TI: Eötvös Loránd néhány fiatalkori verse
AU: Eötvös Loránd
NA: Vámos Judit <vamos@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Király Péterné <kiraly@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: versek
PD: 1998/04 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Anyámnak - Dr. Pekár Dezső: Báró Eötvös Loránd, A Kis Akadémia kiad.
SO: Bp. 1941. 68. old. 
SO: Atyámhoz - Eredeti kézirat (Patrona Hungariae Római Katolikus Iskola) 
SO: Babér után lihegve - Roland Eötvös Gesammelte Arbeiten Vorwort von 
SO: P. Selényi. Bp. Akad. Kiadó, 1953. XX old.