{5-867.} KÉPEK JEGYZÉKE

(Rövidítések: MNM = Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; MTAK = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest; MTKCs = Magyar Történelmi Képcsarnok, MNM; NKCs = Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport; OMF = Országos Műemléki Felügyelőség, Budapest; OSzK = Országos Széchényi Könyvtár, Budapest; PIM = Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)

64-65

1. Nagy Sándor paraszt ács, mesélő. Rozsály (Szabolcs-Szatmár megye), 1950-es évek (Béres András:

1. Nagy Sándor paraszt ács, mesélő. Rozsály (Szabolcs-Szatmár megye), 1950-es évek (Béres András: Rozsályi népmesék. Budapest, 1967. Melléklet, 4. l.)

2. Tombácz János mesemondás közben. Zsombó (Csongrád megye), 1960-as évek (Bálint Sándor:

2. Tombácz János mesemondás közben. Zsombó (Csongrád megye), 1960-as évek (Bálint Sándor: Tombácz János meséi. Budapest, 1975. Melléklet, 15. kép)

3. Berekméri Sándor gernyeszegi (Maros-Torda megye) mesemondó, 1960-as évek (Szabó Judit:

3. Berekméri Sándor gernyeszegi (Maros-Torda megye) mesemondó, 1960-as évek (Szabó Judit: Rózsa királyfi. Berekméri Sándor gernyeszegi meséi. Kriterion, Bukarest, 1977. Címlap utáni kép)

4. Hadnagy István, a falu „fivese”, mesemondó. Szaporca (Baranya megye), 1930-as évek (Berze Nagy János:

4. Hadnagy István, a falu „fivese”, mesemondó. Szaporca (Baranya megye), 1930-as évek (Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok. II. Pécs, 1940. 192–193. lap közti kép)

5. Erdélyi János:

5. Erdélyi János: Népdalok és mondák. I. Pest, 1846. Címlap

6. Erdélyi János. Litográfia Barabás Miklós festménye (1845) után (Erdélyi Zsuzsanna tulajdona)

6. Erdélyi János. Litográfia Barabás Miklós festménye (1845) után (Erdélyi Zsuzsanna tulajdona)

7. Arany László:

7. Arany László: Eredeti népmesék. Pest, 1862. Címlap

8. Arany László. Strelishy felvétele (PIM)

8. Arany László. Strelishy felvétele (PIM)

9. Kriza János:

9. Kriza János: Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I. Kolozsvár, 1863. Címlap

10. Kriza János (Néprajzi Múzeum, Budapest)

10. Kriza János (Néprajzi Múzeum, Budapest)

11. Arany László-Gyulai Pál:

11. Arany László-Gyulai Pál: Elegyes gyüjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. Pest, 1872. Címlap

12. Gyulai Pál (NKCs Archívuma)

12. Gyulai Pál (NKCs Archívuma)

13. Berze Nagy János (Dr. Berze Nagy János:

13. Berze Nagy János (Dr. Berze Nagy János: Nap és tükör. Pécs, 1982. 1. kép)

14. Banó István:

14. Banó István: Baranyai népmesék. Budapest, 1941. Burkoló

15. Fedics Mihály. Dési Huber István rajza (Ortutay Gyula:

15. Fedics Mihály. Dési Huber István rajza (Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél. 2. kiad. Budapest, 1978. Címlap utáni kép)

16. Banó István: A kígyó-vőlegény. Zentai népmese illusztrációja (Kalangya, XII. évf. 4. sz. 169. l.)

16. Banó István: A kígyó-vőlegény. Zentai népmese illusztrációja
(Kalangya, XII. évf. 4. sz. 169. l.)

17. Kovács Ágnes:

17. Kovács Ágnes: Kalotaszegi népmesék. Budapest, 1944. Burkoló

18. Vöő Gabriella:

18. Vöő Gabriella: Tréfás népi elbeszélések. Kriterion, Bukarest, 1981. Burkoló

19. Mesemondás fonás közben. Kórógy (Szlavónia), 1960-as évek (Penavin Olga:

19. Mesemondás fonás közben. Kórógy (Szlavónia), 1960-as évek (Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék. I. 2. kiad. Budapest-Újvidék, 1984. Melléklet, 8. kép)

20. Nagy Olga:

20. Nagy Olga: Paraszt Dekameron. Budapest, 1980. Burkoló

21. Mesemondás, mesegyűjtés a szőlőbeli pince előtt. Nemeskisfalud (Somogy megye), 19. század vége (

21. Mesemondás, mesegyűjtés a szőlőbeli pince előtt. Nemeskisfalud (Somogy megye), 19. század vége (A magyarság néprajza. III. Budapest, 1935. 15. kép)

22. Lakatos Péter hegedűvel kísért dalbetétes mesét mond. Rozsály (Szabolcs-Szatmár megye), 1950-es évek (Béres András:

22. Lakatos Péter hegedűvel kísért dalbetétes mesét mond. Rozsály (Szabolcs-Szatmár megye), 1950-es évek (Béres András: Rozsályi népmesék. Budapest, 1967. Melléklet, 8. l.)

23. Mesemondás vasárnap délután. Képeslap az 1930-as évekből, Nógrád megyéből. Schuchmann Z. felvétele (NKCs Archívuma)

23. Mesemondás vasárnap délután. Képeslap az 1930-as évekből, Nógrád megyéből. Schuchmann Z. felvétele (NKCs Archívuma)

24. Kicska András katona korára emlékezik. Rozsály (Szabolcs-Szatmár megye), 1950-es évek (Béres András:

24. Kicska András katona korára emlékezik. Rozsály (Szabolcs-Szatmár megye), 1950-es évek (Béres András: Rozsályi népmesék. Budapest, 1967. Melléklet, 10. l.)

25. Tót Szőke Józsefné mesélés közben. Kisbajom (Somogy megye), 1950-es évek (S. Dobos Ilona:

{5-868.} 25. Tót Szőke Józsefné mesélés közben. Kisbajom (Somogy megye), 1950-es évek (S. Dobos Ilona: Egy somogyi parasztcsalád meséi. Budapest, 1962. Melléklet, számozatlan 1. l.)

26. Horvát József mesemondó. Kisbajom (Somogy megye), 1950-es évek (Uo. számozatlan 7. l.)

26. Horvát József mesemondó. Kisbajom (Somogy megye), 1950-es évek (Uo. számozatlan 7. l.)

27. Népmese-illusztráció. Tolna megyei szaru kanászkürt karcolt, spanyolviasz betétes díszítményének kiterített részlete (

27. Népmese-illusztráció. Tolna megyei szaru kanászkürt karcolt, spanyolviasz betétes díszítményének kiterített részlete (A magyarság néprajza. III. Budapest, 1935. 16. kép)

28. Népi jellegű anekdota-illusztráció. Ismeretlen szerző, 1840-es évek eleje (

28. Népi jellegű anekdota-illusztráció. Ismeretlen szerző, 1840-es évek eleje (A magyarság néprajza. III. Budapest, 1935. 3. kép)

29. A magyarok bejövetele és a fehér ló mondája

29. A magyarok bejövetele és a fehér ló mondája (Képes Krónika, Fol. 11r. OSzK Clmae 404)

30. Lehel a német császár fejére sújt

30. Lehel a német császár fejére sújt (Képes Krónika, Fol. 17r. OSzK Clmae 404)

31. Csikósok a szabadságharcban (MTKCs 2/1917. sz. rajz)

31. Csikósok a szabadságharcban (MTKCs 2/1917. sz. rajz)

32. A Szent Anna-tó látképe. Keleti Gusztáv rajza (Orbán Balázs:

32. A Szent Anna-tó látképe. Keleti Gusztáv rajza (Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. II. Pest, 1869. Melléklet)

33. Kenyérmező (Erdély). (

33. Kenyérmező (Erdély). (Magyarország képekben. Szerk. Nagy Miklós. Pest, 1870.11. 257. l.)

34. Rabsonné vára Parajd közelében (Orbán Balázs:

34. Rabsonné vára Parajd közelében
(Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. I. Pest, 1868. 136. l.)

208-209

35.

35. Salamon királynac, az David kiraly fianac Markalfal valo trefa beszedeknec röuid könyue. A második kiadás címlapja (Magyar Könyvszemle, 1896. 1. sz. 53. l.)

36. Haller János:

36. Haller János: Hármas Historia. Kolozsvár, 1695. Címlap (OSzK)

37. Kónyi János:

37. Kónyi János: A’ mindenkor nevető Democritus, avagy okos leleményű furcsa történetek. Buda, 1848. Címlap. Könyvészetileg eddig ismeretlen példány (OSzK)

38. György Lajos. Ismeretlen fotós felvétele

38. György Lajos. Ismeretlen fotós felvétele

39. Gari Margit az élettörténetét meséli. Mezőkövesd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), 1960-as évek. Dr. Sándor József felvétele (Acta Ethnographica, 1967. 322. l.)

39. Gari Margit az élettörténetét meséli. Mezőkövesd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), 1960-as évek. Dr. Sándor József felvétele (Acta Ethnographica, 1967. 322. l.)

40. Népszerű értekezés a hangsúlyról in praxi. Anekdota-illusztráció (A Nagy Tükör. Szerk. Jókai Mór. Pest, 1858. 109. l.)

40. Népszerű értekezés a hangsúlyról in praxi. Anekdota-illusztráció (A Nagy Tükör. Szerk. Jókai Mór. Pest, 1858. 109. l.)

41. A két huszár. (Magyar és porosz.) Anekdota-illusztráció (Uo. 124. l.)

41. A két huszár. (Magyar és porosz.) Anekdota-illusztráció (Uo. 124. l.)

42. Jutalom kitüzés! Nagyszerü rébusz megfejtésre. Anekdota-illusztráció (Uo. 188. l.)

42. Jutalom kitüzés! Nagyszerü rébusz megfejtésre. Anekdota-illusztráció (Uo. 188. l.)

43. Jójczakát kivánok. Anekdota-illusztráció (Üstökös, 1858. I. évf. 4. sz. 30. l.)

43. Jójczakát kivánok. Anekdota-illusztráció (Üstökös, 1858. I. évf. 4. sz. 30. l.)

44. A fösvény és kutyája. Anekdota-illusztráció (Uo. 6. sz. 46. l.)

44. A fösvény és kutyája. Anekdota-illusztráció (Uo. 6. sz. 46. l.)

45. A torony füve. Anekdota-illusztráció (György Lajos:

45. A torony füve. Anekdota-illusztráció (György Lajos: Világjáró anekdoták. Budapest, 1938. 127. l.)

46. Az elveszett tehén. Anekdota-illusztráció (Uo. 173. l.)

46. Az elveszett tehén. Anekdota-illusztráció (Uo. 173. l.)

47. Markalf macskája. Anekdota-illusztráció (Uo. 233. l.)

47. Markalf macskája. Anekdota-illusztráció (Uo. 233. l.)

48. A medve bőrére. Anekdota-illusztráció (Uo. 341. l.)

48. A medve bőrére. Anekdota-illusztráció (Uo. 341. l.)

49. Baranyai Decsi János (

49. Baranyai Decsi János (Magyar Néprajzi Lexikon. I. Budapest, 1977. 217. l.)

50. Baranyai Decsi János:

50. Baranyai Decsi János: Adagiorum Graecolatinoungaricorum Chiliades quinque. Bártfa, 1598. Címlap

51. Szirmay Antal:

51. Szirmay Antal: Hungaria in parabolis. Buda, 1804. Címlap

52. Baróti Szabó Dávid:

52. Baróti Szabó Dávid: A’ magyarság’ virági. Komárom, 1803. Címlap

53. Baróti Szabó Dávid (PIM)

53. Baróti Szabó Dávid (PIM)

54. Pálóczi Horváth Ádám (PIM)

54. Pálóczi Horváth Ádám (PIM)

55. Dugonics András, a kétkötetes

55. Dugonics András, a kétkötetes Magyar példa beszédek és jeles mondások gyűjtője (PIM)

56. Az első magyar nyelvű, nyomtatott találósgyűjtemény címlapja, 1629 Lőcse. Címlap

56. Az első magyar nyelvű, nyomtatott találósgyűjtemény címlapja, 1629 Lőcse. Címlap

57. Az elsó magyar nyelvű, nyomtatott találósgyűjtemeny hátlapja

57. Az elsó magyar nyelvű, nyomtatott találósgyűjtemeny hátlapja

58. Találós kérdések kéziratos rejtvénygyűjteményből, 1773 (MTAK RUI 208,30: 10

58. Találós kérdések kéziratos rejtvénygyűjteményből, 1773 (MTAK RUI 208,30: 10v–11r)

59. Győri Klára:

59. Győri Klára: Kiszáradt az én örömem zöldfája. Budapest, 1975. Burkoló

368-369

60. A halálra táncoltatott lány tükrösön (Néprajzi Múzeum, Budapest)

60. A halálra táncoltatott lány tükrösön (Néprajzi Múzeum, Budapest)

61. Betyárok egy szaru sótartón (Malonyay Dezső:

61. Betyárok egy szaru sótartón (Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. III. Budapest, 1911. 157/5. kép)

62. Kallós Zoltán:

62. Kallós Zoltán: Balladák könyve. Magyar Helikon, Budapest, 1973. Burkoló

63. Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa 76 esztendős korában, Klézsén (Moldva). (

63. Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa 76 esztendős korában, Klézsén (Moldva). (Új guzsalyam {5-869.} mellett. Lejegyezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Kallós Zoltán. Kriterion, Bukarest, 1973. Címlap utáni kép)

64. Déva vára (

64. Déva vára (Magyarország képekben. Szerk. Nagy Miklós. Pest, 1870. I. 289. l.)

65.

65. Két szép Világi Énekek... Ponyvacímlap (NKCs Archívuma)

66. Szűz Mária-kegykép és -búcsúhely. Ponyvacímlap (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye)

66. Szűz Mária-kegykép és -búcsúhely. Ponyvacímlap (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye)

67. Vizitáció. Ponyvacímlap, 1861. Bagó Márton nyomdája (Erdélyi Zsuzsanna gyüjteménye)

67. Vizitáció. Ponyvacímlap, 1861. Bagó Márton nyomdája (Erdélyi Zsuzsanna gyüjteménye)

68. Egyiptomi menekülés. Ponyvacímlap, 1870 (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye)

68. Egyiptomi menekülés. Ponyvacímlap, 1870 (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye)

69. A hétfájdalmú Szűz Mária. Ponyvacímlap (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye)

69. A hétfájdalmú Szűz Mária. Ponyvacímlap (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye)

70. Jézus Krisztus és Szent Péter a földön. Ponyva-illusztráció, 1894 (NKCs Archívuma)

70. Jézus Krisztus és Szent Péter a földön. Ponyva-illusztráció, 1894 (NKCs Archívuma)

71. Búcsújelenet. Ponyvacímlap, 1866 (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye)

71. Búcsújelenet. Ponyvacímlap, 1866 (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye)

72. Csodás vízfakasztás. Ponyvacímlap, 1862 (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye)

72. Csodás vízfakasztás. Ponyvacímlap, 1862 (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye)

73. Csíksomlyói (Csík megye) búcsú. Képeslap az 1930-as évekből

73. Csíksomlyói (Csík megye) búcsú. Képeslap az 1930-as évekből

74. Kardhüvelyborító aranyveret. Szibéria, i. e. 300–i. sz. 400 között (Ermitázs, Leningrád)

74. Kardhüvelyborító aranyveret. Szibéria, i. e. 300–i. sz. 400 között (Ermitázs, Leningrád)

75. Szent László-legenda. Üldözés. A

75. Szent László-legenda. Üldözés. A Thuróczi-krónika címlapja 1488-ból

76. Szent László-legenda. A kun lenyakazása, pihenés. Szent Lászlót Szűz Mária gyógyítja.

76. Szent László-legenda. A kun lenyakazása, pihenés. Szent Lászlót Szűz Mária gyógyítja. Vatikáni Legendárium, Fol. 83v (Magyar Anjou Legendárium. Hasonmás kiadás. Sajtó alá rend. Levárdy Ferenc. Corvina, Budapest, 1975. XLIV. 13–16)

77. Szent László-legenda. Birkózás. Templomi falfestmény a 15. századból, Székelyderzs (Udvarhely megye). (OMF Fényképtár)

77. Szent László-legenda. Birkózás. Templomi falfestmény a 15. századból, Székelyderzs (Udvarhely megye). (OMF Fényképtár)

78. Szent László-legenda. Birkózás. Templomi falfestmény a 14. századból, Kakaslomnic (Szepes megye)

78. Szent László-legenda. Birkózás. Templomi falfestmény a 14. századból, Kakaslomnic (Szepes megye)

79. Szent László-legenda. Nyakazás és pihenés. Templomi falfestmény a 15. századból, Székelyderzs (Udvarhely megye). (OMF Fényképtár)

79. Szent László-legenda. Nyakazás és pihenés. Templomi falfestmény a 15. századból, Székelyderzs (Udvarhely megye). (OMF Fényképtár)

80. Petrás Ince János klézsei népdalgyűjteményének I. füzete, 1849 (Faragó József:

80. Petrás Ince János klézsei népdalgyűjteményének I. füzete, 1849 (Faragó József: Balladák földjén. Kriterion, Bukarest, 1977. 16. l.)

81. A hal mint erotikus szímbólunm: Görög istennő ábrázolása (Hoppál Mihály:

81. A hal mint erotikus szímbólunm: Görög istennő ábrázolása (Hoppál Mihály: Jelképek és jelentések. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. Budapest, 1981. 14. l.)

82. Sumér női szobor (Uo. 15. l.)

82. Sumér női szobor (Uo. 15. l.)

83. Tulipánmotívum hallal (Uo. 13. l.)

83. Tulipánmotívum hallal (Uo. 13. l.)

84. Részlet spanyolozott mángorlóról, Ukk (Zala megye). (Néprajzi Múzeum, Budapest)

84. Részlet spanyolozott mángorlóról, Ukk (Zala megye). (Néprajzi Múzeum, Budapest)

85. Csángó betlehemesek, Trunk (Moldva). Veress Sándor felvétele, 1930 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

85. Csángó betlehemesek, Trunk (Moldva). Veress Sándor felvétele, 1930 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

86. Betlehemesek Mezőkövesden (Borsod megye). Gönyey (Ébner) Sándor felvétele, 1929 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

86. Betlehemesek Mezőkövesden (Borsod megye). Gönyey (Ébner) Sándor felvétele, 1929 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

87. Regösök, Marcali (Somogy megye). Gönyey (Ébner) Sándor felvétele, 1926 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

87. Regösök, Marcali (Somogy megye). Gönyey (Ébner) Sándor felvétele, 1926 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

88. Szűzgulyafordítás, Tiszakarád (Zemplén megye). Gönyey (Ébner) Sándor felvétele, 1929 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

88. Szűzgulyafordítás, Tiszakarád (Zemplén megye). Gönyey (Ébner) Sándor felvétele, 1929 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

89. Aprószenteki korbácsolás, Zselickisfalud (Somogy megye). Gönyey (Ébner) Sándor felvétele, 1931 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

89. Aprószenteki korbácsolás, Zselickisfalud (Somogy megye). Gönyey (Ébner) Sándor felvétele, 1931 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

688-689

90. Népi ráolvasás-kézirat: „Három zsidó lány” típus (Bács-Bodrog megye). Ferenczi Imre gyűjtése (Néprajzi Múzeum, Budapest)

90. Népi ráolvasás-kézirat: „Három zsidó lány” típus (Bács-Bodrog megye). Ferenczi Imre gyűjtése (Néprajzi Múzeum, Budapest)

91. Lókoponya, Égerhát (Szilágy megye). Gönyey (Ébner) Sándor felvétele, 1940 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

91. Lókoponya, Égerhát (Szilágy megye). Gönyey (Ébner) Sándor felvétele, 1940 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

92. Ólomöntés, Dercen (Bereg megye). K. Kovács László felvétele, 1940 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

92. Ólomöntés, Dercen (Bereg megye). K. Kovács László felvétele, 1940 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

93. Az ólomöntéshez előkészített tárgyak, Dercen (Bereg megye). K. Kovács László felvétele, 1940 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

93. Az ólomöntéshez előkészített tárgyak, Dercen (Bereg megye). K. Kovács László felvétele, 1940 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

94. Harmatszedés, Szuhahuta (Nógrád megye). Diószegi Vilmos felvétele, 1952 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

94. Harmatszedés, Szuhahuta (Nógrád megye). Diószegi Vilmos felvétele, 1952 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

95. Harmatszedés, Szuhahuta (Nógrád megye). Diószegi Vilmos felvétele, 1952 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

{5-870.} 95. Harmatszedés, Szuhahuta (Nógrád megye). Diószegi Vilmos felvétele, 1952 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

96. Harmatszedés, Szuhahuta (Nógrád megye). Diószegi Vilmos felvétele, 1952 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

96. Harmatszedés, Szuhahuta (Nógrád megye). Diószegi Vilmos felvétele, 1952 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

97. Gyógyítás szenesvízzel, Szenna (Somogy megye). Diószegi Vilmos felvétele, 1952 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

97. Gyógyítás szenesvízzel, Szenna (Somogy megye). Diószegi Vilmos felvétele, 1952 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

98. Szemmel vert bárány gyógyítása szenesvízzel, Szenna (Somogy megye). Diószegi Vilmos felvétele, 1952 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

98. Szemmel vert bárány gyógyítása szenesvízzel, Szenna (Somogy megye). Diószegi Vilmos felvétele, 1952 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

99. Szemmel vert bárány gyógyítása szenesvízzel, Szenna (Somogy megye). Diószegi Vilmos felvétele, 1952 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

99. Szemmel vert bárány gyógyítása szenesvízzel, Szenna (Somogy megye). Diószegi Vilmos felvétele, 1952 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

100.

100. Nyavalyák és betegségek ellen való igen szép és hasznos imák. Ponyvacímlap, 19. század utolsó harmada. Bartalits Imre nyomdája (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta Kadarkúton – Somogy megye –, 1972-ben)

101. „Memorialis”. 18. század eleji imádság (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta Tálasi Istvántól 1969-ben)

101. „Memorialis”. 18. század eleji imádság (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta Tálasi Istvántól 1969-ben)

102. Babos Jánosné Ruzics Rozália, Nagyberény (Somogy megye). Moser Zoltán felvétele, 1969

102. Babos Jánosné Ruzics Rozália, Nagyberény (Somogy megye). Moser Zoltán felvétele, 1969

103. Demse Dávidné Antal Lucia, Sásd (Baranya megye). Moser Zoltán felvétele, 1969

103. Demse Dávidné Antal Lucia, Sásd (Baranya megye). Moser Zoltán felvétele, 1969

104. Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona, Mekényes (Baranya megye). Moser Zoltán felvétele, 1969

104. Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona, Mekényes (Baranya megye). Moser Zoltán felvétele, 1969

105. Gyűjtés Bátán (Tolna megye) a Szent Vér-búcsún, 1986. június 29-én. A gyűjtő: Erdélyi Zsuzsanna

105. Gyűjtés Bátán (Tolna megye) a Szent Vér-búcsún, 1986. június 29-én. A gyűjtő: Erdélyi Zsuzsanna

106. Gyűjtés a szeged-alsóvárosi (Csongrád megye) búcsún, 1979. augusztus 4-én. Lantos Miklós felvétele

106. Gyűjtés a szeged-alsóvárosi (Csongrád megye) búcsún, 1979. augusztus 4-én. Lantos Miklós felvétele

107. Rimóci lányok búcsúi menetben, 1982. augusztus 5-én. Andocs (Somogy megye), Erdélyi Zsuzsanna felvétele

107. Rimóci lányok búcsúi menetben, 1982. augusztus 5-én. Andocs (Somogy megye), Erdélyi Zsuzsanna felvétele

108. Gyűjtési felhívásra Ausztráliából érkezett levél részlete. Patainé, Juliska néni küldte 1982-ben Erdélyi Zsuzsannának, több imádság és vallásos szokás leírásával

108. Gyűjtési felhívásra Ausztráliából érkezett levél részlete. Patainé, Juliska néni küldte 1982-ben Erdélyi Zsuzsannának, több imádság és vallásos szokás leírásával

109. Ponyvacímlap (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta Kányaváron – Zala megye –, 1974-ben)

109. Ponyvacímlap
(Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta Kányaváron – Zala megye –, 1974-ben)

110. Ponyvacímlap. Buda, 1877. Bagó Márton és fia nyomdája. A nagyberényi alapimádság („Názáretbeli Jézus...” – lásd Erdélyi Zsuzsanna:

110. Ponyvacímlap. Buda, 1877. Bagó Márton és fia nyomdája. A nagyberényi alapimádság („Názáretbeli Jézus...” – lásd Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Budapest, 1976. 63. sz. imádság) többek között ilyen fedőlappal jelent meg ponyván (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta Drávaszentesen – Somogy megye –, 1972-ben)

111. Ponyvacímlap, 1731 (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta Bögötéről – Vas megye –, 1978-ban)

111. Ponyvacímlap, 1731 (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta Bögötéről – Vas megye –, 1978-ban)

112. „Fehér rózsa Mária” kezdetű imádság dallama. Lejegyezte Olsvai Imre (Erdélyi Zsuzsanna:

112. „Fehér rózsa Mária” kezdetű imádság dallama. Lejegyezte Olsvai Imre (Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Budapest, 1976. 683. l.)

113. „Én Uram, Teremtőm” kezdetű imádság dallama. Lejegyezte Károly S. László (Uo. 689. l.)

113. „Én Uram, Teremtőm” kezdetű imádság dallama. Lejegyezte Károly S. László (Uo. 689. l.)

a.

a.

b.

b.
114. Passióimádság a Winkler-kódexből, 1506. Fol. 123v–124r. Fakszimile (a) és olvasata (b) (Winkler kódex 1506. A nyelvemlék hasonmása, betűhű átirata és latin megfelelői. Közzéteszi Pusztai István. Budapest, 1988. 527., 529. 1.; Nyelvemléktár. II. Budapest, 1874. 167. l.)

115.

115. Négy Istenes Énekek. Buda, 1880. Ponyvacímlap. Bagó Márton és fia nyomdája. Az 1. sz. „ének” valójában imafunkcióban él napjainkban, lásd Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Budapest, 1976. 205. és variánsa: 206. sz. imádság (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta Kocsolán – Tolna megye –, 1971-ben)

116. Szenvedő Krisztus („Vir dolorum”). Siklós, várkápolna, 15. század első harmada (Radocsay Dénes:

116. Szenvedő Krisztus („Vir dolorum”). Siklós, várkápolna, 15. század első harmada (Radocsay Dénes: Falképek a középkori Magyarországon. Corvina, Budapest, 1977. 41. kép)

117. Ponyva-illusztráció Deákiból (Pozsony megye). (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta 1975-ben)

117. Ponyva-illusztráció Deákiból (Pozsony megye). (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta 1975-ben)

118. Kálvária. Bártfa (Sáros megye), 1460 körül (Radocsay Dénes:

118. Kálvária. Bártfa (Sáros megye), 1460 körül (Radocsay Dénes: A középkori Magyarország táblaképei. Budapest, 1955. LXII. tábla)

119. Gyöngyösi ferences templom Pietája, 18. századi metszet (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta Jászalsószentgyörgyön – Szolnok megye –, 1974-ben)

{5-871.} 119. Gyöngyösi ferences templom Pietája, 18. századi metszet (Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. Kapta Jászalsószentgyörgyön – Szolnok megye –, 1974-ben)

120. Becsei Vesszős György különítélete. Templomi falfestmény. Zseliz (Bars megye), 1388 után. Mária a bűnösök szószólója motívumhoz lásd Erdélyi Zsuzsanna:

120. Becsei Vesszős György különítélete. Templomi falfestmény. Zseliz (Bars megye), 1388 után. Mária a bűnösök szószólója motívumhoz lásd Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Budapest, 1976. 205., 206. sz. imádság (Radocsay Dénes: Falképek a középkori Magyarországon. Corvina, Budapest, 1977. 91. kép)

121. Vándorló mesterlegény. Erdély, 17. század (Erdélyi Costume-képek a XVII. századból. MTAK Ms 4936/a)

121. Vándorló mesterlegény. Erdély, 17. század (Erdélyi Costume-képek a XVII. századból. MTAK Ms 4936/a)

122. Székálló henteslegény. Jankó János rajza, 1871 (OSzK)

122. Székálló henteslegény. Jankó János rajza, 1871 (OSzK)

123. Selmeci bányász és felesége. Bikkessy, 1820

123. Selmeci bányász és felesége. Bikkessy, 1820