Jegyzetek
50

(1870. augusztus 31.)
Karlsbad, 31/8 870.

   Kedves fiam!

   E percben veszem aug. 26-án írt soraidat. - Nem mondhatom, mennyire örülök a hírnek, hogy csak 15-én kell otthon lenned, így legalább tovább maradhatunk együtt. Megbocsátod azonban, hogy mindemellett nem kereslek fel Windisch Matreinban, orvosom nagyon tanácsolja a hegyi levegőt, de egyszersmind azt, hogy ne fárasszam magamat, és vén csontjaimnak azon... melyet írsz, nehezükre válnék. - Kérlek tehát, mint már elébbi levelemben írtam, jöjj Salzburgba, hol 5-én érkezek meg és a Schiffnél fogok megszállni. Ha 5-ig nem jöhetsz, elvárlak 10-ig, ha úgy kívánod, csak légy szíves és tudósíts telegráf útján (Gasthaus zum Schiff), mikor jössz. - Habár nem is nagyszerű, de szép sétákat csinálhatunk... Nagy aszcenzióknál és nagy fárasztó utakon úgyis csak akadályodra lennék. Salzburgot szép vidékből szép vidékbe (a tervet egészen reád bízom), lassanként eljutunk Stíriába, s onnan vasúton Jolánhoz, s innen együtt 15-én haza. Évek óta nem örültem semmire inkább, mint ezen utazásra; talán az ég jó kedvemet látva maga is kiderül, és meleg sugárokat áraszt reánk, mire úgy látszik, neked is szükséged van. Mi a szép időt itt csak tradícióból ismerjük. - Mondd kérlek Markusovszkyéknak tiszteletemet.

szerető apád
Eöt.    


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra