(1) M. T. Akadémia Értesítője XIV. k. 1880. 4-5. lap.

(2) «Über die Intensität der wahrgenommenen Schwingungen bei Bewegung der Schwingungsquelle und des Beobachters» címen; Band CLII, 514-535. lap, ez provokálta E. KETTELER német fizikus ellenvetéseit, Erwiderung auf einige Bemerkungen des Hern. Baron EÖTVÖS. U. o. sechste Reihe, vierter Band 1875, 260-271. lap; ezekre felelt báró EÖTVÖS, de kiderült, hogy mindkét félen felmerültek bizonyos tökéletlenségek, amelyek folytán a további polémia elmaradt.

(3) «A folyadékok felszíni feszültségének összefüggése a kritikus hőmérséklettel». M. T. Akadémia Mat. Termtt. Értesítője III. kötete, 54-73 lap, 1885. «A folyadékok felületi feszültsége és vegyi alkata között fennálló kapcsolatról». M. T. Ak. Mat és Termtt. Értesítője IV. kötet, 34-41. l., 1886.

«Über den Zusammenhang der Oberflächenspannung der Flüssigkeiten mit ihrem Molecularvolumen.» Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge XXVII. k., 448-459. 1ap, 1886, és Ugyanaz: Math. und Naturwiss. Berichte aus Ungarn IV. k., 33-43. lap, 1886.

(4) Ez volt: «Vizsgálatok a gravitáció és mágnesség köréből.» M. Tud. Akadémia Mat. és Természett. Értesítője XIV. kötete, 221-266. lap, 1896; és ugyanaz német fordításban: «Untersuchungen über Gravitation und Erdmagnetismus.» Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge 59. kötete, 354-400. lap, 1896; és Mathem. und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Band XIII. pg. 293-343., 1896. évi április 20-án.

(5) Címe: «Kísérleti kimutatása annak a nehézségi változásnak, amelyet valamely a szabályos alakúnak felvett Földfelületen keleti vagy nyugati irányban mozgó test e mozgás által szenved.» Báró EÖTVÖS LORÁND rendes tagtól. M. Tud. Akadémia Mat. és Természettudományi Értesítője XXXII. kötete, 1-28. lap, 1920. Előterjesztette a M. Tud. Akadémia III. osztálya 1919. évi október hó 20. napján tartott ülésén Fröhlich Izidor rendes tag.