TI: Beszéd a Bolyai-emlékünnepen
AU: Eötvös Loránd
NA: Kőrösi Magdolna <korosi@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Kőrösi Magdolna <korosi@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Emlék-beszéd 
PD: 1903 
PD: 1998/10 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Akadémiai Értesítő 1903. 110. 
SO: Eötvös Loránd a tudós és művelődéspolitikus írásaiból.
SO: Sajtó alá rend. Bodó Barna. Bukarest. Kriterion Könyvkiadó, 1980. 255-256. old. 
KW: Eötvös Loránd