TI: A torziós ingával végzett munkálatokról 
AU: Eötvös Loránd
NA: Vámos Judit <vamos@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Szalay Istvánné <szalay@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Konferencia előadás
PD: 1980
PD: 1998/04 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Eötvös Loránd tudományos és művelődéspolitikai írásaból, Válogatta 
SO: Bodó Barna, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980. 149-170 old.
KW: Eötvös Loránd
KW: torziós inga
NT: A fordítás alapja: Roland Eötvös Gesammelte Arbeiten. Hrsg. und Vorwort
NT: von Pál Selényi. Bp. Akad. Kiadó, 1953. LXXX, 277-292. old.
NT: Alapszöveg: Verhandlungen der 17. Allgemeinen Konferenz der 
NT: Internationalen Erdmessung in Hamburg 1912. Bd. 1. 427-438. old. 1 térk. 
NT: A térkép a Kriterion kiadásban hiányzik
NT: A német nyelvű változat is megtalálható a MEK-ben