Jegyzetek
29

(1869. június 1.)
1/6 869.

   Kedves fiam!

   Azonnal feleltem volna leveledre, ha nem lennék annyira elfoglalva, hogy időmről szabadon rendelkeznem nem lehet. Elfoglalva s pedig mivel? A képviselőházban a múlt évi szalmát csépelik, s ott kell töltenem napom legjobb óráit s kifáradnom izzadásban s unalomban, úgyhogy ülés után alig bírok dolgozni. - Hogy állapotomat tűrhetőbbé tegyem, a házban töltött időm egy részét levélírásra fordítom, s innen írom e sorokat is. Jobb, ha kissé zavart leveleket kapsz, mint éppen nem, s ez lenne a vége, ha nyugodt pillanatokra várnál, melyeket kizárólag neked szentelhetek. - - Mindenekelőtt tehát kérdésedre felelek. Nagyon helyeslem, hogy mielőtt hazatérsz, elébb még a göttingi, berlini és lipcsei egyetemet meglátogatod. - Az egyetemek látogatásának úgyis egyik legfőbb előnye az, hogy megismerkedjünk azokkal, kik saját tudományok körében a vezető szerepet viszik, s ezért gondolkodni fogok, hogy ezen egyetemek mindegyikénél legalább egy ajánlólevelet küldjek. Lesz-e éppen fizikus vagy matematikus? most nem állhatok jót, de ha a legkitűnőbb tanárok egyikének s pedig általam mint az Akadémia elnöke által ajánlva vagy, általa megismerkedhetsz bárkivel. Magától értetik, hogy a leveleket csak akkor fogod átadni, ha jónak látod, azt egészen saját belátásodra bízom, azt egyébiránt nem bízom arra, legalább kérlek, hogy ebben az én óhajtásomat kövesd: azaz, hogy megjárva azon egyetemeket, Karlsbadba jöjj.

   Miután én magam csak auguszt. 1-én megyek oda, s az egész hónapot ott töltöm, ne légy semmiként akadályozva terveidben, még azon esetben is, ha Königsbergben a szemeszter végéig maradnál, még ráérsz utazásodra, s ha tanulmányaidat azon egyetemen folytatni nem akarod, az talán nem is szükséges, ámbár jó, hogy ha már ott vagy, idődet felhasználva, legalább az ott honos irányt és metódust tökéletesen megismerjed. - A jövőről időnk lesz szólani, ha hazajössz, röviden most csak azt mondom, hogy az általad kifejezett nézetet, miként a szellemi haladást minden vasútnál s más anyagi érdeknél fontosabbnak tartasz, egész kiterjedésében osztom. - Igaz ez mindenütt, s főképp hazánkban, hol még az anyagi haladás csak úgy lehetséges, ha a szellemi kifejlődésünk kíséri - és egész életemnek ezen meggyőződés adja meg irányát. Azonban minden pályák között, melyeket ember választhat, nincs egy hálátlanabb. Még köszönetet sem várhatni - én legalább így tapasztaltam. Ha tehát magad szánod magadat az ösvényre, örömmel üdvözöllek azon, s támogatni foglak tehetségem szerint; azonban mielőtt végképp határozunk, bőven meg kell beszélnünk s hosszasan meggondolnunk a dolgot. 21 éves korában még a világ legnagyobb filozófusa sem állhat jót magáért, hogy soha azon dolgok után vágyódni nem fog, melyeket a szellemi haladásra fáradva, szerezni nem lehet. - De minderről szólunk, ha majd találkozunk, most addig is, ha más dolgod nincs, írjál mentül többször. Most tudom, hogy nem jól érzed magadat, inkább vágyódom leveleid után, mint máskor. - De most elég mára. Tisza szól, éspedig ellenem köszörüli torkát, s bármi ostoba legyen, legalább hallgatni kell. Tehát isten áldjon meg s tartson, kedves fiam.

Szerető apád
Eötvös  


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra