TI: Báró Eötvös Loránd alkotásainak jelentősége a tudományban és a
TI: gyakorlati életben.Báró Eötvös Loránd emlékezete
AU: Pekár Dezső
NA: Vámos Judit <vamos@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Borbás Józsefné <borbas@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Előadás a M. Tud. Akadémia 1929 május 12.-i közgyűlésén
PD: 1930
PD: 1998/04 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Báró Eötvös Loránd emlékkönyv M. Tud. Akad. Bp. 1930. 80-92. old.
KW: Eötvös Loránd munkássága
KW: fizika története