BIBLIOGRÁFIA

Adamik Tamás: Martialis és költészete
Bp. : Akadémiai K., 1979

Az antik Róma napjai : Olvasókönyv (szerk. Gulyás Istvánné)
Bp. : Tankönyvkiadó, 1983

Bevezetés az ókortudományba I.
Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 1996

Birth, Th.: Kritik und Hermeneautik nebst Abriss des Antiken Buchwesens
München, 1913

Csengery János: Martialis epigrammái
Bp., 1923

Hofman, R.: Aufgliederung der Themen Martials
Leipzig, 1956-57

Horváth I. Károly: Irodalmi élet az ókori Rómában
Bp. : Gondolat, 1962

Ifj. Plinius: Levelek (Ford. Borzsák István et al.)
Bp. : Európa, 1981

Jakó Zsigmond, Radu Manolescu: A latin írás története
Bp. : Európa, 1987

Kéki Béla: Az agyagtáblától a pergamenkódexig
In: Könyvtáros 1954. 4. szám 9-11. p.

Plinius Secundus, C.: A természet históriája : A növényekről (Ford. Tóth Sándor)
Bp. : Natura, 1987

Tevan Andor: A könyv évezredes útja
Bp. : Gondolat, 1984

Wessetzky Vilmos: Az óegyiptomi könyv
Antik Tanulmányok 1958. 5. szám 1-24. p.

Wessetzky Vilmos: Az óegyiptomi könyvtár
Antik Tanulmányok 1958. 5. szám 149-160. p.


Lapozás vissza... Lapozás előre...

Tartalomjegyzék