CÍMLAP
Bödők Zsigmond
Magyar feltalálók a repülés történetében

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

Előszó

A léghajózás rövid története
Az első léggömbfelbocsátások Magyarországon
A kormányozható léghajó
Schwarz Dávid
Szelek szárnyán
Ciprián barát
Martin Lajos
Némethy Emil
Szerencse fel!... És szerencse le!
Adorján János
Zsélyi Aladár
Svachulay Sándor
Vágó Pál
Pfitzner Sándor
Magyar repülőmotor-konstruktőrök
Kolbányi Géza
Thorotzkai Péter
Sklenár János
Korai helikopter-kísérletek Magyarországon
Asbóth Oszkár
Fonó Albert
Kármán Tódor
Hoff Miklós
Springer György
Őry Huba

Égi mérnökök
Izsák Imre
Szebehely Győző

Felhasznált és ajánlott irodalomElőszó (részlet)

A példák sokasága láttán - amelyekkel e könyv elolvasása során ismerkedhet meg a tisztelt olvasó - azt kell mondjuk, a kiváló magyar elmék különösen vonzódtak a repülés tudományához. Kis nemzetünk nagyszerű tudósokat adott a világnak, akiknek nevéhez olyan, a repülésben nélkülözhetetlen alapelvek kidolgozása fűződik, amelyekkel nem egy esetben évtizedekkel előzték meg korukat. SCHWARZ DÁVID, az első merev vázas léghajó megalkotója, FONÓ ALBERT, a sugárhajtás elvének lefektetője, KÁRMÁN TÓDOR, az első helikopter és a sugárhajtású repülőgépek kifejlesztője, HOFF MIKLÓS és SPRINGER GYÖRGY, a hordozórakéta-konstrukciók világhírű alakjai, SZEBEHELY GYŐZŐ, az Apollo űrhajók pályáinak tervezője és kiszámítója - mind-mind olyan jeles alakjai az egyetemes repülési tudományoknak, akik méltán sorolhatók az aviatika halhatatlanjai közé.

Üssük fel tehát "Gépes Krónikánkat", vegyük számba jeles magyarjainkat, remélve, hogy hozzájárulunk emlékük tartós megőrzéséhez.