TI: Az egyetem feladatáról
AU: Eötvös Loránd
NA: Vámos Judit <vamos@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Kőrösi Magdolna <korosi@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Rektori székfoglaló beszéd 
PD: 1891
PD: 1998/04 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Eötvös Loránd tudományos és művelődéspolitikai írásaiból, Kriterion
SO: Könyvkiadó 1986. 195-211 old.
SO: Természettudományi Közlöny, 31. köt. 1891. 505-514. old.
KW: Eötvös Loránd
KW: Budapesti Tudományegyetemen