A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

alb. album
ek. emlékkönyv
évk. évkönyv
AkÉrt Akadémiai Értesítő
Ath Athenaeum
BH Budapesti Hirlap
BN Budapesti Napló
BpSz Budapesti Szemle
Csill Csillag
DebrSz Debreceni Szemle
DélvSz Délvidéki Szemle
EPhK Egyetemes Philológiai Közlöny
ErdMúz Erdélyi Múzeum
Ért. NySzéptud Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből
Ethn Ethnographia
Figy Figyelő
FK Filológiai Közlöny
FővL Fővárosi Lapok
GyőriSz Győri Szemle
HSz Huszadik Század
IMITÉ IMIT Évkönyve
It Irodalomtörténet
ItFüz Irodalomtörténeti Füzetek
ItFüz (Császár) Irodalomtörténeti Füzetek, szerk.: Császár Elemér
ItK Irodalomtörténeti Közlemények
Irodalmi Újság
KatSz Katolikus Szemle
KelN Kelet Népe
KisfTÉ Kisfaludy Társaság Évlapjai
Ko Koszorú
Kort Kortárs
Kr Kritika
KrL Kritikai Lapok
MCsill Magyar Csillag
MF Magyar Figyelő
MH Magyar Hirlap
Min Minerva
MIR Magyar Irodalmi Ritkaságok
Mk Magyarok
MK Magyar Könyvtár
MKl Magyar Klasszikusok
Mkult Magyar Kultúra
Mo Magyarország
ModK Modern Könyvtár
MS Magyar Sajtó
MSz Magyar Szemle
MSzépirodSz Magyar Szépirodalmi Szemle
MTA évk. MTA évkönyvei
MTA I. OK MTA I. Osztályának Közleményei
Napk Napkelet
Nszava Népszava
Nyr Magyar Nyelvőr
Nyug Nyugat
OK Olcsó Könyvtár
PN Pesti Napló
PolHSz Politikai Hetiszemle
PrMH Prágai Magyar Hirlap
ProtSz Protestáns Szemle
Ptűz Pásztortűz
SzabN Szabad Nép
Száz Századok
SzegN Szegedi Napló
Szent István AkÉrt Szent István Akadémia Értesítője
SzépirodF Szépirodalmi Figyelő
SzépirodL Szépirodalmi Lapok
TársSz Társadalmi Szemle
TörtSz Történelmi Szemle
TudGyűjt Tudományos Gyűjtemény
ÚH Új Hang
Új MMuz Új Magyar Muzeum
Új MSz Új Magyar Szemle
UngR Ungarische Rundschau
ViF Világirodalmi Figyelő
Vig Vigilia
VU Vasárnapi Ujság