TI: Eötvös Loránd irodalmi munkássága
AU: Galambos Ferenc
NA: Kőrösi Magdolna <korosi@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Szalay Istvánné <szalay@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: bibliográfia
PD: 1964
PD: 1998/10 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Eötvös Loránd a tudós és művelődéspolitikus írásaiból.
SO: Sajtó alá rend. Környei Elek. Bp. Gondolat Kiadó, 1964. 380-389. old. 
KW: Eötvös Loránd