Jegyzetek
4
   Kedves fiam!

   Nincs időm, hogy írjak. Az ide mellékelt irományok bizonyítják, hogy nem felejtkeztem meg rólad. 500 Frt-ot rendes kiadásaidra küldök, 100 Frt-ot karácsonyi ajándékul. Volt idő, midőn e napon mi gondoskodtunk örömeidről, s boldogok lehettünk, midőn örömöd mutatta, hogy óhajtásaidat kitaláltuk. Ezentúl magadnak kell gondoskodnod magadról, örömeid csak saját műveid lehetnek, s mi legfeljebb útjaidat egyengethetjük ki, hogy szerencsédnek mentül kevesebb akadályai legyenek. Férfivá nőttél, s nem maradt semmi változatlan, csak szeretetünk. Ég áldjon meg

hű apád
Eötvös


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra