MEK fejléc
FACSIMILE

     Szécsényihegy 1862 Aug 9.

   Kedves papám

 Az idő oly szép hogy lehetetlen
  reád nem gondolnom
  mennyire szeretnél te most
  a Sváb hegyen lenni. S
  velünk tölteni a napot;
  de ha már nem láthatlak
  irok legalább nehány szót
  hogy magam helyett le-
  velemet kapjad Nem tu-
  dom ugyan mit irjak; de
  mégis irok úgy mint a ma-
  dár szokott énekelni, ma

 ga sem tudván mit zeng
  de az ösztön sugja neki
  dalait, én is irok tehát
  neked meglehet nagyon
  üres szavakat de mégis
  azokat sem fogod megvetni
  S felelni bő szavakkal
  fogsz meg irván azt hogy
  oly jól érzed magad mint
  mi. Ervin, Iluska is fönt
  laknak, csak te hibázól
  még; de reménylem téged
  is nemsokára látunk
             fiad
               Loránd


TARTALOM