{5-847.} SZEMÉLYNÉVMUTATÓ


Aarne, Antti 16, 71, 74, 75, 106, 133, 175, 176, 245

Abafi (Aigner) Lajos 10, 270

Abrahams, Roger D. 219, 221, 222, 224, 226, 250

Áchim András 752, 759

Ág Tibor 275, 557

Agricola, Hans 233

Akbar (Dzselal-eddin-Muhammed) nagymogul 180

Albert Ernő 274

Albók Gyula 384, 385, 389

Alexics György 13, 270

Alexiou, Margaret 617

Almásy János 213

Álmos magyar fejedelem 158

Alszeghy Zoltán S. J. 716, 746

Alver, Brynjulf 141, 142, 238

I. Amenemhat egyiptomi fáraó 223

Ámi Lajos 25, 3235, 80, 82, 83, 87, 98, 107, 177

Ancelāne, Alma 240

Anderson, Walter 170, 176, 212

Andrád Sámuel 176, 180, 203, 208

I. András magyar király 161

Andrejev, Nikolaj Petrovics 106

Angell, Robert 259

Angyal Bandi 268

Anonymus (P. mester) 65, 66, 157160, 178

Antal Angéla 704

Anzelm, Szent 735

Apor Péter 190

Aranka György 419

Arany János 1113, 19, 74, 89, 129, 148, 152154, 161, 166, 173, 176, 197, 224, 270, 271, 276, 286, 372, 390, 413, 422, 464

Arany Juliska 11

Arany László 1114, 23, 44, 50, 146, 248, 422

Arisztotelész 182, 233

Arlotto, Piovano 176, 199, 200

Arnaud, Louis 670, 686

Árpád magyar fejedelem 66, 157, 178

Artus király 149

Aspremont-Reckheim, Ferdinand gróf 163

Assur-ban-apli asszír uralkodó 232

Attila hun nagyfejedelem 66, 119, 150, 157, 164,408

Auer, Albert 729

Augustus római császár 182

Augusz Antal 205

Avenarius, Ferdinand 741

Babcock, Barbara A. 222, 224

Babos Jánosné Ruzics Rozália 699, 700, 703

Babriosz 124

Babudri, Francesco 708, 737

Bácskai Bosnyák Sándor l. Bosnyák Sándor

Bagi József 172, 176

Bagó Márton 203

Baka János 52

Bakos József 18, 147, 585, 593595

Baky Lajos 695

Balassa Iván 18, 80, 140, 145147, 149, 154, 155, 252

Balassi Zsigmond 663

Balázs Béla 252

Balázs Györgyné 199

Balázs Lászlóné 222

Bálint Sándor 18, 113, 124, 174, 240, 261, 637, 638, 694, 739, 745, 746

Ballagi Mór 213, 235

N. Balogh Anikó 173, 178

Balogh István 203

Bán Aladár 17, 245

Bán Imre 425, 702, 745, 746

Bánffy Dénes 150

Bang, Anton Christian 636

Bánk bán 392

Banó István 17, 18, 22, 28, 29, 36, 41, 65, 74, 147, 177, 191, 209, 244, 245

Bárány László 694

Baranyai Decsi János 213, 234, 235

Baranyi Pál 747

Barbusse, Henri 765

Bárczi Géza 697, 702, 745

Bárdos Lajos 423, 496, 552

Barna Ferdinánd 721

Barna Gábor 637, 656, 657

Barna Péter 268

Baráti Szabó Dávid 213, 225, 235

Bartalits Imre 379

Bartalus István 272, 283, 364, 422, 429, 555

Bartha Dénes 418, 422, 424, 425, 534, 550, 551

Bartha Károly, N. 585

Bartholomaeis, Vincenzo de 712

Bartók Béla 272, 275, 277, 336, 417, 418, 423, 465, 467, 473, 511, 555, 561, 565, 568, 575, 698, 760, 761

Bartunek János 120, 127

Başgöz, Ilhan 249, 409, 523

Báthori Gábor erdélyi fejedelem 199

Batthyány Lajos 151

Baucomont, Jean 586

Bausinger, Hermann 114, 172, 174, 183, 252, 253, 569, 634, 635

Bebel, Heinrich 176, 200

Beck Zoltán 241

Bedeaux, Ch. 762

Bédier, Joseph 74

Beke Ödön 19, 73, 92, 97

Békefi Antal 263, 354, 762

Békefy Margit 647, 662

Békés István 365

III. Béla magyar király 65, 745

IV. Béla magyar király 85

Beledi Miksa 175

Belényesy Márta 341

Beller Ferkó 90

Bem József 164

Bencze Lászlóné 430

Benedek Elek 14, 77, 105, 128, 166, 196, 769

Benedek Jánosné Mátyás Ilona 702

Beneš, Bohuslav 134, 143, 144

Benfey, Theodor 74, 148

Beniczky Péter 213

Benke Jánosné Benedek Rozália 701

Benkóczy Emil 103, 104

Benkő József 131, 132

Benkő Katalin Piroska 273

Bereczki Gábor 473, 519, 520, 524, 525, 614, 624, 628, 629

Bereczki Imre 241

Béres András 18, 29, 61

Bernát, Szent 735

Bernáth Béla 425

Bernáth Lajos 73

Bernáth László 111

Bertini, Giulio 712

Berze Nagy János 1619, 23, 24, 2628, 34, 35, 54, 70, 71, 75, 80, 82, 83, 90, 94, 95, 100, 103, 106, 113, 121, 132, 175, 176, 213, 241, 273, 423, 427, 568, 653, 658, 694, 724

Berzsenyi Dániel 555

Besenczi Sándor 694, 695

Bezszonov, Peter Alekszejevics 698

Bibó István 724

Biebuyck, Daniel 409

Bihari Anna 134, 136, 142, 144

Binder, Heinke 372

Binder Jenő 176, 199, 200

Bin Gorion, M. J. 375

Bîrlea, Ovidiu 617

Bitskey István 185

Blaha Lujza 562

Blake, William 225

Blau Lajos 195

Blehr, Otto 141, 143

Boccaccio, Giovanni 164, 185, 201

Bod Péter 201, 239, 240

Bodgál Ferenc 366

Bødker, Laurits 238

Bodnár Bálint 81

Bodrogi Zsiga 764

Bogár (Szabó) Imre 363365, 367

Boglár Lajos 110

Bognár András 238

Bolgár Ágnes 637, 674, 679, 681, 685, 697

Bolte, Johannes 97, 176

Bóna Júlia 19, 613

Bonaventura, Szent 734, 735

Bonomo, Giuseppe 636, 689, 691

Borbély Sándor 168, 653

Bornemisza Anna 150

Bornemisza Péter 89, 182, 187, 189, 190, 634, 637, 640, 664, 676, 681, 685, 687, 689, 694, 697, 720, 721

Borovohájsky (Záturecký, Adolf Peter) 248

Borsai Ilona 465, 585592, 596602, 604, 605, 608610, 694

Bošković-Stulli, Maja 742

Bosnyák Sándor 81, 83, 88, 97, 103105, 113, 117, 119, 120, 122, 123, 129, 131, 154, 637

Botond magyar vezér 178, 412

Botos Amália 262

Bouteiller, Marcelle 637, 679

Bowring, John 420

Bözödi György 19

Bradley, F. 215

Brăiloiu, Constantin 611

Braun Soma 115

Brednich, Rolf Wilhelm 372

Brie, Maria 663

Brill, Tony 107

Bromyard, Johannes 186

Bruegel (Breughel), Pieter, id. 224

Bruford, Alan 136

Brummer, O. J. 636, 675

Brunetière, Ferdinand 578

Budai Ézsaiás 180

Budai Ferentz 191

Budenz József 19

Bura László 274, 275

Burány Béla 275

Burde-Schneidewind, Gisela 136

Butsch, Albert Fidelies 239

Büchmann, George 231

Bünker, J. H. 18

Carstens, Heinrich 247

Cartojan, N. 698

Casnati, Francesco 708

Child, Francis James 345

Chini, Mario 698, 737

Chrétien de Troyes 745

Christensen, Aksel 133

Christiansen, Reidar Th. 133, 135, 136, 142, 636, 682

Cicero, Marcus Tullius 182

Cimabue (Cenni di Pepo) 719

Cocchiara, Giuseppe 415

Corrain, Cleto 713, 726728, 741

Cristescu-Golopenjia, Sanda 691

Czirják Gergely 262, 265

Czuczor Gergely 556558

Csaba hun királyfi 119

Csáky László 150

Csanádi Imre 274, 277, 533, 548

Császár Elemér 16

Csefkó Gyula 176, 213, 237

Csépe Istvánné Szabó Julianna 743

Cserei Mihály 150

Csernov, I. 641

Csicserov, V. 569

Csikós Tóth András 171

Csillag Béla 186

Csizmadia Sándor 763

Csóka J. Lajos 159

Csokonai Vitéz Mihály 8, 90, 180, 201, 411, 414

Csoóri Sándor 425, 511, 702

Csűry Bálint 185, 213, 214, 239, 640

Daday András 663

Dankó Anna 70

Dankó Imre 425

Dankó József 737

Dankó Pista 562

Dános Erzsébet 273, 275, 277

Dante, Alighieri 201, 744

Dávid Albertné Csobot Borbála 261, 265

Dähnhardt, Oskar 105, 106

Dégh Linda 17, 18, 134136, 138, 145, 147, 151, 154, 165, 251253, 259, 261, 425, 576, 749

Delaruelle, Étienne 712

De Martino, Ernesto 612, 623, 631

Demény István Pál 276, 398, 404

Demeter Antalné Jána Anna 710

De Quincey, Thomas 219

Devecseri Gábor 119

Dézsi Lajos 190, 191, 239

Dickens, Charles 231

Dienes András 164

Dijk, J. J. A. van 232

Diogenes Laertius 180, 191

Diogenianosz 233

Diószegi Vilmos 82, 99, 100, 248, 637, 640, 645, 652, 653, 656, 659, 667, 668, 672, 694, 724

Dobos Ilona 18, 136, 149, 150, 154, 155, 162164, 252254, 256259, 771

Dobszay László 275

Doctor Linda l. Dégh Linda

Domokos Pál Péter 268, 272, 313, 423, 425, 623625, 694

Domokos Sámuel 18

Domonkos, Szent 108, 184

Dorson, Richard M. 253

Dov Noy 107

Dózsa György 165

Döbrentei Gábor 208, 636, 674, 697

Dölger, F. J. 638, 676

Dömötör Ákos 18

Dömötör Sándor 18, 38, 176, 182, 191, 197, 199, 246, 274, 365

Dömötör Tekla 97, 108, 110, 112, 126, 136, 139, 147, 226, 416, 417, 422, 570, 575577, 608, 635, 637, 662, 678, 691, 694, 735, 742, 744, 746, 749, 750

Dragomanov, Mihail Petrovics 117

Drozdzynski, Alexander 250

Dubsky, Ota 671

Dugonics András 173, 174, 176, 182, 186, 191, 199, 204, 213, 232, 236, 568

Duka János 171, 197, 205, 206

Dundes, Alan 113, 114, 143, 214216, 220

Dürenkova, N. P. 409 Dürer, Albert 92

Ebeling, Friedrich W. 168, 179

Ebermann, Oskar 636, 638, 682

Eckhardt Sándor 176, 424

Ecsedi Gábor 123

Ecsedi István 273

Egressy Béni 562

Együd Árpád 275, 702

Eliade, Mircea 680

Ephraim, Szent 375, 376

Erasmus (Rotterdami) 182, 233, 234

Erdélyi Ilona, T. 268

Erdélyi János 810, 13, 14, 19, 146, 168, 194, 196, 213, 214, 225, 235, 236, 240, 268, 270, 271, 276, 328, 379, 415, 416, 420422, 570

Erdélyi Zsuzsanna 425, 485, 622, 635, 637, 640, 677, 678, 694, 696698, 700, 702706, 710, 712715, 721723, 726, 728, 730, 731, 737, 739, 741, 743745, 747

Erdész Sándor 18, 25, 26, 32, 34, 35, 8083, 87, 90, 96, 97, 107, 177, 194

Erdődi József 119

Erdős Kamill 18

Ermini, Filippo 729

Erőss László 174, 177

Erzsébet (Szent) magyar királyleány 601, 609

Erzsébet magyar királyné (I. Ferenc József felesége) 150, 151

Esterházy Antal 203

Étienne de Besançon 186

Étienne de Bourbon 186

Eulenspiegel 191, 207

Euripidész 180

Fábián Ágostonné 65

Fábián Imre 585, 592, 594

Fábián István l. Philofennus

Fábián Pista 363, 367

Fabó Bertalan 637

Fabris, Giovanni 698, 708

Faliznyó históriás 384

Faludi Ferenc 8, 213, 235

Falus Róbert 102

Falvay Károly 694

Faragó János 366

Faragó József 19, 167, 177, 242, 254, 274, 304, 369, 541, 561, 585, 592, 594, 604, 767

Farkas Antal 73

Farkas Dezső 764

Faust doktor 89

Fedics Mihály 80, 90, 94

Fejős Zoltán 134, 142, 144, 425

Fél Edit 614, 624, 642

Fenyő István 414, 415

I. Ferenc József magyar király 151

Ferenczi Imre 90, 136, 151, 163, 173, 177, 637

Ferenczi Zoltán 190

Ferraro, Giuseppe 708, 720, 741

Fettich Nándor 694, 742

Fincicky Mihály 18

Flavius, Josephus 190

Fodor István 627

Forgách Zsigmond 199

Fortini, Arnoldo 712, 729

Földes László 259

Frankovics György 246

Franz, Adolf 636, 638, 676, 677, 679, 686

Frecskay János 749

Frick József 744

I. Frigyes (Barbarossa; Rőtszakállú) német-római császár 149

Froelich Dávid 90

III. Fülöp francia király 186

Füzes Endre 660

G. Margit 624

Gaál Ferenc 170

Gaal György 8

Gaál Károly 19

Gaer, Joseph 195

Gágyor József 585, 587, 588, 591593, 596

Galeotto, Marzio 413

Gamm, Hans-Jochen 169

Garay János 153, 205

Gass, Sophie 586

Gazda József 260, 263, 264

Gazda Klára 585, 589, 594596, 610

Gecsényi Lajos 752, 765

Gellért püspök, Szent 534

Gémes Eszter 262, 263, 266

Gerbsztman, A. I. 244

Gerézdi Rabán 425

IX. Gergely pápa 184

Gergely Ágnes 702

Gergely Pál 274

Gernentz, Hans Joachim 718

Gesztely Jóska 365

I. Géza magyar király 150, 412

Géza királyfi l. I. Géza magyar király

Giotto di Bondone 719

Giovannini, Maureen J. 217

Gobius, Joannes 186, 187, 196

Goethe, Johann Wolfgang 89, 90, 166, 272

Goetze, Eduard 176

Goldziher Ignác 18

Gonnella 180, 199

Gorovei, Artur 248, 249, 636

Gottschalk, Louis 259

Gönczi Ferenc 105, 185, 241, 585, 651, 665

Görgey Artúr 150

Görög-Karády Veronika 125

Grabócz Miklós 766

Gracza György 183

Grafenauer, Ivan 130

Gragger Róbert 272, 273, 277

Graves, Robert 123

Greguss Ágost 269, 276

Greverus, Ina-Maria 136

Grifoni, Oreste 698, 737

Grimm testvérek 8, 32, 74, 104, 138, 139, 142, 146, 148

Grimm, Jakob 10, 79, 636

Grozescu, Iulian 270

Grynaeus Tamás 660, 661

Guibat, Frank 586

Gulyás Éva 275

Gunda Béla 121, 177

Gyenis Vilmos 177, 254, 260

Gyenizse Lajos 254

Gyergyai Albert 77, 78, 535

Györffy György 158, 159

György Lajos 96, 97, 124, 129, 167, 168, 170173, 176, 178180, 182188, 191193, 195209

Győri Klára 253, 263265

Gyulai Pál 13, 14, 44, 50, 128, 267269, 271, 305, 416, 422

Gyüker család 260

Hadnagy Albert 97, 205

Hadrovics László 413

Haider Edit 585, 596598, 600, 601, 605

Haiding, Karl 586

Hain, Matilde 698

Hajdu Gyula 585, 602, 608, 610

Hajnal Ignác 677

Halász Ignác 19

Haller János 175, 185, 187189, 201

Hampp, Irmgard 635, 636, 680, 682, 689

Hand, William D. 136

Hanika, Josef 248

Hanika-Otto, Liesl 248

Harmjanz, F. A. 636

Harsányi István 239

Harun al Rasid 163

Harva, Uno 8184

Hatvani István 89

Haver, Jozef van 636, 639, 676, 679

Haynau, Julius Jakob 150, 151

Hästesko, F. A. 636

Hegedűs Lajos 177

Hegedüs Lajos, Öreg 175

Heidfeld, Johannes 239

Heiler, Friedrich 635, 638

Heim, Ricardus 646, 650, 656, 665, 689

Heller Bernát 18, 73, 97, 118, 124, 176, 195, 199, 245

Heltai Gáspár 165, 187, 190, 570, 573

II. Henrik angol király 185

III. Henrik német-római császár 161

Herder, Johann Gottfried von 223, 414416, 554

Herman Ottó 656

Hermann István 416

Hermányi Dienes József 173, 176

Heródes, Júdea királya 581

Hérodotosz 159

Herolt, Johannes 186

Hertz, Wilhelm 176

Hésziodosz 233

Heywood, John 233

Hickerson, Joseph 250

Hierokles 182

Hilmar, Ernst 698, 718, 731, 739

Hintalan László 585

Hocopán Sándor 18

Hofer Tamás 614

Holbek, Bengt 238

Holl Béla 694, 744, 747

Holosovszky Imre 192

Holstein, Michael E. 215

Homérosz 164

Honko, Lauri 134, 141, 145, 617, 626, 637, 641

Honti János 18, 19, 23, 73, 75, 104, 133, 146, 147, 149, 175

Hoó Bernát 266

Hoppál Mihály 134, 142, 144, 145, 167169, 178, 253, 261263, 265, 490, 589, 646

Horger Antal 16, 34, 83, 207

Horvát István 678, 696, 707, 740

Horváth Antal, Tyúkos 30

Horváth Cyrill 637, 681, 691, 720, 735

Horváth István 241, 626

Horváth János 7, 73, 146, 153, 158, 184, 186, 191, 198, 265, 270, 414, 418, 424, 720, 735

Horváth Mihály 151

Hudák Ilona 261

Hunyadi János 198

Huszty Mihály 697

Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof 677

Igaz Mária 585, 602, 608, 610

Illyés Gyula 244, 245, 424, 425

Illyés István 624

Imets Dénes 274

Imre Lajos 91

Imre Sándor 422

Ipolyi Arnold 10, 15, 79, 85, 146, 153, 400, 636, 637

I. István (Szent) magyar király 149, 157, 163, 274, 574, 575

István vértanú 574, 575

Istvánffy Gyula 15, 168, 169, 170, 241, 663, 694, 768

Istvánfi Miklós 190

Istvánovits Márton 401, 425

Ivanov, Vjacseszlav Vszevolodovics 629, 631

Jablonkay Gábor 185

Jacques de Vitry 184186, 209

Jaenecke-Nickel, Johanna 690

Jagamas János 274, 304, 541, 561

Jahn, Otto 670

Jakobson, Roman 633, 642

Jakubovich Emil 410, 411, 637, 663, 681, 691

Jancsó Adrienne 702

Jancsó Elemér 419

Jankovich Miklós 419, 420

Jankovics József 637, 697, 740

János, Szent, Aranyszájú (Johannes Chrysostomus) 727

Járdányi Pál 273, 505, 557

Jason, Heda 134

Jefimenko, P. 636

Jemnitz János 253

Jente, Richard 215

Johnson, Samuel 224

Jókai Mór 89, 150, 153, 162, 164, 169173, 175, 177, 179, 183, 186188, 193, 194, 196, 200, 207, 209, 211, 225

Jolles, André 139, 226, 251

Jordanes történetíró 158

Józsa György 176, 177

II. József magyar király 706

József főherceg 208

József Attila 756

Juhász András 368

Juhász Ferenc 701, 702

Juhász Kálmán 739

Julow Viktor 425

Kadosa Pál 766

Kájoni János 733, 746

Kákosy László 680, 689, 691

Káldi György 187

Kallimakhosz 102

Kallós Zoltán 268, 274, 368, 474, 559561, 634, 637, 640, 656, 661, 683, 694, 710

Kálmánfi Béla 767

Kálmány Lajos 10, 1517, 81, 83, 90, 96, 103105, 170, 175, 179, 180, 187, 197, 205, 247, 254, 271, 275, 276, 348351, 363, 369, 421, 422, 429, 568, 572, 625, 637, 658, 661, 666, 673, 684, 688, 690, 694, 722, 723, 749

Kamma, Freerk C. 108

Kanfi Horváth István 261, 265

Kánya Irén 668

Kanyar József 702

Kanyó Zoltán 237

Kápány József 248

Karaszi Csáki 90

Karbusický, Vladimir 763

Kardos Tibor 77, 168, 177, 190, 735, 744

Károly S. László 616, 617, 621, 628, 629, 631

Katalin, Szent 374

Katona Imre 18, 19, 2628, 30, 31, 33, 82, 154, 174, 177, 183, 226, 241, 242, 250, 252, 275, 404, 416419, 421, 422, 425, 426, 533, 534, 568, 584, 585, 590, 592, 594, 595, 603, 604, 608, 609, 611, 650, 749, 750, 760, 762, 766, 771

Katona Lajos 16, 19, 70, 73, 83, 175, 176, 184, 186, 195, 199, 200, 640, 735, 746

Kazinczy Ferenc 9, 190, 415

Kazinczy Gábor 8, 9

III. Kázmér (Nagy) lengyel király 152

Kéky Lajos 240

Kelecsény József 571, 572

Kelemen Erzsébet, F. 19

Kemény Lajos 239

Kemény Zsigmond 225

Kenyeres János 363

Képes Géza 425

Kerbelyté, Bronislava 136

Kerényi György 423, 442, 562, 585, 762

Kerényi Károly 102

Kertész Manó 176, 213, 237

Keskenyné Kovács Veron 265

Kézai Simon 157, 160, 161

Kibédi Varga Áron 226

Kinizsi Pálné Magyar Benigna 741

Király Ernő 770

Király György 273

Kisbakó István 54

Kisfaludy Károly 208

Kiss Áron 584, 585

P. Kiss Eszter 614

Kiss Géza 614, 628

Kiss János 415

Kiss Jenő 770

Kiss Károly 753

Kiss Lajos (néprajzkutató) 613, 614

Kiss Lajos (népzenekutató) 423, 538, 760, 761

Kiss Pál 241, 243, 249

Kis Viczay Péter 213, 235

Kitikov, Alekszandr Jefimovics 238

Klinger, M. 89

Kluckhohn, Clyde 259

Kocsisné Szirmai Fóris Mária 18

Kodály Zoltán 205, 272, 275, 276, 292, 294, 296, 300, 325, 417, 418, 420, 423, 426, 427, 431, 442, 465, 472, 473, 477, 483, 489, 531, 532, 535537, 546, 553, 555557, 561563, 571, 573, 585, 611613, 761, 766

Kodolányi János 99

Kohári István 172

Kolberg, Oskar 698

Kolumbán István 87

Kolumbán János 201

Kolumbán József 90

Kolumbán Samu 188, 191, 651

Komáromy Andor 652, 666

Komoróczy Géza 223, 232

II. Konrád német-római császár 160

Konsza Samu 241, 274

Kónyi János 176, 183, 192, 193, 201, 203209

Koós Béla 429

Korcsmáros László 241

Kormos Pista 366

Kósa László 103, 123, 587, 588, 591, 593, 770, 771

Kossuth Lajos 164, 165, 755

Kotula, Franciszek 698

Kovács Ágnes 18, 23, 28, 29, 37, 45, 75, 76, 81, 114, 128, 167, 172, 175, 177, 183, 194, 205, 465, 585, 587592, 596601, 604, 605, 629

Kovács Ferenc 241, 246

Kovács János 155, 161, 634

K. Kovács László 404, 623, 624, 626

Kovács László 244

Kovács Pál 213, 235

Köcsön Péter 90

Köhler, Reinhold 176, 698

Kölcsey Ferenc 270, 420

Köngäs-Maranda, Elli 227

Königsfeld Vilmos 171

Körmendy Mária, Gy. 767

Körner Tamás 134, 136, 147

Köstlin, Konrad 258

Kőváry Béla 270

Kőváry László 153, 163, 166

Krauss, Friedrich 650, 652, 670, 686

Kresz Mária 244, 585, 586

Kresznerics Ferenc 213, 235

Kretzenbacher, Leopold 372, 698

Krikmann, Arvo 220

Kriss, Rudolf 670

Kriss-Heinrich, Hubert 670

Kristóf György 262

Kríza Ildikó 98, 99, 118, 120, 130, 275, 276, 373, 375, 698, 776

Kriza János 13, 14, 16, 64, 213, 241, 269271, 274, 275, 299, 327, 328, 393, 399, 400, 403, 420, 421, 427

Krizsánfi György 413

Krohn, Kaarle 74, 636

Krum bolgár kán 160

Krupa András 18, 145, 147

Krzyżanowski, Julian 106, 107

Kuhn, Adalbert 636, 675

Kultsár István 8, 414

Kumer, Zmaga 373, 378

Kunos Ignác 19

Kusid (Kurszán, Künd fia) 159

Kuusi, Matti 214

Küllős Imola 253, 261263, 265, 420, 425, 426, 585,608

Künzig, Johannes 373

Lábadi Károly 241, 275

Labanc János 390

Laczkó István 263, 265

Laforte, Conrad 531

I. Lajos (Nagy) magyar király 320, 413

Lajos Árpád 586

Lajtha László 317, 431, 557, 576, 761

Lakatos Ferenc 90

Lang, Andrew 74

Langness, Lewis L. 252

La Rochefoucauld, François 224

Laskai Osvát 187, 733, 735

I. László (Szent) magyar király 103, 119, 150, 162, 163, 312, 338, 407, 408, 411413

László herceg l. I. László magyar király

László Györgyné Keresztes Borbála 49

László Gyula 66, 90, 312, 398, 408, 624

László János 260

Lavonen, Nyina A. 242

Lázár Katalin 585, 608

Leader, Ninon 275

Leeuw, G. van der 680

Lehel magyar vezér 160, 161

Lehmann, Albrecht 253

Lékai László 702

Lénárd Sándor 250

Lengyel Dénes 177

Lengyel László (I. Ulászló magyar király, III. Ulászló néven lengyel király) 601, 609

I. Leó (Nagy) pápa 728

Lessing, Gotthold Ephraim 202, 416

Lethenyi János 201

Levárdy Ferenc 238

Lévi-Strauss, Claude 143

Liebrecht, Felix 176

Limbay Elemér 422

Linderholm, Emanuel 636, 639

Liszenko, Trofim Gyenyiszovics 250

Liszt Nándor 691

Liuzzi, Fernando 729

Lixfeld, Hannjost 117

Lloyd, A. L. 763

Loorits, Oskar 106, 133

Loós Karin 183

Loschdorfer Anna 18

Lőrincz László 19

Lőrincze Lajos 640

Löwe, Gerhard 182, 183

Lucile, Tante 586

Lukács György 174

Lukács József 203

Lüdeke, H. 272

Lükő Gábor 424, 425, 477, 492, 496, 498, 523, 524, 694, 704

Lüthi, Max 112, 134, 140, 148

Lyons, John 219

Maácz László 80

Madar Ilona, P. 623, 634, 648, 667, 672, 678, 685

Magierowski, Leon 248

Magyar Sándor 688

Magyari István 262

Magyary-Kossa Gyula 678

Mailand Oszkár 16, 271, 749, 752

Mailáth János gróf 9, 146

Majakovszkij, Vlagyimir V. 756

Majkov, Leonyid 636

Majlát Józsefné 762

Major Zala Lajos 702

Makkai Endre 694

Malinowski, Bronislaw 109, 141

Mándoki László 118, 119, 120, 238, 239, 241, 244250, 260, 641

Manga János 261263, 265, 538, 571, 575

Manselli, Raoul 748

Mansikka, Viljo Johannes 617, 620, 636, 647, 650, 651, 664, 665, 676, 682, 686, 689, 697, 698

Maranda, Pierre 227

Margalits Ede 213, 236

Mária Terézia magyar királynő 204

Marian, Simon Florea 698

Marie de France 185

Markelov, Mihail 626

Markiewicz-Lagneau, Janina 252, 259

Marlowe, Christopher 89

Marosvásárhelyi Gergely 187

Marót Károly 571, 634, 682

Maróthy János 425, 750, 756, 762765, 771, 772

Martin György 532, 561, 609

Mason, Alden J. 247

Máté Mihály 261, 263, 265

Mathia Károly 423

Matijevics Lajos 19, 242, 588, 590, 591, 595, 608, 630

Mátray Gábor 422

I. Mátyás (Hunyadi) magyar király 52, 126, 149, 150, 152, 160, 163165, 170, 172, 173, 176, 179, 180, 183, 186, 198, 200, 274, 343, 413

Mátyás Rózsika 65

Mátyás Sándor 175

Mátyási József 555

Mazzatinti, Giuseppe 698, 708, 737

Mednyánszky Alajos 146

Megas, Georgios 107

Meletyinszkij, Eleazar M. 66, 67, 79, 134, 405

Melich János 637

Mendelssohn, Moses 202

Ménmarót (Mén-Marót, Menumorout) bihari vezér 178

Merényi László 11, 12, 58, 159, 406

Mészáros Gyula 19

Mészöly Gedeon 629, 691

Mettke, Heinz 677, 681, 682

Mezey László 694, 704, 720, 738, 744, 745

Mezőfi Vilmos 755, 756

Miceva, Evgenija Georgieva 107

Micsurin, Ivan Vlagyimirovics 250

Mihály András 766

Miklós Ferenc 193, 211

Mikó Pál 105

Mikszáth Kálmán 176, 177

Mikusev, A. K. 614, 626, 628

Milner, George B. 215

Mitrofanova, Vera Viktorovna 240

Moldován Gergely 670

Molnár Albert l. Szenczi Molnár Albert

Molnár Ferenc 178, 181

Molnár István 274

Molnár János 180, 201

Molnár József (néprajzkutató) 614

Molnár József (nyelvész) 234

Molnár Károly 54

Molnár Mátyás 151, 163

Molnár Pál 156

Mona Ilona 425, 426, 428, 431, 530, 532, 533, 625

Monaci, Ernesto 708

Mone, Franz Joseph 718, 741

Monticelli, Giuseppe 729

Móricz Zsigmond 94, 155

Morvay Judit 342, 646, 674

Móser Zoltán 557

Moser, Dietz Rüdiger 125, 377

Moser-Rath, Elfriede 168, 187

Möderndorfer, Vinko 637, 670

Mullen, Patrick B. 143

Munkácsi Bernát 19, 84, 104, 520, 521

Murányi Mihály 702

Mylius, Klaus 647

Nagy Ignác (Gyömbéri Darázs Jónás álnéven) 208

Nagy Béni 712

Nagy Czirok László 127, 171, 177, 189, 208, 210, 254

Nagy Dezső 171, 177, 425, 749, 750, 757761, 763765, 768771

O. Nagy Gábor 177, 214, 233237

Nagy Ilona 77, 103105, 107, 113, 114, 118120, 122132, 178, 195, 273

Nagy Kovács István 396

Nagy Olga 19, 2325, 28, 32, 79, 80, 92, 158, 177, 183, 206, 208, 253255, 257, 258, 263

Nagy Ödön 694

Nagy Tibor 241

Nagy Zoltán 275, 762, 766, 767

Náray György 538

Naszreddin 196, 197

Nemcsik Pál 425, 770

Németh G. Béla 270

Németh Imre 140, 660

Németh Sándor 240

Németh Sándor M. 128

Neumann, Siegfried 168, 202, 252

Nicolai, Friedrich 202204

Niedermüller Péter 425

Nielsen, Karl Martin 698

Nilsson, Martin P. 638

Norden, Eduard 159

Noszkó Alajos 213

Novak, Vilko 698

Novikov, Ju. A. 698

Noy, Dov l. Dov Noy

Nyisztor Mihály 83

O’Bryan, Aileen 109

Oesterley, Hermann 176

Ohrt, Ferdinand 679, 686, 690, 691, 698

Oláh Andor 660

Olosz Katalin 19, 87, 241

Olsvai Imre 702

Ondrejka, Kliment 586

Orbán Balázs 14, 157, 161, 166, 749

Orbán Lázár 262, 263

Orbók Attila 168, 182, 185, 197, 210

Orosz István 261

Ortutay Gyula 17, 79, 80, 86, 91, 9395, 100, 132, 154, 155, 177, 223, 226, 252, 271, 273, 275277, 418, 585, 590, 592, 594, 595, 603, 604, 608, 611, 694, 702, 749, 760, 762, 766

Otto, Liesl l. Hanika-Otto, Liesl

Ovidius Naso, Publius 102, 119

Ötvös Sára 72

Ősz János 694

P. mester l. Anonymus

Paasonen, Heikki 160

Paczolay Gyula 237

Pais Dezső 573, 694, 696, 711, 717, 723, 730, 744

Palatinszki betyár 367

Pálóczi Horváth Ádám 214, 235, 267, 419, 425, 534, 536, 550555

Pandur Péter 261

Pap Gyula 13, 248, 270, 275, 421

Papp János 87

Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim) 121

Paraske, Larin 223

Páriz-Pápai Ferenc 235

Paszlavszky Sándor 243

Patachich Iván 766

Patai, Rafael 123

Pataky András 19

Pauli, Johannes 176

Pável Ágoston 176

Pavelescu, Gheorghe 670, 675

Pázmány Péter 187, 189, 190, 213, 704

Péczely Attila 423

Pelkó Péter 213, 235

Penavin Olga 18, 19, 2831, 37, 52, 194, 273, 275

Pentikäinen, Juha 107, 134, 141

Perényi Adolf 169, 187

Perevozcsikova, Tatjana 238

Permjakov, Grigorij L. 216, 228, 229

Perrault, Charles 74

Pesovár Ferenc 561

Péter Gézáné Tamás Franciska 740

Péter Pál 703

Péterfy Tamás 168, 169

Petőfi Sándor 74, 95, 150, 153, 163165, 181, 225, 420, 557, 559, 560, 562

Petrarca, Francesco 201

Petrás Ince 268, 328

Petrét Ferencné 125

Peuckert, Will-Erich 168

Philagrios 182

Philofennus (Fábián István) 244, 245, 247

Pike, Kenneth Lee 143

Pinon, Roger 586

Pintér Sándor 15

Piskolti István 78

Pitrè, Giuseppe 670, 698

II. Pius pápa 180

Platón 180

Plautus, Titus Maccius 182

Pletka, Vaclav 763

Plinius, Gaius Caecilius Secundus 182

Ploss, Heinrich 98

Pócs Éva 81, 82, 119, 128, 173, 613, 625, 638, 640, 645, 649, 657, 664, 677, 691, 694, 695

Pogány Mária 252, 771

Pogány Péter 131, 268, 275, 425, 426, 694

Poggio, Bracciolini 176, 198, 199

Pokrócz Ferenc 756, 758

Politisz 107

Polivka, George 97

Polner Zoltán 637, 702

Pongrácz Eszter 740

Pontano, Giovanni 180

Pósa Lajos 753

Posonyi Erzsébet, K. 200

Potanin, Sz. N. 399, 405, 406, 408

Pradel, Fritz 636, 675, 676

Propp, Vlagyimir Jakovlevics 23, 24, 27, 35, 113, 134, 143

Pulszky Ferenc 146, 153

Rääf, L. F. 650

Radenković, Ljubinko 636

Rádics József 252, 771

Radloff, Wilhelm 405

Radocsay Dénes 744

Ráduly János 72, 273276, 369, 762

Radvánszky család 678

Radvánszky Béla 673

Rajeczky Benjamin 268, 423, 623625

II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 149151, 155, 161164

Rákóczi Júlia 163

Rákos Sándor 522

Ranke, Friedrich 139, 148

Ranke, Kurt 173

Ránki György 766

Ráth Mátyás 414, 419

Rausmaa, Pirkko-Liisa 136

Ray, John 224

Raymond, Joseph 217

Re, Maria Luisa 708

Redfield, Robert 252, 256

Reguly Antal 104

Réső Ensel Sándor 749

Révai Miklós 8, 235, 414, 419, 420

Robert de Borron 745, 746

Robin Hood 582

Róheim Géza 651, 652

Rokala, Kristina 136

Rolland, Eugéne 247

Romanska, Zwetana 107

Rooth, Anna Birgitta 109, 117

Rosdy Pál 702

Rosenfeld, Hellmut 110, 111, 372

Roşianu, Nikolae 21

Roux, Jean-Paul 617

Rózsa Sándor 245

Rózsa Sándor betyár 154, 165, 365

Röhrich, Lutz 109, 110, 121, 123, 138140, 142, 148, 250

Rumy Károly György 420

Ruszkovics István 87

Sachs, Hans 122, 129

Sachsland, Peter 192

Salamon, Izrael királya 160

Salamon magyar király 412

Salamon Anikó 233, 261263, 265

Saljapin, Fjodor 628

Sámuel Aladár 614

Sándor István 150, 151, 167, 169, 171, 177, 190194, 202, 694

Sándor István (szlávnitzai) 8

Sándor László 19

Sándor Mihályné 613

Sapegno, Natalino 712

Sárközy István 766

Sátai Pál 30

Sávai János 739

Scheffer, Thassilo von 119

Scheiber Sándor 118, 121, 129, 130, 177, 195

Schiefner, Anton 398

Schiller, Arthur 97, 166

Schmidt Éva 178

Schmidt, Leopold 134, 168, 172, 211, 712

Schneegans, Heinrich 676

Schönbach, Anton 735

Schram Ferenc 146, 268, 275

Schullerus, Adolf 106

Schultz György 260

Schwarz Gyula 199, 207

Schwarzbaum, Haim 124

Scott, Charles T. 216

Scott, Walter 219

Searle, John R. 222

Sebeok, Thomas A. 633635

Sebesi Jób 14

Sebestyén Ádám 18, 49, 65, 177, 207

Sebestyén Gyula 10, 11, 16, 17, 156, 157, 271, 422, 568, 573, 574, 668, 749

Seitel, Peter 220

Seligmann, Siegfried 670

Seneca, Lucius Annaeus 233

Seprődi János 272, 312, 423

Shakespeare, William 233

Simon ben Eleazar 124

Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona 745

Simon Zoltán 766

Simonffy Kálmán 562

Simonsuuri, Lauri 133

Simonyi Zsigmond 170, 175, 213, 234

Sinninghe, Jacques R. W. 106, 136

Sirisaka Andor 213, 235

Sirovátka, Oldiich 134

Skelton, John 756

Sódar Pál 241

Solgor István 142

Solohov, Mihail 181

Solymossy Sándor 18, 67, 82, 86, 92, 99, 100, 146, 176, 272, 273, 277, 409, 424, 618

Sorio, Bartolomeo 735

Soupault, Philippe 586

Sőtér István 270

Spamer, Adolf 636, 639, 652, 657, 659, 663, 670, 671, 679, 687690

Stemplinger, Eduard 638

Stoll Béla 425, 537, 542, 549

Strausz Adolf 18, 650, 659

Susil, Frantisek 698

Swili, Jephet 107

Sydow, Carl Wilhelm von 109, 139, 141, 142, 152, 251, 253

Sylvester János 531

Szabó Andorné 631

Szabó Ferenc (történész) 365367

Szabó Ferenc (zeneszerző) 766

Szabó Ilona 241

Szabó Józsefné Csépe Katalin 743

Szabó Judit 19

Szabó Károly 160, 161

Szabó Lajos 18, 82, 97, 127, 145, 147, 154

Szabó László 275

Szabó Román 213

Szabó Samu 322

Szabó T. Attila 268

Szabolcsi Bence 538

Szaitz Leo 213

Szalai Áron 33

Szalmási Pál 310

Szántó Kovács János 752, 755

Szarvas Gábor 213

Szász Károly 150

Szatmári Antal 750, 764, 765, 772

Szatmári István 275, 425

Szcepanski, Jan 252

Szécsi Ignác 379

Szedlák históriás 385

Szegedi Ferenc Lénárt 747

Szegő Júlia 770

Székely Endre 766

Székely Mária 612

Székely Sándor 248

Szémán István 105

Szemerkényi Ágnes 222, 237

Szenczi Molnár Albert 187, 213, 235

Szendrei Janka 275, 575, 603, 629

Szendrey Ákos 11, 97, 649

Szendrey Júlia 164

Szendrey Zsigmond 96, 97, 120, 136, 150, 153, 154, 157, 161, 162, 176, 200, 241, 245, 249, 568, 584, 585, 637, 649

Szentmártoni Bodó János 536

Szentmihályi Imre 398, 404, 408

Szentmiklóssy Alajos 415

Szentpétery Imre 157

Szerémi Borbála, T. 650

Szilágyi Miklós 177, 252, 253

Szilágyi Rózsa 250

Szilez István 8

Szilvási históriás 385

Szily Kálmán 238

Szini Károly 422, 555

Szirmay Antal 85, 200, 213, 235

Szlávik Andor 694

Szoboszlai Istvánné Raffay Anna 664

Szokolova, Vera K. 152

Szőllősy András 505

Szövérffy, Josef 698, 741

Sztárai Imre 186

Szuhay Péter 134, 144

Szűcs Sándor 82, 177, 257

I. Szvatopluk morva fejedelem 159, 178

Tagányi Károly 66

Takács Istvánné Rajna Mária 29, 41

Takács Lajos 132

Takalo, Marina 107

Tálasi István 694, 695, 703, 704, 745

Tamás Gáspár 266

Tar Lőrinc 413

Tardos Béla 766

Tari Mihály 29

Tary László 365

Tasnádi Kubacska András 85

Tátray Barna 710

Taxonyi János 187

Taylor, Archer 214, 215, 220, 221, 223, 241, 246

Temesvári Pelbárt 66, 73, 184, 187, 195, 733, 735

Tertullianus, Quintus Septimius Florus 727

Thallóczy Lajos 231

Thaly Kálmán 537, 637, 650, 663

Thienemann Tivadar 239

Thomas, William 252

Thompson, Stith 71, 75, 105, 106, 175, 176

Thurnwald, Richard 521

Tietze, Andreas 249

Tilley, Morris Palmer 215

Tillhagen, Carl-Herman 133, 135, 637

Timaffy László 154, 624

Tinódi Lantos Sebestyén 130, 392, 413

Tokarjev, Szergej Alekszandrovics 653

Toldi Miklós 412

Toldy Ferenc 8, 270, 420, 720

Tolnai Bálint 570

Tolnai Gábor 91

Tolnai Vilmos 168, 176, 190, 223, 225, 236

Tombor Ilona, R. 86

Tompa Mihály 153, 466, 537, 556559, 562

Tonelli, Vittorio 737

Toporov, V. N. 629, 631

Tornai József 522

Toschi, Paolo 698, 708, 712, 720, 728, 737, 739

Tóth Béla 231

Tóth Demeter 538

Tóth Ferenc 275

Tóth Pál József 395, 396

Tóth Sámuel 165

Tóth Sándor 702, 745, 746

Tőke István 171, 177, 210, 211

Török Erzsébet 702

Török Károly 14, 25, 3436, 44, 50, 51, 146, 242, 243, 271, 421, 584, 585

Treichel, Alekszander 247

Trencsényi-Waldapfel Imre 85

Tung Karattü kán 405

Túriné Cseh Viktória 265

Turóczi-Trostler József 73, 176

Tüll Alajos 185

Ugolini, Francesco A. 708

Ujváry Lajos 694

Ujváry Zoltán 130, 152, 178, 238, 241, 246, 275, 425, 568, 582, 615, 770

Urbán Mihály 239

Utley, Francis Lee 128

Vajda László 83, 143

Vajda-Sárvári Zsuzsanna 75

Vajkai Aurél 637, 654

Valerius Maximus 182

Váradi-Sternberg János 19

Varencov, V. 698

Varga Demján 735

Varga Imre 766

Vargha Gyula 422

Vargyas Lajos 6, 72, 76, 99, 273278, 280, 286, 287, 292, 295, 296, 298, 299, 301304, 306, 312, 316, 320, 324, 327, 328, 335, 353, 359, 360, 362364, 394, 398, 401, 404411, 417, 418, 425427, 431, 435, 466, 467, 470, 472, 473, 475477, 479, 481484, 487, 489, 490, 492, 527530, 532, 533, 535537, 541, 544, 546, 564, 565, 575, 611613, 631, 650, 651, 719

Várkonyi István 758

Várkuti Antal 222

Vas Gereben 185, 197

Vásárhelyi Zoltán 364

Végh János 744

Vekerdi József 18, 32

Verbickij, Vaszilij Ivanovics 406

Veres Péter 254, 261, 265, 266

Verestói György 73

Versényi György 104

Veszelovszkij, Alekszandr Nikolajevics 117, 698

Viczián János 171

Vida György 177

Vidrócki Marci 364367

Vigh Károly 254

Vigh Rudolf 484

Vikár Béla 16, 34, 247, 271, 272, 298, 422, 423, 429, 473, 536, 548, 555, 725

Vikár László 519, 520, 524, 525

Villermus ciprusi érsek 190

Villon, François 224

Virág Gábor 241

Virág Pál 8

Virtanen, Leea 145, 238

Viscardi, Antonio 729

Viski Károly 568, 584, 585

Vitkovics Mihály 267

Voigt Vilmos 25, 28, 72, 73, 108, 133, 134, 135, 143, 146, 167, 168, 171, 178, 226, 237, 238, 240, 241, 244, 245, 251, 256, 264, 398, 416, 417, 422, 425, 426, 518, 522, 584, 585, 595, 608, 609, 611

Volf György 238

Voragine, Jacobus 376

Vöő Gabriella 19, 79, 80, 167, 168, 177, 178, 187, 205207

Vörösmarty Mihály 74, 153, 193, 225, 240, 420

Wackernagel, Wilhelm 741

Wagner Ferenc 213

Walser, Ernst 198

Wang Fu 85

Weber-Kellermann, Ingeborg 257

Webster, Hutton 633, 641, 645, 680

Wechssler, Eduard 733, 735

Weigand, Gustav 248

Weinreich, Otto 638, 686

Weiss, Richard 172

Weller, Sam 231

Wentzel, Gyirwa 111

Werbőczy István 66

Werner, Waltrau 373

Wernher der Gartener 111

Wesselski, Albert 133, 176, 196, 199, 200, 201, 251, 253

Whiting, Bartlett Jere 215

Widukind krónikás 159

Wieder Gyula 674

Winckelmann, Johann 416

Winkler, H. A. 652, 686

Wittgenstein, Ludwig 217

Wlislocki Henrik 18, 198, 247

Wolfram von Eschenbach 745

Wossidlo, Richard 243, 248

Wundt, Wilhelm 74, 115

Zalán vezér 178

Zampini, Pierluigi 713, 726728, 741

Záturecký, Adolf Peter l. Borovohájsky

Zečević, Divna 742

Zelenin, Dmitrij 653

Zenobiosz 233

Zentai Tünde 136, 143

Znaniecki, Florian 252

Zolnay Béla 176, 273, 372

Zolnay László 702, 745

Zolotarjov, Akim Mihajlovics 117, 118

Zöld Marci 268, 367

Zsembery Antal 366

Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király 413

Zsigmond Konrád 105, 681

Zsoldos Jenő 118