A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Bev. bevezette
BH Budapesti Hírlap
BN Budapesti Napló
BpSz Budapesti Szemle
Csill Csillag
ÉI Élet és Irodalom
Ek emlékkönyv
ErdHel Erdélyi Helikon
EsztSz Esztétikai Szemle
FK Filológiai Közlöny
Hel Helikon
HSz Huszadik Század
It Irodalomtörténet
ItK Irodalomtörténeti Közlemények
IU Irodalmi Ujság
KelN Kelet Népe
kiad. kiadta
Kor Korunk
Kort Kortárs
Kr Kritika
MCsill Magyar Csillag
MFigy Magyar Figyelő
Mk Magyarok
MKI Magyar Klasszikusok
MNy Magyar Nyelv
Mo Magyarország
Msan Magyarosan
MSz Magyar Szemle
MTA I. OK MTA I. Osztályának Közleményei
MTud Magyar Tudomány
Nagyv Nagyvilág
Napk Napkelet
NN Nagyváradi Napló
Nszab Népszabadság
Nszava Népszava
Ny Nyugat
Nyr Magyar Nyelvőr
Ped. Főisk. Évk. Pedagógiai Főiskola Évkönyve
PH Pesti Hírlap
PN Pesti Napló
ProtSz Protestáns Szemle
Ptűz Pásztortűz
SzabN Szabad Nép
Száz Századok
TársSz Társadalmi Szemle
TörtSz Történelmi Szemle
ÚH Új Hang
ÚI Új Írás
Újh Újhold
ViF Világirodalmi Figyelő
Vig Vigilia
Vság Valóság
VU Vasárnapi Ujság