy Béni) 288, 289, 307, 320, 322, 323, 352, 354, 356, 367, 373, 379, 395, 420, 456

Hunyadi László (Lakos János) 48, 70

Hunyadi László (Szentmiklóssy Alajos) 175

Hunyadi László tragédiája (Bessenyei György) 45

Hunyadi László 202

Die Hunyadische Familie (Weber, Simon Peter) 74

Húsvéti Szekvencia 15

Huszárcsíny (Vahot Imre) 379

Hűség hűtlenségből (Kövér Lajos) 392

Hyppárchus és Hyppiás (Wesselényi Miklós) 92

Az idegesek (Sardou, Victorien–Barrière, Theodore–Feleki Miklós; Les gens nerveux) 409

Az igaz papságnac tiköre (Sztárai Mihály) 19, 24

Igazházi (Brühl, Alois Friedrich–Simai Kristóf; Der Bürgermeister) 47, 70, 76, 93, 449

Az igazság jutalma (Kotzebue, August–Ernyi Mihály; Lohn der Wahrheit) 118, 178

Igazság temploma (Meyer, Friedrich Ludwig Wilhelm–Mérey Sándor; Der Tempel der Wahrheit) 82

Ildikó (Vajda János) 393

Ilka, vagy Nándorfehérvár bevétele (Kisfaludy Károly) 151, 152, 175, 202, 452

Ilka és a huszártoborzó (Doppler Ferenc–Janotyckh Adlersheim, Johann–Szerdahelyi József) 373, 389, 458

Inez de Castro (Soden, Friedrich Julius Heinrich–Horváth József) 91, 92

Incognito, vagy a fejedelem titkos utazása (Ziegler, Friedrich Wilheim–Mérey Sándor; Das Incognito, oder der König auf Reise) 135

Inkle és Járikó, avagy az arany idő (Eckartshausen, Karl von–Kótsi Patkó János; Aranyidő) 9597, 110, 111, 114, 122, 170

Inkognito (Palárik, Jan) 421

Inter Vigilantiam et Torporem Dialogus (Frankfordinus Pannonius, Bartholomeus; Az éberség és tunyaság vitája) 18

Iparlovag (Degré Alajos) 310

Iréne (Kisfaludy Károly) 152, 419

Isacco (Metastasio, Pietro) 31

Az ismeretlen nő (Bellini, Vincenzo–Romani, Felice–Szerdahelyi József; La Straniera) 268, 341

Istenek vetélkedése l.: Certamen deorum... István király koporsója (Komlóssy Ferenc) 156

István, a magyarok első jóltevője (Kotzebue, August–Komlóssy Ferenc; Der erste Wohlthäter Ungarns; Ungarns erster Wohlthäter; Magyarország első jóltevője) 119, 151, 156

István, a magyarok első királya (Girŀik, Franz Xaver–Katona József; Stephan, der erste König der Hungarn) 136, 138

Ivók miséje (Missa potatorum) 16

János király (Shakespeare, William–Arany János; King John) 410

János lovag (Czakó Zsigmond) 300, 301, 303

A jártas-költes vőlegény (Dyk, Johann–Bartsai László; Der verschriebene Bräutigam aus Paris) 94

Játékosok miséje (Missa lusorum) 16

Jegygyűrű (Egressy Béni–Szigeti József) 314, 316, 318

Jelitza és Örs (Mátray–Róthkrepf Gábor–Balog István–Láng Ádám János) 131

Jephta (Buchanan, George–Balassi Bálint) 20

Jesu Fily Mariae 445

Jetzid és Hába (Weidmann, Paul–Gorove László) 136

A jó hazafiak (Toldy István) 408

A jó tanácsos l.: Az arany perecek

Joas (Benyák Bernát) 43

A Jók barátja, a Rosszak ellensége (Inántsi Pap Gábor) 155

Joko, a brasiliai majom (Carelle, Alphonse) 329

Jól őrzött lány (Labiche, Eugène–Michel, Marc Antoine Amédée–Bulyovszkyné Szilágyi Lilla; La fille bien gardée) 394

Jolánta, jeruzsálemi királynő (Ziegler, Friedrich Wilhelm–Murányi Zsigmond; Jolantha, Königin von Jerusalem) 118

Jolánta, Jeruzsálem királynője (Ziegler, Friedrich Wilhelm–Katona József; Jolantha, Königin von Jerusalem) 137

Jósige (Garay János) 182

A jószívű házasok l.: A nemes hazugság

A jószívű zsidó (Lessing, Gotthold Ephraim–?; Die Juden) 94

József és testvérei (Méhul, Étienne Nicolas–Duval, Alexandre–Láng Ádám János; Joseph) 170, 205, 319

Die Juden l.: A jószívű zsidó

Judit 24

Julius Caesar (Shakespeare, William–Vörösmarty Mihály) 299, 455

Jupiter theátruma (Balog István) 210, 218, 350

Kabale und Liebe (Schiller, Friedrich) 38

Káin és Ábel története 24

Kalandor (Ney Ferenc) 314

Kalmár és tengerész (Czakó Zsigmond) 305307, 343, 344, 346, 347, 456

A kaméliás hölgy l.: Gauthier Margit

Kandúrfalva l.: Kocoúrkovo

Karnyóné (Csokonai Vitéz Mihály; Az özvegy Karnyóné) 215, 316, 450

Katinka, a marienburgi leány (Kratter, Franz–Ernyi Mihály; Das Mädchen von Marienburg) 119

Katona-szerencse l.: Minna von Barnhelm

Kean (Dumas, Alexandre id.–Fáncsy Lajos) 276

Kegyenc (Teleki László) 253258, 299301, 366, 455

Kékszakáll (Offenbach, Jacques–Halévy, Ludovic–Meilhac, Henri–Latabár Endre; Barbebleue) 410

Kemény Simon (Szigligeti Ede) 409

Kemény Simon (Kisfaludy Károly) 151, 170, 179, 96, 202, 213, 217

Kemény Simon (Arnold György–Kisfaludy Károly) 170, 205

Kemény Simon (Ruzitska József–Kisfaludy Károly) 170, 205

A kéntelenségből való orvos (Molière–?; Le Médecin malgré lui) 48

A kenyérmezei viadal, vagy a hasonlíthatatlan vitézség (Budafalvi Bors Sámuel) 202

A képzelődésben levő filozófusok l.: A magokhitt filozófusok

Képzelt beteg (Molière; Le malade imaginaire) 389

Keresztes vitézek (Kotzebue, August–Benke József; Die Kreulzfahrer) 118

A kérők (Kisfaludy Károly) 94, 140, 155, 157, 166, 174, 188, 250. 452, 473

Két altiszt (Mazzucato, Alberto–Romani, Felice–Szerdahelyi József; Der Todeswurf, oder Die beiden Sergeanter) 364

Két Barcsai (Jósika Miklós) 300, 301, 303, 377, 379

Két Dózsa, vagy a kuruc lázadás 363, 457

A két Foscari (Verdi, Giuseppe–Piave, Francesco–Egressy Béni; I due Foscari) 389

Két gyám (Szénfy Gusztáv–Jókai Mór) 314

Két huszár (Doppler Ferenc–Czanyuga József) 379, 389

A két jóbarát (Jósika Kálmán) 408

Két László (Tóth Lőrinc) 286

Két pisztoly (Erkel Ferenc–Szigligeti Ede) 314316, 319, 330, 346, 347, 374, 379, 456

Két szó (Dalayrac, Nicolas–Marsollier, Benoit–Joseph–Deáky F. Sámuel; Deux mots) 205, 266

Két úr szolgája (Goldoni, Carlo–Schröder, Friedrich Ludwig–Sághy Ferenc; Il servitor dei due padroni) 140, 174, 347

A kétalakú (Holbein, Franz–Jakab István; Der Doppelgänger) 274, 277

A kettősök (Klinger, Friedrich Maximilian–Ihászi Imre; Die Zwillinge) 66

Kézműves (Egressy Béni–Vahot Imre) 310, 314, 318

Kézművesek lakomája (Angely, Louis–Mérei Móric; Das Fest der Handwerker) 179, 180

Ki-ki saját háza előtt seperjen (Schneider, Ludwig–Szomor Máté; Jeder fege vor seiner Thüre) 75, 214

Ki légyen ő? (Schröder, Friedrich Ludwig–Boér Sándor; Wer ist Sie?) 94

Kincsásók (Méhul, Étienne Nicolas–Seyfried, Ignaz Xaver–Horváth József; Die Schatzgräber) 142

Kincskeresők (Vörösmarty Mihály) 183

Das Kind der Liebe l.: A szerelem gyermeke

Kipfelhauser és családja (Havi Mihály) 410

A király házasodik (Tóth Kálmán) 408

A király mulat (Hugo, Victor–Egressy Béni; Le roi s’amuse) 356

A kisvárosiak (Kotzebue, August–Csizmadia István; Die deutsche Kleinstädter) 140

Klotár (?–Bánffy Borbála) 119

Kocoúrkovo (Chalupka, Ján; Kandúrfalva) 421

Kodrus, vagy szép dolog a hazáért meghalni (Cronegk, Johann Friedrich–Wesselényi Miklós; Codrus) 88, 92, 134, 135

Korona és vérpad (Dumas, Alexandre id.–Jermann, Eduard–Jakab István; Krone und Schaffot, oder Der Schlaftrunk; Catherine Howard) 181, 182, 273

A korzikaiak Magyarországon (Kotzebue, August–Fikker János–Kótsi Patkó János; Die Corsen) 119, 156

Kotnyelesek l.: Les fâcheux

Kőműves és lakatos (Auber, Daniel-Francois–Scribe, Eugène–Delavigne, Casimir–Szerdahelyi József; Le maçon) 170

Könnyelműek (Czakó Zsigmond) 307, 352

Könyves Kálmán (Jókai Mór) 379, 459

Kulmhegyi haramiák (Cuno, Heinrich–Komlóssy Ferenc; Die Räuber von Culmberg) 145

Kún László (Bertuch, Friedrich Justin–Dugonics András–Rehákné Moór Anna; Elfride; Berényi Jolánta) 69, 91, 218

A kunok (Császár György–Kirchlehner Ferenc) 364, 379, 457

A különös természetű Móricz (Kotzebue, August–Hotváth József; Bruder Moritz, der Sonderling) 94, 95, 97

A különös tükör (?–Őri Fülöp István) 96

Lady Tartuffe (Girardin, Mme Émile [Delphine Gay]–Országh Antal) 394

Lais, vagy az erkölcsi makacs (Bessenyei György) 46

Lammermoori Lucia (Donizetti, Gaetano–Cammarano, Salvatore–Egressy Béni; Lucia di Lammermoor) 323, 341, 456

Lanassza (Lemierre, Antoine Marin–Plümicke, Karl Martin–Kazinczy Ferenc; Lanassa) 58, 59, 70, 121, 178

A lantosok, vagy a víg nyomorúság (Reimann Ferenc–Schikaneder, Emanuel–Szerelemhegyi András; Die Lyranten, oder das lustige Elend) 7678, 110, 141

Lauzus és Lydia (Vida László) 70

Lázadás a serailban (Ellenbogen Adolf–Hasenhut, Leonard) 328

A leányőrző (Kisfaludy Károly) 242, 242

Lear király (Shakespeare, William; King Lear) 423

Lear király (Shakespeare, William–Weisse, Christian Felix; König Lear) 35, 38, 39

Lear király (Shakespeare, William–Weisse, Christian Felix–Mérey Sándor; König Lear; Szabolcs vezér) 70

Lear király (Shakespeare, William–Weisse, Christian Felix–Komlóssy Ferenc; König Lear) 156

Lear király (Shakespeare, William–Vajda Péter és Egressy Gábor; King Lear) 277, 294, 298, 300, 345, 379, 454

Légyott az álarcosbálban (Borri, Pasquale) 335

A lebilincsezett Prométheus (Aiszkhülosz–Verseghy Ferenc; Prométheusz deszmótész) 93

A lelenc (Szigligeti Ede) 408, 432, 433, 460

Lengyel király házassága (Hassaureck, Franz Josef–Petrichevich Horváth Dániel; König Stanislaus, oder das doppelte Incognito) 179

Leona (Czakó Zsigmond) 306, 307, 478

Leoninus és Leonina 24

Leopoldstag l.: Mátyás napja Soroksárott, vagy sem embergyűlölés, sem megbánás

Les fâcheux (Molière) 28

Lidércek (Szigligeti Ede) 280

Lignerolles Lujza (Dinaux, Arthur-Martin–Legouvé, Ernest–Tompa Imre; Louise de Lignerolles) 304

Liliomfi (Szigligeti Ede) 367, 373, 458

Linda di Chamounix (Donizetti, Gaetano–Rossi, Gaelano–Egressy Béni) 292, 341, 389

Lindor és Isméne, vagy a tündérasszony 95

Lohengrin (Wagner, Richard–Böhm Gusztáv–Ormay Ferenc) 407, 411, 412

Lohn der Wahrheit l.: Az igazság jutalma

Londoni koldusok l.: Az árva fiú és a londoni koldusok

Luca széke (Katona József) 130, 451

Lucifer és a haszonbérlő (Kolosánszky János) 330

Lucifer, a zöld ördög (Kilányi Lajos) 330

Lucrèce (Ponsard, François) 422

Lucrezia Borgia l.: Borgia Lucretia

Ludas Matyi (Szerdahelyi József–Balog István) 219, 280282, 347, 390

Lujza Miller l.: Miller Lujza

Lumpáci vagabundus, vagy a három jómadár (Nestroy, Johann Nepomuk–Müller, Adolf–Telepi György; Der böse Geist Lumpazivagabundus, oder das liederliche Kleeblatt) 165, 184, 187, 188, 219, 262, 266, 311, 358

Macbeth (Shakespeare, William) 297, 300

Macbeth (Shakespeare, William – németből – Egressy Gábor) 294, 456

Macbeth (Shakespeare, William–Bürger, Gottfried August–Kazinczy Ferenc) 45, 58

Macbeth (Shakespeare, William–Döbrentei Gábor) 157

Macbeth (Verdi, Giuseppe–Piave, Francesco Maria–Egressy Béni) 322, 324, 389, 457

Macskási Julianna l.: Az arany perecek

A mádi szüret (Gläser, Franz–Stöckl Ferenc) 328

Magának akart, másnak kért (Kovács Pál) 175

A magokhitt filozófusok (Paisiello, Giovanni–Szerelemhegyi András; Il filosofi immaginari) 76, 77, 110

Magyar Elektra (Bornemisza Péter) 19, 444, 466

Magyar hérosok Szigetvárában (Láng Ádám János) 137

Magyar hölgy (Töpfer, Karl–Komlóssy Ferenc; Schein und Sein) 165

Magyar insurgensek (Ziegler, Friedrich Wilhelm Török István; Seclengrösse, oder der Landsturm in Tyrol) 151

Magyar játék (Kresznerics Ferenc) 47

Magyar kivándorlott a bécsi forradalomban (Obernyik Károly) 362

Magyar vigalom (Carelle, Alphonse) 328

A magyaroknak hűsége és nemzeti lelke (Pacha Gáspár–Sorz–Verseghy Ferenc) 142

Magyarország első jótevője l.: István, a magyarok első jótevője

Mahomet l.: A hitető Mahomed

A majális falun, vagy bosszantsuk a vénet (Reinwart, Karl) 116

Majom és vőlegény (Nestroy, Johann Nepomuk–Ott, Georg–Balog István; Der Affe und der Bräutigam) 329

Makandal (Guerra, Antonio) 332

Makfalvy Anna (Spiess, Christian Heinrich–Ihászi Imre; Clara von Hocheneichen) 68

Makrancos hölgy (Shakespeare, William; The Taming of the Shrew) 140

Makrancos hölgy (Shakespeare, William–Schink, Johann Friedrich) 39

Március 15-ike (Csörgey Kiss Dávid) 362

Marczius Tizenötödike (Dobsa Lajos) 360, 361, 457

Márciusi napok (Dózsa Dávid) 362

Marcsa, az ezred leánya (Saint-Georges, Jules Henri Vernoy de–Bayard, Jean-Francois-Alfred–Szerdahelyi József; La fille du regiment) 342

Mari, egy anya a népből (D’Ennery, Adolphe–Mallian, Julien de–Bérczhavi [Czakó Zsigmond]; Marie-Jeanne) 318

Mária királynő (Vahot Imre) 395

Marino Faliero (Donizetti, Gaetano–Bidera, Emanuele–Jakab István) 270

A markotányosnő és postalegény (Pugni, Cesare–Saint-Léon, Arthur; La Vivandière) 334

Marót bán (Vörösmarty Mihály) 183, 261, 278, 279

Márta (Flotow, Friedrich von–Friedrich, Wilhelm–Szerdahelyi József; Martha) 364, 457

Márványhölgyek (Barrière, Théodore–Thiboust, Lambert–Csepregi Lajos; Le filles de marbre) 394

II. Gaszner, avagy a megzabolázott feleselő (Shakespeare, William–Schink, Johann Friedrich–Shener György; Gassner der zweite, oder die bezähmte Widerbellenin) 140

II. Rákóczi Ferenc fogsága (Szigligeti Ede) 354, 363, 377, 401, 409, 410, 457

Mátrai rablók (Nagy Ignác) 182

Mátyás deák (Kisfaludy Károly) 33, 357

Mátyás diák (Balog István) 219

Mátyás fia (Szigligeti Ede) 301, 302

Mátyás király, vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma (Szentjóbi Szabó László) 68, 73, 135, 139, 151, 156, 161, 211, 213

Mátyás király és a kolozsvári bíró (Andrád Elek) 140

Mátyás király Ludason (Gaál József) 183, 232

Mátyás király választása (Arnold György–Heinisch József–Szentjóbi Szabó László) 170, 205, 206, 216

Mátyás napja Soroksárott, vagy sem embergyűlölés, sem megbánás (Bäuerle, Adolf–Éder György; Der Leopoldstag, oder keine Menschenhass und keine Reue) 172

Mauriczius (Metastasio, Pietro–Kereskényi Ádám) 43

Mazeppa (Słowacki, Julius–Drake, August–Nagy Ignác) 294, 367, 457

Médea (Gotler, Friedrich Wilhelm–Kazinczy Ferenc) 45

Még egy tisztújítás (Vahot Imre) 309, 346, 347

A megbosszult feleségrablás (Ziegler, Friedrich Wilhelm–Mérey Sándor; Rache für Weiberraub) 121

A megengesztelés (Weissenthurn, Johanna Franul von–Vitkovics Mihály; Die Versöhnung) 136

Megházasodtam l.: Fiatal házasok

Megjátszott cselek (Szigligeti Ede) 182

A megtébolyodott ritter (? –Őri Fülöp István) 96

Menschenhass und Reue l.: Embergyűlölés és megbánás

Mentzikov Sándor (Kratter, Franz–Ernyi Mihály; Alexander Mentzikof) 119

Merész Károly vagy a megbosszult ártatlanság (? –Kelemen László) 70, 85

Merop (Voltaire–Péczeli József; Mérope) 44, 69

Mesterséges ravaszság (Simai Kristóf) 47, 48

Micbán családja (Szigligeti Ede) 302

Mikor pattant, nem hittem volna (Kisfaludy Károly) 155

Miller Lujza (Verdi, Giuseppe–Cammarano, Salvatore–Egressy Béni) 389

A miniszter (Gebler, Tobias Philipp Freiherr von–Seelmann Károly; Der Minister) 67, 92

Minna von Barnhelm (Lessing, Gotthold Ephraim) 35, 38

Minna von Barnhelm (Lessing, Gotthold Ephraim–Rát Pál; Katona-szerencse; Minna von Barnhelm, oder der Soldatenglück) 71

Mirandolina (Goldoni, Carlo–Kovacsóczy Mihály; La locandiera; A fogadósné) 174, 410

Miss Sara Sampson (Lessing, Gotthold Ephraim–Kazinczy Ferenc) 45

Missa lusorum l.: Játékosok miséje

Missa potatorum l.: Ivók miséje

Mithridates (Racine, Jean–Zechenter Antal; Mithridate) 44

A mohácsi veszedelem (Ihászi Imre) 70

Molnár és gyermeke (Raupach, Ernst Benjamin Salomon–Szerdahelyi József; Der Müller und sein Kind) 183, 390

A molnárok, vagy az éji légyott (Ellenbogen Adolf–Blache Sándor) 326, 328

Monaldeschi (Dumas, Alexandre id.–Laube, Heinrich–Fáncsy Lajos; A királynő és kalandorok) 277, 300

Monostori Veronika (Katona József) 138

Moór Károly, vagy tolvajok l.: Haramiák

Morsinai Erzsébet (Császár György–Kirchlehner Ferenc) 373

Mostellaria (Plautus, Titus Maccius–Kovásznai Sándor) 44

A moszkaui nagy égés, vagy az elrablott orosznő (Köpf–Uhlich József) 176

Munkások (Manuel, Eugène–Nikolics Sándor–Paulay Ede; Les ouvriers) 409

Nabucco (Verdi, Giuseppe–Solera, Temistocle–Egressy Béni; Nabuccodonozor) 321, 322, 324, 372, 379, 389, 456

Nádir és Nadine, vagy a tündéralma (Weidmann, Paul–Ernyi Mihály) 131

A nagyapó (Doppler Károly–Szigligeti Ede) 379

A nagyidai cigányok (Szerdahelyi József–Szigligeti Ede) 280, 286, 379

A nagyidai lakodalom (Herfurth Károly–Szőllősy Lajos) 175, 188

A nagylelkű herceg (Rhédei Lajos) 112

Nagyváradi komédia 20

A nap szűze (Kotzebue, August–Károlyi Ferenc; Die Sonnenjungfrau) 68, 81, 111, 119

Napóleon, vagy a győri ütközet (Éder György) 137, 151

Nápolyi halász (Perrot, Jules) 334

Négy évszak (Campilli Frigyes) 390

A négy Haymonfi (Balfe, Michael William–Leuwen, Adolphe–Brunswick, Léon–Egressy Béni; Les quatres fils Aymon) 341

IV. Henrik (Shakespeare, William–Matisz Pál–Egressy Gábor; Henry IV) 294, 300

Negyedik László (Boér Sándor) 91

IV. László (Dobsa Lajos) 392

Negyven rablók, vagy Soncha barlangja (Treuhold, Carl–Telepi György; Die Höhle Soncha, oder die vierzig Räuber) 179

A nemes hazugság (Kotzebue, August–T. Gindl József; Die edle Lüge) 92, 109

A nemes jóltevő (Boér Sándor) 93

Nemesek hadnagya (Kovács Pál) 309, 310

A neslei torony (Gaillardet, Fréderic–Dumas, Alexandre id.–Dunkel, Theodor–Csató Pál; Der Turm von Nesle) 181, 182

Das Neusonntagskind (Müller, Wenzel–Permet, Joachim) 110

A nevelők 47

Norma (Bellini, Vincenzo–Romani, Felice –Szerdahelyi József) 170, 266, 268, 271, 341, 389

Notre-dame toronyőre (Hugo, Victor–Birch-Pfeiffer, Charlotte–Fáncsy Lajos; Der Türmer von Notre-Dame) 182, 358

A nők az alkotmányban (Tóth Kálmán) 408

Nőtlen férj (Obernyik Károly) 309

Nőuralom (Szigligeti Ede) 408

A nympha és a lepke (Aigner, Engelbert–Perrot, Jules–Campilli Frigyes) 334

VIII. Henrik (Shakespeare, William–Szász Károly; Henry VIII) 409

Az óbester, vagyis a hívség jutalma (Boér Sándor) 9092, 95, 98

Az obsitos (Kovács Pál) 310, 314

Octavia (Kotzebue, August–Komlóssy Ferenc) 152, 157, 174

Officium Sepulchri (Szent Sír-szertartás) 14, 443

Olasz nő Algírban (Rossini, Gioacchino–Anelli, Angelo–Szerdahelyi József; L’italiana in Algeri) 206

Ondine, a hableány (Pugni, Cesare–Perrot, Jules–Saint-Léon, Arthur) 334

Orfeusz az alvilágban (Offenbach, Jacques–Crémieux, Hector–Halévy, Ludovic–Evva Lajos; Orphée aux enfers) 397, 410

Orfeusz és Euridike (Gluck, Christoph Willibald–Calzabigi, Ranieri da–Kónyi János; Orfeo) 45, 204

Orpheus és Euridice (Heinisch József–Stöckl Ferenc) 329, 333

Az orléansi szűz (Schiller, Friedrich–Komlóssy Ferenc; Die Jungfrau von Orléans) 156, 174

Ország András (Kotzebue, August–Ungváry János; Bruder Moritz, der Sonderling) 71, 94

Országgyűlési szállás (Vahot Imre) 310, 343, 347

Othello (Shakespeare, William–Schröder, Friedrich Ludwig–Kelemen László; Othello, der Moor von Venedig) 69, 76

Othello (Shakespeare, William–Schröder, Friedrich Ludwig–Boér Sándor) 91, 134

Othello (Shakespeare, William–Schröder, Friedrich Ludwig) 39, 134, 423, 435

Othello (Shakespeare, William–Vajda Péter) 247, 294, 297, 303, 379

Othello (Rossini, Gioacchino–Berrio, Marchese–Bántó Sámuel) 170, 206

Az Ozmondok, avagy a két helytartó (Gebler, Tobias Philipp–Kazinczy Miklós; Die Osmonde, oder die zwei Statthalter) 59, 67, 68, 72, 92

Az önjelölt Dimitrij l.: Dimitrij Samozvanec

Önnön áldozat (Kotzebue, August–Benke József; Der Opfertod) 147

Az ördög naplója (Szerdahelyi József–Egressy Béni–Arago, Étiene–Vermond, Paul; Les mémoires du diable) 311

Az ördög pilulái (Offenbach, Jacques–Meilhac, Henri–Halévy, Ludovic–Latabár Endre; La vie parilieune) 401, 403

Az ördög része (Auber, Daniel-Francois–Scribe, Eugéne–Egressy Béni) 341

Ördög Róbert (Meyerbeer, Giacomo–Scribe, Eugène–Delavigne, Casimir–Asztalos Károly; Robert le diable) 300, 389, 456

Öreg fösvény (Fejér György) 47

Örökség (Obernyik Károly) 305, 347, 374

Az őrtündér, vagy a varázsrózsa (Köpf–Uhlich József) 175

Őrző angyal (Dupetit-Méré, Frédéric–Castelli, Ignaz Franz–Deáky F. Sámuel; L’ange gardien tutélaire, ou Le démon femelle) 154

Az ősanya (Grillparzer, Franz–Pelrichevich Horváth Dániel; Die Ahnfrau) 152, 174, 286

The Padlock (Bickerstaffe, Isaac) 396

Pál 466

A papagáj (Kotzebue, August–Rudnyánszkyné Kemény Mária; Der Papagoy) 93

Der Papagoy l.: A papagáj; A pápelli madár

A pápelli madár, vagy a csudálatos találkozás (Kotzebue, August–Bartsai László; Der Papagoy) 93

Paquita (Guerra, Antonio–Campilli Frigyes) 335

Párbaj mint istenítélet (Egressy Béni–Szigligeti Ede) 314, 316

A párizsi kalandor (Dézsi Zsigmond) 374

Parisina (Donizetti, Gaetano–Romani, Felice) 322

Párizsi élet (Offenbach, Jacques–Meilhac, Henri–Halévy, Ludovic–Latabár Endre; La vie parisienne) 410

Párizsi János (Boieldieu, Francois-Adrien–Sainl-Jusl; Jean de Paris) 41

Párizsi János (Boieldieu, Francois-Adrien–Saint-Just–Pály Elek; Jean de Paris) 205

Párizsi vízhordozó, vagy a vész napja (Cherubini, Maria Luigi–Bouilly; Jean-Nicolas–Deáky F. Sámuel; Les deux journées) 205, 319, 321

Pártosság dühe (Ziegler, Friedrich Wilhelm–Tokody János; Parteiwut, oder die Kraft des Galaubens) 179

A pártütők (Kisfaludy Károly) 155, 452

A pásztorkirály (Metastasio, Pietro–Görög István; Il re pastore) 137

A peleskei nótárius (Thern Károly–Gaál József) 273, 279

A peleskei nótárius (Görög István) 140

Perseus és Androméda (Pacha Gáspár–Vida László) 142

Pervonte (Ellinger János–Kaczér Ferenc) 187

Philemon és Baucis (Haydn, Joseph) 29

Pierot (Marianne) 143

Pikkó herceg és Jutka Perzsi (Chudy József–Hafner, Philipp–Szalkay Antal; Evakathel und Prinz Schnudi) 7678, 80, 82, 110, 116, 203, 449, 469

Pirot, a nevetséges kukta l.: A boszorkányok tánca...

Pókaiak (Szigligeti Ede) 261, 279, 357

A politikus csizmadia (Holberg, Ludvig–Aszalay János; Der politische Kannengiesser) 109

A politikus csizmadia (Holberg, Ludvig–Balog István; Der politische Kannengiesser) 142, 379

A portici néma (Auber, Daniel–Francois–Seribe, Eugène–Delavigne, Casimir–Szilágyi Pál; La muette de Portici) 341, 358, 389

A postakocsisok, avagy a menyasszony nélkül való lakodalom (Schikaneder, Emanuel–Sághy Ferenc; Die Postknechte) 140

A prágai két néne, vagy a Pestre vándorlott szabólegény (Hensler. Karl Friedrich–Perinet, Joachim–Ernyi Mihály; Die zwei Schwestern von Prag) 349

Preciosa (Weber, Karl Maria–Wolf, Pius Alexander) 42

Prijatelji l.: Barátok

Pro regina Beatrice ad Mathiam Hungariae regem (Callimachus Experiens; Beatrix Mátyáshoz, Magyarország királyához) 18

Próféta (Meyerbeer, Giacomo–Scribe, Eugène–Egressy Béni–Szerdahelyi József; Le prophète) 379, 389

A Pruth vize mellett köttetett békesség (Kratter, Franz–Ernyi Mihály; Der Friede am Pruth) 119

Ptolemeus (Illei János) 43

Puritánok (Bellini, Vincenzo–Pepoli, Carlo–Egressy Béni; I puritani di Scozia) 358, 364, 389

A puszta sziget (Metastasio, Pietro–Rudnyánszky–Karolina; L’isola disabitata) 68, 109

Pünkösti királynő (Doppler Károly–Szigligeti Ede) 391

A rab (Doppler Ferenc–Szigligeti Ede) 314, 316, 318, 319, 356

Raul, a kékszakáll (Grétry, André Ernest Podeste–Sedaine, Michel-Jean–Deáky F. Sámuel; Rcoul Barbe-bleue) 205, 206

Die Räuber l.: A haramiák

Régi pénzek, vagy az erdélyiek Magyarországban (Fáy András) 183

Regulus (Collin, Heinrich Joseph von–Wesselényi Miklós) 92, 114, 115, 121, 134, 174

A reszegségnek es tobzodásnac veszedelmes voltáról (Heltai Gáspár) 20

Rienzi (Wagner, Richard–Böhm Gusztáv; Cola Rienzi, der letzte der Tribunen) 411

Rigó Sámson (Molière–Kazinczy Ferenc; Le médecin malgré lui; Botcsinálta doktor) 94

Rigoletto (Verdi, Giuseppe–Piave, Francesco Maria–Nádaskay Lajos) 379, 389, 420

Rinaldo Rinaldini (Hensler, Karl Friedrich–Balog István) 119, 137, 138

Rókafogás, vagy a megcsalatkozott vőlegények (Láng Ádám János) 140

Rolla halála, vagy a spanyolok Peruban (Kotzebue, August–Benke József; Rolla’s Tod) 108, 119, 138, 152

Romeo és Júlia (Shakespeare, William; Romeo and Juliet) 423

Romeo és Júlia (Shakespeare, William–Garrick, David; Romeo and Juliet) 69

Romeo und Julie (Shakespeare, William–Weisse, Christian Felix) 35, 38, 39

Romeo és Júlia (Shakespeare, William–Weisse, Christian Felix–Kun-Szabó Sándor; Romeo und Julie) 45, 69, 69, 70, 90, 91, 97, 210, 449

Romeo és Júlia (Shakespeare, William–Gondol Dániel; Romeo and Juliet) 294, 297, 310, 379

Romeó és Júlia (Bellini, Vincenzo–Romani, Felice–Szerdahelyi József; I Capuletti ed i Montecchi) 170, 206, 268, 341, 389

Rontó Pál (Thern Károly–Szigligeti Ede) 280

A rosszul őrzött lány (Kaczér Ferenc–Kolosánszky János; Collin és Róza; A rosszul őrzött lány, vagy Collin és Liza) 179, 187, 326, 330

A rózsakirályné (Bognár Ignác–Hegedűs Lajos) 379

Ruy Blas (Hugo, Victor–Nagy Ignác) 182, 303, 456

A saardami polgármester (Donizetti, Gaetano–Gilardoni, Domenico–Lengey Károly; II borgomastro di Saardam) 268, 341

Sajdár és Rurik (Bárány Boldizsár) 136, 379, 390

Salamon (Illei János) 43

Salavári Jankó l.: Viszkots Jankó

Sámson, az izraeliták főbírája (Metastasio, Pietro–Éder György) 137

Sánta ördög (Coralli, Jean) 332

Sarolta (Erkel Ferenc–Czanyuga József) 460

Sasseni Julius (Zschokke, Heinrich–Vass István; Julius von Sassen) 154

Satyr (Strebinger, Mathias–Alexandre) 333

Schein und Sein l.: Magyar hölgy

Die Schweizerfamilie l.: Svájcer família

A selyemárus (Scribe, Eugène–Dobrossy István; Le drapier) 307

Sermones Dominicales 15, 16

Sganarelle l.: Gyapai Márton

Siklósi leányok, vagy Zsigmond király álma (Börnstein, Carolina–Komlóssy Ferenc; Die Mädchen von Siklos, oder König Sigmunds Traum) 165

Sírásó, vagy lelkek járása karácson rémes éjszakáján 412

Síróbaba (Balog István) 216

Sobri, vagy parasztlakodalom a Bakonyban 374

Sofia, avagy az igazságos fejedelem (Möller, Heinrich–Osváld Zsigmond; Sophie, oder der gerechte Fürst) 45, 67

Sok hűhó semmiért l.: Az egymást bosszantók

A somogyi Kupa (Berzsenyi Dániel) 136

A somosváriak (Bárány Boldizsár) 137

Soroksári János (Nagy Ignác) 184

Sorel Ágnes (Grutsch, Franz Xaver–Fáncsy Lajos; Agnes Sorel) 357

Stella (Goethe, Johann Wolfgang) 35, 38

Stella (Goethe, Johann Wolfgang–Kazinczy Ferenc) 45, 107

Stern Izsák, a házaló zsidó, vagy egy a mi népünkből (Ebersberg, Ottokar Franz–Virágh Gyula–Stolz Ede; Isaak Stern) 401

Stibor vajda (Kisfaludy Károly) 152, 174, 452

A strike (Szigligeli Ede–Balázs Samu–Nikolics Sándor) 408

Struensee (Szigligeti Ede) 408, 463

Stuart Mária (Schiller, Friedrich – Déry István; Maria Stuart) 153, 157, 174, 179, 180, 435, 456

Svájcer família (Weigl, Joseph–Castelli, Ignaz Franz–Pály Elek; Die Schweizerfamilie) 154

Szabadság, egyenlőség (Ökröss Bálint) 362

Szabólegény (Hensler, Karl Friedrich–Perinet, Jocchim–Ernyi Mihály–Balog István; Die zwei Schwestern von Prag) 213, 349

Szabolcs vezér l.: Lear király Szamár (Balog István) 214

Szapáry Péter (Birch-Pfeiffer, Charlotte–Komlóssy Ferenc; Peter Szapár, oder des Ungars Rache) 165, 182, 183, 216, 278, 279, 354, 358, 379

Szappho (Grillparzer, Franz–Inántsi Pap Gábor) 152, 153, 157

Szaracén (Dumas, Alexandre id.–Schmidt, Heinrich–Szigligeti Ede; Der Sarazene) 182

A szebeni erdő (Caigniez, Louis–Charles–Weissenthurn, Franul Johanna–Török Isván; Der Wald bei Hermannstadt) 144, 154

Szegedi boszorkányok 379

Szécsi Mária (Verseghy Ferenc) 68

Szécsi Mária (Kisfaludy Károly) 151

Szegfalvy Ágnes (Kotzebue, August–Lakos János; Adelhaid von Wulfingen) 68

A székely leány (Huber Károly–Bulyovszky Gyula) 379

Szélmalom, vagy a vén nők megifjodnak (Hasenhut, Leonard) 329

A szénégető és a molnár, vagy melyik hívebb, a férj-é, vagy az asszony 143

Szent István (Dobsa Lajos) 409

A szent korona (Berczik Árpád) 409

A szent korona (Szigligeti Ede) 409

A szent korona varázsa (Rákosi Jenő) 402, 409

Szent Sír-szertartás l.: Officium Sepulchri

Szentgyörgyi Cecília (Katona József–Komlóssy Ferenc; Aubigny Clementia) 183

A szentivánéji álom (Shakespeare, William–Mendelssohn-Bartholdy, Felix–Arany János; A Midsummer Night’s Dream) 409, 411

Szenvedő Ida (?–Déry István; Die leidende Ida) 118, 178

Szép Heléna (Offenbach, Jacques – Meilhac, Henri–Halévy, Ludovic; La belle Heléne) 410

Szép juhász (Egressy Béni–Szigeti József) 379

Szép magyar komédia (Balassi Bálint) 466

Szép és rút leány (Ziegler, Fridrich Wilhelmie–Murányi Zsigmond; Die Schöne und Hässliche; Szép és rút, vagy rút leánynak is akad kérője, ha pénze van) 179

Szerecsen rabok (Kotzebue, August–Kozma Gergely; Die Negersklaven) 114

Szerelem és champagnei (Gaál József) 275

A szerelem gyermeke (Kotzebue, August–Verseghy Ferenc; Das Kind der Liebe) 66, 67, 67, 92

Szerelemféltők 143

A szerelmes quäcker, vagy esti találkozás Tyrolban (Wollaneck, Anton) 329

Szerelmi bájital (Donizetti, Gaetano–Romani, Felice–Deáky F. Sámuel; Elisir d’ amore; Bájital, Szerelemital) 268, 270, 282, 323, 341, 389

A szerencsétlen alkancellár (Kratter, Franz–ifj. Zsitvai Ferenc; Der Vizekanzler) 67, 68, 92

A szevillai borbély (Rossini, Gioacchino–Sterbini, Cesare–Bántó Sámuel; Il barbiere di-Siviglia) 179, 180, 206, 266, 268, 322, 323, 454

Szicíliai vecsernye l.: Guzmann Johanna

Szigetvári vértanúk (Jókai Mór) 379, 393

A szomorújáték (Kovács Pál) 175

Szondi, Magyarország drégelyi várában (Gross, Johann; Zondi) 49

Szökött katona (Szerdahelyi József–Szigligeli Ede) 216, 311314, 316, 318, 342, 347349, 352, 356, 357, 379, 419, 420, 432, 456, 478

Szökött színész és katona (Egressy Béni–Haray Viktor) 314, 316, 318, 343

Szöktetés a szerájból (Mozart, Wolfgang Amadeus–Bretzner, Christian; Die Entführung aus dem Serail) 32, 37, 77

A szőnyi csata 410

Szövetség diadalma (Tokody János) 150

Szövevény és szerelem l.: Ármány és szerelem

Talált gyermek (Brühl, Alois Friedrich–Bárány Péter; Das Findelkind) 70, 146, 178

Tancred (Voltaire–Péczeli József; Tancrède) 44, 88, 91

Tancred (Rossini, Gioacchino–Rossi, Gaetano; Tancredi) 41

Tancred (Rossini, Gioacchino–Rossi, Gaetano–Pály Elek; Tancredi) 179, 206

Tannhäuser (Wagner, Richard–Ábrányi Kornél; Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg) 407, 412, 463

Tartuffe (Molière) 243

Tartuffe (Molière–Fekete Soma; Képmutató) 294, 356, 457

A tatárok Csongrádnál (Miskolczy István) 202

A tatárok Magyarországban (Kisfaludy Károly) 148, 151, 175, 217, 367, 452, 453

Tékéli (Pixérécourt, René Charles Guilbert de) 367

Tékozló fiú 24

Telemak és Kalypso (Reimann Ferenc–Tapolcai Gindl József–Vida László) 82

Téli rege (Shakespeare, William–Szász Károly; The Winter’s Tale) 409, 461

Tell Vilmos (Schiller, Friedrich–Mátéfy József; Wilhelm Tell) 219, 457

Tell Vilmos (Rossini, Gioacchino–Jouy, Étienne–Bis, Hippolyte-Louis-Florent–Nádaskay Lajos; Guillaume Tell) 389, 459

Templáriusok (Kalchberg, Johann von–Benke József; Die Tempelherren) 118, 121, 138

A tengeren való tavaszi sétálás, vagy a szélvész (Reinwart, Karl) 116

A teremtés (Vándza Mihály) 172

A természet növedéke (Kaczér Ferenc–Kolosánszky János) 326

Test és Lélek vetélkedése 17

A testvérek (Goethe, Johann Wolfgang–Paulay Ede: Die Geschwister) 409

A tettetett beteg (Goldoni, Carlo–Laudes, Joseph–Kelemen László; La finta ammalata) 71, 94

A tettetett beteg kisasszony (Goldoni, Carlo–Laudes, Joseph–Seelman Károly; La finta ammalata) 94

Tévedések vígjátéka (Shakespeare, William–Szigligeti Ede–Egressy Gábor; Comedy of Errors) 393

Tévedt nő l.: Traviata

Theophania (Selnecker Miklós–Szegedi Lőrinc) 20, 444

Thomas Pondo 27

Thoringer Gáspár (Seefeld, Anton–Hegyi Antal; Gaspar der Torringer) 139

Tihany ostroma (Thern Károly–Császár Ferenc) 299, 320, 321, 323

A tisztségre vágyódók (Holberg, Ludvig–Fejér György) 47

Tisztújítás (Nagy Ignác) 309, 310, 314, 343, 345349, 357, 361, 478

Titirus és Viola (Zrínyi Miklós) 445

Titkos ellenkezés, vagy Köleséri 449

Titus (Metaslasio, Pietro–Illei János) 43

Titus kegyessége (Metastasio, Pietro–Kazinczy Ferenc; La clemenza di Tito) 81

Titus kegyessége (Mozart, Wolfgang Amadeus–Mazzolá, Caterino. La clemenza di Tilo) 169171

Tíz leány és egy férj sem (Suppé, Franz–Wilhelm, Friedrich–Latabár Endre; Zehn Mädchen und kein Mann) 401

A 16 évű királyné (Hell, Theodor–Déryné; Die Königin von 16 Jahren) 174, 179

Tóbiás (Buchholtz György) 25

Toborzók (Doppler Ferenc–Aranyváry Emília) 390

Toborzók (Ellinger János–Kaczér Ferenc) 188

Tolvaj szarka (Rossini, Gioacchino–Gherardini, Giovanni–Lebrun, Karl–Pály Elek; Die diebische Elster) 170, 171, 205, 206

Tolvajok l.: Haramiák

Tongor, avagy Komárom állapotja a VIII. században (Shakespeare, William–Weisse, Christian Felix–Méry Sándor; Richard III) 70

Tornyos Péter (Molière–Illei János; Le bourgeois-gentilhomme) 27, 47, 71

A tömeges népfelkelés (Szuper Károly) 362

Tractus Stellae (Csillagmenet) 14, 443

Traviata (Verdi, Giuseppe–Piave, Francesco Maria–Pataki Sámuel; La Traviata; Tévedt nő) 389

Le triumvirat l.: Hármas vitézek

A trónkereső (Szigligeti Ede) 408, 462

Trubadur (Verdi, Giuseppe–Cammarano, Salvatore–Nádaskay Lajos; Il Trovatore) 389

Tudor Mária (Bognár Ignác–Cséki Frigyes) 389

Tudor Mária (Hugo, Victor–Nagy Ignác; Marie Tudor) 182

Tulokmányi Máté (Stegmayer, Matthäus–Láng Ádám János; Rochus Pumpernickel) 203, 215

Turi György, az aranysarkantyús vitéz (Voss, Julius von–Ihászi Imre; Der Ritter vom goldenen Sporn) 137

Turandot (Gozzi, Carlo–Schiller, Friedrich–Benke József) 155, 174

A tücsök l.: Comoedia Gryllus

Tündér Ilona (Szerdahelyi József–Munkácsy János) 280, 281

Tündér Rózsa 143

A tündérek (Haydn, Joseph–Kótsi Patkó János) 116

Tündérkastély Magyarországon (Hirschfeld, Johann Baptist Joseph–Láng Ádám János; Das Zauberschloss in Ungarn) 145, 154, 214, 319, 373, 379

Tündérlak Magyarországon (Szerdahelyi József–Egressy Béni) 319

A tündérsíp l.: Varázsfuvola

Tündérvilági leány, vagy a paraszt mind dúsgazdag (Drechsler, Joseph–Rajmund, Ferdinand–Szerdahelyi József; Das Mädchen aus der Feenwelt, oder der Bauer als Millionär) 179, 180, 217

Ubaldo l.: Bocskai István

Az új emberek (Toldy Islván) 408

Újholdvasárnapi gyermek (Müller, Wenzel–Perinet, Joachim–Horváth József; Das Neusonntagskind) 141, 142, 203

Újmódi gonosztévő l.: Gályarab

Ungarns erste Wohltäter (Kotzebue, August) 41

Az utolsó levél (Sardou, Victorien–Szerdahelyi Kálmán; Les pattes de mouche) 394

Az üldözött honvéd (Szigligeti Ede) 408

Vajler és Aloysia (Engelbrecht, Martin–Seelmann Károly) 92

Válaszúti komédia 20, 444

A valkói amazon (Hoblik Márton) 182

Vanda (Dopler Ferenc–Bakody Tivadar) 373, 389

Vándorszínészek (Szigligeti Ede) 349

A váradi bankócsináló (Haray Viklor) 343

Varázsfuvola (Mozart, Wolfgang Amadeus–Schikaneder, Emanuel; Die Zauberflöte) 30, 35, 37, 38, 41

Varázsfuvola (Schikaneder, Emanuel–Csokonai

Vitéz Mihály; A boszorkánysíp; Die Zauberflöte) 45, 47

Varázsfuvola (Mozart, Wolfgang Amadeus–Schikaneder, Emanuel–Pály Elek; Die Zauberflöte; A tündérsíp) 170, 171

Vasálarcos (Des Arnould, Auguste–Fournier, Marc Jean–Garay János; L’homme au de fer) 181

Vashalmi Jerte (Ziegler, Friedrich Wilhelm–Lehner András; Gräfin von Giessbach) 68

Vazul (Szigligeti Ede) 261, 278, 279

Végrendelet (Czakó Zsigmond) 305307, 343, 456

A velencei kalmár (Shakespeare, William; The Mercant of Venice) 38

A velencei kalmár (Shakespeare, William–Lukács Lajos; The Merchant of Venice) 297, 423, 455

A véletlen vőlegény (Fray Károly–Farkas József) 175

A vén bakancsos és fia, a huszár (Bognár Ignác–Szigeti József) 391, 458

Vérnász (Vörösmarty Mihály) 175, 177, 183

Veronai két nemes (Shakespeare, William–Tóth József–Csepregi Lajos; Two Gentlemen of Verona) 393

Vesztaszűz (Spontini, Gasparo–Jouy, Étienne–Szerdahelyi József; La Vestale) 271

Vetélkedés a lélekért 17

Vid (Szigligeti Ede–Szerdahelyi József) 373, 375, 391, 458

Víg nyomorúság l.: Szabólegény

Vígkedvű Mihály, vagy a hazája és vallása mellett halállal pecsételt állhatatos szeretetnek és buzgóságnak örök emlékezetére emelt oszlop (Babótsai István) 120

Világ divatja (Töpfer, Karl–Komlóssy Ferenc; Der beste Ton) 358

A világ ura (Szigligeti Ede) 391

Viola (Bognár Ignác–Szigeti József) 373, 379, 391

A virtus próbaköve a szerencsétlenség (Schmidt, Friedrich Ludwig–Ernyi Mihály; Unglück prüft Tugend) 128, 135, 451

Viszkots Jankó (Tuczek, Vincenz–Láng Ádám János; Flans Klachel, oder der Bräutigam von Prelautsch) 116, 142

Vízhordozó l.: Párizsi vízhordozó

Vojnicki bjegunac l.: Szökött katona

A vőlegény, vagy a magyar izraelita család (Virágh?) 401

A vörössipkás 410

Windsori víg nők (Shakespeare, William–Gondol Dániel; The Merry Wives of Windsor) 393

Yelva, az orosz árva (Scribe, Eugène–Castelli, Franz Ignaz–Déryné; Yelva, ou l’orpheline russe) 179, 180

Zách Felicián (Bajza Jenő) 410

Zách-nemzetség (Vahot Imre) 302

Zách unokái (Szigligeti Ede) 302

Záir és Angulto, vagy hát azért az aranyért adtál el? l.: Inkle és Járikó

Zampa, vagy a márvány hölgy (Hérold, Louis Joseph Ferdinand–Mélesville. Joseph–Elmenrich, Friderika–Szerdahelyi József; Zampa, ou la fiancée de marbre) 266, 373

Zayr (Voltaire–Péczeli József; Zaïre) 44, 91

Zelmira (Mailáth János) 175

Zöld Marci (Vándza Mihály) 151

Zrínyi, vagy Szigetvár ostroma (Körner, Carl Theodor–Szemen Pál; Zriny) 118, 137, 151, 152, 156, 161, 174, 182, 219, 232, 241, 241, 242, 263, 272, 279, 379, 453

Zrínyi Miklós és az ő barátjai (Andrád Elek) 137

Zűrzavar a vargaműhelyben (Seidnitz–Kaczér Ferenc) 188

Die zwei Schwestern von Prag (Hensler, Karl Friedrich–Permet, Joachim) 110

Die Zwillinge l.: A kettősök

A zsarnok apa (Jakab István) 182

Zsidó (Erkel Ferenc–Szigligeti Ede) 314, 316, 319, 347349, 379, 420

A zsidó lakodalom 143, 155

Zsugori, telhetetlen fösvény ember (Molière–Simai Kristóf; L’avare) 71

Zsuzsanna 24