Jegyzetek
18

(1868. október 28.)
Nemzeti Kaszinó 28/10 68.

   Kedves fiam!

   Annyira el vagyok foglalva különböző bizottmányi ülésekkel, melyeknek mindegyikében órákat töltök anélkül, hogy néha egy okos szót hallanék; hogy két kedves leveledre csak most felelhetek. Második leveledben kifejezett kívánataidat a lehetőségig teljesíteni fogom. Ha a dolog rendben foly, tudósítalak. - Anyád és nővéreid tegnapelőtt jó egészségben érkeztek meg Földeákról. Nem vagyok többé magányosan, de mégsem érzem magamat egészen otthonosnak. A kör, melyben Te s Ilona hiányoznak, csak előbbi szerencsém töredékének látszik, s még mindig nem tudom megszokni, mihez végre szoknom kell, hogy évről évre magányosabban kell állnom, míg abból, miáltal boldog voltam, utoljára csak egy szebb múltnak emléke s azon remény marad, hogy azok, kiket szeretek, boldogságokat feltalálták, s távol tőlem, mások által, de szerencséseknek érzik magokat. - Vigasztalásom e nem derítő gondolatok ellen, melyek korom természetes következései, a szakadatlan munkában áll, mely által mindent, mi személyemmel s önző érdekeimmel együtt összefügg, háttérbe szorítok, s azok, kik fáradságos életemet sajnálják, és túlbuzgóságomat, mellyel kötelességeimben eljárok, érdemül róják fel, nem ismernek. Ha nem volna annyi, mi magamból kiragad, elszomorodnám, s azt hiszem, a tudomány maga nem lenne elég elszóródásomra. A reflexió között valószínűleg reflektálnám magamról is, s ez olyankor, mikor az életnek nagyobb része megettünk fekszik, s a hegy, melyen elébb a nap tiszta világában felmentünk, míg a másik oldalon lefelé ballagunk, csak egy mindig nagyobbodó árnyékot vet, soha nem kellemetes. Ha borús gondolatok szállják meg lelkemet, közbejön valami bohóc vagy nagy férfiú, s bohóságaival felderít, vagy bosszant, s ez visszaadja nyugalmamat. - Egyéb dolgaim között most sokat foglalkozom a politechnikummal, melynek tanárinak most becsületesebb fizetést eszközöltem ki. A laboratórium is erősen épül, s ha jövő őszre visszajössz - azaz ha jössz -, már fedél alatt fogod találni. Írd meg, miket hallgatsz, és azt is, jár-e a Lloyd és Napló, s ha nem, melyiket e két lap közül vagy mindkettőt kívánod-e? - Újság itt nálunk nincs, azaz olyan, mely érdekelne, kivévén azt, hogy végre nagy bajjal hat igen szép lovat vettem anyád számára. - Az országgyűlés dec. 10-ig fog tartani, azután én kezdem meg külön zsidó országgyűlésemet, melyhez az ortodoxok és újítók nagy készületeket tesznek, s bebizonyítására, hogy a szabadságra megértek, szitkozódnak s veszekednek, mintha keresztények, sőt nemesemberek lennének. Hiába, egyképpen zúg vagy búg mindenki, amint szabadnak vagy befogva érzi magát. Ég áldjon meg. Ha időd engedi, írjál és szeresd apádat

Eötvös  


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra