Jegyzetek
15

(1868. július 14.)
14/7 868.

   Kedves fiam!

   Anyád ma Pestre menvén kocsijában, lovaink a hídon elragadták, s a híd karfájának nekimenve, a kocsit eltörték, mely alkalommal anyád fejét megütötte, de mint Balassa ... minden rossz következmény nélkül, minek már az is jele, hogy még ebédre velem feljött, s most nyugodtan fekszik sezlonyán. Szegény Miska ez alkalommal eltörte vállperecét (Schlüsselbein), s így ámbár az ő baja sem veszélyes, szenvedő állapotban Pesten maradt. Azért írom ezt, mivel az egész történet valószínűleg a napi újdonságok között ott lesz a lapokban, s e sorok által meg akarlak nyugtatni. A baj hála istennek nagyobb következmények nélkül múlt el, de arra oktatott, hogy ha máskor lovaim, melyekkel családom jár, nyugtalanok, magamat azoknak eladásától vissza ne tartóztassam. Ha fejem szerint járok el, s magamat rábeszéltetni nem hagyom, a bajt kikerülhettük volna. Ég áldjon meg, a leányok csókolnak. Megkaptad-e a pénzt?

Szerető apád
Eötvös  


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra