Jegyzetek
42

(1870. február 25.)
25/2 70.

   Kedves fiam!

   Idemellékelem a kívánt 150 frtot. - Mi terveidet illeti, igen helybenhagyom, hogy Heidelberget most egy időre elhagyod, bármennyire óhajtsam azonban visszajöttödet, a jelen körülmények között jobbnak tartom, ha Luzernba mész, és a hegyek között mászkálsz, mint ha Pentelén pihensz a lehető legmíveletlenebb társaságban, munka és elfoglaltatás nélkül, hogy azon idő alatt elszokva minden komoly munkától, ahelyett, hogy a pihenés új erőt adna - ellustulj. Én korodban semmi veszélyesebbet nem ismerek, mint a tétlenséget, és Pentelén csak azt találnád.

   - Nem tudom, ki és mily ember luzerni barátod, kivel menni akarsz, de mindenesetre míveltebb, mint a fehérvári postamesterek és földesurak, s talán e kirándulás nem hoz ki egészen sodrodból.

   - Írd meg, mielőtt elmész, hova küldjem leveleidet, mert április 1-ig pénzt nem küldhetek - szárazon vagyok - Júliusig, reménylem, leteszed doktorátusodat, ha már úgy kell, inauguralis dissertatio nélkül, és akkor a jövőről majd szólunk, korreszpondencia útján az nem megy, főképp, ha mint nekem most, még a büdzsé-diszkusszió folyik nyakára és nem tudom, hány törvényjavaslat.

Szerető apád
Eötvös  


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra