Jegyzetek
23

(1869. március 2.)
Svábhegy 2/3 869.

   Kedves fiam!

   Ma reggel fél ötkor szült Ilona egy egészséges fiút, s csak azért írom e sorokat, hogy a szerencsés eseményről tudósítsalak. Tegnap este még sokáig sétáltunk Ilonával a kertben, s mikor fél tizenegykor elváltunk, nem gyanította senki közülünk e közelgő eseményt, úgyhogy mikor felkeltem, ez örvendetes hírrel lepettem meg, s már ebből láthatod, hogy minden jól folyt le. Hogy ez alkalomból senkire se gondoltunk többször, mint reád, ki maholnap 21 esztendeje léptél a Svábhegyen pályádra, azt elgondolhatod. Adjon az Isten e kis világpolgárnak annyi szerencsét, mennyit mi neki kívánunk, s nekünk annyi örömöt általa, mint benned találtunk. - Ilona csókol, úgy anyád is. Ajánlom e kisfiút nagybátyai kegyességedbe. - Ha tudsz, kérlek, tudósíts, utazási terveid nem változtak-e. Engem augusztus 1-től Karlsbadban találsz. Ég áldjon meg.

Szerető apád
Eötvös  


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra