TI: Eötvös Loránd
AU: M. Zemplén Jolán, Egyed László
NA: Vámos Judit <vamos@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Borbás Józsefné <borbas@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Életrajz, tudományos életrajz
PD: 1970
PD: 1998/04 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Akadémiai Kiadó Budapest 1970. 381 old. A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI sorozat
KW: Eötvös Loránd
KW: fizika története