Jegyzetek
12

(1868. május 27.)
27/5 868.

   Kedves fiam!

   Afrikai temperatúrában élünk, a hévmérő árnyékban 28 fokot mutat (notandum bene mi még Reamur után számítunk); ismered Pest kellemeit ily időszakban. Akinek lehet, falura siet, holnapután háznépem is a Svábhegyre vonul, s így magam fogom élvezni a főváros örömeit. -Meddig, azt nem tudom, mert ha a törvényhozás úgy halad, mint mostanig, júliusig lehetetlen a büdzsét elvégezni, és akkor nem is mehetek ősz előtt Karlsbadba, mert Ilona lakodalma augusztus 10 vagy 15-re határoztatott. - Írd meg, te körülbelül mikor végzed kollégiumaidat. Kívánom, hogy jelen légy, s ha szükséges lenne, inkább elhalasztanám az esküvőt. - Ha a szünidő alatt terveid vannak, s valami tudományos excursiót akarsz csinálni, írd meg, kérlek, előre, hogy amennyiben valakit magaddal akarsz vinni, vagy műszerekre van szükséged, előre gondoskodjunk. - Mióta Návay elment, ismét a régi módon élünk. Körülbelül minden órában tudhatod, mit csinálunk, legfeljebb annyi változott, hogy mióta ily meleg napok járnak, a lányok a színház helyett az estét sokszor a ligetben töltik. Én többnyire magam s néha Ilonával sétálgatok. A kedélyhangulat, melyben őt látom, nagy megnyugtatásomra szolgál. Nyugodtan megelégedett. Minden túlzás nélkül vágyaiban és reményeiben, csak oly dolgokat várva a jövőtől, melyeket az teljesíthet, s így nyugodtabban nézek én is a jövő elébe - azaz nyugodtabban, mint magamtól vártam, mert hogy aggodalmas természetem néha itt is erőt vett rajtam, az magában érthető. - Ha, amihez, mint mondám, kevés kilátásom van, a büdzsét júliusig bevégezzük, 1-ső júliusra 4 hétre Karlsbadba megyek, szükségem lenne reá, nem annyira a vízre, mint a pihenésre, melyhez itt nem juthatok. Az orvosokhoz s más szereik után a fürdőkhöz se, hová ... hogy maguknak vakációt csináljanak, küldtek, rég elvesztettem bizodalmamat. - Az orvostudomány, a gyógyítás mestersége napjainkban körülbelül azt eszközli, amit a középkorban az alkímia. Valamint akkor, ha az aranykeresés nagy rugója nincs, sokan nem foglalkoztak volna kísérletekkel, melyek más valóságos találmányokhoz vezettek, úgy most az, hogy az orvostudomány professzió, mely jövedelmező, sokat kényszerít arra, hogy természettudományokkal foglalkozzanak, s így míg azon törik fejüket, miként gyógyítsák meg az embereket, a fiziológia titkait hozzák napvilágra, de ez körülbelül az egyetlen haszon, melyet a fakultástól várhatunk. - Ma többi bajaimhoz még egy új járul, hogy minisztériumom majálist ád, melyhez délután ki kell mennem, így tehát elég mára.

Szerető apád
Eötvös  

  Mondd Kirchoffnak, hogy jöjjön Pöstyénbe, ott bizonyosan kigyógyul.


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra