Jegyzetek
45

(1870. április 12.)
12/4 870.

   Kedves fiam!

   A jelen pillanatban az idezárt 200 Frt-nál nem küldhetek többet. Azon leszek, hogy május első felében küldjek még 300 frt-ot, s júliusban ismét az 500-at, melyre szükségem [!] van, de egész múlt évben nem lévén a jószágból jövedelmem, annyival inkább meg vagyok szorulva, miután Jolán kiházasítása sok költséget okoz. - Igen örülök a pillanatra, mikor hazajössz, és legalább beszélhetünk, mert az írásra maholnap nem lesz időm. 8 törvényjavaslatot nyújtottam be a törvényhozásnak. Azonkívül építek és organizálok 5 főreáltanodát, organizálom a politechnikumot, csinálok új egyetemi satutumokat Pesten s egy egészen új egyetemet Kolozsváron, a számtalan falusi iskolát, praeparandiát sőt [!] nem is említve, s eközött még egyre leveleznem kell püspökeinkkel, kik a konciliumon küzdenek az infallibilitás ellen. - Ég áldjon meg. Anyád s a leányok csókoltatnak. Ilona tegnap utazott el.

Szerető apád
Eötvös  


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra