TI: A tudományos akadémiák létjoga
AU: Eötvös Loránd
NA: Kőrösi Magdolna <korosi@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Szalay Istvánné <szalay@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Akadémia elnöki megnyitó beszéd, 1899. május 7. 
PD: 1899
PD: 1998/04 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Természettudományi Közlöny, 31. köt. 1899. 321-326. old.
KW: Eötvös Loránd
KW: Akadémia
KW: fizika története