TI: Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése
AU: Eötvös Loránd
AU: Eötvös József
NA: Plósz Katalin (szerkesztés, jegyzetek)
NA: Benedek Mihály (szerkesztés, jegyzetek)
NA: Kőrösi Magdolna <korosi@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Király Péterné <kiraly@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Szalay Istvánné <szalay@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
NA: Vámos Judit <vamos@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Vámos Judit <vamos@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: levelek
PD: 1998/04 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Plósz Katalin: Eötvös Loránd elveszettnek hitt levelei
SO: Fizikai Szemle 1992/2 41-52 old.
SO: Eredeti levelek (Patrona Hungariae Római Katolikus Iskola)
SO: Eötvös József levelei fiához (összegyűjtötte, gondozta és a
SO: jegyzeteket írta Benedek Mihály), Szépirodalmi Kiadó, 1988
KW: Eötvös József
KW: Eötvös Loránd
KW: Heidelberg