Jegyzetek
24

(1869. március 4.)
4/3 869.

   Kedves fiam!

   Reménylem, Jolán eleget tesz kötelességének és ... ír. Én röviden csak azért írok, hogy 1-ször tudósítsalak, miként az ellen, hogy Königsbergben folytasd tanulmányaidat, legkisebb kifogásom sincs. Magad választod célodat, magadnak kell választani az utat is, melyen ahhoz legelébb eljuthatsz. Azonkívül Neumann híre oly általánosan elismert, hogy fizikára határozván magadat, hiba volna, ha magadat oktatásától megfosztanád. 2-szor kérni akartalak, hogy Júlia nénit Münchenben látogasd meg, Keleti nem lévén Münchenben. Rád nézve áldozat, hogy ... megállsz, de oly áldozat, mellyel a szegény félig vak asszonynak nagy örömet szerzesz, s ezt kár lenne elmulasztani. Áldozatot hozunk ezáltal mi is, mert egy nappal később látunk, de igen kérlek, ne hagyj fel e jó szándékoddal. - Ilona 1-én jött, képzelheted, mennyire örültem, s mennyire fogok örülni, ha majd Te is velünk lész, és az egész kedves kört magam körül látom. Ég áldjon meg addig is, köszöntsd nevemben a heidelbergieket és szeresd

szerető apádat
Eötvöst  


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra