{1043.} NÉVMUTATÓ

Abafi Lajos 434, 582, 584, 587

Ábel Jenő 991

Abonyi Lajos 6, 184, 187–189, 376, 380– 382, 422, 427, 449, 451

About, Edmond-François-Valentin 438

Ábrahám Ernő 689

Ábrányi Emil 6, 411, 418–423, 436, 449, 451, 482, 506–508, 509, 530, 560, 578–579, 596, 624, 633, 637, 666, 670–671, 673, 816, 945, 951, 1007, 1028

Ábrányi Kornél 42, 45, 408, 411, 413, 419, 428, 465, 500, 502, 567, 570–571, 945

Ábrányi Kornél, ifj. 436

Acsády Ignác 782, 945

Adorján Andor 828

Adorján Sándor 563

Ady Endre 5, 7, 38, 59, 67, 150, 152, 168, 173–174, 183, 221, 368, 398, 437, 470– 471, 482, 505, 507–510, 518, 548, 557–558, 564, 567, 569–570, 597, 599, 609, 614, 622–625, 634, 638, 643, 646–648, 653–654, 658, 665–666, 669–670, 673– 674, 679–680, 683–684, 687, 689, 771, 774, 776, 779, 781, 786, 812, 816, 826, 828, 847, 855, 869, 876–877, 887, 901, 910, 914–915, 920, 939, 979, 982, 988, 995–996, 998, 1001, 1005–1006, 1020–1021, 1027–1028, 1037–1039

Ágai Adolf 436, 445–447, 451, 465, 510, 780, 782–783

Agassis, Louis Jean 410

Ágoston, Szent 1007

Ágoston János 926

Aigner Lajos l. Abafi Lajos

Aiszkhülosz 512, 602, 978

Alapy Gyula 320

Albrecht főherceg 12

Áldor Imre 441, 447

Alexander Bernát 360, 549–550, 860

Alfa l. Alexander Bernát

Almási Balogh Pál 414

Almási Balogh Tihamér 526, 527, 528–529

Almási László 562

Almássy Pál 22

Alszeghy Zsolt 183, 529, 647, 689, 884, 922–923

Ambrozovics Dezső 562

Ambrus Zoltán 7, 480, 495–496, 503, 547– 548, 557, 564, 569, 574, 579, 664–665, 702, 762, 764, 769–771, 780–781, 783–787, 797, 806, 813–815, 824, 826, 830, 836, 843, 846, 849, 854, 867–871, 872, 874, 876–877, 909, 979–980, 1021–1022, 1025–1026, 1028–1030, 1032, 1034

Ambrus Zoltánné Tormássy Gizella 859

Andersen, Hans Christian 272

Andrássy Gyula 23–24, 401–403, 405, 408, 443, 447, 498, 523, 545, 999

Andrássy Gyula, ifj. 541

Andrejev, Leonid 771

Angyal Dávid 37, 222, 276, 505, 975, 979– 980, 996

Anonymus (álnév, XX. sz.) 857

Antal László 980

Antoine, André 514–515

Antokolszkij, Mark Matvejevics 850–851

Apácai Csere János 994

Apafi Lajos 419

Apáthy István 550, 794

Apponyi Albert 535, 543, 667

Apponyi Albert (országbíró) 22

Áprily Lajos 329

Arany György 96

Arany Györgyné Megyeri Sára 96

Arany János 6, 26–30, 33–37, 40, 43, 45, 47, 51, 53–59, 60, 62–75, 78–79, 81, 86–90, 93–95, 96–152, 153–154, 157–159, 161, 165–169, 171–175, 177–181, 183–185, 189, 199–202, 204–205, 209, 211–216, 220–221, 223–229, 231–232, 234, 236–240, 242, 251, 258, 272, 278–280, 282–283, 289, 304, 328, 330–331, 333–334, 336–337, 343, 349–350, 355–356, 360, 362–369, 371, 373, 375, 378–379, 381–388, 390–391, 393–397, 412–414, 418–420, 422, 429–430, 432–433, 436, 442, 449, 452–453, 461–463, 466, 469–474, 480, 482, 484, 503–504, 506, 512, 528, 531, 557–558, 560–561, 564, 567, 572, 577–578, 580–581, 585–586, 593–595, 597, 599, 602–603, 619, 622, 624, 627–628, 647–648, 658–660, 662, 664, 674, 678, 680, 684, 686, 688, 700–701, 703, 712, 714, 737, 763, 794, 829, 874, 887, 913, 915–916, 924, 927–928, 936, 938, 942, 948, 952–954, 956, 971, 974, 985, 988–989, 992, 994–995, 998–999, 1001, 1003, 1005, 1009, 1020–1021, 1024–1025, 1030, 1035

Arany Jánosné Ercsey Julianna 97

Arany László 6, 37, 59, 151, 215, 221, 277, 328, 375, 379, 412–418, 421–422, 424, 428, 431–432, 435–436, 439, 445, 449–450, 452–470, 475, 481, 483–484, 500, 502, 559, 562, 567, 578, 581, 589, 593, 607, 614, 654, 708, 875, 877, 930–931, 955, 980, 989, 1005, 1010, 1025

Arany-Tóth Pál 689

Arcübasev, Mihail Petrovics 553

Arendorffer György 705

Ariosto, Lodovico 560

Arisztidesz l. Vajda János

Arisztophanész 101, 138, 853, 978

Arisztotelész 477

Asbóth János 6, 375, 411–413, 415, 417–418, 421–422, 424, 427–428, 431–433, 435–436, 444, 449, 452, 460, 465, 470, 475, 48l, 483, 497–504, 529, 557, 573–574, 595, 609, 625, 664, 708, 930–931, 936, 945, 950, 955, 971, 980, 989, 993, 1010

Asbóth Lajos 414

Asztalos Etelka 292

Attila 120, 604

Auerbach, Berthold 417

Augier, Émile 514, 561, 692–693, 986

Babay József 922

Babits Mihály 151, 337, 368, 505, 510, 646–647, 665, 688, 773, 816, 828, 881, 884, 979–980, 996, 1006, 1020

Bach, Alexander 12, 161, 251, 373, 484

Bach, Johann Sebastian 787

Bachofen, Johann Jakob 91

Bacon, Francis 82, 303

Badics Ferenc 654

Bajza Jenő 32, 380–381, 388–389, 393, 397

Bajza József 26, 47, 96, 117, 176, 200, 380, 484, 644, 971

Bakálovich Emma 627, 630–631

Baksay Sándor 7, 471, 505, 559, 711, 854, 910, 915–917, 922, 974, 1019, 1022

Bakunyin, Mihail Alexandrovics 839

Balassa János 550

Balassa József 761

Balassa László 996

Balázs Győző 174

Balázs Sándor 781

Bálek Veronika 626, 634

Ballagi Aladár 436, 948, 950

Balog János 110

Balogh Edgár 922

Balogh István 550

Balogh Károly 360

Balogh Károlyné 332

Balogh Zoltán 380–381, 389, 413, 415

Balzac, Honoré de 39, 65, 75–76, 79, 282, 443, 555, 692, 700, 752, 762, 769, 829, 846, 855, 863, 865, 875, 945

Bán Imre 755, 761

Bandakoff, Jurij 851

Bánffay Simon 251, 271

Bánffy Dezső 539, 541, 543–546, 716, 1000

Bánhegyi Jób 8

Bánkuty Ernő 654

Bánóczy József 549, 586

Bányai Elemér 183

Barabás Ábel 189

Barabás Miklós 46

Baránszky Jób László 152

Baranyi Imre 361

Baráth Ferenc 505, 549

Bárd Miklós 7, 684, 685–686, 689, 1019

Barna Izidor 570

Barna János 638

Bársony István 7, 306, 574, 783, 876, 909–910, 917–918, 922, 1019, 1022

Barta János 151–152, 270, 320, 361, 386, 482, 625, 718, 761, 884

Barta Lajos 776, 795, 898, 900

Bártfay László 102

Bartha Dénes 45

Bartha József 436, 557

Bartha Miklós 546, 570, 792, 804

Bartók Béla 41, 44–45, 682

Bartók Lajos 423, 447–448, 577, 759

Bartóky József 659

Bartos Róza 607, 615

Batthyány Géza 849

Batthyány Kázmér 185

Baudelaire, Charles 38, 40, 61, 384, 450, 564, 644–645, 657–658, 831, 837, 846, 1007, 1020, 1029

Bauer, Bruno 229

Bayer József 79, 196, 528

Bebel, August 771

Beck Lajos 689

Bede Jób 795

Bedőházy János 787, 795

Behrens, Peter 591

Beimel Ármin 36

Békeffy Antal 889

Beksics Gusztáv 270, 277, 325, 545, 574

Belcredi, Richard 23

Belia György 482

Belinszkij, Visszarion Grigorjevics 39

Bellamy, Edward 732

Béllyei Pál 665, 827

Belot, Adolphe 484

Bem József 327

Benczúr Gyula 591, 994

Bene Kálmán 151

Benedek Aladár 411, 418–419, 421–423, 429, 450

Benedek Elek 7, 465, 876, 919, 922, 1019, 1022

Benedek Marcell 8, 922, 996

Benedix, Roderic 486

Beniczky Emil 380

Benkó Imre 151

Benkő Etelka 861

Benkő László 857

Bentham, Jeremy 1002

Benyovszky Móric 307

Beöthy László 6, 36, 322–323, 324, 329, 929

Beöthy Ödön 271, 275

Beöthy Zsigmond 329, 414

Beöthy Zsolt 7–8, 98, 151, 174, 237, 314, 320–322, 325, 360, 374, 376, 378, 409– 411, 413, 415, 421–422, 431, 435–436, 444, 448–450, 452, 460, 475, 479–481, 483, 499–503, 512–513, 529, 531, 584, 586, 588, 595, 639, 682, 685, 689, 791, 877, 928, 929–940, 946, 948, 955, 973, 976–977, 980, 990–992, 994, 999–1000, 1005, 1009, 1012, 1014, 1018–1019, 1023

Béranger, Pierre Jean 173, 419, 449, 506, 559, 655

Berczik Árpád 510, 526, 527–528, 529, 561, 699, 884

Bérczy Károly 6, 31, 39, 199, 272, 327–329, 333–334, 364, 382, 561, 564, 817

Bercsényi Béla 526, 527, 528–529

Berecz Károly 29, 32, 199

Bergson, Henri 869

Bernard, Claude 549, 554, 956

Bernáth Dezső 739

Bernáth Gáspár 36

Bernhardt, Sarah 514, 850–851

Bernstein, Henri 1003

Bertha Sándor 44, 436

Bertha Zoltán 857

Berzeviczy Albert 25

Berzsenyi Dániel 47, 89, 619, 664, 1005

Bessenyei György 524, 934

Bethlen János 198

Bethlen János, id. 243

Beust, Friedrich 24

Biczó Ferenc 654

Bihari József 152

Bihari Péter 986

Bikácsi Endre 437

Bikácsi László 37, 398

Bilkei Ferenc 914

Bíró Lajos (író) 690, 828

Biró Lajos (zoológus) 550

Biró János 482

Bismarck, Otto 21, 297, 305, 798, 988, 1011

Bisson, Alexandre 516

Bisztray Gyula 37, 167–168, 222, 320, 625, 760–761, 795

Bitte Pál 889

Björnson, Björnstjerne Martinius 960

Blaha Lujza 187, 193, 517–518, 520

Bleyer Jakab 1013

Blok, Alexandr 1020

Bluntschli, Johann Caspar 428, 586

Bobok Ferenc 705

Bodenstedt, Friedrich 455, 562

Bodnár Zsigmond 7, 270, 277, 436, 481–482, 576–577, 581, 584, 937, 943, 944– 950, 980, 1023

Bogdányi Mór 574, 834

Boissier, Gaston 585

Bóka László 152, 625, 665–666, 779, 828, 857, 914, 954, 1002, 1006

Boldizsár Iván 922

Bolond Miska l. Tóth Kálmán

Bonfini, Antonio 725

Bónis Ferenc 45

Bonnard, Pierre 591

Borbély István 926

Borbély Margit 174

Boross Mihály 709

Borsos József 46

Bourget, Paul 830, 846, 849, 1022

Böcklin, Arnold 837

Bőhm Gusztáv 190

Bőhm Károly 549–550, 980, 998

Bölöni Farkas Sándor 244

Böszörményi Kati 155–156

Böszörményi László 374, 402, 441, 606

Brahm, Ottó 986

Brahms, Johannes 971

Brassai Sámuel 31, 84, 378, 580

Bresztovszky Ede 674, 828

Brisits Frigyes 996

Bródy András 779

Bródy Jakab 764

Bródy Sándor 7, 306–307, 311, 480, 482, 495, 513, 548, 554, 557, 569, 574–575, 681, 688, 690, 698, 702, 762–763, 764–779, 780, 783–785, 801, 803, 820, 824– 826, 831, 834, 838, 843, 846, 849, 858–859, 862, 866, 871–872, 875–876, 884, 898, 902, 905–906, 909, 913, 926, 957, 975, 1022, 1025–1028, 1030–1033, 1035–1036

Bródy Zsigmond 765

Browning, Robert 38, 560

Bruntière, Ferdinand 787, 1007

Buchinger Manó 828

Buckle, Henry Thomas 413–414, 429, 433, 484, 934, 986

Bucsánszky Alajos 36

Budai Ferenc 124

Buday Dezső 320

Buday József 549

Buday László 795

Budenz József 375, 585

Bulwer, Edward George 387

Bulyovszky Gyula 26, 31, 446, 589

Bunny, Rupert 557

Burger Gusztáv 888, 896

Burkchardt, Jakob 977, 986, 990–991

Burns, Robert 173, 429, 506, 559, 586

Buttler János 738–739

Büchner, Ludwig 83–84, 267, 350–351, 413–414, 508, 611, 831, 839, 928

Büky Irén 329

Bürger, Gottfried August 472

Byron, George Noel Gordon 118, 173, 341, 415, 419–420, 422, 429, 449, 455–456, 460, 506, 508, 559–560, 564, 586

Caesar, Caius Julius 314

Calderon de la Barca, Pedro de 865, 961

Camões, Luiz de 245, 300

Campanella, Tommaso 303

Carducci, Giosuè 657

Carlyle, Thomas 586, 865

Carrière, Eugène 434, 984

Casanova de Seingalt, Giovanni Jacopo 865

Cavour Camillo, di Benso 289

Cellini, Benvenuto 1028

Cervantes, Miguel de Saavedra 125, 281

Cézanne, Paul 590–591

Chamberlain, Houston 551

Chateaubriand, Francois-René de 91, 258

Chatrian, Alexander 444

Chevalier, Michel 274

Cholnoky László 501, 1028

Cholnoky Viktor 658, 674–675, 826

Chopin, Fréderic 794, 800

Cicero, Marcus Tullius 314

Claudel, Paul 552

Collins, Willkie 438

Comte, Auguste 40, 85, 407, 410, 549, 554, 945–946, 953, 973, 983

Concha Győző 84

Condillac, Étienne Bonnart de 85, 87

Cooper, James Fennimoore 890

Coppée, François 563, 892, 1020

Corbière, Tristan 1019–1020

Corneille, Pierre 208, 516

Corot, Camille 46

Correggio, Allegri Antonio 778

Courbet, Gustave 46, 87, 443

Curtius, Ernst 586, 986

Czakó Zsigmond 285, 342

Czibor János 848, 899, 901

Czine Mihály 779

Cziráky Antal 377

Czóbel Ernő 237

Czóbel István 854

Czóbel Minka 849, 854, 1029, 1031

Czuczor Gergely 26, 47

Csák Máté 110

Császár Elemér 152, 168, 183, 228, 436, 482, 496, 513, 529, 557, 647, 689, 940, 1013–1014, 1019, 1041

Császár Ferenc 29, 32, 397

Csapláros István 564

Csathó Kálmán 528

Csáth Géza 761, 816.

Csávolszky Lajos 441, 571

Csehov, Anton Pavlovics 562, 693, 701, 814, 818–820

Csengery Antal 6, 28, 30–31, 33–34, 36–37, 64–65, 78, 82, 85, 87, 91–93, 118, 120–121, 181–182, 203–204, 210, 213, 223–225, 234–235, 242, 245–246, 252, 256, 269, 270–277, 278, 280, 362–363, 365–366, 377, 379, 382, 402, 428–429, 431, 438, 448, 453, 456, 464, 483, 567, 709, 972

Csengery Antalné Kőnig Róza 272

Csengery Lóránt 277

Csepreghy Ferenc 6, 194, 518, 520–521, 528–529

Cserei Mihály 291

Csernátony Gyula 183

Csernátony Lajos 297, 440

Csernisevszkij, Nikolaj Gavrilovics 562

Cserzy Béla 761

Cserzy Mihály 7, 886, 918–919, 922, 1019, 1022

Csiky Gergely 7, 195, 208, 428, 447, 450, 486–487, 491, 511, 513, 515–516, 524, 527–529, 531, 560, 574, 589, 690–699, 759, 845, 945, 960–963, 965, 1023

Csillag Gyula 438

Csillag Szabina 958

Csiszár Béla 871

Csizmadia Sándor 7, 507, 660, 668–670, 672–674, 827–828

Csobán András 940

Csóka Rozália l. Kemény Sámuelné

Csokonai Vitéz Mihály 238, 300–301, 311, 624, 936

Csontváry Kosztka Tivadar 592

Csopey László 562

Csukási József 442, 572–573

Dalmady Győző 380, 382, 422, 451

Dániel Anna 565

Dániel pap l. Papp Dániel

Danielik János 252, 302

Dánielné Lengyel Laura 828

Dankó Pista 45, 518, 682, 905

D'Annunzio, Gabriele 869

Dante, Alighieri 48, 56, 61, 173, 239, 336, 361, 905, 972, 976

Darmay Viktor 6, 411, 418, 421, 423, 508–509, 593, 666

Darwin, Charles 80, 84, 410, 428, 436–438, 551, 597, 708, 831–832, 839, 993, 1002

Daudet, Alphonse 554–555, 563, 767, 886, 986

Daumier, Honoré 45–46, 591

D'Aurevilly, Barbey 556, 850–851, 1028

Dávid Gyula 482, 795

Dávidné Angyal Paula 871

Deák Farkas 277

Deák Ferenc 13, 15–16, 17–20, 22–25, 34, 37, 214, 221, 252–253, 256–257, 272–275, 279, 325, 379, 383, 388, 402, 404–405, 408–409, 433, 456, 484, 503, 523, 648, 745, 923–924, 989, 999

Deák Gyula 509

Deák Lajos 788

Deák Margit 922

De Coster, Charles 299, 742

Degas, Edgar 590

Degré Alajos 6, 26, 36, 321, 323–325, 326, 329, 751

Dehmel, Richard 672

Delacroix, Eugène 46, 443

Delavigne, Casimir 208

Dembinszky Henrik 493

Demény Mária 528

Demeter Imre 827

Dénes Klarissza 782

Dénes Tibor 871, 980

Dengi János 237

Denis, Michael 591

Derain, André 591

Déri Gyula 451, 590

Descartes, René 762

Dessewffy Aurél 275

Détsy Erzsébet 922

Dickens, Charles 38, 110, 188, 303, 312, 318, 323–324, 328, 415, 422, 429, 456, 473, 482, 552, 561, 705, 720, 736, 752, 780, 788, 863, 867, 931, 945, 986

Didier, Charles 438

Dilthey, Wilhelm 973

Diószegi András 857, 870–871

Dobai János 996

Dobroljubov, Nikolaj Alexandrovics 39

Dobrowszky 588

Dobsa Lajos 382, 394, 493, 524

Dóczi Lajos 6, 208, 447, 510, 523, 528–529, 560, 589, 668, 691, 759

Dóczy Jenő 151, 222, 665, 828, 940, 1006

Dohnány, Mikuláą 517

Dohnányi Ernő 45

Dolmányos István 545

Doppler Károly 192

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics 39–40, 149, 553, 556, 562, 701, 736, 760, 769, 829, 832, 852, 855, 876, 891

Dózsa György 110, 671, 684

Dömötör János 6, 398, 418, 423, 473, 504–505, 593

Dömötör Pál 183

Dömötör Sándor 482, 1019

Draper, Henry 433

Driesch, Hans 950

Drozt, Antoine Gustave 450

Dubetz József 371

Du Bois-Reymond, Emil 410, 972

Dugonics András 187

Dumas, Alexandre, id. 193, 321, 328, 450, 524, 561, 805, 831, 863

Dumas, Alexandre, ifj. 193, 208, 488–489, 514, 561, 692–693, 863, 986

Dumas, Jean-Baptiste André 80

Duncker, Maximilian 986

Duse, Eleonore 693

Dühring, Eugen 834

Dyck, Anthonis van 765, 778

Egressy Béni 43

Egressy Gábor 382

Eiffel, Alexandre Gustave 591

Elek Artur 871

Elek László 674

Elek Oszkár 320, 482, 680, 828

Eliot, George 429, 556, 561, 586

Előd Géza 398, 505

Ember Ernő 528

Ember Gyula 151

Emerson, Ralph Waldo 977

Emich Lajos 36

Endrődi Sándor 7, 183, 189, 414–415, 418, 423, 435, 560, 563–564, 578, 596, 607, 624–625, 647, 648–650, 653, 682, 689, 943, 981, 1021

Engels, Friedrich 65, 82–83, 270, 669, 834

Ensor, James 591

Entz Géza 84, 550

Eötvös József 23–24, 26, 51, 62–65, 74, 77, 82, 90, 93, 98, 112, 117, 123, 137, 149, 171, 176, 188, 194, 204, 233, 235, 238, 240–242, 245, 255–257, 269–271, 273, 278–279, 286, 317–318, 330–331, 334–335, 352, 355, 360–361, 363, 365, 369, 379–380, 390, 405, 407–409, 417, 479, 484, 498, 664, 690, 700, 702, 745, 760, 945, 950, 952, 956, 966–969, 999, 1005

Eötvös Károly 7, 186, 320, 923–926, 1019, 1022

Eötvös Lóránd 550

Erckmann, Émile 444

Ercsey Sándor 120–121, 151

T. Erdélyi Ilona 37, 53

Erdélyi János 6, 26–28, 30, 33–34, 37, 43–44, 47–57, 59, 61, 66–67, 79, 81–82, 85–86, 88–89, 94, 98, 101–102, 120, 127, 151, 155, 167, 176, 179–184, 199–202, 209, 222–226, 228–229, 231–232, 234–237, 239–242, 276–278, 280, 350, 355–356, 360, 363–366, 371, 378, 394, 396–397, 432, 438, 454, 619, 624–625, 927–928, 944, 949, 1001, 1009

Erdélyi Pál 320, 329

Erdmann, Benno 549

Erdmann, Johann Eduard 229, 233

Erdős Renée 771, 1031

Érdy Lajos 45

Erkel Ferenc 41–42, 44–45

Ervin l. Pompéry János

Essel András 537

Esterházy gróf 600, 604

Esze Tamás 174

Esztergályos Ágoston 183

Euripidész 516, 691

Fábián István 761

Fadrusz János 591

Falk Miksa 37, 252, 448

Falk Zsigmond 562

Fallenbüchl Zoltán 870

Fallenbüchlné Ambrus Gizella 871

Fallersleben, Hoffmann von 198

Faludi István 871

Faraday, Michael 80

Faragó József 922

Farkas Albert 559

Farkas Antal 7, 660, 670–671, 672–674, 1021

Farkas Gyula 436–437, 557

Farkas Imre 646

Farkas Olga 923

Fazekas Mihály 238, 301

Fáy András 26, 292

Fechtig Károly 44

Féja Géza 8, 481–482, 803

Fejes István 415, 422

Fekete József 576, 579

Feleky Géza 828

Feleky Miklós 192

Feltóthy Anna 329

Fénelon, François 303

Fényes Adolf 592

Fenyő László 673

Fenyő Miksa 665, 674, 779, 828, 838, 848, 871, 884, 1006

V. Ferdinánd 109

Ferenc József 13, 35, 224, 389, 403, 536, 538–539, 804, 899

Ferenczi Zoltán 8, 25, 270, 761, 922

Ferenczy Géza 152

Ferenczy József 168, 183, 320, 795

Ferenczy Károly 592

Ferrero, Guglielmo 1007

Festetics György 186

Festetics Leó 30

Feszl Frigyes 47

Feszty Árpád 305, 854

Feszty Árpádné 320, 736, 779

Feuerbach, Ludwig 39, 83, 229, 549

Feuillet, Octave 208, 303, 438, 450, 561, 993

Feydau, Ernest 450

Fielding, Henry 586

Fináczy Ernő 590

Fintha Dénes 277

Fiók Károly 909

Firduszi, Abū'l Kāsim Manşūr 560

Fischer, Kuno 960

Fitz Artur 228

Fitz József 884

Flaubert, Gustave 39–40, 61, 76–77, 82, 149, 299, 319, 384, 450, 555, 561, 701, 709, 762, 858, 863, 867, 877, 881, 956, 986

Focillon, Henry 47, 592

Fodor József 550

Forgács Ferenc 884

Forinyák Géza 253, 379

Fóris István 847

Fouillée, Alfred 946

M. Földes Anna 152, 779

Földes Mihály 665

Földessy Gyula 151, 625

Földi Mihály 665, 823, 828, 940, 1006

Förhécz József 482

Fraknói Vilmos 448, 725

France, Anatole 723, 865, 869, 877, 1002

Francke 588

Frank Ignác 377

Frankel Leó 666, 840

Frankenburg, Adolf 284

Franklin Benjamin 903

Franzén, Mikael 560

Fráter Erzsébet l. Madách Imréné

Fráter György l. Martinuzzi György

Fredro, Jan Aleksander 564

Freytag, Gustav 450

Friebeisz István 31

Fueter, Eduard 91

Futó Jenő 884, 914

Fülöp Viktor 320

Füst Milán 658, 828

Gaál István 914

Gaal József 102

Gaál Mózes 151

Gábor Andor 666

Gábor Géza 659

Gábor György 665, 827

Gagyhy Dénes 689

Gagyi Jenő 795

Gajári Ödön 574

Gál János 320

Galamb Sándor 222, 436–437, 482, 512–513, 517, 527–529, 557, 699, 782, 795, 914

Galeotto, Marzio 725

Galgóczi György l. Horváth János

Gálos Magda 857

Gálos Rezső 151

Garaboncziás l. Osvát Ernő

Garami Ernő 543, 575

Garay János 26, 51, 102, 198–199, 493

Gárdonyi Géza 7, 184, 306–307, 480, 517, 575, 659, 681, 715, 771, 778, 783, 785, 872, 876–877, 879–881, 885–888, 891, 898, 901–914, 917, 921, 1019, 1023, 1025, 1029–1031, 1035

Gárdonyi József 923

Gárdonyi Zoltán 45

Garibaldi, Giuseppe 289, 684

Garsin, Vszevolod Mihajlovics 553

Gaskell, Elisabeth Cleghorn 561

Gáspár Imre 564, 792

Gáspár Margit 699

Gauguin, Paul 590–591, 860

Gautier, Théophile 563–564

Gedeon Alajos 699

Gedeon Endre 329

Gedeon Jolán 564

Gedő Simon 360

Gelencsér Károly 37, 152

Gellért Oszkár 508, 658, 665, 828, 1006

Genthon István 592

Geréb Béláné 779

Geréb György 152

Geréb László 509

Gergely Gergely 482, 901, 914, 922

Gergely Pál 152, 590

Gerlach, Franz 91

Gerő Ákos l. Greguss Ágost

Gerő Ödön 828

Gerstäcker, Friedrich 450

Gervinus, Georg Gottfried 986

Ghyczy Kálmán 23, 273, 298

Giorgione da Castelfranco 1030

Glatz Károly 680

Glinka, Mihail Ivanovics 851

Gneist, Rudolf von 586

Gobineau, Joseph Arthur 551, 933, 935

Goda Gábor 828

Goda Géza 771, 816, 826, 828

Goethe, Johann Wolfgang 48, 56, 61, 122, 173, 239, 244, 354, 434, 516, 559–560, 564, 586, 628, 685, 956, 967–968, 970, 972, 1007

Gogh, Vincent van 590–591

Gogol, Nikolaj Vasziljevics 40, 62, 456, 494, 526, 552, 561–562, 692, 701, 705, 802

Goldmark Károly 44–45, 960

Goldzieher Ignác 866, 975

Goluchowsky, Agenor 17

Gombos Andor 196, 528

Goncourt-testvérek 515, 555, 586, 701, 829, 863, 875

Goncsárov, Ivan Alexandrovics 701

Gondol Dániel 561

Gopcsa László 914

Gorkij, Maxim 149, 361, 693, 771

Gorove László 298

Góth Sándor 774

Gottschall, Rudolf 434, 449–450

Goya y Lucientes, Francisco de 591

Gozsdu Elek 7, 306, 496, 501, 547–548, 553, 557, 764, 769, 776, 781, 784, 806, 813, 830, 831–838, 840, 843, 849, 857–858, 886, 905–906, 908, 1022, 1025, 1028–1032, 1034

Gozsdu Manó 831

Görgey Artur 27, 117, 246, 325

Gratz Gusztáv 406, 544

Gregorovius, Ferdinand 977

Greguss Ágost 6, 31, 33, 36, 85, 89–90, 151, 174, 183, 196, 213–214, 222–226, 228–237, 242, 320, 329, 334, 365–366, 379–382, 385, 438, 561, 625, 785–786, 928, 932, 940, 959, 984–987

Grieg, Eduard 794

Grimm, Jacob 986

Grünwald Béla 465, 468, 978

Guizot, François Pierre 87, 275, 484

Gulácsy Irén 901

Gulyás József 658

Gulyás Pál 436

Guyan, Jean-Marie 946

Gvadányi József 185, 238

Gyalui Farkas 792, 795

Gyarmathy Zsigmondné 886

Gyenes István 996

Gyergyai Albert 328, 564, 870–871, 996

Gyöngyösi István 110, 133, 948

Gyöngyösy László 151, 682, 689, 761

Györe János 189

Győrfi Ágnes l. Kemény Sámuelné

II. György (meiningeni herceg) 514

György Aladár 413–414, 418, 429, 432–433, 448, 562, 582, 584, 942

György Endre 414

György József 529

György Lajos 320, 761

György Oszkár 564, 673

Győry Aranka 174

Győry Vilmos 422, 450, 470, 560, 564, 586

Gyulai Ágost 45

Gyulai István 828

Gyulai Pál 6, 27–28, 30–31, 33–37, 39–40, 48, 51, 53, 59, 63–75, 77–79, 81, 85–91, 93, 96, 102, 112, 118–119, 127, 130, 138, 151, 156, 167–168, 170, 172, 179–185, 192–195, 197–222, 223–229, 231–233, 235–237, 240–242, 247, 261, 265, 270, 272–273, 275–281, 289, 294–295, 297, 301, 307, 314, 319–320, 325–329, 333, 335, 349–350, 360, 362–365, 372–374, 378–379, 381–382, 384–386, 388, 390–398, 409, 412, 415, 418–419, 422–423, 428–431, 433–436, 438–439, 443, 445, 447–449, 453–454, 465–466, 469–471, 473–474, 477, 479–483, 487, 490, 492–493, 501–502, 507–508, 513, 516, 529, 554, 557, 559, 561, 564, 571, 576, 578, 581, 583, 586–587, 589, 593, 607, 623–625, 639, 655, 665, 675, 680, 682, 684, 689–701, 724, 727, 739–740, 761, 767, 781–782, 785–786, 791, 793, 826, 829, 857, 861, 870, 878, 884, 892, 914, 916, 919, 923, 928–929, 931–932, 934, 936, 939–940, 942, 944–945, 950, 953, 956–957, 959, 963–965, 969–971, 974–975, 977, 984–989, 992, 995, 999, 1001, 1005–1006, 1009

Gyulai Pálné Szendrey Mária 211, 222

Gyulay Antal 197

Gyulay Antalné Hajós Sára 197

Gyulay Ferenc 197, 213

Gyulay Sándor 213

Hackländer, Friedrich Wilhelm 450

Hagymássy l. Tolnai Lajos

Hajdu Győző 816

Hajós Sára l. Gyulay Antalné

Halasi Andor 828

Halász Gábor 277, 360, 437, 558, 850, 857

Halász Imre 451, 590

Halmi Bódog 828, 884

Halmi Miklós 689

Hamsun, Knut 771

Hamvai Erzsébet 884

Hanák Péter 25, 406, 544–545

Hankiss János 320, 436, 508

Hantken Miksa 375

Hanuš, Jan Ignatz 380

Haraszti Gyula 151, 360, 436, 555, 563, 790–791, 795, 945

Harkness, Margaret 65

Harsányi Kálmán 659, 862

Harsányi Zoltán 638

Harsányi Zsolt 665

Harte, Bret 554, 886

Hartmann, Eduard von 946, 993

Hartmann János 689

Hatvany Lajos 151, 174, 221–222, 665, 689, 776, 779, 828, 869, 884, 940, 1006

Hauptmann, Gerhart 589, 771

Havas Adolf 564

Haydn, Josef 787

Haym, Rudolf 81

Haynald Lajos 958

Haynau, Julius Jakob 198, 295, 370

Hazucha Ferenc l. Kelmenfi László

Hebbel, Friedrich 604, 700, 960

Heckenast Gusztáv 36, 606–607

Hegedűs András 152

Hegedüs Géza 197, 529, 665, 698–699, 774

Hegedűs István 563–564

Hegedűs Lajos 192

Hegedűs Sándor 654

Hegedűs Sándor, ifj. 589

Hegedűsné Jókay Jolán 320

Hegel, Georg Wilhelm 81, 229, 284, 360, 397, 942, 950, 953, 956, 960, 964, 972–973, 986, 1002

Hegyi Gyula 389, 396

Heine, Heinrich 173, 177, 326, 419–420, 429, 449, 559–560, 564, 635, 649–650, 655, 657, 660–661, 678, 686, 798, 1008

Heinlein István 761

Heinrich Gusztáv 7, 559, 564, 581–582, 973, 978, 984, 992, 1009, 1010–1013, 1014, 1018–1019

Helfy Ignác 441

Hellwald, Friedrich von 986

Helmeczy József 789

Heltai Gáspár 725

Heltai Jenő 7, 661–663, 664–666, 771, 784, 824, 826–827, 876, 1021, 1031, 1034

Henszlmann Imre 396

Hentaller Lajos 831, 834

Herbart, Johann Friedrich 549

Herceg János 803

Herczeg Ferenc 7, 306, 513, 528, 574, 668, 690, 696, 698, 830, 861, 871–884, 885, 891, 902, 911, 918, 938, 1022, 1025–1026

Herczegh Matild 926

Herczog Ferenc l. Herczeg Ferenc

Herder, Johann Gottfried 225, 377, 933, 953, 986, 995, 1013, 1015–1018

Hérédia, José Maria de 563

Hermann István 152, 222, 361

Hermann Ottó 550, 681, 831, 840

Herzen, Alexander Ivanovics 390, 494

Hettesheimer Ernő 151

Hettner, Hermann 987

Hevesi Ákos 869

Hevesi András 828

Hevesi József 569, 576, 579

Hevesi Lajos 593

Hevesi Sándor 517, 528

Heyse, Paul 869

Hildebrand, Adolf 591

Hildebrandt, Hans 47, 592

Hízli József l. Zalár József

Hodinka László 564

Hóeke Menyhért l. Tömörkény István

Hofbauer Aladár 996

Hofbauer László 436, 654, 914

Hoffmann István 873

Hofmann István 197

R. Hoffmann Mária 996

Hoitsy Pál 546, 831

Holbach, Paul Heinrich Dietrich 85

Holló Lajos 569

Hollósy Simon 592, 806–807

Homérosz 56, 61, 101–102, 148, 239, 564

Homok l. Cserzy Mihály

Homonnai Béla l. Vajda János

Hont Ferenc 529

Horatius Flaccus, Quintus 101, 391

Horlai Györgyné 53

Horn Ede 297

Horthy Miklós 913

Horváth Cyrill 8, 183, 1018–1019

Horváth Emil 1008

Horváth Gyula 569–570

Horváth János 59, 88–89, 94, 152, 168, 174, 216, 222, 270, 367–368, 436–437, 557–558, 564, 638, 647, 654, 665, 679–680, 689, 828, 863, 871, 884, 987, 989, 992, 994–996, 1008–1011, 1018–1019

Horváth Károly 361

Horváth Mihály 299, 725

Horváth Zoltán 544

Hrabovszky Lajos 847

Hubay Jenő 45

Hugo, Victor 38–39, 70, 173, 243–244, 286–287, 290, 299, 310, 319, 419–420, 422, 443, 449, 506, 556, 559, 564, 571, 841, 954, 1007, 1020

Humboldt, Alexander von 81

Hunfalvy János 231, 378

Hunfalvy Pál 378, 550

Hunyady Margit 765

Huysmans, Joris Karl 552

Ibsen, Henrik 38, 40, 61–62, 220, 356, 513, 516, 563, 565, 573, 589, 667, 684, 692– 693, 705, 964–965, 971, 1016

Iduna l. Szász Póli

Ignotus (Veigelsberg Hugó) 7, 435, 546, 566–567, 569, 595, 624–625, 654, 659, 660–661, 664–665, 673–675, 680, 684, 689, 779, 795, 803, 816, 824–828, 854, 857, 868, 870, 884, 901, 922–923, 981–982, 996–1006, 1021, 1023

Ijjas Antal 922

Illés Béla 761

Illés Endre 823, 871

Illés Jenő 779

Ilosvai Selymes Péter 102, 113, 119, 187, 368

Imre Sándor 689

Imrey Árpád l. Zempléni Árpád

Inczédy László 7, 569, 577, 593, 656, 658, 834, 1021

Ingres, Jean Auguste Dominique 443

Ipolyi Arnold 177, 276, 382

Irányi Dániel 441

Irmei Ferenc 940

Irwing, Washington 328, 455, 732

Istóczy Győző 536

I. István 394, 432

Iványi József 838, 840

Iványi Ödön 7, 547, 573, 702, 753, 769, 780, 820, 838–848, 975, 1021–1022, 1026

Izabella királyné 249

Izsák József 761

Izsó Miklós 47, 591

Jacobsen, Jens Peter 1007

Jakab Ödön 482, 659, 791–792, 909, 1007

Jámbor Pál 343

Jancsó Benedek 680, 842

Janin, Jules 438, 450

Jánosi Ferenc 84

Jánosi Gusztáv 560, 564

Janovits Jenő 528, 692, 699

Jánszky Lajos 796

Járosi Andor 795

Jászai Mari 559, 627

Jaurès, Jean 771

Jellačić, Josef 109

Jendrassik Ernő 550

Jeszenszky Damó 796

Joachim József 962

Jócsik Lajos 849

Jókai Jolán 297

Jókai Mór 6, 26, 28–31, 33, 35–36, 39, 62–63, 65–66, 69, 72, 74–75, 77–79, 84, 86, 86, 88–89, 91, 102, 143, 149, 171, 185–186, 188, 199, 201–202, 204, 207, 210–213, 215, 223, 242, 246, 259, 278, 280–283, 284–321, 322–328, 330–331, 362–364, 369, 373, 375, 379, 381–383, 394–395, 411, 415–418, 424–425, 427, 430, 434, 444, 446, 448, 450, 453, 477, 479, 481–482, 486, 493, 503, 516, 520, 528, 531, 574, 628, 701, 703, 705, 709, 711, 716, 719–720, 723, 725, 734, 736, 755, 759, 762–763, 785, 829, 845, 871–872, 876–877, 902, 908, 911, 916, 924–925, 931, 956, 966–969, 971, 975, 1009, 1020, 1026–1029

Jósika Kálmán 425, 444, 526, 527, 528–529, 574

Jósika Miklós 26, 72, 211, 244–245, 285, 291, 318, 326–327, 714, 975

Józsa Gyuri 656

II. József 308, 948, 958

József királyi herceg 589

József Attila 152, 368, 615, 669, 673, 998

Józsika Júlia 79

Juhász Géza 816

Juhász Gyula 368, 618, 624, 646, 665, 673, 887, 901, 914, 918,

Justh Gyula 848

Justh Zsigmond 7, 435, 548, 557, 628, 702, 745, 763–764, 769, 773, 780, 784, 813, 825, 829–832, 835, 837, 847, 848–857, 858–859, 863, 872, 875, 886, 891, 892, 905, 1022, 1025–1026, 1028–1029, 1032, 1035

Kaas Ivor 444, 504, 574

Kabos Ede 569, 784, 808, 816, 826, 828, 975

Kádár Endre 665, 828

Kádár István 102

Kadosa Marcell 658

Kaffka Margit 760, 795, 830, 881, 884

Kákay Aranyos l. Ábrányi Kornél ifj. és Kecskeméthy Aurél

Káldor Márton 45

Kálniczky Géza 761

Kálvin János 470

Kamarás Béla 361

Kampis Antal 592

Kant, Immanuel 83, 434, 549, 963

Káplány József, ifj. 183

Kara B. Győző 699

Karácsony Sándor 761

Kardeván Károly 360–361

Kardos Lajos 151

Karinthy Frigyes 828

Karlovszky Bertalan 557, 858

Kármán Mór 360

Károlyi Árpád 276

Károlyi István 36

Károlyi Mihály 687

Károlyi Sándor 666

Kárpáti Aurél 665, 779, 828, 871

Karsvay Ágoston 377

Kassák Lajos 668–670, 673, 674, 828

Katona József 93, 115, 143, 213–214, 282, 301, 384, 829

Katona Lajos 7, 991, 1009, 1013–1019

Katona Piroska 923

Kautz Gyula 375, 377

Kazár Emil 781

Kazinczy Ferenc 34–35, 47, 96, 274, 275, 430, 581, 987, 990–991, 1005

Kazinczy Gábor 36, 287, 438, 484

Kean, Charles 514

Keats, John 38, 1020

Kecskeméthy Aurél 37, 444, 465, 567–568, 606

Keglevich Béla 185

Keglevich Imre 849

Kéky Lajos 37, 168, 189, 436, 451, 528, 625, 689, 901, 914, 922–923, 940

Kelemen Ferenc 914

Keller, Gottfried 39, 374, 450, 956, 960, 964, 994, 998

Kelmenfi László 29

Kemény Ágnes 243

Kemény Anna 243

Kemény Dénes 243–244

Kemény Gábor 779

Kemény G. Gábor 565

Kemény János 254

Kemény János (K. Sámuel fia) 243

Kemény Károly 243

Kemény Pál 244

Kemény Pólika 244

Kemény Rozália 243

Kemény Sámuel 243

Kemény Sámuelné Csóka Rozália 243

Kemény Sámuelné Győrfi Ágnes 243

Kemény Simon 243

Kemény Zsigmond 6, 15, 18, 28–31, 33–34, 36, 39, 62–66, 73–79, 81, 87, 89, 91–94, 97–98, 106, 112, 134, 142–143, 149, 151, 160, 169, 178, 181, 199, 201, 202–204, 206, 210–211, 221, 223, 225, 227–228, 234–235, 240–242, 243–270, 271–272, 275–276, 278–280, 283, 287, 289, 291, 313, 317, 319, 321, 325, 327–328, 330, 345, 354–360, 362–366, 369, 377, 379, 382, 390, 394, 397, 407, 413, 415, 417, 430, 432, 438–439, 442, 444, 450, 453, 471, 477, 483, 493, 498, 501, 510, 512, 566, 664, 703, 709, 714, 723, 737, 743, 745, 785, 793–794, 803, 829–830, 916, 931, 937, 942, 950, 952, 956, 963, 966–967, 969–971, 999, 1003, 1005

Keményfy János 761

Kenedi Géza 926

Kenyeres Imre 513

Képes Géza 565

Kerecsényi Dezső 884

Kerekes György 625

Kerényi Frigyes 154, 160–161

Keresztury Dezső 8, 151–152, 270, 436, 901

Kernstock Károly 592

Kerr, Alfred 569, 1004

Keszler József 791, 971, 1008

Keyserling, Edward 950, 952

Khuen-Héderváry Károly 544

Kielland, Alexander Lange 586

Kipfelhauser l. Tóth Kálmán

Kipling, Rudyard 938

Király György 996

Király István 723, 760–761

Kisfaludy Károly 47, 295, 300, 324, 425, 524

Kisfaludy Sándor 186, 395, 924, 936

Kispéter András 901

Kiss Bálint 46

Kiss Ernő 761

Kiss Ferenc 321

Kiss Gizella 857

Kiss József 7, 220, 423, 472, 506, 593, 633, 637, 644, 647, 650, 659, 662–665, 674– 680, 686, 835–836, 854, 862, 906, 951, 954, 1005, 1021, 1032

Kiss Károly l. Zilahy Károly

Kiss Lajos 980

P. Kiss Sándor l. Vadnay Károly

Klages, Ludwig 950

Klaniczay Tibor 8

Klapka György 246

Klenner Ferenc 761

Klopstock, Friedrich Gottlieb 336

Kóbor Tamás 569, 666, 675, 680, 784–785, 823, 824–825, 827–828, 860

Kodály Zoltán 41, 43, 45, 187, 518

Kokas Endre 557, 590

Koller István 647

Kolosvári Aladár 470

Kolta Ferenc 816

Koltai Virgil 151

Komjáthy Jenő 7, 84, 220, 337–338, 423–424, 560, 576, 579, 593, 597, 613, 623– 625, 638, 639–647, 650, 666, 673, 678, 680, 872, 943–944, 950, 993–994, 1007, 1020–1021, 1024

Komjáthy Vidor 647

Komlós Aladár 59, 84, 152, 168, 173–174, 183, 222, 270, 320, 394, 398, 437, 451, 470, 482, 505, 509, 558, 565, 590, 624–625, 638, 647, 654, 658, 665, 673, 680, 689, 779, 828, 914, 954, 1006

Komócsy József 380, 422, 451, 481

M. Kondor Viktória 406

Kónyi Manó 25

Korányi Frigyes 550

Kornis Gyula 884

Koroda Pál 638, 665–666

Korvin János 221

Kosáry Domokos 270

Kossalkó János 247

Kossuth Lajos 13, 20–21, 32, 51, 65, 124, 220, 245–246, 251–252, 254, 256, 266, 271, 287, 289, 297, 324, 332–333, 342, 357, 408, 433, 441, 466, 497, 503, 536, 598, 606, 648, 707, 740, 903, 923–924, 936, 989

Kosztolányi Dezső 328, 368, 435, 508, 513, 624, 646, 649, 654, 665–666, 680, 688–689, 816, 826, 828, 901, 1022

Kovács Ágnes 922

Kovách Aladár 689

Kovács Dezső 805, 813, 816

Kovács Éva 47

Kovács Ferenc 398

Kovács István 853

Kovács János 120

Kovács József 133

Kovács Kálmán 37, 79, 168, 222, 398

Kovács Lajos 244–247, 271, 287

Kovács Mihály 46

Kovács Pál 322

Kovács Sándor 923

Kozma Andor 7, 174, 470, 529, 564, 664–665, 680, 684–685, 689, 909, 922, 940, 999, 1004, 1019

Kozma Vazul 28, 38

Kozocsa Sándor 398, 624, 857

Kozubovszky Bódog 832

Kölcsey Ferenc 29, 42, 47, 89, 128, 198, 241, 360, 599, 944, 1005

Kőnig Róza l. Csengery Antalné

Köpe Lajos 804

Köpe Zoltán l. Thury Zoltán

Kőrösi Csoma Sándor 300

Körösi László 940

Köteles Sámuel 243

Kövér Lajos 383, 524

Kráhl Vilmos 761

Kramer Marianne 492, 529

Kraszewski, Józef Ignacy 564

Krátky l. Vajda János

Kratochvill Georgina 600–604, 606, 610, 612, 616–621, 625

Kristóf György 320, 360, 470, 638, 689

Kriza János 50, 211, 217

Krúdy Gyula 283, 320, 328, 501, 654, 658–659, 760, 762, 776–777, 784, 795, 816, 818, 822–823, 826, 828, 846, 900, 1022, 1028, 1030

Kulcsár Pál 853

Kun Sámuel 549

Kuncz Aladár 828, 890, 901, 996

Kunfi Zsigmond 320

Kuthy Lajos 323, 325, 568

Külföldi Viktor 444, 537

Labiche, Eugène 514, 524

Laborfalvi Róza 286, 288, 301, 303, 320

Lackó Márton 803

Laczkó Géza 940, 1019

Lagerlöf, Selma 759

Lajta Béla 592

Lakatos Károly 831

Lamartine, Alphonse de 87, 91, 173, 258, 341, 360, 559

Lamberg Ferenc 332

Lamennais, Félicité Robert 97

Lamettrie, Julien Offray de 85

Lampérth Géza 659, 939

Landerer Lajos 36

Láng Lajos 413, 434, 574

Lange, Friedrich Albert 834, 946

Langrand-Dumonceau, André 302

Lantos l. Tóth Ede

Lányi Géza 682

Lassale, Ferdinand 428, 817

Laube, Heinrich 515–516

Lauka Gusztáv 451

Lavigne, Ernest 832

Lázár Béla 654, 779, 846, 848, 865, 870, 884, 1006–1008, 1024

Lázár György 803

Le Bon 933, 935

Lechner Károly 794

Lechner László 549

Lechner Ödön 591–592

Lechner Tibor 950

Le Dantec, Felix 1007

Léderer Béla 975, 977, 980

Legouve, Ernest 208, 450

Légrády Károly 704

Lehr Albert 998

Leibniz, Gottfried Wilhelm 1018

Lemaître, Jules 569, 863, 993, 1007

Lenau, Nikolaus 443, 449, 559–560, 565, 685

Lendvayné Hivatal Anikó 194

Lengyel Balázs 666

Lengyel Béla 550

Lengyel Dénes 320–321

Lengyel Katalin 564

Lengyel Lajos 361

Lengyel Miklós 168

Lenhossék Mihály 550

XIII. Leó pápa 552

Leopardi, Giacomo 560, 564, 609

Le Play, Fréderic 849

Lermontov, Mihail Jurjevics 415

Lermontov 429, 455–456, 559, 562

Le Sage, Alain René 310

Lessing, Gotthold Ephraim 800

Lévay József 6, 27–28, 30, 34, 167–168, 169–171, 172, 174, 181, 199, 220–221, 363, 378–379, 381, 422, 469, 593, 623, 974

Lewes, George Henri 586

Liebig, Justus von 80–81, 83, 428

Liezen-Mayer Sándor 806

Lindau, Paul 449

Lipcsey Ádám 889

Lippay Zoltán 761

Lisle, Leconte de 560, 563

Liszka Béla 237

Liszkai Pap Imre 156

Lisznyai Kálmán 6, 26, 34–35, 132, 173, 175, 176–177, 182, 199, 202, 295, 322, 606

Liszt Ferenc 41–42, 44, 45

Lombroso, Cesare 552, 549

Longfellow, Henry Wadsworth 173, 429,449

Lonkay Antal 448

Lónyai Gábor 252

Lónyai Mária 252

Lónyay Menyhért 24, 273

Loósz István 654

Lóránt Péter 771

Losonczy László 195

Loti, Pierre (Julien Viaud) 860

Lotze, Hermann 946

Lovass Gyula 838

Lovászy Márton 569

Lovik Károly 7, 816–823, 828, 876, 1022, 1030

Lovrich Gizella 782

Lowe, Bruce 817

Löher, Franz von 372

Lőrinczy György 689, 761

Ludvigh János 297, 302

Ludwig, Otto 964

Lukács György 152, 361

Lukács Gyula 840

Lukács Lajos 25, 378

Lukács Móric 90–93, 331

Lukácsy Sándor 320, 803, 838, 914, 926

Lukanics Ottilia 303

Lukesch István l. Inczédi László

Lustkandl Vencel 22

Lyka Károly 828

Macaulay,Thomas Babington 64, 82, 91–93, 215, 251, 275, 276, 321, 429, 484, 560, 586, 972

Macchio, Florian 27

Mach, Ernst 993

Madách Aladár 578–579, 640

Madách Imre 6, 61, 65, 67, 70, 83, 89, 127, 134, 224, 234–235, 256, 267, 280, 289, 306, 320–321, 330–361, 378, 382, 407, 412, 414, 459, 578, 613, 664, 706, 740, 951, 987–988, 993

Madách Imre, id. 330

Madách Imréné Fráter Erzsébet 332

Madách Imréné id. Majtényi Anna 330, 332

Madách Károly 330, 332

Madách Pál 330, 332

Madácsy László 901

Madarász Flóris 884, 914

Madarász József 246, 402, 447

Madarász László 287

Madarász Viktor 46

Maeterlinck, Maurice 552, 869, 1020

Magda Sándor 94

Magyar István 530

Mahotka Jenő 37

Maillol, Aristide 591

Maine, Henri Sumner 586

Majláth György 24

Major Ervin 45

Majtényi Anna l. Madách Imréné, id.

Majtényi Mihály 666

Makai Emil 7, 306, 646, 662, 663–665, 666, 1021

Makkai Sándor 685

Mallarmé, Stéphane 1019

Malom Lujza 244

Malonyai Dezső 557, 824, 825, 826–828, 849, 876, 892

Manet, Édouard 46, 590, 1030

Mann, Thomas 149, 869, 947

Manzoni, Alessandro 723, 738

Márai Sándor 884

Margitay Dezső 529, 831

Margó Tivadar 84, 550

Mária Dorottya 939

Mária Terézia 958

Mark Twain 554, 732, 913, 1026

Márki Sándor 277

Markó Károly 46

Márkus Miksa 513

Markusovszky Lajos 550

Márky Imre 901

Marryat, Frederick 890

Martinkó András 270

Martinkovics László 529

Martinovics Ignác 330, 740

Martinuzzi György 243–244, 249, 262

Márton Ferenc l. Abonyi Lajos

Marx, Karl 83, 413, 428, 580, 669, 771, 817, 834, 952–954, 1002–1003

Máthé-Haupt György 565

Matisse, Henri 591

Mátrainé Matthias Varga Róza 658

Mátray Gábor 42

Mátyás király 55, 102, 221, 244, 327, 503,991

Mátyás Sándor 689

Mauks Ilona 703, 705, 707–708, 719, 761

Mauks Kornélia 761

Mauks Mátyás 703, 705

Maupassant, Guy de 319, 554, 563, 701, 769, 806, 829, 846, 867, 881, 904, 911, 1030

Mayer, Robert 80

Meancsek István 177

Mednyánszky Alajos 110

Mednyánszky László 592, 825, 854–855

Medveczky Frigyes 549, 980

Méhes Sámuel 244–245

Mehner Vilmos 576

Melich János 689

Mellinger Kamilla 237

Meltzl Hugo 201, 582

Mentovich Elek 787

Mentovich Ferenc 83–84, 205, 453, 787

Méray Horváth Károly 835–836, 905

Méreiné Juhász Margit 761

Merényi Ferenc 47

Merényi Oszkár 689

Mérimée, Prosper 555, 865

Mészáros Károly 442

Mészáros Lázár 493

Mészáros Zoltán 228

Meyer, Conrad Ferdinand 299, 586–587, 956, 977, 994

Mezei Ernő 926

Mezei József 94, 761, 914

Michelet, Jules 87, 484

Mickiewicz, Adam 60, 564

Mihalovich Ödön 45

Mikes Kelemen 310

Mikes Lajos 954

Miklós Jenő 828

Miklóssy János 838

Mikó Imre 379

Mikszáth János 703

Mikszáth Kálmán 7, 39, 77, 188, 220, 281, 283, 307–308, 312, 316–37, 320–322, 326, 329, 417, 480, 482, 484, 492, 502, 528, 546, 548, 554, 557, 567, 574–575, 593, 695, 697–698, 701, 702–761, 762–763, 765, 768–769, 774–775, 779, 781, 783, 785–786, 791, 803, 818, 820, 824, 832, 836, 838, 842–843, 845–846, 848, 852, 855, 857, 865–866, 871–872, 875–877, 885–891, 901, 905, 909, 914, 916, 921–922, 931, 940, 956, 975, 993, 1005, 1020–1021, 1024–1026, 1028–1036

Mikszáth Kálmánné l. Mauks Ilona

Mikulics Károly 183

Milkó Izidor 624

Mill, John Stuart 82, 428–429, 431, 433, 459, 465, 498, 501, 549, 1002

Millet, Jean François 46

Milton, John 336, 560

Minay Lajos 320

Mirbeau, Octave 1004

Mistral, Frédéric 886

Mitrovics Gyula 151, 222, 237, 940

Mocsáry Lajos 298, 343, 405, 408, 440–441

Moldován Gergely 974

Moldvai Klára 437, 451

Moleschott, Jacob 83, 413

Molière 134, 171, 208, 212, 393, 455, 564, 586, 853

Molina, Tirso da 865

Molnár Erik 25, 406, 545

Molnár Ferenc 513, 690, 696, 698, 784, 803, 824, 826–827

Molnár Géza 665–666

Molnár György 517

Molnár Jenő 926

Molnár Pál 529

Molnár Péter 922

Mommsen, Theodor 91, 986

Monachus l. Papp Dániel

Monet, Claude 46, 590

Montaigne, Michel Eyquem de 1018

Montépin, Xavier-Aymon de 588

Montesquieu, Charles de Secondat 1002, 1018

Moore, George 173, 559

Móra Ferenc 715, 887, 892–893, 901, 918

Móricz Zsigmond 5, 40, 62, 68, 77, 99, 123, 141, 151, 184, 283, 313, 320, 369, 476–477, 481–482, 517, 528, 567, 681, 624, 638, 659, 665, 672, 689, 697–698, 712, 737, 742, 760, 776, 828, 830, 881, 887, 898–901, 907, 923, 1020, 1022–1023, 1037

Morus, Thomas 303

Morvay Győző 360, 954

Mosonyi Mihály 41–45

Mozart, Wolfgang Amadeus 787

Mörike, Eduard 964

Mun, Albert de 849

Munch, Edward 591

Munkácsy Mihály 47, 502, 591–592, 825, 850, 1008

Musset, Alfred de 560, 564

Müller Emil 36

Müller, Max 985

Müller Miksa 586

Nacsády József 321, 761, 901

Nádasdy Tamás 206

Náday Pál 895

Nagy Bella 306

Nagy Endre 776, 779, 926

Nagy Ignác 26–28, 32, 98, 180–181, 189, 323

Nagy István 795

Nagy Iván 341, 343

Nagy József (19. sz.) 950

Nagy József (20. sz.) 954, 996

Nagy Lajos 1022

Nagy Miklós (19. sz.) 445

Nagy Miklós (20. sz.) 270, 320–321, 565, 803

Nagy Mór 560

Nagy Pál 914

Nagy Péter 429, 564

Nagy Sándor (20. sz.) 152, 320, 761

Nagy Sándor (Eger) 914

L. Nagy Zsuzsa 545

Nagyatádi Szabó István 668

I. Napóleon 304, 602, 740, 947

III. Napóleon 252, 255, 289, 305, 988

Naszódi Zsigmond 827–828

Nedeczky István 22

Negri, Ada 672

Négyesy László 151, 168, 231, 233, 237, 360, 761, 940, 995

Némedy Gyula 931

Neményi Ambrus 570

Németh Antal 360

Németh Béla 926

Németh G. Béla 37, 277, 378, 437, 470, 504, 590, 647, 940, 979–980

Németh János l. még: Szentirmay Elemér

Németh János 183

Németh Lajos 592

Németh László 270, 436, 467, 481–482, 503–504, 557, 581, 625, 665, 857, 980, 1006

Nendtvich Károly 80

Névy László 434, 586, 942–943

Niebuhr, Barthold Georg 90–91, 1008

Nietzsche, Friedrich 406–407, 409, 433, 437, 551–552, 579, 597, 800, 947, 949, 977–978, 1002, 1007

Nisard, Désiré 559, 585

Nógrádi László 320

Nopcsa László 294

Novák Sándor 174

Nyekraszov, Nikoláj Alexejevics 563, 1056

Obernyik Károly 189, 690

Oersted, Hans Christian 80

Ohnet, Georges 303, 561

Oláh Gábor 680, 689, 761, 884, 914, 940, 980

Oláh Károly 28

Oláh László 914

Oravecz Ödön 761

Orbán Pető 28

Orlai Petrich Soma 46

Ortutay Gyula 901, 922, 1019

Osszián 102, 128

Osvát Ernő 654, 803, 816, 828, 923

Osváth Béla 196–197, 529

Osztrovszkij, Alexandr Nikolajevics 692

Ozoray Árpád 563

Ökrös Irén 183

Paál László 591, 1008

Pach Zsigmond Pál 25, 545

Pais Dezső 270, 360, 437

Pákh Albert 30–31, 33, 181, 199–201, 204, 213, 233, 252, 274, 288, 381, 394, 453

Paku Imre 638

Palágyi Lajos 7, 509, 579, 597, 613, 624–625, 641, 657, 660, 667–668, 673, 838, 951, 953

Palágyi Menyhért 7, 360, 481–482, 502, 530, 576, 578–579, 595, 624–625, 640–641, 647, 649, 654, 657, 664, 673, 684, 689, 937, 940, 943–944, 950–954, 956, 980, 982, 1023

Pálffy Albert 6, 26, 321, 324, 325–326, 329, 493

Pállya Márton l. Fenyő Miksa

Palmer Kálmán 654

Palmerston, Henry John 252

Pálóczi Horváth Ádám 43

Pálóczy Lipót 438

Palotás Fausztin 889

Pamlényi Ervin 25, 406, 545

Pándi Pál 53, 59, 270

Pap Endre 29

Pap Károly 529, 940, 996

Papp Dániel 7, 480, 495–496, 548, 664, 773, 781, 783–786, 796–803, 824, 826, 872, 885–886, 909, 1022, 1025, 1027, 1029–1032, 1035

Papp Ferenc 222, 270, 451, 513, 823

Pascal, Blaise 613

Pasteiner Gyula 980

Pasteur, Louis 80

Paszlavszky Sándor 509

Pásztor Árpád 623

Pataki Dániel 198

Pataki Emilia 198

Pater, Walter 551

Patthy Károly 980

Pauer Imre 83–84

Paul Sándor 529

Paulay Ede 515–516, 528, 559

Pauler Gyula 85, 429, 549–550

Pauler Tivadar 377

Paulovics István 329, 638

Paulsen, Friedrich 549

Payr Sándor 914

Péczely József, ifj. 96

Péczely Ödön 557

Pekár Gyula 668, 849, 852, 854, 870, 980, 1025

Pekry (Pekár) Károly 564

Perczel Etelka 384

Perényi József 320, 529, 564, 699

Perret, Auguste 591

Pesty Frigyes 51

Petelei István 7, 480, 496, 501, 546, 553–554, 557, 577, 766, 776, 781–783, 785–786, 787–795, 797, 806, 813, 823–824, 838, 842–843, 852, 885–886, 889, 891, 908, 931, 957, 975, 1007, 1022, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034–1036

Petelei Istvánné Korbuly Irma 792

Péter László 901

Péterfy Emil 572

Péterfy Jenő 7, 151, 174, 228, 234, 270, 277, 315, 320, 329, 427, 431–432, 441, 450, 466, 497, 503, 529, 557, 571, 576, 579, 582, 586, 589, 593, 666, 699, 701, 779, 795, 828, 845–846, 848–850, 857, 884, 922, 929, 932, 936–938, 940, 944, 949, 956, 957–980, 982–983, 989, 992, 994, 998, 1004, 1023, 1029

Péterfy József 957

Pethes Imre 774

Pethő Gergely 725

Petőfi Sándor 6, 26, 30, 32, 35–36, 43, 47–63, 65, 67–68, 86, 89, 91, 96–98, 100–104, 108–111, 117, 119, 121–123, 126–129, 132–133, 138, 141, 147, 150–157, 160, 166–168, 170–181, 183–184, 198–202, 206, 209, 215–216, 221, 224–226, 230, 232–233, 236, 239–240, 246, 277–278, 280, 284–286, 288, 295–296, 301, 306, 313, 316, 320–321, 331, 337, 342, 356, 360, 366–367, 369–371, 373–374, 388, 391, 394, 397–398, 419, 432–433, 436–437, 444, 453, 455, 465, 470, 472, 494, 503, 505, 508, 509, 558, 582, 595, 597–598, 602–603, 608, 614–615, 619, 621–622, 624–625, 637–638, 647–649, 654–655, 658, 665, 673–674, 680–681, 688–689, 703, 714, 804–805, 887, 914, 924, 936, 938, 951–954, 974, 984, 989, 993, 1001, 1005, 1035

Petőfi Zoltán 117

Petrarca, Francesco 560

Petz Gedeon 1013

Pfeiffer Ferdinand 587

Picasso, Pablo 591

Pikler Károly 550

Piloty, Karl von 443

Pintér Jenő 8, 590, 1013, 1019

Pissarro, Camille 590

Pitroff Pál 329

Planche, Gustave 87–88, 91, 203

Platón 101, 978

Plautus, Titus Maccius 516, 853–854

Poe, Edgar Allan 173, 563, 644, 800, 805

Pogány József 151, 680

Poitou, Eugène 226

Polgár Ödön 197

Pólya József 83

Pompéry János 31

Pongrácz István 728

Pongrácz Károly 728

Ponori Thewrewk Emil 45

Ponson du Terrail, Pierre-Alexis 588

Pope, Alexander 391

Porzó l. Ágai Adolf

Pósa Lajos 7, 659, 681–682, 684, 688, 905, 910, 1019

Privitzer László 29

Prohászka Ottokár 552, 914

Prónay Emília 332

Protmann, Josef 15, 31

Proust, Marcel 727

Pröhle Vilma 360

Pukánszky Béla 378, 436, 557

Pukánszkyné Kádár Jolán 529

Pulszky Ágost 550, 1016

Pulszky Ferenc 325

Puruczki Béla 482

Puskin, Alexandr Szergejevics 39, 60, 62, 415, 422, 429, 328, 390, 455–456, 460, 552, 561–562, 701, 820

Ráby Mátyás 308

Racine, Jean de 208, 691, 961

Radákovics József l. Vas Gereben

Ráday Gedeon 324

Radnai Oszkár 151

Radó Antal 556, 559–560, 563–564, 761

Rajka László 320

II. Rákóczi Ferenc 110, 740

I. Rákóczi György 249, 259

Rákóczy János 332

Rakodczay Pál 197, 360, 529, 589, 945

Rákosi Jenő 6, 395, 425–427, 434, 436, 439, 442–444, 447, 451, 476, 479, 510–513, 520, 521–522, 523, 528–529, 545, 557, 572–574, 589–590, 685, 691, 759, 765, 905, 921, 937, 939

Rákosi Viktor 7, 876, 907, 911, 921–922, 923, 1019, 1022

Ranke, Leopold von 90–91, 93–94, 275–276, 484, 972

Ráth Mór 585, 587

Rautmann Frigyes 576

Ravasz László 174, 689, 922

Récsi Emil 561

Rédey Tivadar 437, 689, 980

Redon, Odilon 591

Réger Béla 871, 884

Reichard Piroska 996

Reichenberg, Suzanne 514

Reisz Mihály 838

Reizner János 894

Rejtő István 565, 761, 816, 848

Rembrandt, Harmensz van Ryn 555, 765, 778, 1028, 1030

Renan, Ernst Joseph 406, 410, 456, 475, 551, 858, 863, 866, 868, 934–935, 945, 971, 993, 1007

Renoir, Auguste 590

Réti József 168

Révai József 59, 360–361

Révai Mór 436, 557, 587

Reviczky Gyula 7, 84, 179, 220, 423–424, 435, 440, 471, 475, 481–482, 506, 529, 553, 556, 560, 563, 567, 574–576, 578–579, 593, 595–597, 613, 624, 625–638, 639–640, 644, 646–647, 649–651, 654, 663, 673, 678, 680, 781, 832, 840, 847, 849, 857–858, 874, 921, 939, 943, 946, 951, 955–956, 981, 994–995, 1007, 1020–1021, 1024–1025, 1030–1032

Reviczky Szevér 380, 382–383, 389, 397, 494

Révész János 658

Révész Mihály 590

Rewald, John 592

Rezek Román 761

Ribbeck, Otto 691

Ricardo, David 1002

Richepin, Jean 1019

Rickert, Friedrich 950

Rictus, Jehan 673

Riedl Frigyes 7, 151, 174, 220, 222, 233, 237, 360, 429, 435–436, 440, 466, 576, 582, 584, 588, 625, 638, 647, 689, 761, 865, 867, 884, 929, 933, 938, 975, 980–981, 982–996, 1006, 1009, 1014, 1019, 1023

Riedl Szende 372–373, 375, 377, 379, 380–381, 382, 388–390, 395–398, 418, 429–430, 484, 580–581, 584, 940–942, 959, 980, 983, 1010–1011

Rigó László 228

Rimbaud, Arthur 556, 684, 1020, 1029

Rippl-Rónai József 592

Ristori, Adelaide 207

Ritoók Emma 151

Robespierre, Maximilien 230

Roboz Andor 1008

Roboz Imre 779

Rodenbach, Georges 865

Rodin, Auguste 591

Rómer Flóris 787, 789

Romhányi Gyula 529

Róna Béla 436

Rónai Mihály András 665, 884

Rónay György 270, 320, 437, 482, 492, 504, 557–558, 625, 638, 647, 654, 665–666, 680, 761, 779, 823, 838, 848, 857, 871, 884, 914

Rónay János Jácint 84

Rosenkrantz, Johann Karl Friedrich 385

Rosetti, Dante Gabriel 560

Rossmann Magda 795

Róth Arnold 549

Rouault, Georges 591

Rousseau, Henri 591

Rousseau, Jean Jacques 230, 442, 817

Rozgonyi Margit 901

Rozvány Erzsébet 152

Rózsa Miklós 854

Rózsaági Antal 184

Rubens, Pieter Pauwel 778

Rubinyi Mózes 625, 680, 689, 760–761, 884, 926, 996

Rudnyánszky Gyula 7, 560, 563, 579, 593, 596, 650–653, 654, 666, 671, 1021

Rudolf trónörökös 306

Runeberg, Johan Ludvig 560

Ruskin, John 551, 837, 974

Ruzitska József 41

Sáfrán Györgyi 152

Sainte-Beuve, Charles Augustin de 82, 450, 863, 971

Saint-Simon, Louis de Rouvroy 641

Sajó Sándor 589

Salamon Ferenc 6, 33–36, 39, 69, 74–75, 79, 89–90, 151, 168, 183, 191, 195–197, 201, 222–228, 234, 236, 242, 270, 277, 294, 329, 365–366, 379, 382, 385–386, 429, 438, 453, 561, 700–701, 928, 932, 936, 940

Salgó Ernő 689, 779, 871, 884

Samain, Albert 556, 1019

Sand, George 233, 328, 334. 561, 586

Sandeau, Jules 88, 438, 450

S. Sándor Pál 25

Sándor Vilmos 406

Sántha Károly 422

Saphir, Moritz Gottlieb 323

Sardou, Victorien 193, 208, 450, 514, 516, 524, 692–693, 831, 963

Sárközy Szeráf Ferenc 444, 666

Sárosy Gyula 26, 295, 381

Sas Andor 360

Sas Ede 890–891

Savigny, Friedrich Karl von 94, 986

Scheffel, Viktor 586

Scheiber Sándor 624, 761

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 82, 950

Scherer, Wilhelm 973, 984, 986

Schiller, Friedrich 48, 243–244, 332, 391, 434, 484, 564, 960–961, 963, 970, 1007

Schlauch Lőrinc 975

Schlegel, August Wilhelm 208, 993

Schleicher, August 84

Schlosser, Friedrich Christoph 987

Schmerling, Anton 12, 17, 22–23, 253, 606

Schmidt Béla 183

Schmidt Frigyes 513

Schmidt Jenő Henrik 643

Schopenhauer, Arthur 84, 395, 414, 423, 433–434, 436–437, 508, 551, 557, 573, 597, 609, 631, 640, 798, 800, 831–832, 865, 903, 907, 943, 992

Schöpflin Aladár 151, 222, 436, 451, 508, 512, 528–529, 557, 590, 624–625, 654, 661, 664–665, 679, 680, 687, 689, 728, 761, 795, 823, 828, 871, 884, 898, 901, 914, 922–923, 926, 940, 1006, 1013

Schreiber Erzsébet 564

Schuchardt, Hugo 1015

Schubert, Franz 787

Schvarcz Gyula 396, 574

Schvarcz Hajnalka 189

Scossa Dezső 529

Scott, Walter 244, 291, 307, 318–319, 321

Scribe, Eugène 208, 514, 524, 561, 692, 986

Sebestyén Gyula 689

Sebestyén Károly 563, 666, 823

Sebők Zsigmond 7, 920, 922–923, 1019, 1022

Séjour, Victor 193

Semmelweis Ignác 550

Seneca, Lucius Annaeus 263

Sennyei Andor 999

Sennyei Pál 405, 432, 498

Seprődi János 45

Sértő Kálmán 668

Seurat, Georges 590

Shakespeare, William 48, 56, 61, 97, 101, 110, 134, 143, 146, 148, 171–172, 184, 208, 233, 239, 282, 284, 395, 455, 511, 522–523, 525, 528, 555, 558, 564, 628, 853, 913, 956, 961

Shaw, George Barnard 869

Shelley, Bercy Bysshe 38, 456, 646, 1020

Sienkiewicz, Henrik 759

Sík Sándor 901, 914

Sikabonyi Antal 451, 513, 647

Siklósi Ferenc 590

Silberberg Ignác 543

Simó Jenő 482

Simon Lajos 914

Simonffy Kálmán 43

Simonyi Ernő 441

Simonyi Lajos 375

Simonyi Zsigmond 465, 581

Simor János 220

Sipulusz l. Rákosi Viktor

Sisley, Alfred 590

Sládkovič, Andrej 564

Šlaski, Jan 321

Soldos Emilia l. Tompa Mihályné

Solt Andor 625, 699

Solt Hugó 954

Solymossy Sándor 1019

Somogyi Sándor 37, 79, 222, 398

Sonkoly István 980

Sós Endre 565, 761, 828

Sós Margit 436

Soulié, Frédéric 324

Sőtér István 8, 53, 59, 79, 94, 152, 168, 222, 270, 320–321, 360–361, 437, 565, 625, 728, 761, 779, 851, 901

Spectator l. Ambrus Zoltán

Speidel, Ludwig 869

Spencer, Herbert 406, 410, 431, 549, 552, 597, 831, 946, 1002

Speneder Andor l. Solt Andor

Spett Gyula 858

Spetykó Gáspár 34, 177–178, 183

Spielhgen, Friedrich 994

Spinoza, Benedictus de 640

Spórer János 673

Stadler Endre 950

Staël, Mme de 933, 1018

Stand Károly l. Bérczy Károly

Staud Géza 360

Stecchetti, Lorenzo 657

Steinacker, Edmund 378

Steinacker, Gustav Wilhelm 375

Steiner Izidor 638

Steiner Lenke 436, 451

Stella Adorján 884

Stendhal, (Henri Beyle) 76, 555, 752, 829, 865

Stettner György 98

Stier, Gottlieb 237

Stifter, Adalbert 584

Stirner, Max 501

Storm, Theodor 450, 587, 964, 994

Störig 91

Strauss, David Friedrich 934

Stréter István 331

Sue, Eugène 78, 203, 282, 285, 287, 321, 323–324, 328, 478

Sullivan, Arthur Seymour 591

Sully-Prudhomme, Armand 560, 563

Surányi Miklós 884

Sükei Károly 26, 29–30, 200, 561

Süle Antal 513, 529

Swift, Jonathan 392, 865

Swinburne, Algernon Charles 38, 560

Szabad György 625

Szabados János 380, 389

Szabó Dávid 689

Szabó Dezső 467, 477, 482, 510

Szabó Ede 196, 529

Szabó Endre 7, 421, 446, 509, 556, 562–563, 655–656, 658, 708, 1021

Szabó Gizella 689

Szabó Imre 25, 378, 406, 544

Szabó József 884

S. Szabó József 590

Szabó Károly 378, 453

Szabó László 320

Cs. Szabó László 884

Szabó Lőrinc 368

Szabó Richárd 32, 654, 689

Szabolcsi Bence 45

Szabolcsi Miklós 8

Szabolcsi Miksa 574

Szabolcska László 689, 914

Szabolcska Mihály 7, 378, 507, 650, 659, 681, 682–684, 688–689, 805, 903, 909–910, 938, 1019

Szádeczky Lajos 228

Szalády Antal 451

Z. Szalai Sándor 196, 528, 914

Szalárdi János 62, 252

Szalay András 537

Szalay Fruzina 7, 647, 650, 653–654, 1021, 1031

Szalay László 91–94, 137, 174, 251, 269, 271, 274, 275, 277, 331, 333, 360, 363, 365, 377–378, 484–485, 725

Szalay Károly 638

Szaltikov-Scsedrin, Mihail Javgrafovics 417

Szana Tamás 6, 174, 183, 237, 419, 448, 529–530, 578, 582, 761, 795, 838, 922

Szántó Erzsébet 838

Szántó Kálmán 529

Szántó-Kovács János 542, 685

Szapáry Gyula 538

Szarvas Gábor 430, 448, 581, 585, 945, 985

Szász Béla 380, 561

Szász Domokos 471

Szász Károly, id. 171, 252

Szász Károly, ifj. 6, 27, 30, 32, 36, 55, 94, 110, 167–168, 171–173, 174, 181–183, 198, 211, 223, 243, 360, 364, 379, 381–382, 393, 422, 449, 453, 479, 558–561, 563–564, 586, 589, 593, 628, 668, 976

Szász Károly, legifjabb 492, 529, 589

Szász Póli 172

P. Szathmáry Károly 321, 326–327, 444

Szauder József 8, 779

Szávay Gyula 658

Szavojai Jenő 958

Szebényi Géza 320

Széchenyi István 12, 80, 82, 99, 100, 186, 212, 220, 245–248, 251, 254, 256, 258, 279, 294, 300, 325, 332, 370, 387, 499, 567, 936, 987, 992, 999

Széchenyi Lajos 849

Széchy Károly 414, 449

Szécsi Mária 110, 166

Szecső Vilmos 513, 529

Szederkényi Nándor 441

Szegfiné Kanya Emilia 446

Szeghalmi Elemér 871

Székely Bertalan 46

Székely György 25, 406. 545

Székely József 34, 177–178, 183

Szekeres László 321

Szekfű Gyula 276, 406, 503, 544, 994

Szelestey László 6, 32–34, 175, 176, 177–178, 181–183, 202, 383

Széll Kálmán 137, 543–544, 675, 735

Széll Kálmánné Arany Júlia 137–138

Széll Piroska 468

Szemere Bertalan 117, 169, 246–247, 275

Szemere Miklós 50, 153–154, 371, 381, 411, 508–509, 655

Szemere Pál 26, 47, 275

D. Szemző Piroska 901

Szendrey Júlia 109–110, 117, 199, 211, 213, 295

Szendrey Mária l. Gyulai Pálné

Szenes András 482

Szentessy Gyula 7, 663, 665–666, 1021

Szentgyörgyi László 197

Szentimrei Jenő 795

Szentirmay Elemér 43, 45, 518

Szentiváni Mihály 244

Szentkirályi Albert 562

Szentkirályi Móric 275

Szentmiklóssy Sámuel 98

Szentpétery Zsigmond 192

Szepessy László 529

Szerb Antal 8, 436, 467, 513, 528

Szerdahelyi Kálmán 190, 192

Szigethy Vilmos 803, 887, 896

Szigeti József 6, 192, 194–197, 382, 699

Szigligeti Ede 171, 189–196, 208, 294, 386, 393, 395, 427, 513, 515–516, 519, 523– 526, 528–529, 690, 694, 1035

Sziklay János 189, 528, 590

Szilády Áron 585, 1008, 1018–1019

Szilágyi Ferenc 27, 204, 223, 568

Szilágyi Géza 654, 666, 1031

Szilágyi István 56, 97–98, 101–102, 110–111, 119–120

Szilágyi Sándor 27–29, 34, 119, 199, 223, 228, 290, 371, 374, 438, 453, 469, 585

Szilágyi Virgil 28, 32, 374

Szini Gyula 441, 784, 795, 817, 823, 826, 828, 871, 1028, 1034

Szini Károly 441–442, 493–494

Szinyei Merse Pál 557, 591–592, 618, 747, 825, 1008

Szinnyei Ferenc 37, 151, 189, 320, 857, 871, 922

Szinnyei József 185

Szollogub, Fjodor Kuzmics 553

Szomaházy István 767, 785, 876

Szomory Dezső 690, 1034

Szondy György 922

Szontágh Gusztáv 80

Szontágh Pál 332, 563

Szophoklész 97, 101, 516, 560

Szvacsek Rezső 329

Tahy Károlyné, özv. 256

Taine, Hippolyte-Adolphe 40, 406–407, 410, 429, 431, 450, 456, 459, 498, 549, 560, 587, 691, 829, 830–831, 850, 863, 933, 937, 946, 949, 956, 963–964, 971–973, 976, 986–990, 1002, 1007, 1018

Takáts Sándor 320, 756

Tamás Attila 152

Tamási Áron 187

Tamásy József 517

Tanárky Gyula 325

Táncsics Mihály 28, 388, 408, 493

Tarczy Lajos 284

Tardos Krenner Viktor 954

Tárkányi Béla 98

Tarnay Pál l. Szontágh Pál

Tasner Antal 247

Tasso, Torquato 79, 336, 560

Tegnér, Esaias 560

Telekes Béla 7, 647, 653, 654, 673, 1021

Teleki Domokos 198–199, 243, 245, 378

Teleki József 725

Teleki László 18–19, 374, 408, 482

Teleki Sándor 325

Tennyson, Alfred 38, 173, 429, 560, 586

Terestyéni Gyula 889

Tersánszky Józsi Jenő 665

Tersztyánszky Mihály 705

Thackeray, William Makepace 38, 203, 303, 328, 392, 417, 456, 473, 482, 556, 561, 586, 945, 956

Thaly Kálmán 6, 169, 173–174, 309, 380, 382, 389, 406, 470–471, 648, 994–995

Than Mór 46

Theuriet, André 561

P. Thewrewk Emil 64, 381

Thienemann Tivadar 406, 544

Thierry, Augustin-Jacques-Nicolas 120

Thiers, Louis-Adolphe 274, 484

Thury Zoltán 7, 496, 548, 554, 557, 575, 762, 771, 773–774, 781–786, 793, 795, 801, 804–816, 820, 824–826, 854, 862, 866, 886, 888, 898, 905, 909, 1022, 1026, 1032–1033, 1035–1036

Thury Zsuzsa 816

Thurzó Gábor 823, 871

Tiborc Zsigmond 674

Timár Magda 437

Timkó Iván 562

Timon l. Madách Imre

Tisza Domokos 118, 130

Tisza István 544–545, 685–687, 817, 824, 848, 869, 876–877, 930, 933

Tisza Kálmán 23, 118, 289, 297–299, 306, 374–375, 402–403, 405, 408–411, 417, 421, 492, 536, 545, 573–574, 609–610, 614, 706–707, 709, 716, 929–930, 968

Tisza Lajos 299, 704, 708, 761

Tisza László 299

Tiziano, Vecellio 1030

Tocqueville, Charles-Alexis de 274, 484, 486

Todd, Alpheus 586

Toldi Miklós 102

Toldy Ferenc 26–27, 36, 49–50, 80, 89–90, 119, 138, 181, 202, 207, 213–216, 220, 223, 225, 231–232, 276, 372, 397, 414, 483–484, 558–559, 564, 585, 929, 959, 1008

Toldy István 6, 25, 372, 375, 409, 411, 413, 415–416, 422, 424–426, 428–429, 434, 436, 440, 447, 449, 452, 475, 483–492, 510, 524, 526–529, 531, 589, 930

Toldy László 561

Tolnai Lajos 6, 137, 168, 204, 220, 295, 307, 373, 379–382, 389, 413, 416, 449, 467, 470–482, 495, 504, 531, 567, 576, 578, 593, 628, 680, 703, 745, 780–781 788, 830, 842, 943–945, 950–952, 954, 975, 1026, 1034

Tolnai Vilmos 151, 360

Tolsztoj, Lev 39–40, 61, 149, 317, 553, 562, 587, 597, 701, 760, 809, 829, 846, 852, 855, 885, 891–892, 903

Tomori Anasztáz 31, 252, 558

Tompa Mihály 6, 26–28, 30, 37, 54, 56, 64, 66–67, 110, 118–120, 134, 138, 152– 168, 171, 173, 180–181, 199, 205, 246, 330, 336, 356, 363–364, 378–379, 381– 383, 395, 471, 688, 916

Tompa Mihályné Soldos Emília 154

Torkos László 429

Tóth Aladár 45

Tóth Árpád 368, 624, 653–654, 659, 665, 688–689

Tóth Béla 7, 664, 783, 908, 913, 919–920, 922, 1019, 1022

Tóth Dénes 528

Tóth Ede 6, 424, 427–428, 518, 519–520, 528–529, 589

Tóth Endre 34, 178, 183, 422

Tóth Gyula 914

Tóth József 192, 438

Tóth Kálmán 30–36, 175, 178–180, 181–183, 199, 202, 205, 376, 382, 447–448, 526–529

Tóth Lajos 926

Tóth László 901, 914

Tóth Laura 689

Tóth Lőrinc 102

Toulouse-Lautrec, Henri de 591

Tóvölgyi Titusz 441–442

Tömörkény István 7, 68, 184, 312, 480, 517, 548, 554, 715, 762, 773, 783, 785, 801, 812, 873, 885–886, 887–901, 902, 906, 908–910, 916–918, 920, 925, 1019, 1022, 1025, 1028–1029, 1031, 1034–1036

H. Törő Györgyi 37, 398

Török Gyula 471, 795, 816, 823, 830, 900, 901

Török János 31, 202, 204–205, 228, 231, 272

Trattner János 36

Trefort Ágoston 985

Trencsény Károly 151

Trenk Frigyes 307

Tripammer l. Szigeti József

Trux Hugóné 563

Turczel Lajos 901

Turcsányi Elek 828

Turgenyev, Ivan Szergejevics 39–40, 374, 384, 390, 553, 555–556, 562, 635, 701, 789, 806, 818, 820, 832, 835, 839, 846, 851–852, 855, 866, 904, 917, 986, 1029, 1030, 1036

Turnowsky Sándor 794

Turóczi-Trostler József 124, 237, 565

Ugron Gábor 441, 570

Uhland, Ludwig 964

Újlaky Antal 889–890

Ungár Lajos 745

Úrváry Lajos 439, 570

Vachott Sándor 26, 51

Váczy János 8, 168

Vadnay Károly 33, 183, 189, 325, 329, 382, 394, 448, 450, 698–699, 781

Vahot Imre 26–29, 31–33, 35, 102, 154, 235

Vajda Gábor 827

Vajda György Mihály 94, 922–923

Vajda János 7, 26, 32–33, 35, 60–61, 65–68, 84, 112, 150, 160, 177–179, 182, 199, 206, 211–212, 215, 220, 237, 242, 255, 257, 278, 280, 288–289, 295, 337, 355–356, 363–364, 368, 379–383, 387–391, 393, 395, 397, 411, 415, 418–422, 430, 441, 443, 445, 447–450, 493, 502, 508, 531, 560, 562, 567, 578, 581, 589, 593, 595–596, 597–625, 628, 637–639, 645, 647, 649, 657, 659, 664, 667, 673, 673, 680, 687, 874, 927, 940, 942–944, 950–952, 954, 969, 984, 993, 1005, 1009, 1020–1021, 1024–1025, 1030–1031

Vajda Miklós 482, 779

Vajda Péter 229, 285, 596–597, 602, 1029

Vajda Viktor 438

Vajtai István 901

Vajthó László 638, 673

Váli Béla 189

Váli Mari 320

Vámbéry Ármin 945

Váradi Antal 528, 577

Váradi Ibolya 884

Várady Aurél 590

Várady István 828

Várdai Béla 228, 689, 761

Varga Béla 647

Varga Imre 174

Varga János 321

Vargha Gyula 7, 189, 368, 422, 556, 563, 662, 684, 686–688, 689, 1019

Vargha Kálmán 398, 901

R. Várkonyi Ágnes 174, 406, 544

Várkonyi István 543

Várnai Péter 45

Varsányi Gyula 576, 578

Varsányi Irén 774

Vas Gereben 6, 30, 117, 184–187, 189, 200, 293, 315, 364, 709, 915–916

Vásárhelyi Júlia 654

Vashegyi Margit 664

Vass László 823

Vasvári Pál 26, 54, 286

Vaszary János 592

Vaverné Zibolen Ágnes 321

Véber Károly 270, 761, 922

Vécsei Irén 827

Végh György 508–509, 653, 658, 665, 673, 688

Veigelsberg Hugó l. Ignotus

Veigelsberg Leó 997

Velde, Henri van de 591

Vende Margit 638

Verga, Giovanni 800

Verhaeren, Émile 670, 1020

Verhovay Gyula 546, 574, 840

Verlaine, Paul 38, 556, 564, 684, 687, 1020

Verne, Jules 173, 438, 520

Verocchio, Andrea del 837

Vértesi Arnold 6, 380, 389, 493–496, 553, 577

Vértesy Miklós 436, 496, 528

Vészi József 569–570

Vezér Erzsébet 922

Vidacs János 375

Vidmar Antal 360

Vigny, Alfred de 341, 559, 639–640, 657

Vikár Béla 45, 328

Viklida Antal 493

Villemain, Abel-François 91, 691

II. Vilmos császár 510, 687

S. Vincze Edit 544

Vincze József 761

Virozsil Antal 331

Vischer, Friedrich Theodor 207, 800, 963

Visi Imre 574

Vitéz János 327

Vlaminck, Maurice de 591

Vnutskó Berta 320

Vogt, Karl 83, 85, 413–414

Voinovich Géza 151, 174, 222, 360, 470, 564, 659, 680, 689, 862, 871

Volenszky Béla 699

Volf György 430, 436, 581, 585

Voltaire, François-Marie Arouet de 310

Vörösmarty Mihály 26, 30, 42, 47–48, 50, 53–54, 77, 86, 89, 96, 98, 100, 102, 113, 117, 122, 128, 148, 150, 154, 172, 198, 202, 204, 214–216, 230, 232, 238, 241, 243, 245–246, 252, 283–284, 290, 336, 338, 384, 493, 511, 522, 558, 602, 619, 628, 664, 924, 948, 984, 1009, 1029

Vuillard, Jean Édouard 591

Wagner Lilla 665, 828

Wagner, Richard 45, 70, 502, 556, 762, 805, 959, 974–975, 1028

Wagner Sándor 806

Waldapfel József 360–361

Waldmann Ernő 360

Wass Györgyné 245

Wass Ottilia 245

Weér Farkas 244

Weininger Vince 345

Weisz Lajos 837

Wekerle Sándor 537–539

Weltner Jakab 674

Weltner Jenő 543

Wenzel Gusztáv 377

Werbőczy István 52

Wesselényi Ferenc (17. sz.) 166

Wesselényi Miklós 110, 198, 243–245, 256, 294, 388

Whewell, William 82

Whistler, James Mac Neill 837

Whitmann, Walt 1007

Wildner Ödön 1008

Willamowitz-Moellendorf, Ulrich von 978

Windisch Éva 378

Windischgrätz, Alfred 198

Wlassics Gyula 277

Wohl Janka 381

Wordsworth, William 173

Wright, Frank Loydt 591

Wundt, Wilhelm 935, 1015

Xenophón 101

Ybl Miklós 591

Zala György 591

Zalár József 34, 178, 182–183, 472

Závodszky Károly l. Széchy Károly

Zemplén Ödön 550

Zempléni Árpád 7, 563–564, 593, 596, 624, 657–658, 659, 664, 666, 1021, 1029

Zempléni P. Gyula 563

Żeromski, Stefan 299, 303

Zeyk Miklós 243

Zichy-Ferraris Viktor 573

Zichy Géza 628

Zichy Kamilla 561

Zichy Mihály 854, 1008

Zichy Nándor 288

Ziegler Sándor 903

Zilahy Imre 562

Zilahy Károly 35, 137, 212, 360, 364, 379–383, 387–395, 396–398, 417–418, 501, 601, 624–625, 940, 984

Zimándi P. István 980

Zimándi Pius l. Zimándi P. István

Zola, Émile 40, 75, 312, 488, 511, 514–516, 554–555, 557, 563–565, 692–694, 701, 737, 762, 765–768, 774, 785, 806, 809, 829–831, 834, 846, 849, 855, 858–859, 863, 875, 956, 974, 986, 1003

Zolnai Béla 892, 996

Zoltvány Irén 436

Zomorfalvi 561

Zrínyi Miklós 79, 93, 179, 216, 685, 936, 948

Zsedényi Eduárd 253

Zsigmond Ferenc 174, 189, 320, 689, 761, 884, 914, 940

Zsoldos Jenő 624