Jegyzetek
9

(1868. február 23.)
Pest, 23/2 868

   Kedves fiam!

   Ez egyszer én késtem válaszommal, de annyira el voltam foglalva, hogy legjobb akarattal sem értem rá. Más dolgaimhoz most még a zsidó-ügynek rendezése jött, s az sok időmet veszi igénybe, mert Izrael fiai bőven szólanak. Ha az ügy rendbe jön - mihez minden nehézségek mellett sok kilátásom van -, oly dolgot vittem véghez, mely még eddig sehol nem sikerült, hazánk legalább vallásviszonyainak rendezésében fogja meghaladni szomszédait. Másban úgyis elég szomorú helyzetben vagyunk, és hivatalos körömben néha kétségbeesem, midőn a szegénységet tapasztalom, mely a közoktatás minden eszközeire nézve az országban létezik, s hozzá még mennyi elbizakodottság, mi kevés vágy a míveltség után. Aristoteles az embert politikus állatnak nevezte, mert képességgel bír államokat alkotni. Az értelmezés senkire sem illik jobban, mint honfitársainkra. A magyar ember kitűnőleg politikus állat, de fájdalom, nem is más, s úgy látszik, a hadakozáson s politizáláson kívül nem is bír más képességgel. - Kiveszem a táncolást, mely itt most az őrültségig folyik. - Péntek kivételével naponkint táncolunk és többnyire reggelig, bosszankodva ezen is, mert féltem anyád egészségét, ki éjjeleit a bálon tölti. Általján véve, mindent öszveszámítva, egy fénypontja van jelen életemnek, s ez azon remény, hogy nemsokára meglátlak. Kérlek, írd meg, körülbelül mikor láthatunk, s meddig maradsz körünkben. Ha meg akarsz lepni, nem szólok senkinek, csak én tudjam, mert szobádban most írnokom lakik, és mielőtt jössz, el kell készíteni, és [erről] is gondoskodni fogok. Ég áldjon meg. Anyád s a lányok még alszanak, de meg vagyok győződve, álmaikban is annyit foglalkoznak, mint ébren, s bátran állítom, ha tudnák, hogy írok, egy sereg csókot küldenének levelemben.

Szerető apád
Eöt


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra