Jegyzetek
25

(1869. április 30.)
Pest 30/4 869.

   Kedves fiam!

   Ma érkezett Königsbergből írt első leveled. Közöltem a többiekkel, s velök együtt üdvözöllek új rezidenciádban, Sz[en]t Albert képével süvegeden, kit magyar létedre kettősen tisztelhetsz, mert ő lévén a kereszténységnek apostola hazánkban is, civilizációnk egyik alapítóját látjuk benne. - Mit Königsbergről írsz, nem múlta felül várakozásaimat. Sokat foglalatoskodtam Kanttal, s elolvastam minden életírását, mely tudomásomra jutott, s így ismerem a körözetet, melyben a német bölcs szisztematikus napi sétálásait tette. - Ha a nagy írók, tudósok lakhelyeit tekintjük, úgy látszik, hogy a természet nagyszerűsége nem gyakorol nagy befolyást eszméinkre, sőt az áll még a művészetre nézve is, és Svájc mesés szépsége mellett nemcsak nagy költőt, de még nagy tájfestőt sem adott a világnak, míg a Németalföld az utóbbi tekintetben oly kiváló helyet foglal el. És azért a königsbergi síkság sem fog rosszul hatni reád, sőt talán úgy jársz vele, mint sokszor csúnya asszonyokkal járunk, kiktől első találkozásnál elfordulunk, s kikben hosszabb ismeretség után mindig több kellemet találunk. A fődolog az, hogy jó lakásról gondoskodjál. Éjszaka egy kellemes menhely sok mást pótol, mert az otthonosság örömeit, a komfortot annál inkább érezzük, minél zordabb az éghajlat, s azért ne siess lakásfogadással, ne is kímélj pár tallért, hanem telepítsed le magadat oly kényelmesen, mint csak lehet. - Írd meg egyszersmind, drága-e a város - drágább-e Heidelbergnél -, mert ha, mihez mint kilátásom van, egypár fiatalembert találhatok, ki a fizikára készül s ki legalább valamit ígér, Neumannhoz szeretném őket küldeni. - Itt, mióta elmentél, nem történt semmi, mit nem tudnál már úgyis. Megnyitottuk az országgyűlést, lelepleztük a Nádor-szobrot a József Piacon, éljeneztünk, üléseztünk, választottunk egy elnököt s jegyzőt sat. mind nagy dolgok, de körülbelül éppoly mulatságosak, mint a színpadon azon jelenetek, melyekben valamely király trónusán szemlélhető, mi legfeljebb azokat érdekli, kik először vannak a színházban, s nem tudják, hogy a darab (tragédia vagy komédia) csak azután kezdődik. - Az egész most, úgy látszik, komédiává növi ki magát. A bal eddig már 4 részre oszlott. Mert 4 embere van, kiknek mindegyike vezér akar lenni. - Jövő héten kezdődnek a diszkussziók, s úgy látszik, nagyszerű dolgokat fogunk hallani. Madarász a minisztériumot vád alá akarja helyezni, Irányi vissza akarja hívni Kossuthot, Ghyczy és Tisza nem tudják, mit csináljanak, hogy magokat, ily bohóságokat pártolva, a külföld előtt ne kompromittálják, és mégis a hazában jó hazafiaknak tartassanak, mert az csak mégsem tűrhető, hogy valaki még liberálisabbnak mondhassa magát, mint ők. - Nagy baj, hogy gyomrom már előbb romlott meg, s most 3 nap óta ismét rosszabbul élek, legalább az émelygést a diszkussziónak tulajdonítanám - most pedig nem tudom, mi okozhatta. - Ma teszem meg a rendelést, hogy Lloydod és Borsszem Jankód poste restante küldessék Königsbergbe. Ha lakásod lesz, mielőtt azt velünk tudatod, megteheted rendeléseidet a postahivatalnál. Anyád s nővérid köszöntnek, s úgy Pablo is, ki Liszt kedvéért természetesen itt van. Ha időd engedi, írjál egyszer Dénes bácsinak.

Eötvös  


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra