Irodalom

Kovács Sándor Iván: Csoór István: Galagonyagally. Ttáj 1963. 11. sz. 9. – Rátki B. Mihály: Regény és korrajz. ÉI 1970. 48. sz. – Ruffy Péter: Csoór István: Hegy és göröngy. MNemzet 1970. dec. 6. – Kiss Gyula: Csoór István: Hegy és göröngy. Ttáj 1971. 275–276.